Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel

Idag har var och en som är medlem rätt att väcka motion till medlemsmötet. Detta resulterar ibland i att mötet tvingas att ta ställning till motioner som redan får början är dömda att falla.

Att i stadgan införa ett krav på att varje motion måste skickas in av minst tre medlemmar gör att motionernas kvalité sannolikt kommer att öka och mötet kommer förhoppningsvis att slippa rösta i frågor som saknar stöd.

Att tre pirater tillsammans väcker en motion ligger också i linje med partiets trepiratersregel, samt möjligheten för tre medlemmar att gemensamt väcka en fråga till styrelsen. Vi får alltså ett mer enhetligt regelverk för hur frågor väcks inom partiet.

Motionen är underskriven av:
Nils Agnesson
Andreas Bjärnemalm
Mikael Holm
Rickard Andersson
Johan "mlg" Karlsson


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:agnesson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande A04-Y01 (Tillbakadraget)
Av: agnesson


Tillbakadraget yrkande A04-Y02 (Bortröstad)
Av: Nicholas Miles
Tillbakadraget yrkande A04-Y04 (Bortröstad)
Av: Emil Isberg
Tillbakadraget yrkande A04-Y05 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande A04-Y03 (Tillbakadraget)
Av: agnesson


Mötet har avslagit motionen. (Motionen behövde 75% majoritet för att gå igenom) Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-04-02, 20:32 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Nej, även medlemmar som saknar kontaktnät måste ha möjlighet att kunna lägga motioner. Avslag.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
3ch0null, Johannes Förstner, JPAnderson
SM5PORs avatar
2012-04-02, 21:05 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Det kunde ha varit värre. För att få lägga förslag för EU-kommissionen att ta ställning till måste man vara minst en miljon undertecknare.

Jag är kluven. Jag förordar också genomtänkta motioner, men den här lösningen strider mot principen "en medlem - en röst" i och med att man måste vara minst tre medlemmar för att alls få något förslag att rösta på.

Dessutom ogillar jag kopplingen till trepiratersregeln. Den tillkom för att våra aktivister inte skulle sitta och vänta på instruktioner från högre ort för att göra saker som i andra organisationer kanske kräver just instruktioner från högre ort. Syftet var att frigöra aktivisterna, inte att låsa in dem.

Här används samma begrepp för att beskriva motsatsen, att begränsa medlemmarnas handlingsfrihet i en fråga som medlemmarna i andra organisationer är vana att agera individuellt i. Löplinan har blivit ett strypkoppel.

Kan det anses ligga inom ramen för denna fråga att lägga ett motyrkande med ett helt annat förslag till lösning på det problem som motionärerna har uppmärksammat, alltså mängden motioner med i praktiken utsiktslösa yrkanden? I så fall är det väl bara att låta fantasin löpa, och det krävs ju inga tre pirater för att lägga motyrkanden...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
3ch0null
JPAndersons avatar
2012-04-02, 21:07 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, även medlemmar som saknar kontaktnät måste ha möjlighet att kunna lägga motioner. Avslag.
Medhåll!

Frågan om att mötet tvingas att ta ställning till motioner som "redan får början är dömda att falla" är ovidkommande. Vem här kan säga med säkerhet att en motion faktiskt är dömd på hörhand? Svar: Ingen.

Partiet har en stolt tradition av att varje medlem skall ha möjlighet att göra sin röst hörd, framförallt på medlemsmötena.

Att inskränka dessa medlemmars möjlighet att lämna in motioner till partiets högsta beslutande organ på detta sätt vore djupt olyckligt och inget jag kan med gott samvete ställa mig bakom.

Avslag på första att-satsen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
3ch0null
infallsvinkels avatar
2012-04-02, 21:20 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Jag yrkar avslag.

Piratpartiet bör slå vakt om interndemokratin och medlemmarnas möjlighet till inflytande.

Alla föreningar och partier har problem med dåligt utformade motioner. Det är dock inte särskilt jobbigt att rösta ned dem. Dessutom kan även dåligt utformade motioner ha något guldkorn i sig, som en annan medlem väljer att formulera en bättre motion kring till ett kommande medlemsmöte.

En motion är både ett tecken på engagemang och bidrar i sig självt till att väcka engagemang. Vi bör sträva efter att få in fler motioner till våra medlemsmöten, inte färre. Vi bör sträva efter att förenkla, inte försvåra, medlemsinflytandet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
3ch0null
2012-04-02, 21:23 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Kan det anses ligga inom ramen för denna fråga att lägga ett motyrkande med ett helt annat förslag till lösning på det problem som motionärerna har uppmärksammat, alltså mängden motioner med i praktiken utsiktslösa yrkanden? I så fall är det väl bara att låta fantasin löpa, och det krävs ju inga tre pirater för att lägga motyrkanden...
Det tycker jag var en bra idé. Jag hoppas det blir en diskussion om det i tråden.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-02, 21:33 #7
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y02:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av tre stycken medlemmar, samt vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Fler ögon på en motion gör den bättre och vi slipper motioner som helt saknar stöd.
malin.ahnbergs avatar
2012-04-02, 21:39 #8
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y02:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av tre stycken medlemmar, samt vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Jag tycker att det är en klart lämplig stadgeändring. Om man ser på piratrörelsen i stort så är det ofta tre piratsregel som gäller och jag ser inte varför det skulle vara annorlunda i det här fallet. Är det en bra motion så bör det inte vara svårt att hitta två andra som skulle kunna tänka sig att skriva på motionen. Detta skulle dessutom skapa en lite debatt om motionen innan den hamnar på mötet vilket kan minska risken för wall of text inlägg och långdragna diskussioner under mötet som tar på energin.

Jag är klart för.
2012-04-02, 21:40 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Fler ögon på en motion gör den bättre och vi slipper motioner som helt saknar stöd.
Vi ser på mötet om motionen har stöd. En motion kan ha stöd av alla många pirater som inte är med i medlemmens bekantkapskrets. Det är dumt och orättvist att idéer inte får presenteras om piraten inte lyckas träffa på andra intresserade.

Vi bör uppmuntra engagemang och vara glada över att människor intresserar sig, inte vara irriterad över att de kommer med förslag och försvåra för dem.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-02, 21:49 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, även medlemmar som saknar kontaktnät måste ha möjlighet att kunna lägga motioner. Avslag.
Ta kontakt med din kommun eller landstingsförening. I annat fall så får du joina en chatt, kommentarsfält på en blogg eller detta forum. Kan du inte övertala två andra partimedlemmar så kommer du inte att få bifall på motionen ändå.

Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Jag är kluven. Jag förordar också genomtänkta motioner, men den här lösningen strider mot principen "en medlem - en röst" i och med att man måste vara minst tre medlemmar för att alls få något förslag att rösta på.
Har du något förslag på hur vi uppnår genomtänkta motioner? Med fungerande kommunföreningar, där man träffas regelbundet, så är detta krav inget problem.
2012-04-02, 21:54 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Har du något förslag på hur vi uppnår genomtänkta motioner? Med fungerande kommunföreningar, där man träffas regelbundet, så är detta krav inget problem.
"Medlemsförslag" är fortfarande bra, men väldigt undangömt på forumet. Det är nästan bara jag som använt det. Jag tror att det kan vara för att det är så svårt att hitta till.
2012-04-02, 21:55 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Motionsförslag menar jag... https://forum.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=355
Det är faktiskt fruktansvärt svårt att hitta till.
Svarttuschs avatar
2012-04-02, 21:59 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Ta kontakt med din kommun eller landstingsförening. I annat fall så får du joina en chatt, kommentarsfält på en blogg eller detta forum. Kan du inte övertala två andra partimedlemmar så kommer du inte att få bifall på motionen ändå.
.
Som ny medlem utan ett kontaktnät är det inte säkert att man vågar att ta kontakt med någon annan. Så om man skulle välja att använda sig av trepiratersregeln även vid motionsinlämning kan man tappa många bra motioner. Den tid det tar att rösta ned "redan innan dömda motioner", är det värt att inte förlora en bra motion som kan lyfta partiet.
JPAndersons avatar
2012-04-02, 22:11 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av malin.ahnberg Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y02:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av tre stycken medlemmar, samt vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Jag tycker att det är en klart lämplig stadgeändring. Om man ser på piratrörelsen i stort så är det ofta tre piratsregel som gäller och jag ser inte varför det skulle vara annorlunda i det här fallet. Är det en bra motion så bör det inte vara svårt att hitta två andra som skulle kunna tänka sig att skriva på motionen. Detta skulle dessutom skapa en lite debatt om motionen innan den hamnar på mötet vilket kan minska risken för wall of text inlägg och långdragna diskussioner under mötet som tar på energin.

Jag är klart för.
Warning för wall-of-text

Alltså... 3-pirats regeln gäller bara vid aktivism, event etc.... inte i politiska ställningstaganden eller uttalanden såvida de inte är direkt uttryckta av partiet redan. Alltså inte ens ett relevant argument i frågan.

Man kan också påstå att har man inte ork, lust, tålamod att läsa den pågående diskussionen i en fråga så bör man nog avstå faktiskt.
Vi har våra möten online således går det inte att undvika wall-of-text, "långdragna" diskusar etc. oavsett vilka "kriterier" man vill införa.

Också, argumentet "Fler ögon på en motion gör den bättre och vi slipper motioner som helt saknar stöd." är jag väldigt frågandes till. Man skaffar inte nödvändigtvis stöd för en motion genom blogginlägg, skype diskusar eller dyligt. En pågående diskution i motionstråden kan mycket väl resultera i ett brett stöd för förslaget.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-02, 22:51 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Svarttusch Visa inlägg
Som ny medlem utan ett kontaktnät är det inte säkert att man vågar att ta kontakt med någon annan. Så om man skulle välja att använda sig av trepiratersregeln även vid motionsinlämning kan man tappa många bra motioner. Den tid det tar att rösta ned "redan innan dömda motioner", är det värt att inte förlora en bra motion som kan lyfta partiet.
Medhåll. När jag började aktivera mig i partiet led jag dessutom vid extrem sociofobi. Jag hade aldrig vågat kontakta en annan pirat, däremot hade jag lätt kunnat skickat in en motion och sedan svara kritik på forumet. Är antalet motioner verkligen så många att detta behövs?
Kristofer Petterssons avatar
2012-04-03, 08:58 #16
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y02:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av tre stycken medlemmar, samt vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Jag yrkar avslag på ovanstående yrkanden.

