Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-21, 13:44

Styrelsemöte den 20 september 2006.

Närvarande: Balder, Christian, Rick.

Följande saker beslutades:

- Att genom en välarbetad fyraårsstrategi som cirkulerat bland partiledningen blicka framåt mot 2010. Styrelsen gav organisationen i uppdrag att utse en intern organisatör att leda detta arbete. (Ricks kommentar: detta dokument skickas strax ut i ett funktionärsbrev. Mab leder arbetet och tar därmed titeln partiorganisatör och plats i den operativa partiledningen.)

- Att bilda ungdomsförbundet Ung Pirat.

- Att strukturen på ungdomsförbundet kommer att modelleras efter självständiga föreningar som knyts ihop till en paraplyorganisation. Detta till skillnad från Piratpartiet, som förblir en enda formell organisation, optimerat för effektiv verksamhet. Valkretsarna ska ges självständiga ekonomier på annat sätt än att de behöver bilda egna föreningar.

- Att verksamheten under den närmaste tiden också ska inriktas på att vara en pådrivare och utbildare åt de etablerade partierna, likväl som att dela med oss av våra erfarenheter internationellt. Våra mål är framför allt att få igenom vår politik.

- Att aktivister ska få ersättningar för utlägg under den här tiden, efter förmåga. För stunden har vi en intäktskälla och de som riskat pengar ska få igen dem. Av redovisningsskäl kan vi bara ersätta kostnader som uppenbart härrör till partiets verksamhet, som kvitton på trycksaker, frakter, etc., och inte "ökade privata utgifter", som t.ex. höjda telefonräkningar eller andra omkostnader som saknar verifierbarhet. (Ricks kommentar: det kommer halvstrax upp en funktion för att begära ersättning från partiet.) I den händelse partiet inte har råd att betala alla utlägg med en gång, kommer partiet att betala en fix andel av allas anspråk för att kompletteringsbetala resten vid en senare tidpunkt. Två utlägg är undantagna från detta, och kommer att ersättas prioriterat framför alla andra: ny webserver (Richie) och valsedelsdistributionen (Adrian).


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Jonas Lihnell Inte uppkopplad
 
Inlägg: 140
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #58138
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-21, 21:49

"Närvarande: Balder, Christian, Rick."*ryser*är ni inte fler i styrelsen? inte för att jag ser några direkta saker att klaga på i besluten men det känns ändå som att 3 personer är lite lite för våran storlek. hur ser framtiden ut gällande hur partiet skall/bör styras? finns det möjlighet att delta i möterna och uttrycka mina åsikter?Edit: ser kanske lite negativt ut, men det är inte lika negativt som det låter, är bara intresserad av hur det kommer sig att det är så få på mötet när jag hade förväntat mig en 15-20 eller så
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
minata Inte uppkopplad
 
minatas avatar
 
Inlägg: 1 620
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58143
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 01:42

Om antalet i styrelsen.Det finns även en kassör. Men var hon är - vet ej.Edit: ändrat i formuleringen.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #58149
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 02:23

Citat:
Jonas Lihnell (2006-Sep-21)"Närvarande: Balder, Christian, Rick."

*ryser*

är ni inte fler i styrelsen? inte för att jag ser några direkta saker att klaga på i besluten men det känns ändå som att 3 personer är lite lite för våran storlek. hur ser framtiden ut gällande hur partiet skall/bör styras? finns det möjlighet att delta i möterna och uttrycka mina åsikter?
Styrelsen är i nulägen inte särskilt stor. Den nuvarande uppbyggnaden av styrelsen var enlösning som var nödvändig för att få en smidig och effektiv valorganisation i ett läge där det inte fanns en valberedning som kunde plocka fram en styrelse som både var stor och kompetent. Styrelsens sammansättning och uppbyggnad är en av de saker som jag kommer titta närmare på i min roll som partiorganisatör, och jag tar tacksamt emot synpunkter till mattias.bjarnemalm@piratpartiet.se


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #58187
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 11:02

Citat:
Jonas Lihnell (2006-Sep-21)"Närvarande: Balder, Christian, Rick."*ryser*är ni inte fler i styrelsen?


