Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. (Motionen behöver även bifallas på nästa möte för att träda i kraft) Se voteringen: länk

Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte

Frågan om hur ordningsfrågor beslutas är en typisk fråga som ska ligga i mötesordning. En del av denna ligger dock i stadgan.

Att ordningsfrågor beslutas av mötespresidiet är bra, om det är av mindre karaktär och förhållandevis enkla frågor. Vid större frågor så vill inte mötespresidiet idag ta beslut och man har därmed fulhackat mötesordningen genom att införa begreppet "rådgivande omröstning". Enligt oss så är det dags att gå ifrån detta och låta makten utgå från medlemmarna. Låt mötet självt få bestämma i stora frågor då mötespresidiet antingen inte kan enas, eller då minst tio medlemmar begär det.

Denna modell fanns på två möten under 2010.

Motionen är underskriven av:
Andreas Bjärnemalm
Nils Agnesson
Mikael Holm
Rickard Andersson
Johan "mlg" Karlsson
Jörgen Lindell


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Andreas Bjärnemalm

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. (Motionen behöver även bifallas på nästa möte för att träda i kraft) Se voteringen: länk

Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande A09-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    2 personer ogillar

att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".
Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande A09-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att samtidigt som strykningen av §4.8.8 godkänns i en andra läsning ska hela nuvarande stycket 'ordningsfrågor' i stadgebilagan 'Mötesordning för medlemsmöten' ändras till:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.


Yrkanden

Av: Andreas Bjärnemalm Yrkande A09-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 3 personer gillar    2 personer ogillar

att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: Andreas Bjärnemalm Yrkande A09-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att samtidigt som strykningen av §4.8.8 godkänns i en andra läsning ska hela nuvarande stycket 'ordningsfrågor' i stadgebilagan 'Mötesordning för medlemsmöten' ändras till:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30 minuter efter voteringspasset.

Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.

En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande A09-Y03 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. (Motionen behöver även bifallas på nästa möte för att träda i kraft) Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


infallsvinkels avatar
2012-04-03, 20:51 #2
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Rent spontant tycker jag att det är en bra idé.

Dock undrar jag över varför just 10 medlemmar kan kräva att en ordningsfråga ska beslutas av medlemsmötet? Vore det inte bättre att säga att exempelvis en viss procentandel av antalet som röstade i frågan om mötets behöriga utlysande, har rätt att kräva detta?

10 personer kan visa sig vara väldigt få eller väldigt många, beroende på situationen.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 20:54 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Vad sägs om 5 % av antalet röstande om mötets behörighet, dock minst 10 personer.

Då krävs ett högre antal personer när antalet röstande om mötets behörighet överstiger 200 personer.
Henrik Brändéns avatar
2012-04-03, 21:48 #4
Inte uppkopplad
Jag har kommenterat på yrkande A09-Y01:
att stryka stadgans "4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga.".
I och med att presidiet är valt av medlemsmöte ser jag inget principiellt problem i att ge dem denna makt.
infallsvinkels avatar
2012-04-03, 22:25 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
I och med att presidiet är valt av medlemsmöte ser jag inget principiellt problem i att ge dem denna makt.
Nej, det är dock värt att beakta att motionärerna i fråga utgör en synnerligen stor andel av just det medlemsvalda mötespresidiet.

Medlemmar ur mötespresidiet har varit obekväma med den stora makt de har över medlemsmötets genomförande, genom att de kan avgöra vilka ordningsfrågor som helst. Även ordningsfrågor som har att göra med mötespresidiets agerande!

Därmed inte säkert att den föreslagna lösningen är den bästa.
Emil Isbergs avatar
2012-04-04, 02:11 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Jag tycker att det är bra att flytta texten om ordningsfrågan från stadgan till stadgebilagan, bland annat för att det blir enklare att förtydliga på det sätt som föreslagits.