Att sätta en gräns på antalet deltagare för en motion åstadkommer inget positivt alls. Det kommer istället leda till att vi får ett ökat antal grupperingar med fristående organisation som inte är demokratiskt styrda.

Istället kan man ställa högre krav på presentationen och form av en motion och öka tiden innan en motion måste vara inlämnad.

Det går också att tillåta att mötespresidet i högre utsträckning visar mer metrik kring varje motion. Vem är mest aktiv i kommentarsfälteten? Vem/vilka har skrivit motionen och vilken bakgrund har de här personerna? Genom att rangordna ordningen på motioner efter en norm baserad på sådan metrik kan alla få delta utan uteslutning, men genomarbetade motioner kommer lämnas lite mer utrymme.
Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 10:18 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Motionärerna verkar ha missuppfattat hur styrelsen arbetar och det är mycket olyckligt. Naturligtvis har varje medlem möjlighet att föreslå styrelsen att ta upp en fråga på ett styrelsemöte. Dock har vi kravet på tre medlemmar för att när vi måste ta upp en fråga. Hoppas det klargör hur styrelsen arbetar för motionärerna?
Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 10:22 #18
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y02:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av tre stycken medlemmar, samt vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Först och främst är det språkligt fel i formuleringarna.
Sedan går det mot en viktig princip i partiet, nämligen "fri förslagsrätt" och därmed även "fri motionsrätt". Varje medlem har en röst och är därmed fri att både föreslå motioner samt yrka på motioner.

Risken som jag ser är att det kommer flera "kringyrkanden" på de motionerna som klarar sig igenom spärren och det tror jag bara skulle öka på belastningen på mötet med stora diskussioner gällande relevansen på yrkandena. Vi har varit där förr.

Jag yrkar avslag.
2012-04-03, 10:58 #19
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Som jag förstår det är ett av syftena med denna motionen att mötena blir mer hanterliga. En gräns för antal ordinarie yrkanden vid inlämnandet av en motion skulle göra mötena och motionerna mer hanterliga och användarvänliga i framtiden. Jag lägger det därför som ett motionsförslag till nästa möte.

Avslå denna motion och fundera över alternativa lösningar istället.
troeds avatar
2012-04-03, 11:28 #20
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
"Do, don't talk". Jag föreslår att en person till som resonerar likadant ställer upp på följande, vilket gör motionen irrelevant (och därför har som resultat att den bör avslås eller dras tillbaks).

Jag lovar att alltid utan förbehåll eller åsikt om innehållet skriva under på en motion som någon annan medlem vill skicka in.


(om denna något elitistiska motion nu av någon anledning skulle gå genom, dvs)
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 11:34 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
"Do, don't talk". Jag föreslår att en person till som resonerar likadant ställer upp på följande, vilket gör motionen irrelevant (och därför har som resultat att den bör avslås eller dras tillbaks).

Jag lovar att alltid utan förbehåll eller åsikt om innehållet skriva under på en motion som någon annan medlem vill skicka in.


(om denna något elitistiska motion nu av någon anledning skulle gå genom, dvs)
Jag med. Nu kan alla få igenom motioner oavsett om denna motion går igenom eller ej.
2012-04-03, 11:43 #22
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Om ni lovar det så blir det mindre anledning att avslå motionen. Jag hoppas att ni drar tillbaks era löften tills vidare så att människor känner större engagemang att avslå motionen.
troeds avatar
2012-04-03, 11:48 #23
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Om ni lovar det så blir det mindre anledning att avslå motionen. Jag hoppas att ni drar tillbaks era löften tills vidare så att människor känner större engagemang att avslå motionen.
Jag hackar mycket hellre systemet än sysslar med föreningsdiktatur Min poäng var att motionen nu är meningslös och lika gärna kan dras tillbaks.

Att inte dra tillbaks den när den bevisats vara meningslös vore onekligen ett udda beteende.
2012-04-03, 11:49 #24
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Att inte dra tillbaks den när den bevisats vara meningslös vore onekligen ett udda beteende.
Det är sant. Jag hoppas att motionärerna följer ditt råd och drar tillbaka den.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-03, 12:09 #25
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag hackar mycket hellre systemet än sysslar med föreningsdiktatur Min poäng var att motionen nu är meningslös och lika gärna kan dras tillbaks.

Att inte dra tillbaks den när den bevisats vara meningslös vore onekligen ett udda beteende.
Och för den delen att helt enkelt säga att detta extremt lätt kan hända om motionen går igenom, även om det bara är två personer som röstar emot den. Det går inte att kontrollera för utan diktaturiskt beteende. Den blir i realiteten värdelös.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-03, 12:13 #26
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Under ordet är fritt så finns det en tråd om att mötet svämmas över av många yrkanden. Jag försöker lösa detta problem genom att öka kravet på att en motion ska behandlas. Vi kan om några dagar jämföra hur många yrkanden som ligger i motioner som är inskickade av få personer och propositioner, som ändå får anses som välarbetade.
troeds avatar
2012-04-03, 12:17 #27
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Under ordet är fritt så finns det en tråd om att mötet svämmas över av många yrkanden.
Citat:
Jag försöker lösa detta problem genom att öka kravet på att en motion ska behandlas.
Din lösning (tre motionärer) är inte relaterad till problemet du beskriver (många yrkanden).
RikMattss avatar
2012-04-03, 15:17 #28
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Yrkar avslag på A04-Y02, krav på tre pirater för att få lämna in en motion.

Skälet är att kollektivmotioner tenderar till att bli textväggar med många detaljerade yrkanden, då de som snackat ihop sig redan har alla detaljer klart för sig, och många olika käpphästar, men det är inte så klart för alla som skall rösta och oöverskådligt vad som egentligen beslutas om.

Ju fler kockar, desto sämre soppa.

Motioner i komplicerade större ämnen bör alltid inledas med en principiellt hållen motion, som sedan får detaljer på kommande möten.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-03, 19:54 #29
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Din lösning (tre motionärer) är inte relaterad till problemet du beskriver (många yrkanden).
Jo det tycker jag visst. Fler motionärer betyder fler ögon vilket i sin tur betyder bättre motioner i form av färre felskrivningar (vi har en ordningsfråga om just detta i https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36595) och färre motioner som saknar stöd av mötet. Jag vill nog ge Motion B28: Nanoteknologi och hjärnimplantat inom neuroforskningen som exempel på en motion som saknas stöd av mötet. Jag kan givetvis har fel om den motionen.

Jag tycker att vi har ett problem idag med många motioner som helt enkelt håller för låg kvalité. Men jag jämkar mig gärna om någon har en annan lösning på detta problem.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-03, 19:57 #30
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y02:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av tre stycken medlemmar, samt vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Först och främst är det språkligt fel i formuleringarna.
Jag tycker att du i så fall ska redogöra för felet som är lagt i yrkandet.
infinite_emmas avatar
2012-04-03, 20:01 #31
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Jag sällar mig till de som yrkar avslag. Dels av samma anledningar som Anders Andersson tar upp i början av tråden. Men även ett par andra anledningar.

Som jag ser det är motionen väldigt relevant, även om jag inte tror att själva förslaget till lösning fungerar. För det handlar i så fall om att vi har en organisation som är i grunden stöttande av olika idéer och jag upplever att vi inte riktigt är där ännu, även om vi arbetar på det. I dagsläget uppmuntrar jag människor att göra saker "utan att fråga om lov" för att känna på hur roligt det är att bygga och utveckla partiet på olika sätt, till och med.

Men nånstans är det mår vårt politiska utvecklingsarbete bäst av att framtida motionärer lär sig att förankra politiska förslag, precis som det är viktigt för styrelse och partiledning att göra det. Motionen tar upp en viktig princip som vi behöver ta med i funderingarna oftare.

Personligen upplever jag inte att mognadsgraden inom orgen är där riktigt. Vi har en kulturell benägenhet att säga "nej" eller reagera misstänksamt på saker vi inte engagerat oss i tidigare. Bränt barn skyr elden, kanske. Detta får jag dagligen exempel på. Många gånger får jag se till att helt enkelt genomföra mina idéer, trots att flertalet varit negativa vid förfrågan, bara för att finna att många uppskattat det genomförda i efterhand. (Till och med av de som sagt nej inledningsvis.) Har man inte den orken, så stannar det oftast vid besvikelse och osäkerhet hos den som tänkt till något.

Att se skillnad på icke-existerande förankring för politiska idéer och allmänna sociala vägar hos individer som oftast reagerar med initial tvekan (som absolut är naturligt, vi är alla olika) är hart när omöjligt, och särskilt för de som är lite nya i organisationen.

Det här är ett reellt dilemma. Å ena sidan har vi problemet att förslag läggs som inte har något faktiskt gehör i organisationen och som tycks komma från "rymden"... Å andra sidan har vi problemet att riskera att förslag inte läggs pga reflexmässig negativitet som inte är genomtänkt, utan ett led i en social och kanske rent av reaktiv process hos individer.

Det har tidigare talats om studiecirklar för motionsskrivande osv, vilket jag tror kan vara ett alternativ. Möjligen kan man även ha workshops av samma natur. Kanske, om något ska regleras öht för att lösa de här frågeställningarna, så handlar det om schemalagda rutiner där arbetsuppgiften är att skriva motioner och alla är på samma spår? Jag är inte säker, men så upplever i alla fall jag situationen vara.

