Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar

Idag kan en lokal förening startas utan att en kallelse till uppstartsmötet överhuvudtaget har skickats ut. Partiet kan i värsta fall få kännedom om uppstarten först när protokollet skickas in till partistyrelsen. Detta är ur kupphänseende katastrofalt.

Kallelsen till ett uppstartsmöte bör skickas ut två veckor innan, precis så lång tid som för ett vanligt medlemsmöte inom den lokala föreningen. Vill man starta upp en förening, då ska man också planera inför uppstarten, liksom att ge alla medlemmar i partiet en chans att vara med och påverka redan från början.

Samtidigt inför vi ett krav om opt-in genom att partistyrelsen aktivt måste godkänna föreningen, istället för dagens opt-out-system där partistyrelsen bara kan behandla uteslutning av föreningen.

Det är även rimligt att en lokal förening kan ta emot partimedlemmar innan den har sitt mandat att driva politik med partiets namn. Därför lägger vi till kravet att alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet ska kunna erhålla ett medlemskap i föreningen innan föreningen anses ha mandat från partiet.

§3 "Partistyrelsen ska på sitt närmast kommande möte därefter notera i protokollet att en lokal förening bildats, och tillse att den får en egen del av partiets hemsida." blir onödig då kravet läggs in i §2, förutom kravet om del av hemsida.

När vi likväl håller på så kan vi ändra i § 1, som säger att partiledningen ska, om medlemmarna begära, hjälpa till att skicka ut kallelsen till uppstartsmötet. Vi slipper även en upprepning genom att använda begreppet verksamhetsområde istället för kommun respektive landsting/region. Vilket också underlättar för att lägga till eller dra ifrån områden vid framtida förändringar.

Motionen är underskriven av:
Nils Agnesson
Mikael Holm


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:agnesson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: agnesson Yrkande A07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att ändra §1 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' till "Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar önskar starta en lokal förening, i ett verksamhetsområde där lokal förening saknas, ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla till ett konstituerande uppstartsmöte.".
Av: agnesson Yrkande A07-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att under § 2 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' lägga till följande som ny a-punkt "kallelsen till uppstartsmötet skickades ut till samtliga medlemmar i partiet inom föreningens tilltänkta verksamhetsområde, minst två veckor innan mötet ägde rum.".
Av: agnesson Yrkande A07-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att under §2 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' efter nuvarande punkter lägga till de nya punkterna:
  • alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet kan erhålla ett medlemskap i föreningen.
  • partistyrelsen på därefter kommande styrelsemöte anser att föreningen når upp till alla dessa krav och därmed godkänner föreningen.
och stryka §3.


Yrkanden

Av: agnesson Yrkande A07-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att ändra §1 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' till "Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar önskar starta en lokal förening, i ett verksamhetsområde där lokal förening saknas, ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla till ett konstituerande uppstartsmöte.".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: agnesson Yrkande A07-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att under § 2 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' lägga till följande som ny a-punkt "kallelsen till uppstartsmötet skickades ut till samtliga medlemmar i partiet inom föreningens tilltänkta verksamhetsområde, minst två veckor innan mötet ägde rum.".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringarAv: agnesson Yrkande A07-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att under §2 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' efter nuvarande punkter lägga till de nya punkterna:
  • alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet kan erhålla ett medlemskap i föreningen.
  • partistyrelsen på därefter kommande styrelsemöte anser att föreningen når upp till alla dessa krav och därmed godkänner föreningen.
och stryka §3.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Emil Isbergs avatar
2012-04-04, 01:29 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar -
Ändringarna i A07-Y01 är nog lite mera långgående än vad motionärerna tänker, i och med att verksamhetsområdet för region/landsting kan innefatta ett verksamhetsområde för kommun där lokalförening redan finns.