Dock funderar jag kring den föreslagna texten till stadgebilagan.
Varför ska mötespresidiet ha tre dygn (exklusive helgdagar) att besluta i ordningsfråga? Borde det inte räcka med ett dygn? Eftersom det är pågående möte kommer det väl ändå finnas mötesordförande aktiva som kan kalla på de övriga för ett snabbare beslut?

Också en tanke är att mötespresidiet inte ska ha beslutsrätt över ordningsfrågor som gäller mötespresidiet själva, utan där ska det bli votering. Säg en ordningsfråga om att avsätta mötespresidiet (som vore rent ut sagt idiotiskt eftersom ingen annan kan forumprogramvaran), är det verkligen rätt att mötespresidiet då ska hantera den?

Jag får fundera lite på det, men i jag gillar verkligen motionen.
2012-04-06, 12:20 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Rent spontant
Yrkar Bifall.

Som jag förstår det rör det bara medlemsmötena.
Emil Isbergs avatar
2012-04-06, 15:27 #8
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet.

Det är oklart hur snart det går till votering när mötesdeltagare eller mötesordförande begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Är det tre dygn (från frågans inkommande) precis som för beslut?
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-04-06, 16:21 #9
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av Emil Isberg Visa inlägg
Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet.

Det är oklart hur snart det går till votering när mötesdeltagare eller mötesordförande begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Är det tre dygn (från frågans inkommande) precis som för beslut?
Yrkandet över säger också
Citat:
Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.
Eller behöver det göras ännu tydligare kanske?
2012-04-06, 18:11 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.
Inte ens pga en ordningsfråga av medlemsmötet?
JorgenLs avatar
2012-04-06, 18:30 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Inte ens pga en ordningsfråga av medlemsmötet?
Nej, inte utan en ny omröstning. Det skulle ju vara ganska meningslöst om presidiet genom en ny ordningsfråga skulle kunna strunta vad mötet kom fram till i en omröstning som väckts för att mötet tyckte presidet tagit fel beslut innan...
2012-04-06, 18:35 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Nej, inte utan en ny omröstning. Det skulle ju vara ganska meningslöst om presidiet genom en ny ordningsfråga skulle kunna strunta vad mötet kom fram till i en omröstning som väckts för att mötet tyckte presidet tagit fel beslut innan...
Ja men jag menar, efter omröstning så är det ju mötespresidiet som genomför den aktiva handlingen att se till att något rivs upp. Medlemsmötet kan ju inte göra det eftersom det bara är mötespresidiet som fysiskt han utföra sådana handlingar på mötet.
JorgenLs avatar
2012-04-06, 20:51 #13
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ja men jag menar, efter omröstning så är det ju mötespresidiet som genomför den aktiva handlingen att se till att något rivs upp. Medlemsmötet kan ju inte göra det eftersom det bara är mötespresidiet som fysiskt han utföra sådana handlingar på mötet.
Nu förstår jag nog inte hur du menar?

Att ett beslut "rivs upp" innebär att man tar ett nytt beslut istället för det gamla beslutet. Det har s.a.s. inget med verkställandet av beslutet att göra, det är själva beslutet som är "upprivandet".
2012-04-06, 21:03 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Nu förstår jag nog inte hur du menar?

Att ett beslut "rivs upp" innebär att man tar ett nytt beslut istället för det gamla beslutet. Det har s.a.s. inget med verkställandet av beslutet att göra, det är själva beslutet som är "upprivandet".
Aha, då hade jag missuppfattat det ordet. "Riv upp" är ju en handling annars i svenskan, inte ett resultat. Det var därför jag trodde verkställandet var själva upprivandet eftersom det också är en aktiv handling...
Emil Isbergs avatar
2012-04-08, 03:51 #15
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Eller behöver det göras ännu tydligare kanske?
Att ange minimitid är inte att definiera en maximitid. Om en votering startas först efter en vecka kan det orsaka följdproblem för mötet, exempelvis om man behöver avgöra voteringen för att kunna fortsätta en diskussion.