Ber om ursäkt att jag bredde ut mig, men det är ett ämne som ligger nära hjärtat!
2012-04-03, 20:02 #32
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Men jag jämkar mig gärna om någon har en annan lösning på detta problem.
Jag har redan gett ett förslag, att forumet motionsförslag ska framhävas och plockas fram från sitt lilla undangömda skrymsle.

Det är dock ett förslag jag inte tycker är lämpligt att yrka på eftersom motionsrubriken här handlar om en stadgeändring för ett införande av trepiratsregel för motionsrätt. Det ger oss inte så mycket utrymme att lägga andra förslag, så pga motionens rubriksättning så är nog det enda rätta och lämpliga att avslå den här motionen helt och hållet.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 21:32 #33
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y01:
att i stadgan ändra 4.6.1 till "Medlemmar har rätt att väcka förslag till medlemsmöte. Ett sådant förslag kallas motion."
Det normala i alla organisationer är att varje individ enskilt har motionsrätt i den grundorganisation hen är medlem i och på vars möten hen har rösträtt. Trots min socialistiska grundövertygelse anser jag detta förslag vara alltför kollektivistiskt, och att det inskränker den individuella medlemmens rättigheter alltför mycket. Rent praktiskt ser vi dessutom hur de allra flesta medlemmar upptäcker att de har mycket större chans att få genom sina åsikter genom att skriva motioner ihop, så förändringen kommer antagligen bara minska presidiets arbetsbörda marginellt.
Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 21:43 #34
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Det enklaste felet att rätta till är att man använder "stycken" felaktigt.
FEL: "tre stycken medlemmar"
RÄTT: "Antal medlemmar: tre stycken"

Ordet "samt" används som alternativ till "och" vid uppräkning. Man kan visserligen argumentera att det är en sorts uppräkning, men det är bättre att använda det mer korrekta "och". Plus att det naturligtvis inte ska vara komma vid "och" eller "samt".

Det går visserligen att diskutera huruvida ordet "samt" inledde en bisats och inte var en del av uppräkningen, men jag tror knappast det var avsikten här.

Sista meningen känns trasig, men jag kan inte direkt se något konstigt med meningsbyggnaden. Jag skulle dock helst skriva något om vad som händer med motioner som har färre än tre signaturer, precis som förklaringen vad som händer med motioner som inkommer sent.

Det man behöver göra är att sitta ner med motionärerna och höra vad de egentligen vill ändra till och se till att formuleringarna blir så bra och genomtänkta som möjligt. Det sättet jag yrkar nu är knappast något jag kan rekommendera eftersom jag saknar helt bakgrundshistoriken i hur motionären har tänkt sig det hela.

Förövrigt yrkar jag avslag till hela motionen.
Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 21:44 #35
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Fler ögon på en motion gör den bättre och vi slipper motioner som helt saknar stöd.
Det beror helt och hållet på vilka ögon det är.
Emil Isbergs avatar
2012-04-03, 21:48 #36
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag tycker att du i så fall ska redogöra för felet som är lagt i yrkandet.
Jag lade ett motyrkande med något rättat språkbruk, men för att göra på rätt sätt (tm) borde man sitta ned med motionärerna och ta fram texten tillsammans. Jag saknar nämligen helt motionärernas tanke till texten och även mindre språkliga rättelser kan ändra andemeningen i ett yrkande.
JPAndersons avatar
2012-04-03, 22:35 #37
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y03:
att samtidigt som ändringen av §4.6.1 och § 4.6.2 godkänns i en andra läsning ska i stycket "Presentation av motioner" i stadgebilaga 'Mötesordning för medlemsmöten' meningen "Motioner presenteras under motionärens riktiga namn, samt eventuellt användarnamn på mötet" ändras till "Motioner presenteras under motionärernas riktiga namn, samt eventuella användarnamn på mötet".
Tror inte på att outa en medlems pseudonym är befogad dock är jag enig i att förslag/motioner skall styrkas med ens riktiga namn.
Daniel Holms avatar
2012-04-04, 00:01 #38
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, även medlemmar som saknar kontaktnät måste ha möjlighet att kunna lägga motioner. Avslag.
Instämmer till fullo.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 01:45 #39
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Jag var i Berlin nyligen på deras fysiska medlemsmöte för att bland annat lära mig lite om deras liquid democracy system. På många sätt finns det likheter mellan det systemet och vårt utvecklade onlinemöte. Bägga är verktyg som är skapade för att ersätta fysiska medlemsmöten med en onlinemetod vilket lett till en hel del likheter. Till exempel att flera frågor behandlas parallellt och under en längre tid. Precis som vårt medlemsmöte behandlas även deras ärenden i olika faser (även om LD inte är begränsat til att de faserna behöver ske samtidigt för alla frågor så som sker på vårt medlemsmöte eftersom vi fortfarande är mer begränsade i tid än LD). Det finns en hel del olika problem med LD, som till exempel att det inte är en särskilt stor andel av medlemmarna som deltar i besluten som behandlas där, och att insynen i mekanismen är svaf för alla utom de kodare som även är de flitigaste användare av systemet.

Men det finns saker i deras modell som kan vara värda att kika på och kanske efterapa. Deras upplägg är som följer (väldigt förenklat):

1) Förslagsfas. Ett förslag läggs av en medlem och presenteras i systemet. Andra medlemmar ges möjlighet att gilla förslaget.
2) Diskussionsfas. När en viss mängd medlemmar gillat förslaget flyttas det över i en diskussionsfas där man kan göra ändringar och tillägg. Syftet är att hitta jämkningar som bygger konsensus.
3) Beslutsfas. Nästa steg är beslutsfasen där man fattar beslut om texten och eventuella kvarvarande ändringsförslag.


Det borde inte vara särskilt svårt för oss att implementera updelningen mellan fas 1 och 2 även på vårt medlemsmöte. Det skulle innebära följande:

Alla behåller sin rätt att lägga motioner som presenteras för mötet.
Endast de motioner som får en viss mängd gillanden (Låt oss säga tjugofem) före en deadline (låt oss säga fem dagar) öppnas upp för diskussion och motyrkanden. För enkelhets skull kan man kanske tänka sig att motionen öppnas för diskussion och motyrkanden dagen efter att de fått rätt mängd gillanden, men man kan också tänka sig att alla motioner som når gränsen öppnas samtidigt dagen efter deadline.

Det gör att allas rätt att väcka motioner värnas, men att mötet bara behöver ta ställning till frågor som det finns ett intresse för hos medlemmarna. Det kommer också, som en trevlig bieffekt göra att folk som har lagt motioner eller sympatiserar med en motion får ett incitament att locka andra medlemmar till mötet för att nå upp till tröskeln. Och att lata medlemmar kan vänta med att läsa trådarna tills de sett vilka som fallit bort för att de inte fick stöd och därmed minska mängden text de behöver ta till sig för att kunna vara delaktiga i mötet.
Emil Isbergs avatar
2012-04-04, 02:17 #40
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag var i Berlin nyligen på deras fysiska medlemsmöte för att bland annat lära mig lite om deras liquid democracy system.
Är det inte Liquid Feedback du beskrev nu?
http://liquidfeedback.org/mission/

Liquid Democracy är om jag inte missminner mig mellantinget mellan Direct Democracy och Representative Democracy, och har med proxyvoting att göra.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 02:32 #41
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Är det inte Liquid Feedback du beskrev nu?
http://liquidfeedback.org/mission/

Liquid Democracy är om jag inte missminner mig mellantinget mellan Direct Democracy och Representative Democracy, och har med proxyvoting att göra.
Ah, du har helt rätt. Liquid feedback är programvaran de använder för att uppnå liquid democracy. Tyskarna använder det lite huller om buller när de pratar om det.

Men ja, det är mekanismer i deras liquid feedback system som jag är ute efter. (liquid democracy kan rent teoretiskt även fungera afk)
AndersLindbäcks avatar
2012-04-04, 09:09 #42
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Till ett tidigare medlemsmöte så kom det en person - inte intressant vem - som ville att jag skulle skriva under en motion denne skrivit.

Jag påpekade då att motionen var dåligt och att det gick att få igenom det man ville få igenom på annat sätt utan att behöva ta upp det på årsmötet. Motionären ignorerade mina råd och gick vidare och skickade in motionen och fick faktiskt fler att skriva under den.

På mötet fick motionen samma kritik som jag framfört.
Motionen bifölls inte.

Det faktum att fler personer måste skriva under hjälper inte om personer är så övertygade att de har rätt att de skickar in motionen i alla fall genom att fiska runt efter andra som kan tänkas underteckna den tillsammans med dem.

När jag tänker på detta så vore det bra om det fanns något enkelt sätt för personer som kommer på en politisk fråga att ställa en snabb opinionsfråga till partiet om vad de tycker i frågan. En sorts opinionsfrågor gällande vad medlemmarna tycker i olika frågor för att se hur de skulle ställa sig till en viss motion innan den kom upp på ett medlemsmöte.
2012-04-04, 09:19 #43
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
När jag tänker på detta så vore det bra om det fanns något enkelt sätt för personer som kommer på en politisk fråga att ställa en snabb opinionsfråga till partiet om vad de tycker i frågan. En sorts opinionsfrågor gällande vad medlemmarna tycker i olika frågor för att se hur de skulle ställa sig till en viss motion innan den kom upp på ett medlemsmöte.
Ja, på det förra forumet hade vi en sektion som hette "internopinion" där man kunde kolla av läget. Jag tycker den var jättebra. Pga någon teknisk anledning kunde omröstningarna inte följa med när vi fick det här forumet och sen har internopinion inte tagits upp igen. Du kan hitta internopinion här i arkivet.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-04, 11:35 #44
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Men det finns saker i deras modell som kan vara värda att kika på och kanske efterapa. Deras upplägg är som följer (väldigt förenklat):

1) Förslagsfas. Ett förslag läggs av en medlem och presenteras i systemet. Andra medlemmar ges möjlighet att gilla förslaget.
2) Diskussionsfas. När en viss mängd medlemmar gillat förslaget flyttas det över i en diskussionsfas där man kan göra ändringar och tillägg. Syftet är att hitta jämkningar som bygger konsensus.
3) Beslutsfas. Nästa steg är beslutsfasen där man fattar beslut om texten och eventuella kvarvarande ändringsförslag.
Ja, det här en betydligt bättre lösning. Den som håller med får gärna kontakta mig, så skriver vi ihop ett sådant yrkande tillsammans.
troeds avatar
2012-04-04, 13:29 #45
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Endast de motioner som får en viss mängd gillanden (Låt oss säga tjugofem) före en deadline (låt oss säga fem dagar) öppnas upp för diskussion och motyrkanden.
Detta skulle öka inflytandet hos de som älskar föreningsdiktatur och hänger på forumet dag ut och dag in. Inte medlemmarna (som bevisligen inte hänger här med tanke på hur få som är aktiva under mötena).