Jag tror man bör formulera sig som "med samma upptagningsområde" eller något liknande, men risken är att man målar in sig i ett hörn. Det var därför det resulterade i en upprepning i den paragrafen när vi tog fram reglerna.
2012-04-06, 12:02 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar -
Yrkande A07-Y01 och Yrkande A07-Y02

Yrkar Bifall på ovanstående.


Yrkande A07-Y03
alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet kan erhålla ett medlemskap i föreningen.

Yrkar avslag på följande formulering då det skapar extra arbete för föreningen.
Utan alla medlemmar i verksamhetsområdet PP som UP har per automatik medlemskap i föreningen.
Där efter kan man som medlem själv bestämma hur man vill utnyttja den som aktiv eller passiv.
Andreas Bjärnemalms avatar
2012-04-06, 12:21 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Peter Johansson Visa inlägg
Citat:
YrkandeA07-Y03
alla partimedlemmar inom verksamhetsområdet kan erhålla ett medlemskap i föreningen.
Yrkar avslag på följande formulering då det skapar extra arbete för föreningen.
Utan alla medlemmar i verksamhetsområdet PP som UP har per automatik medlemskap i föreningen.
Där efter kan man som medlem själv bestämma hur man vill utnyttja den som aktiv eller passiv.
Vad baserar du detta påstående på? Det finns i nuläget ingen reglering som säger att medlemmar i PP eller UP per automatik tvångsansluts till den lokala föreningen.
Som bilaga till Piratpartiets stadgar ligger 'Stadgar för lokala föreningar' och där står följande om medlemskap:
Citat:
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
Hela bilagan hittas här: https://forum.piratpartiet.se/showth...84&postcount=3
Christoffer Eldengrips avatar
2012-04-15, 21:19 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar -
Låter vettigt känns dock som det kan bli en massa strul i nuläget eftersom det inte finns någon fungerande ansvars och engagerings kedja ner till den lokala nivån men det är ju styrelsens problem att lösa.
Emil Isbergs avatar
2012-04-15, 22:07 #6
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A07-Y01:
att ändra §1 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' till "Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar önskar starta en lokal förening, i ett verksamhetsområde där lokal förening saknas, ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla till ett konstituerande uppstartsmöte.".
Ändringarna är mer långtgående än vad jag tror motionärerna avsåg, i och med att verksamhetsområdet för region/landsting kan innefatta ett verksamhetsområde för kommun där lokalförening redan finns.

Jag tror man bör formulera sig som "med samma upptagningsområde" eller något liknande, men risken är att man målar in sig i ett hörn. Det var därför det resulterade i en upprepning i den paragrafen när vi tog fram reglerna.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-15, 23:19 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Jag har kommenterat på yrkande A07-Y01:
att ändra §1 i stadgebilaga 'Regelverk för Piratpartiet kring lokala föreningar' till "Om minst fem (5) av Piratpartiets medlemmar önskar starta en lokal förening, i ett verksamhetsområde där lokal förening saknas, ska partiledningen vara dem behjälplig att kalla till ett konstituerande uppstartsmöte.".
Ändringarna är mer långtgående än vad jag tror motionärerna avsåg, i och med att verksamhetsområdet för region/landsting kan innefatta ett verksamhetsområde för kommun där lokalförening redan finns.

Jag tror man bör formulera sig som "med samma upptagningsområde" eller något liknande, men risken är att man målar in sig i ett hörn. Det var därför det resulterade i en upprepning i den paragrafen när vi tog fram reglerna.
Har du något eget alternativ? Annars så tror jag att det är tillräckligt tydligt för att styrelsen ska göra en bra tolkning.
Emil Isbergs avatar
2012-04-16, 00:40 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A07: Ändring av stadgebilaga gällande start av lokala föreningar -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Har du något eget alternativ? Annars så tror jag att det är tillräckligt tydligt för att styrelsen ska göra en bra tolkning.
Mitt alternativ, eller snarare det alternativ jag anser bäst, är att hålla kvar formuleringen även om den kan uppfattas som upprepning.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com