Det står att en votering inte får startas innan ett dygn har gått, men när annonseras beslutet att frågan ska gå till votering? Är det efter 5 minuter eller 23 timmar och 55 minuter (om voteringen startar efter ett dygn)?

Det är också oklart varför en ordningsfråga inte kan gå till votering direkt, eller börja vid ett bestämt klockslag istället för att vara baserat på tidpunkten då ordningsfrågan blivit inlämnad. Så det behöver nog förtydligas åtminstone för mig.

Jag skulle föreslå att alla ordningsfrågor börjar vid ett bestämt klockslag varje dag (exempelvis 08:00) och pågår under en viss tid, och att alla ordningsfrågor går ut som SMS-påminnelser vid lämplig tid för de som prenumererat på det. Beslut bör annonseras så snart som möjligt om att en ordningsfråga går till votering.
AndersLindbäcks avatar
2012-04-08, 07:11 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt det här yrkandet:
att Mötesordningens bilaga skall vara som följande:

Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.

Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10 mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.

Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för allmänna helgdagar.

Om medlemsmötet ska votera i frågan ska voteringen vara öppen i minst 12 timmar eller så länge som behövs för att motsvarande en kvalificerad majoriteten (2/3-delar) av de som röstat i tidigare frågor har haft chans att rösta i frågan.

Votering i ordningsfråga skall inledas snarast efter ordningsfrågans inlämnande.
När väl mötespresidiet har valt att överlämna en ordningsfråga till mötet för votering så bör det vara fördel för mötespresidiet att alla får reda på det och röstar i frågan så att resultatet från omröstningen får legitimitet.

Detaljsstyrningen var dock för stor och jag tycker det är bättra om man ger presidiet mera makt att själva utforma hur och när omröstningen sker. Det enda kravet bör vara att de som deltager på mötet har chans att rösta i frågan så att de kan avge sin åsikt så att resultatet är mötets åsikt.

När det gäller frågan om 10 personer så är problemet att vi idag inte har en deltagarlista av de som deltog på årsmötet. Då alla medlemmar är godkända att deltaga på mötet så kan vi inte ha en siffra som är i procent av antalet mötesdeltagare. 10 personer är gammal praxis i från tidigare årsmöten - innan nya stadgan antogs - och de fungerade där så jag tycker därför vi återinför den regeln.
Nicholas Miless avatar
2012-04-09, 19:58 #17
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Henrik: Jag tycker det är dumt att lägga för mycket ansvar på mötespresidiet i onödan. Det är inte bara en fråga om demokratisk legitimitet, utan även om arbetsbörda. Ett mötespresidium väljs för att sköta formalia, och ju fler uppgifter vi lägger till desto svårare kommer det bli att hitta funktionärer villiga att ställa upp till mötespresidium. Med tanke på vilka som lagt motionen synes detta också vara ett problem redan idag.
JorgenLs avatar
2012-04-09, 21:18 #18
Inte uppkopplad
Sv: Motion A09: Stadgeändring gällande hur ordningsfrågor beslutas på medlemsmöte -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Om medlemsmötet ska votera i frågan ska voteringen vara öppen i minst 12 timmar eller så länge som behövs för att motsvarande en kvalificerad majoriteten (2/3-delar) av de som röstat i tidigare frågor har haft chans att rösta i frågan.
Tycker detta yrkandet är dåligt.

Hänvisningen till "(2/3-delar) av de som röstat i tidigare frågor har haft chans att rösta i frågan." öppnar för olika tolkningar av vilken av "tidigare frågor" som ska avses, vad som exakt avses med "röstat" (räknas avstår?) och framför allt vad "har haft chans" betyder. ( Iom. att voteringen öppnas så har alla chans att rösta, så det skulle kunna tolkas som att det räcker att voteringen är öppen ett par minuter så har alla haft chans att rösta...)
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com