Däremot, om det du föreslår villkoras att först användas när vi har Liquid Democracy, proxyvotering, blir det en annan sak. Då kan de medlemmar som inte vill hänga har varje dag lugnt delegera sin röst till någon som väljer att göra det.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 13:47 #46
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Däremot, om det du föreslår villkoras att först användas när vi har Liquid Democracy, proxyvotering, blir det en annan sak. Då kan de medlemmar som inte vill hänga har varje dag lugnt delegera sin röst till någon som väljer att göra det.
räcker det med att vi tillåter proxyvotering i just steget att flytta upp motioner från förslag till diskussion, eller måste vi ha det i alla steg för att du ska tycka att förslaget är bra?

Erfarheten från tyska pp är förresten att proxyvotering fungerar bra i vissa sammanhang och mindre bra i andra (givetvis lite beroende på vem i tyska pp man pratar med). Min förhoppning är att man genom att studera deras användande ska kunna hitta de tillfällen där det är praktiskt att använda och där det inte är det. Men det är givetvis en pragmatisk approach till proxyvoting som ett redskap, och inte utifrån ett rättviseperspektiv.

Inom SFS, Sveriges förenade studentkårer, används faktiskt en form av formaliserad proxyvoting. Kårerna sluter sig samman i konstellationer med snarlika intressen, och innom de konstellationerna ges sedan hela röststyrkan (med individers rätt att återta sin röst när de så känner) till den person som utses att ansvara för att följa och arbeta med ett specifikt område. Just för att det är så mycket frågor som behandlas att ingen har tid att vara insatt och delaktig i alla diskussionerna. Det är alltså en form av proxyvoting inom ett delegatsystem på afk-möten.

Fungerar väldigt bra när man ska förhandla fram en gemensam linje.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 13:51 #47
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Detta skulle öka inflytandet hos de som älskar föreningsdiktatur och hänger på forumet dag ut och dag in.
Vilka är dessa människor? Inte ens jag hänger på forumet dag ut och dag in, och i dina ögon är jag väl själva sinnebilden av en föreningsdiktaturförespråkare. Och de flesta andra som jag kan tänka mig du skulle lägga i den kategorin är här betydligt mindre än jag.

Faktum är att de flesta som hänger här riktigt mycket verkar ha ganska svalt intresse för föreningsformalia. De är mer intresserade av sakfrågor som energipolitik, antiettbalissemangpositionering och förhudar. Givetvis med ett fåtal undantag.
2012-04-04, 13:55 #48
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Vilka är dessa människor? Inte ens jag hänger på forumet dag ut och dag in, och i dina ögon är jag väl själva sinnebilden av en föreningsdiktaturförespråkare. Och de flesta andra som jag kan tänka mig du skulle lägga i den kategorin är här betydligt mindre än jag.
Jag brukar nog hänga på forumet rätt mycket, men inte varje dag. Jag har då aldrig sett mig själv som någon föreningsdiktaturförespråkare? Jag förstår inte riktigt vad den termen innebär och hoppas att Troed förklarar.
Pluxs avatar
2012-04-04, 15:29 #49
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, även medlemmar som saknar kontaktnät måste ha möjlighet att kunna lägga motioner. Avslag.
Håller med.

Vi måste värna om våra medlemmars demokratiska rättigheter, och anser att alla ska kunna lägga en motion om dom så önskar. Är den en dålig motion så är det inte jobbigare att rösta ner den, än en dålig motion skriven av fem personer.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 15:37 #50
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Plux Visa inlägg
Är den en dålig motion så är det inte jobbigare att rösta ner den, än en dålig motion skriven av fem personer.
Fast empiriskt kan vi se att dåliga motioner leder till en mängd ändringsyrkanden och motyrkanden och långa diskussioner innan de slutligen röstas ner.
2012-04-04, 17:12 #51
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Fast empiriskt kan vi se att dåliga motioner leder till en mängd ändringsyrkanden och motyrkanden och långa diskussioner innan de slutligen röstas ner.
Det är inte dåligt att saker och ting diskuteras. Vad som är en dålig motion är subjektivt, jag tycker att det finns bra motioner som har lett till en mängd ändringsyrkanden och motyrkanden och långa diskussioner innan de slutligen röstas ner.
2012-04-04, 18:41 #52
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Varför just tre?
Jodå, jag känner till trepiratersregeln men det är något helt annat än det här, vad är i så fall nästa steg, 30 stycken underskrifter eller ska kanske endast prepositioner vara okej att behandla. Orkar man inte hantera inkomna motioner under möte som pågår en dryg månads tid så måste det vara något annat som är problemet egentligen och jag är rädd för att jag redan vet svaret....

Ursäkta men jag måste faktiskt ta till den här.
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-04, 21:35 #53
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Orkar man inte hantera inkomna motioner under möte som pågår en dryg månads tid så måste det vara något annat som är problemet egentligen och jag är rädd för att jag redan vet svaret....

Ursäkta men jag måste faktiskt ta till den här.
Kan du förtydliga vad du insinuerar om motionärerna?
Pluxs avatar
2012-04-04, 22:43 #54
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Fast empiriskt kan vi se att dåliga motioner leder till en mängd ändringsyrkanden och motyrkanden och långa diskussioner innan de slutligen röstas ner.
Och andra sidan kan diskussioner vara bra, även om motionen är dålig så kan det komma fram bra saker ur dem i alla fall. Ibland inte.

Att ha fler motionärer löser inte problemet du beskriver, eftersom en dålig motion kan skrivas av flera personer också och röstas ner.
Så länge vi har ett demokratiskt system, så kommer dåliga motioner framkomma i olika sammanhang.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-04, 23:53 #55
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Plux Visa inlägg
Att ha fler motionärer löser inte problemet du beskriver,
Jag har inte heller föreslagit att ha fler motionärer. Mina tankar om hur vi bör göra finns i det här inlägget tidigare i tråden.
Pluxs avatar
2012-04-05, 05:35 #56
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag har inte heller föreslagit att ha fler motionärer. Mina tankar om hur vi bör göra finns i det här inlägget tidigare i tråden.
Ah missade den, ber om ursäkt.
Dock det du pratar om där låter väldigt vettigt.
2012-04-05, 11:12 #57
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Kan du förtydliga vad du insinuerar om motionärerna?
Kan du förtydliga din fråga?
2012-04-05, 11:18 #58
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Kan du förtydliga din fråga?
Motionsrätten är helig i de flesta föreningar och organisationer men i Piratpartiet anses det tydligen att en motionär/medlem inte är värd lika mycket utan att det krävs minst tre stöpta i samma form och med samma mening för att få göra sin röst hörd på ett medlemsmöte. Går den här motionen igenom så kommer jag vara en, av säkert flera, som lämnar partiet..
Toppstyrningen tar partiet till nya höjder,eller dalar, helt enkelt...
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 12:29 #59
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Motionsrätten är helig i de flesta föreningar och organisationer men i Piratpartiet anses det tydligen att en motionär/medlem inte är värd lika mycket utan att det krävs minst tre stöpta i samma form och med samma mening för att få göra sin röst hörd på ett medlemsmöte. Går den här motionen igenom så kommer jag vara en, av säkert flera, som lämnar partiet..
Toppstyrningen tar partiet till nya höjder,eller dalar, helt enkelt...

Denna motionen har liten chans att gå igenom imho.

Ser den som ännu en motion där personerna bakom inte tänkt på nackdelarna med förslaget. Kan noteras att detta förslaget har varit uppe till diskussion på forumet och då fick samma kritik som den fått i denna tråden. Man borde ha tagit hänsyn till den diskussionen och tittat på alternativa lösning på problematiken man försöker lösa.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-05, 13:22 #60
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Ser den som ännu en motion där personerna bakom inte tänkt på nackdelarna med förslaget.
Vad får dig att tro att så är? Dum härskarteknik bara.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-05, 14:06 #61
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Den som vill hjälpa mig att skriva ett yrkande som bygger på Mabs föreslagna modell kan gå in på http://pad.planka.nu/p/A04
AndersLindbäcks avatar
2012-04-05, 14:14 #62
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Vad får dig att tro att så är? Dum härskarteknik bara.
Målet för motionen är att få de som skriver en motion att få andra att titta på motionen och påpeka problem samt då medverka till att förbättra motionen innan den skickas in till ett årsmötet.

Denna motion har gått igenom exakt denna processen och fick då kritik. Denna kritik har dock inte lätt till att motionen ändras för hantera de problem som kritikerna framfört. Ett uppenbart uttryck för att dom som undertecknat motionen inte lyssnat till kritikerna till denna motion.

Dvs denna motion är i sig ett exempel på varför motionens förhoppning om att fler ögon skulle förbättra en motion inte fungerar.

Måste erkänna att när jag först hörde om detta förslaget så var jag positiv till det - numera inser jag att den inte kommer lösa det problem man försöker lösa.
troeds avatar
2012-04-05, 15:26 #63
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Mab: Jag är på forumet ungefär en gång om året. Ändå är det samma namn jag ser hela tiden. Det är även min uppfattning att de namnen återkommer gång på gång när det handlar om förslag som skulle göra att de som är här hela tiden får än mer möjlighet att bestämma om hur Piratpartiet ska fungera eller göra.