Tre av fyra ordinarie ledamöter var närvarande. Det finns två suppleanter också, men de kom inte till mötet.


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Björn Felten Inte uppkopplad
 
Björn Feltens avatar
 
Inlägg: 1 451
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58198
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 11:48

Citat:
Rick Falkvinge (2006-Sep-21)Följande saker beslutades:
Tyvärr ser jag inget om den punkt som jag bett om. Således kommer det härmed en formell, skriftlig begäran, jämlikt § 11 i piratpartiets stadgar:Jag, Björn Felten, revisor, ger härmed styrelsen i uppdrag att snarast möjligt kalla till medlemsmöte.Följande två punkter, och endast dessa, skall avhandlas:1. Komplettering av styrelsen till minst fem, men helst maximala (jml. § 13) sex plus två ersättare.2. Beslut om reviderade stadgar. Detta så att nästa årsmöte skall kunna fastställa dem (jml. § 20).
--
Bad officials are elected by good citizens who do not vote.
-- George Jean Nathan (1882-1958)

Min gamla PP-blogg
Min nya blogg
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #58269
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 15:46

Citat:
Björn Felten (2006-Sep-22)Jag, Björn Felten, revisor, ger härmed styrelsen i uppdrag att snarast möjligt kalla till medlemsmöte.Följande två punkter, och endast dessa, skall avhandlas:1. Komplettering av styrelsen till minst fem, men helst maximala (jml. § 13) sex plus två ersättare.2. Beslut om reviderade stadgar. Detta så att nästa årsmöte skall kunna fastställa dem (jml. § 20).


Jag behöver mer information.1: Styrelsen är minimalt fyra och maximalt sex personer. I dagsläget är fyra personer valda till ordinarie ledamöter med två suppleanter. Tre av dessa kom på detta möte. Det är årsmötet och endast årsmötet som utser styrelse. På vilket sätt a) skulle ett medlemsmöte ha beslut över styrelsens sammansättning, och b) är detta påkallat just nu?2: a) Beslutet om organisation på styrelsemötet ovan ska ses som att sätta igång ett förändringsarbete. Naturligtvis måste stadgeförändringarna som den organisationsförändringen medför röstas igenom i laga ordning. b) Det finns stadgeändringar utstående från årsmötet i april som fortfarande ska godkännas i en andra läsning på ett medlemsmöte. Är det a, b eller båda du avser?


   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Björn Felten Inte uppkopplad
 
Björn Feltens avatar
 
Inlägg: 1 451
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58317
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 17:22

Citat:
Rick Falkvinge (2006-Sep-22)Jag behöver mer information.
Nu finns det i och för sig ingenting i våra stadgar som kräver att jag närmare motiverar min begäran, men eftersom jag inte är en stelbent paragrafryttare, så har jag inget emot att vidareutveckla mina tankegångar.Vad gäller din invändning #1 så ser jag ingenting om "endast årsmötet" i stadgarna. Förvisso står det att årsmötet väljer styrelsen, men att man vid så extraordinära händelser, som att en vald kassör försvinner i stort sett från dag ett efter att ha blivit vald, det var det väl ingen som kunde förutse?Få känner förmodligen till det, men piratpartiet har alltså inte haft en riktig kassör någonsin, ända sedan tillblivelsen vid årsskiftet. Det har hela tiden varit vår ordförande som agerat kassör. Inte för att någon skugga skall falla över vår t.f. kassör, aka ordförande, men som revisor finner jag detta arrangemang synnerligen otillfredsställande.Just detta med styrelsen och hur den skall utses är en av de punkter i stadgarna, som jag kommer att ha synpunkter på i det medlemsmöte jag, i egenskap av Medlemmarnas Ombudsman nu har begärt.Vad gäller din punkt #2 så är det bra att du redan har flera förändringar att föreslå. Jag hoppas att de inkluderar en ändring av § 1 som ju faktiskt klart och tydligt påstår att vi är just det fildelningsparti, som vill att all nedladdning av film och musik från nätet skall vara gratis, som såväl media som "svensson" påpekat hela tiden. Vi må ha varit ett fildelningsparti för sex månader sedan, men åtminstone jag vill inbilla mig att vår ideologi har förfinats betydligt sedan dess.Jag hoppas att alla förstår, att vi numera, med mer än 9000 medlemmar, har fått en mängd medlemmar som är synnerligen vana vid föreningsliv. Medlemmar som vet, att rätt väg att gå, när man har synpunkter på hur styrelsen agerar, är att vända sig till sin ombudsman, aka revisorn. I samtliga fall där jag har fått mail om synpunkter på hur styrelsen har agerat, vare sig det gäller tvåmanna-beslut om Pride eller Relakks eller annat, så har jag hela tiden bett om anstånd till efter den 17 september, eftersom vi varit på väg i ungefär 200 knop mot mållinjen. Nu har vi passerat mållinjen, nu är det dags att plocka upp alla Man Över Bord som vi lämnat efter oss.
--
Bad officials are elected by good citizens who do not vote.
-- George Jean Nathan (1882-1958)