Min subjektiva uppfattning kan vara fel. Jag hänger kanske här för lite.

(Ang. motionen förstår jag inte varför den inte är tillbakadragen redan - eftersom vi är två st. som lovat att stödja alla motionsförslag finns det inte någon poäng med den längre. Det finns en gräns för hur mycket jag tycker man ska kunna ändra en originalmotion genom yrkanden jämfört med att lägga nya motioner)
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-06, 01:58 #64
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Mab: Jag är på forumet ungefär en gång om året.
Nej, du är här betydligt oftare än så. Utan att veta hur ofta du loggat in och enbart läst på forumet så kan forummjukvaran snabbt visa mig att du aktivt skrivit inlägg på forumet följande datum i år:

2012-04-06
2012-04-04
2012-04-03

förra året lade du kommentarer följande datum:

2011-06-15
2011-06-13
2011-06-10
2011-06-08
2011-06-07
2011-06-06
2011-06-05
2011-06-04
2011-06-01
2011-05-31
2011-05-30
2011-05-28
2011-05-27
2011-05-26
2011-05-19
2011-05-18
2011-05-17
2011-05-16
2011-05-15
2011-05-14
2011-05-13
2011-05-12
2011-05-11
2011-05-10
2011-05-09
2011-05-08
2011-05-07
2011-05-06
2011-05-05
2011-05-04
2011-05-03
2011-05-02
2011-04-30
2011-04-29
2011-04-28
2011-04-27
2011-04-26
2011-04-25

2011-02-21
2011-02-20
2011-02-19
2011-02-18
2011-02-17
2011-02-15
2011-02-14
2011-02-13
2011-02-12
2011-02-11
2011-02-10
2011-02-09
2011-02-08
2011-02-07
2011-02-02
2011-02-01
2011-01-30
2011-01-23
2011-01-22
2011-01-21
2011-01-19
2011-01-18
2011-01-16
2011-01-15
2011-01-14
2011-01-13
2011-01-12
2011-01-11
2011-01-10
2011-01-09
2011-01-08
2011-01-07
2011-01-06
2011-01-02

Jag orkade inte kolla längre bakåt än förra året, men om du tror att det skiljer sig tidigare år kan jag givetvis plocka fram datum för det också.

Du har skrivit 360 inlägg på forumet sedan du blev medlem här 2009-04-25 vilket ger dig ett snitt på 0.33 inlägg om dagen.

Utifrån siffrorna ovan så är jag beredd att beskriva dig som en periodare som är väldigt aktiv under en viss tid och sedan inaktiv under en lång sådan. Men att hävda att du är här ungefär en gång om året ser jag som en smula missvisande.
troeds avatar
2012-04-06, 10:44 #65
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Utifrån siffrorna ovan så är jag beredd att beskriva dig som en periodare som är väldigt aktiv under en viss tid och sedan inaktiv under en lång sådan. Men att hävda att du är här ungefär en gång om året ser jag som en smula missvisande.
Tack för att du bekräftade mitt "ungefär en gång om året". Jag har lite svårt att förstå varför du behövde så många ord för att säga samma sak dock.

Poängen kvarstår.
2012-04-06, 11:21 #66
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Utan att ha läst alla kommentarer så anser jag att ALLA medlemmar även de utan kontakt nät ska kunna lägga motioner även om de är dömda att falla.

Yrkar avslag
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-06, 17:03 #67
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Tack för att du bekräftade mitt "ungefär en gång om året". Jag har lite svårt att förstå varför du behövde så många ord för att säga samma sak dock.

Poängen kvarstår.
Det förvånar mig inte.

Min poäng var att "ungefär" är lite vagt och kan tolkas olika av olika personer. Men hårda mätdata är exakta och gör det lättare för folk att förstå vad du menar med "ungefär".

Och jag antar att vi alla gillar tydlighet? Även om det ibland kräver många ord.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-06, 21:15 #68
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Jag tänker att nedanstående lydelse implementerar Mabs tidigare föreslagna modell. Någon som har en kommentar?

För att en motion ska tas upp till diskussion och votering så måste minst 20 % av det antal mötesdeltagare som röstar i frågan om mötets behöriget lyfta motionen under mötets tre första dagar. De motioner som inte når upp till detta krav tas inte upp till behandling av mötet. Därefter öppnas motionerna upp för diskussion och yrkanden på samma sätt som tidigare beskrivet för sakfrågor.

För detta möte skulle det ha inneburit att tolv person måste vilja lyfta motionen. Jag har valt tre dagar istället för fem då yrkandetiden annars minskas för kraftigt.
JPAndersons avatar
2012-04-06, 22:54 #69
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Från nuvarande stadgar:
Citat:
§ 4.6 Motioner
4.6.1 Varje medlem har rätt att väcka motion till medlemsmöte.
4.6.2 För att kunna behandlas måste motionerna vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.
4.6.3 Alla motioner ska presenteras senast samma dag som mötet inleds.
Personligen ser jag gärna att Piratpartiet även i fortsättningen tillämpad principen som ovan, dvs. en medlem, en röst.

Det är en av grundstenarna i den medlemsdemokrati piratpartiet så gärna slår sig för bröstet om.
Att börja inskränka på motionsrätten över huvud taget vore i min mening förödande för interndemokratin.
Vad blir det här näst? Att tre pirater måste backa upp en kandidat innan denna accepteras i nomineringar till funktionärsposter?

Nej, nej och åter nej. Denna motion löser inte några påstådda problem eller ger några "kvalitetsgarantier" i motionsinlämning.
Vad denna motion gör är att ta reell påverkansmöjlighet ifrån de som medlemsmötet är ämnat för, medlemmarna.

Jag vill också ta mig friheten att citera Jacob Hallén från ett inlägg han skrev under vårmötet 2011 i en motion som inte olikt denna ville förändra motionsrätten till det sämre.
Citat:
Vissa motioner möter motstånd, andra är förmål för debatt, några revideras och blir bättre, ett fåtal accepteras i befintligt skick. Det här är föreningsdemokrati när den är som bäst.
JorgenLs avatar
2012-04-07, 01:13 #70
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Personligen ser jag gärna att Piratpartiet även i fortsättningen tillämpad principen som ovan, dvs. en medlem, en röst.

Det är en av grundstenarna i den medlemsdemokrati piratpartiet så gärna slår sig för bröstet om.
Att börja inskränka på motionsrätten över huvud taget vore i min mening förödande för interndemokratin.
Jag håller inte riktigt med om den analysen, det är lite av en halmgubbe. Såvitt jag kan se är det ingen som ifrågasätter principen om en man en röst. Att alla ska få rösta.

Det som frågan gäller är om man ska låta mötets tid tas upp av motioner som redan från början har så svagt stöd att det är självklart att de inte kommer att gå igenom. Fördelen med detta skulle vara att mötesdeltagarna slipper att lägga tid på att sätta sig in i och ta ställning till så många motioner, och att man därmed sänker tröskeln lite för att delta i mötet. Vi har idag på varje möte några motioner som avslås med överväldigande stor majoritet, och interndemokratin skulle antagligen snarast tjäna på att mötesdeltagarna slapp att lägga tid på dem


Med det sagt, så är jag inte säker på att det låter sig göras på ett bra sätt som känns rimligt och som faktiskt minskar mängden sådana motioner och uppnår det önskade resultatet.

Kanske är det så att det är enklare att låta motioner helt utan stöd läggas och röstas ner utan några speciella åtgärder? Så länge "motionsfloden" håller sig på en rimlig nivå så är det kanske så...

Skulle vi däremot få 150 eller 500 motioner att ta ställning till så kan jag se att vi har ett problem. Då hamnar vi i en situation då det skulle kräva väldigt mycket tid att delta i mötet, tom bara för att rösta, för att inte tala om att sätta sig in i vad man röstar om. Vi är inte där idag, men kanske finns det anledning att redan nu fundera på hur man undvika att hamna där?

Någonting i stil med mabs eller Nils ideer ovan skulle kanske vara en framkomlig väg. Det skulle fortfarande ge alla en möjlighet att lämna in en motion, men röstningen skulle sas. ske i två steg. Ett första steg för att kvalificera motionen för behandling, och ett andra som är motionsbehandligen så som den ser ut idag. Problemet är i så fall att hitta en modell som känns acceptabel för dem som lämnar in motioner så att man inte känner att ens motion blir avfärdad trots att den skulle kunna blivit antagen om den behandlats.

Jag tror inte att motionens föreslagna trepiratsregel skulle uppnå det önskade målet, och jag tror inte heller att man kan bygga en gräns på antalet i de inledande omröstningarna så som Nils funderar på ovan. (Det skulle bara medföra att omröstningen om mötets behörighet av taktiska skäl skulle få färre deltagare) OM man anser att det skulle vara mödan värt att bygga system för något sånt här så får det i så fall bli nåt system med gillar/ogillar där motionen skulle ha minst en viss andel gillar av de totalt avgivna omdömena, men då lägger man återigen extra arbete på mötesdeltagarna, vilket ju var det man ville undvika...

Tills nån kommer på ett bra system som känns rättvist, och problemet inte är större än det är idag, så tycker jag nog att man ska avstå från att lösa det här genom stadgeomskrivning, och istället försöka lösa det genom utbildning i att skriva bättre motioner och propagera för att folk använder motionsförslagsforumet för att testa i vilken mån man kan räkna med stöd för sina ideer.

Den dag vi hamnar i en ohanterlig situation kanske det finns större bredvillighet att hitta lösningar och det är antagligen bättre att vänta tills problemet blir uppenbart än att driva igenom något i nuläget.
2012-04-07, 09:02 #71
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Den här motionen tycker jag personligen hör till kategorin "ta inte upp frågan" om vi hade haft en sådan regel, men den har ju redan tillräckligt många underskrifter. Jag tycker det är principiellt fel att reducera motionärers möjlighet att lägga motioner, men även om jag inte hade tyckt det så visar detta att "lösningen" inte fungerar.

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag tänker att nedanstående lydelse implementerar Mabs tidigare föreslagna modell. Någon som har en kommentar?

För att en motion ska tas upp till diskussion och votering så måste minst 20 % av det antal mötesdeltagare som röstar i frågan om mötets behöriget lyfta motionen under mötets tre första dagar. De motioner som inte når upp till detta krav tas inte upp till behandling av mötet. Därefter öppnas motionerna upp för diskussion och yrkanden på samma sätt som tidigare beskrivet för sakfrågor.

För detta möte skulle det ha inneburit att tolv person måste vilja lyfta motionen. Jag har valt tre dagar istället för fem då yrkandetiden annars minskas för kraftigt.
Men varför? Har motionen redan börjat diskuteras på mötet så är det väl lika bra att den får diskuteras klart istället för att allt ramlar bort via någon slags minivotering innan en riktig votering inträffar?

Om det är ett lätthanterligare möte ni eftersträvar så skulle man kanske kunna köra två delar av medlemsmöte istället. Först ha mötet precis som nu som ett grovjobbsmedlemsmöte, sen en enklare version av på medlemsmötet direkt efter där det enbart är diskussion och votering på de motioner och förändringar som redan fått bifall på det första medlemsmötet. Kanske med nått annat mötesprogram än forumet eftersom det finns de som klagar på att forumet är jobbigt. Och så gör man reklam för det.

"Nu börjar det enklare medlemsmötet, det var X motioner som klarade sig igenom grovrensningsfasen, så nu är det inte lika mycket att sätta sig in i. In och rösta!"

Personligen tycker jag att det vore krångligt och onödigt långdraget, men det är ett bättre sätt att få fram det ni eftersträvar, ett kortare och mer lättarbetat möte utan "skit" (som inte alls behöver vara skit, det beror på vem man frågar).

Dessutom tror jag att det är fler motioner som kommer få bifall än som får avslag det här mötet och det därför inte skulle blivit någon stor utrensning. Jag håller inte med om att det existerar ett problem att lösa överhuvudtaget.
2012-04-07, 10:07 #72
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Nej, du är här betydligt oftare än så. Utan att veta hur ofta du loggat in och enbart läst på forumet så kan forummjukvaran snabbt visa mig att du aktivt skrivit inlägg på forumet följande datum i år:
xxxx
förra året lade du kommentarer följande datum:
xxxx

Jag orkade inte kolla längre bakåt än förra året, men om du tror att det skiljer sig tidigare år kan jag givetvis plocka fram datum för det också.

Du har skrivit 360 inlägg på forumet sedan du blev medlem här 2009-04-25 vilket ger dig ett snitt på 0.33 inlägg om dagen.

Utifrån siffrorna ovan så är jag beredd att beskriva dig som en periodare som är väldigt aktiv under en viss tid och sedan inaktiv under en lång sådan. Men att hävda att du är här ungefär en gång om året ser jag som en smula missvisande.
Ursäkta igen men publiceringen av en användares aktivitet verkar vara ett kvitto på den sorts övervakning som vi säger oss vara motståndare till, hur tänkte du nu???
Anton Nordenfurs avatar
2012-04-07, 18:06 #73
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Ursäkta igen men publiceringen av en användares aktivitet verkar vara ett kvitto på den sorts övervakning som vi säger oss vara motståndare till, hur tänkte du nu???
Det är info som kan nås hur enkelt som helst bara genom att klicka sig in på den användarens profilsida.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-09, 17:19 #74
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av PeWi Visa inlägg
Ursäkta igen men publiceringen av en användares aktivitet verkar vara ett kvitto på den sorts övervakning som vi säger oss vara motståndare till, hur tänkte du nu???
Publiceringen sköter forumet alldeles utmärkt av sig själv. Så länge användarstatistiken publiceras öppet på forumet utgår jag ifrån att användarna här samtycker till att den sprids.
Emil Isbergs avatar
2012-04-09, 20:32 #75
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
När motionen var uppe på agendan förra gången tyckte jag att motionen var ute efter att försvåra läggandet av motioner. Jag skulle hellre se att det blir lättare att lägga motioner exempelvis genom att man har möjlighet att vända sig till piratsupport, orggruppen eller annan passande arbetsgrupp som objektivt hjälper medlemmen formulera sin motion. Jag har svårt att se problemet med impulsmotionerandet eftersom de brukar vara sämre underbyggda och alltså har svårare att få genomslag på mötet.

Jag föreslog också att man kunde räkna yrkanden på lagda motioner, och att det skulle krävas ett visst antal (eller att styrelsen var enig i frågan om) att motionen skulle tas upp.

Ett annat bra förslag som lyftes i den motionstråden var Flowerboy's förslag om redaktionskommitté.

Citat:
I andra organisationer löser man ofta problemet med dåligt formulerade motioner genom att årmötet vid behandlingen av motionen kan avge ett preliminärt beslut av typen "Remitteras till redaktionskommittén." Och sen har man en redaktionskommitté som i samråd med motionären skriver om motionen så den motsvarar grundläggande kvalitétskrav för Årsmötesbeslut. Sen återkommer motionen till Årsmötet som fattar beslut om bifall eller avslag på den nu omskrivna motionen.
2012-04-09, 21:41 #76
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Ett annat bra förslag som lyftes i den motionstråden var Flowerboy's förslag om redaktionskommitté.
Jag quicksavade den i Motionsförslag nu, så nu kan vi avslå denna motion och arbeta vidare på Flowerboys idé till nästa möte.
Vilken tur att du kom ihåg den där!
JorgenLs avatar
2012-04-09, 22:02 #77
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag quicksavade den i Motionsförslag nu, så nu kan vi avslå denna motion och arbeta vidare på Flowerboys idé till nästa möte.
Vilken tur att du kom ihåg den där!
En redaktionskommitté är en möjlig väg att gå, men den är inte helt relaterad till det den här motionen diskuterar. Den här motionen är inte främst ute efter åtgärda dåliga formuleringar, utan mera efter dåligt genomarbetade/genomtänkta förslag, eller allra mest förslag som helt saknar stöd av någon utöver motionären.

Konstiga formuleringar är inte så stort problem om vi gör så som höstmötet 2011 bestämde, nämligen att medlemsmötet slår fast ställningstaganden, som styrelsen sedan för in i de sakpolitiska program som ska utarbetas. Då kan styrelsen rätta till språkliga konstigheter i samband med det.

Redaktionskommittéer brukar annars mest användas som ett förhandlingsforum där man jämkar ihop motstridiga förslag för att få ihop nåt man kan hitta enighet runt, men i vår mötesform borde egentligen förslagsställarna själva kunna fixa detta genom att diskutera med varandra och arbeta ut gemensamma yrkanden och jämka ihop sig.
Emil Isbergs avatar
2012-04-10, 02:53 #78
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Jonas Öberg (Regional Manager Europe for Creative Commons, Free Software Foundation Europe (FSFE) General Assembly member, former vice president of the FSFE) skrev följande 2010: Om medlemmarna i partiet har åsikter som de tycker är så pass viktiga att de måste in i principprogrammet, då är också årsmötet det högsta beslutande organet i partiet där sådana frågor kan diskuteras och beslut tas.

Det är naturligtvis ingen skillnad på om jag suttit ensam på min kammare och tänkt igenom något som jag anser hör hemma i Piratpartiets politik, eller om jag tillsammans med andra har träffats varje vecka för att utarbeta ett förslag till mötet. Det spelar heller ingen roll om jag raggat upp två signaturer i sista stund för att det ska vara flera signaturer på motionen, eller om jag skrivit den helt själv.

Är det impulsmotionerande som motionärerna vänder sig emot är kravet på att ha flera signaturer, i mina ögon, fel väg att gå. Impulsmotionerande beror på att vi gör saker i sista minut, och det har ingenting med antalet signaturer att göra.

Är det kvaliten på motionerna som motionärerna vänder sig emot är kravet på att ha flera signaturer, i mina ögon, likaså fel väg att gå. Fler kockar gör nödvändigtvis inte att kvaliten på soppan blir bättre. Jag har sett argumentationer som säger att fler ögon gör innehållet bättre, men jag hävdar att det beror helt på vilka ögon som ser över innehållet. Om man ser subjektivt på det som presenteras är det mycket möjligt att man skriver under motionen utan att ens förstå innehållet. För att det ska finnas något värde i att flera ögon granskar det bör granskningen genomföras objektivt.

Är det antalet motioner som motionärerna oroar sig för anser jag också att kravet på att ha fler signaturer är fel väg. Det blir svårare för mötespresidiet att säkerställa att de som signerat verkligen har signerat (att motionären inte bara har valt ut namn i vänkretsen som troligtvis skulle stödja motionen) utan att underlätta för proceduren att hantera motionerna. Andra partier/ungdomsförbund klarar av att ha högar med motioner, borde inte vi sträva efter till att kunna hantera det bättre än dem? Hantera större högar med motioner än vad de klarar av?