Min gamla PP-blogg
Min nya blogg
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Celebrandil Inte uppkopplad
 
Celebrandils avatar
 
Inlägg: 102
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #58329
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 18:16

Varje nytt parti tycks råka ut för samma sak. Ett par entusiaster rullar igång något de hoppas ska intressera andra. Folk samlas kring ett fåtal frågor man gemensamt uppfattar som bortglömda i debatten (feminism, miljö, invandring, integritet, etc). Partiet drivs framåt tack vare några eldsjälar som utan ersättning drar det största lasset, inte minst eftersom partiet i brist på historia ännu inte har inarbetade rutiner, rutiner som är nödvändiga för en fungerande organisation. Ytterligare personer tillkommer som endast har det gemensamma att man är överens i de ursprungliga grundfrågorna. I god demokratisk ordning strömmar mängder av, mer eller mindre udda, motioner in till årsmötet, motioner man som demokratiskt parti måste ta ställning till. Genom majoritetens försorg har partiet plötsligen tagit ställning i frågor man från början kommit överens om att undvika. Vissa medlemmar flyr när de inser att partiet plötsligen fått en ideologisk stämpel man inte riktigt hade tänkt sig. Eldsjälarna ryter till då de upplever att partiet håller på att tappa fokus, men blir som svar anklagade för toppstyrning. En eldsjälv utpekas i lättnyheterna för att ha köpt sin egen villa tio gånger. En annan eldsjäl påstås ha ett suspekt förhållande till välsmakande rödvin. Genom en palatsrevolution övertas partiet av ett gäng rödvinsmotståndare, som sakta men säkert driver partiet allt djupare ner i Valmyndighetens mer obskyra övrigtstatistik.
  Skicka ett meddelande via MSN till Celebrandil  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Björn Felten Inte uppkopplad
 
Björn Feltens avatar
 
Inlägg: 1 451
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58335
Standard RE: 2006-09-20: Styrelsemöte - 2006-09-22, 18:44

Citat:
Celebrandil (2006-Sep-22)Vissa medlemmar flyr när de inser att partiet plötsligen fått en ideologisk stämpel man inte riktigt hade tänkt sig.
Nu misstänker jag i och för sig att du halkat in på den här tråden från en annan, och att du tagit med dig de tankegångar som där framförts.Jag vill nog påstå, att det är tämligen osannolikt att vi i piratpartiet på minsta sätt kommer att byta ideologi, därtill är, om inte annat, vår numera internationella förankring alldeles för stark.De, som vill ändra vår ideologi, är nog snarast de, som kommer att bli tvungna att lämna piratskutan, vi "eldsjälar" kommer att borga för det.
--
Bad officials are elected by good citizens who do not vote.
-- George Jean Nathan (1882-1958)

Min gamla PP-blogg
Min nya blogg
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
2006-07-26: Styrelsemöte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 7 2006-07-27 16:09
2006-04-10: Styrelsemöte (2 av 2) Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 0 2006-04-10 21:08
2006-04-05: Styrelsemöte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 0 2006-04-05 22:05
2006-03-27: Styrelsemöte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 0 2006-04-05 22:03
2006-03-23: Styrelsemöte Rick Falkvinge Styrelsens protokoll 0 2006-03-24 19:59Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com