Är det att det kommer motioner som är "dömda" att falla som är motionärernas farhågor har jag bara en sak att säga (och jag har sagt det sedan åtminstone 2010): Jag anser att förslag alltid är välkomna, oavsett hur uppåt väggarna jag anser att ett enskilt förslag är. För oavsett formulering bidrar förslaget till en synvinkel som man annars inte kunnat ta ställning till.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Göran Widham, Henrik Brändén
Emil Isbergs avatar
2012-04-10, 03:04 #79
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Dessutom ogillar jag kopplingen till trepiratersregeln. Den tillkom för att våra aktivister inte skulle sitta och vänta på instruktioner från högre ort för att göra saker som i andra organisationer kanske kräver just instruktioner från högre ort. Syftet var att frigöra aktivisterna, inte att låsa in dem.
Jag håller helt med. För tydlighetens skull klistrar jag in trepiratsregeln som det formulerades på årsmötet 2010 (protokoll).
Citat:
Trepiratsregeln
Om tre (3) medlemmar som uppfyller kriterierna för röstberättigande vid årsmöte är överens om att genomföra någonting i form av aktivism, affishering, demonstration eller annan aktivitet som syftar till att marknadsföra Piratpartiet utåt, vårda partiets relation till sina medlemmar eller på annat sätt verka positivt för partiets verksamhet, har de mandat att göra detta i Piratpartiets namn utan beslut från högre nivå. Beslut som fattas genom trepiratersregeln har inte mandat över andra medlemmar.
Undantag för trepiratsregeln är:
1. Allting som kostar pengar. Om pengar ska komma ur partikassan måste detta först stämmas av med närmsta ekonomiskt ansvarig.
2. Allting som står i strid med partiets principprogram eller andra styrdokument.
3. Allting som står i strid med beslut från styrelsen eller annan överordnad beslutsnivå.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-10, 03:47 #80
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y04:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Rätt att själv lägga förslag och rätt att rösta sitter ihop i alla demokratiskt uppbyggda föreningar jag varit med i. Jag tycker inte det är riktigt klokt att Piratpartiet av alla rörelser på allvar kan diskutera att upphäva den principen!
Emil Isbergs avatar
2012-04-10, 09:10 #81
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Rätt att själv lägga förslag och rätt att rösta sitter ihop i alla demokratiskt uppbyggda föreningar jag varit med i. Jag tycker inte det är riktigt klokt att Piratpartiet av alla rörelser på allvar kan diskutera att upphäva den principen!
Jag tycker att det är både klokt och intressant att vi vågar lyfta upp saker och granska dem. Bara för att man alltid gjort på ett visst sätt behöver inte betyda att det är det bästa sättet att göra det på.
2012-04-11, 04:17 #82
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Eftersom det bara är den som lämnar in motionen som har makt över motionens yrkanden och jämkningar osv, så vore det lämpligare om enbart motionären står med.

Dessutom, förra gången humanistmotionen lämnades in var det underskrifter på personer som inte blivit tillfrågade med i motionen. Det finns alltså en bluffrisk i att flera namn står med.
2012-04-11, 04:51 #83
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att för att säkerställa att en motion inte innehåller underskrifter på folk som inte ställer upp på motionen, ändra 4.6.2 i stadgan till "För att kunna behandlas så får motionen enbart vara underskriven av motionens inlämnare och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."
Motiveringen står i yrkandet.
JPAndersons avatar
2012-04-11, 08:56 #84
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Eftersom det bara är den som lämnar in motionen som har makt över motionens yrkanden och jämkningar osv, så vore det lämpligare om enbart motionären står med.

Dessutom, förra gången humanistmotionen lämnades in var det underskrifter på personer som inte blivit tillfrågade med i motionen. Det finns alltså en bluffrisk i att flera namn står med.
Humanistmotionen lämnades in (för andra gången) utan att vederbörande hade kollat med de originella medmotionärerna om deras stöd fortfarande var aktuellt.... alltså, en helt förståelig miss och just där handlade inte om mer än nåt enstaka namn som inte ville vara med andra vändan.
Dvs. det handlade inte om någon "bluff".

Men du har rätt Tommy den som lämnar in motionen är i praktiken "ägaren" av denne men, att stadga om huruvida enbart dennes namn skall stå med eller 5-10-20 medmotionärers känns något överflödigt.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-11, 11:44 #85
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Mitt syfta med denna motion har hela tiden varit att öka kvalitén på motioner som skickas in till våra medlemsmöten. Vårt förslag var att göra det svårare för enskilda medlemmar att skicka in sin motion, men det är, som många har påpekat, en dålig lösning på problemet. Till detta möte så hade vi nog filtrerat bort en motion (B28), som jag tycker är jättedålig. Å andra sidan, det har inte inkommit några motyrkanden på den motionen och det har inte heller skapats någon större debatt i motionen.

En annan lösning är att ett visst antal medlemmar måste "gilla" en motion för att den ska tas upp till behandling, men även där måste hela mötet sätta sig in i hela motionen (dock endast originalyrkandena) för att kunna ta ställning till om man vill behandla motionen eller inte. Dessutom under tidspress för att det inte ska ta allt för många dagar från mötet. Det är inte en jättebra lösning heller, men kanske en bättre sådan.

Med detta sagt så kommer jag inte att lägga något nytt yrkande i denna motion och jag tycker att Emil ska dra tillbaka sitt yrkande A04-Y04.

Jag tycker däremot att det är synd att vissa blandar ihop begreppen rösträtt och rätt att få en fråga behandlad av mötet. Bara för att man har rösträtt i en församling så betyder inte det att man automatiskt får sin motion behandlad av mötet. Växjö kommun har hittat en bra lösning på detta
Citat:
Ursprungligen postat av http://www.vaxjo.se/Kommun--politik/Organisation-och-politik/Paverkan-och-insyn/Vad-ar-en-motion-interpellation-och-enkel-fraga/
Motion
Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion måste alltid beredas. Beredning innebär att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.
Kan vi hitta någon liknande modell inom partiet? En utredning måste göras av något av partiets organ. Det kan vara partistyrelsen, partisekreteraren, valberedningen, en kommunledare eller en landstingsförening. Men jag tror att partiet behöver få ordning på sina lokala föreningar innan en sådan här modell kan införas.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-11, 12:48 #86
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg

Jag tycker däremot att det är synd att vissa blandar ihop begreppen rösträtt och rätt att få en fråga behandlad av mötet. Bara för att man har rösträtt i en församling så betyder inte det att man automatiskt får sin motion behandlad av mötet. Växjö kommun har hittat en bra lösning på detta
Kan vi hitta någon liknande modell inom partiet? En utredning måste göras av något av partiets organ. Det kan vara partistyrelsen, partisekreteraren, valberedningen, en kommunledare eller en landstingsförening. Men jag tror att partiet behöver få ordning på sina lokala föreningar innan en sådan här modell kan införas.
Det där är standardmodellen för alla lagstiftande församlingar. Samma sker i riksdagen. Notera dock att alla motioner i Växsjö kommun kommer upp till omröstning men då får man inte längre göra yrkanden för de är redan fastslaget innan vilka yrkanden som finns på motionen.

Problemet uppkommer för att vi i PP använder årmötet för att ta fram vår politik och det är - som det har visat sig - fel väg att gå.
Emil Isbergs avatar
2012-04-11, 13:24 #87
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Med detta sagt så kommer jag inte att lägga något nytt yrkande i denna motion och jag tycker att Emil ska dra tillbaka sitt yrkande A04-Y04.
Done. (Jag hade glömt bort det yrkande faktiskt...)

Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag tycker däremot att det är synd att vissa blandar ihop begreppen rösträtt och rätt att få en fråga behandlad av mötet. Bara för att man har rösträtt i en församling så betyder inte det att man automatiskt får sin motion behandlad av mötet. Växjö kommun har hittat en bra lösning på detta.
Jag skulle inte säga att det är en sammanblandning. Jag anser att motionsrätt (rätten att få sitt förslag hanterat på mötet) är en viktig del i en demokratisk församling.

Med det sagt ser jag gärna att det finns något förädlingssteg för att få fram bättre motioner. För ett år sedan föreslog jag att man i ett första skede skulle rösta om att fortsätta bearbeta motionen i ett redaktionellt utskott. Vi har många kreativa medlemmar vars idéer bör lyftas på medlemsmötet, men kanske behöver bearbetas något för att mottas på bästa sätt. Motionerna är inte längre kritiska i tid, utan i de allra flesta fall är det inget problem att skjuta på dem till nästa möte för att man ska kunna förädla idéerna tillsammans med motionären.
Göran Widhams avatar
2012-04-11, 23:32 #88
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Jag yrkar avslag på motionen. Begränsningar i medlemmarnas stadgefästa förslagsrätt är inte rätt väg att gå för att lösa ett mötesordningsproblem. Man kan tänka sig många olika lösningar med bibehållen förslagsrätt för alla medlemmar där man gallrar i motioner eller yrkanden i speciella kommitéer eller redaktionsråd, i styrelsen, i mötespresidiet. Alla sådana lösningar skulle bibehålla medlemmarnas förslagsrätt eftersom de beslut som fattats i beredningen måste fastställas av årsmötet för att vi ska leva upp till stadgans krav att alla har motionsrätt.

Låt oss fundera över en lämplig sådana beredningslösning till den dag när problemet blir akut.
2012-04-12, 13:34 #89
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av JPAnderson Visa inlägg
Humanistmotionen lämnades in (för andra gången) utan att vederbörande hade kollat med de originella medmotionärerna om deras stöd fortfarande var aktuellt.... alltså, en helt förståelig miss och just där handlade inte om mer än nåt enstaka namn som inte ville vara med andra vändan.
Dvs. det handlade inte om någon "bluff".
Jag har inte påstått att det var en bluff. Det jag ger som motivering till mitt yrkande är att säkerställa att en motion inte innehåller underskrifter på folk som inte ställer upp på motionen, och visade ett scenario där medmotionärer stått med utan att ha blivit tillfrågad. Jag visade på att problemet kan inträffa eftersom det bevisligen redan har inträffat. Vi kan se det här, här och här.
Citat:
Men du har rätt Tommy den som lämnar in motionen är i praktiken "ägaren" av denne men, att stadga om huruvida enbart dennes namn skall stå med eller 5-10-20 medmotionärers känns något överflödigt.
Det är mycket lätt för alla som håller med motionen att uttrycka sitt gillande i motionsdiskussionen på medlemsmötet genom att trycka på "Gilla" knappen och argumentera för motionen. Det är knappast nödvändigt att skriva med namnen i motionstexten.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-12, 15:56 #90
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är mycket lätt för alla som håller med motionen att uttrycka sitt gillande i motionsdiskussionen på medlemsmötet genom att trycka på "Gilla" knappen och argumentera för motionen. Det är knappast nödvändigt att skriva med namnen i motionstexten.
Fast vi diskuterar ju inte om det är nödvändigt. Idag finns möjligheten att skriva i motionstexten om det är fler än en som ställt sig bakom motionen.

Den möjligheten vill du förbjuda.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
2012-04-12, 16:35 #91
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Fast vi diskuterar ju inte om det är nödvändigt. Idag finns möjligheten att skriva i motionstexten om det är fler än en som ställt sig bakom motionen.

Den möjligheten vill du förbjuda.
Nej, jag vill inte förbjuda möjligheten att skriva i motionstexten om det är fler än en som ställer sig bakom motionen. Motionären kan påstå att det är en miljard andra personer som håller med henne/honom om den vill.
Mabs avatar
Gammal Mab
2012-04-12, 16:51 #92
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nej, jag vill inte förbjuda möjligheten att skriva i motionstexten om det är fler än en som ställer sig bakom motionen. Motionären kan påstå att det är en miljard andra personer som håller med henne/honom om den vill.
OK, så det enda du vill göra är att göra stadgan lite längre, utan att det på något sätt förhindrar att de exempel du tar upp kan inträffa igen?
2012-04-12, 16:59 #93
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
OK, så det enda du vill göra är att göra stadgan lite längre, utan att det på något sätt förhindrar att de exempel du tar upp kan inträffa igen?
Nej? Andra personer ska inte namnges som medmotionärer pga redan nämnd orsak.
JorgenLs avatar
2012-04-13, 21:21 #94
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y05:
att för att säkerställa att en motion inte innehåller underskrifter på folk som inte ställer upp på motionen, ändra 4.6.2 i stadgan till "För att kunna behandlas så får motionen enbart vara underskriven av motionens inlämnare och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."
Varför ska man inte få skriva en motion tillsammans och skriva under den gemensamt?
2012-04-13, 21:31 #95
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y05:
att för att säkerställa att en motion inte innehåller underskrifter på folk som inte ställer upp på motionen, ändra 4.6.2 i stadgan till "För att kunna behandlas så får motionen enbart vara underskriven av motionens inlämnare och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."
Varför ska man inte få skriva en motion tillsammans och skriva under den gemensamt?
Jag har ju redan sagt mina motiveringar. Svaret på din undran står till och med i själva yrkandet som du kommenterar. "för att säkerställa att en motion inte innehåller underskrifter på folk som inte ställer upp på motionen". Läs gärna mina resonemang innan du ställer en fråga som redan är besvarad.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-13, 22:06 #96
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y05:
att för att säkerställa att en motion inte innehåller underskrifter på folk som inte ställer upp på motionen, ändra 4.6.2 i stadgan till "För att kunna behandlas så får motionen enbart vara underskriven av motionens inlämnare och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte."
Det finns inget problem idag som man löser med yrkandet.
JorgenLs avatar
2012-04-13, 23:16 #97
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har ju redan sagt mina motiveringar. Svaret på din undran står till och med i själva yrkandet som du kommenterar. "för att säkerställa att en motion inte innehåller underskrifter på folk som inte ställer upp på motionen". Läs gärna mina resonemang innan du ställer en fråga som redan är besvarad.
Jag har läst din motivering, det jag undrar är hurvida värdet av det man uppnår med att begränsa antalet motionärer till 1, verkligen är värt att man inte längre ska kunna vara flera som skriver under en motion.

Jag tycker inte det, jag tycker inte att det är ett problem som inte kan lösas mycket enklare, tex genom att man tar bort någon som kommer med av misstag när det påpekas.

Ingen klart tänkande människa kommer att hitta på namn att skriva under en motion för att stärka dess ställning, eftersom de enda namn som kan tänkas vara relevanta för en sån bluff är namn som är kända inom partiet, och de eller nån de känner kommer att reagera på det, och då tar man bort namnen, och en sån stunt sänker motionens trovärdighet, vilket gör att ingen medvetet skulle göra det.
JorgenLs avatar
2012-04-13, 23:26 #98
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Dessutom: Vi bör inte skriva stadgan utifrån vilken teknisk lösning vi har just idag.

I en framtida lösning kanske vi har andra sätt att verifiera undertecknarna ifall vi vill, tex elektroniska signaturer, eller ett system som kan hantera att flera inloggade användare markerar att de är motionärer, och då vore det dumt att ha onödiga begränsningar i stadgan som baseras på det nuvarande tekniska systemet.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm
2012-04-14, 05:29 #99
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Ingen klart tänkande människa kommer att hitta på namn att skriva under en motion för att stärka dess ställning, eftersom de enda namn som kan tänkas vara relevanta för en sån bluff är namn som är kända inom partiet, och de eller nån de känner kommer att reagera på det, och då tar man bort namnen, och en sån stunt sänker motionens trovärdighet, vilket gör att ingen medvetet skulle göra det.
Det har du rätt i. Jag drar tillbaks yrkandet.
Nicholas Miless avatar
2012-04-15, 23:02 #100
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
JAg har lyft yrkandet om trepiraterskrav på motioner. Vill någon förr all framtid bränna sina chanser att sitta i styrelsen genom att skriva under varenda trollmotion om glass åt alla barn i Afrika får de gärna göra det för mig.
Emil Isbergs avatar
2012-04-16, 00:31 #101
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Vill någon förr all framtid bränna sina chanser att sitta i styrelsen genom att skriva under varenda trollmotion om glass åt alla barn i Afrika får de gärna göra det för mig.
Kan du förklara den meningen? Jag har svårt att tro att någon nuvarande eller framtida styrelseledamot skulle trolla så jag vill gärna veta vad som föranleder en sådan anklagelse.
Emil Isbergs avatar
2012-04-16, 00:34 #102
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y04:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Eftersom Nicholas Miles lyfte ursprungsyrkandet lyfter jag det rättstavade motyrkandet.

Notera att det fortfarande är en mycket dålig idé att begränsa den enskilda medlemmens förslagsrätt. Vi bör se över hur vi kan få bättre motioner, men det här är fel väg att gå.
Nicholas Miless avatar
2012-04-17, 18:37 #103
Inte uppkopplad
Re: Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Emil: Det jag menar är att om man reservationslöst skriver under varenda motion folk vill lämna in, så kommer man förr eller senare att skriva under oseriösa motioner. Det kommer inte se så bra ut om man ställer upp till förtroendeuppdrag i partiet.

Min poäng är att de som hotade att neutralisera motionen genom villkårslösa underskrifter riskerar att bränna sina egna broar; det är inte någon kritik mot styrelsen.
2012-04-23, 11:23 #104
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Min poäng är att de som hotade att neutralisera motionen genom villkårslösa underskrifter riskerar att bränna sina egna broar; det är inte någon kritik mot styrelsen.
Jag skiter fullkomligt i eventuella broar som bränns och ställer även jag upp på att villkorslöst stå som underskrift om yrkandet du nu har lyft får bifall, vilket jag hoppas innerligt att det inte gör. Man kan också se det som att dina broar brändes i och med att du lyfte yrkandet igen, det beror helt på hur man ser saken.

Din ogillande med "Jag gillar deltagarkultur." på mitt yrkande känns inte helt relevant. Det är inget som hindrar att du hjälper till att bygga och förbättra på motioner med mitt yrkande. Jag gjorde det till det här mötet utan att jag stod med som medmotionär på dem, och andra har hjälpt till på motioner jag lagt utan att stå som medmotionär på dem.
troeds avatar
2012-04-29, 15:21 #105
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
JAg har lyft yrkandet om trepiraterskrav på motioner. Vill någon förr all framtid bränna sina chanser att sitta i styrelsen genom att skriva under varenda trollmotion om glass åt alla barn i Afrika får de gärna göra det för mig.
Tack. Jag är helt övertygad om att jag inte bränner några framtida "chanser att sitta i styrelsen" genom att agera mot dumheter.

Jag upprepar därför mitt tidigare löfte att nullifiera ett eventuellt godkännande av denna motionen genom att utan förbehåll skriva under alla motioner som behöver uppnå trepiratsgränsen.

Deltagarkultur, kallas det. Inte censurkultur.
2012-04-30, 22:14 #106
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Hur gör man om man inte vill ändra nuvarande formulering?
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-30, 22:26 #107
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Hur gör man om man inte vill ändra nuvarande formulering?
Då röstar man avslag på motionen i voteringspass 3.
Det vi prövar nu i de två första voteringspassen är vilket yrkande mötet föredrar. Det yrkandet ställs slutligen mot avslag i voteringspass 3, då mötet tar ställning till ifall det är något mötet vill besluta att anta (bifall) eller om man låter bli att ta något beslut (avslag).
2012-04-30, 23:41 #108
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Även nya medlemmar (eller medlemmar utan kontaktnät) ska få komma med motioner till medlemsmöten, "en medlem, en röst". Jag yrkar avslag och erbjuder en underskrift för alla motioner om den här stadgeändringen går igenom.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Emil Isberg, Henrik Brändén, Tommten
2012-05-03, 10:16 #109
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A04-Y04:
att i stadgan ändra 4.6.2 till "För att kunna behandlas måste motionen vara undertecknad av minst tre medlemmar och vara mötespresidiet tillhanda senast dagen före mötet inleds. Motioner som inkommer senare behandlas på nästkommande ordinarie medlemsmöte.".
Antaget att man inte bara "slänger in" motioner (och att man diskuterat idéer med andra innan) så bör inte ett så lågt antal som 3 personer inte utgöra något hot.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-05-03, 21:20 #110
Inte uppkopplad
Sv: Motion A04: Stadgeändringar gällande motionsrätt till medlemsmöte, exempelvis införande av trepiratersregel -
Citat:
Motionen är underskriven av:
Nils Agnesson
Andreas Bjärnemalm
Mikael Holm
Rickard Andersson
Johan "mlg" Karlsson
Något att fundera på: Skrev jag under motionen för jag tycker det är en bra ide eller för att visa hur urbota korkad den är?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Emil Isberg, Tommten
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com