Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 12:09

En sak som jag har saknat, och som jag tror att tiden är mogen för, är att presentera en alternativ ståndpunkt till den nuvarande övervakningspopulismen.<br>
<br>
Idag pratar alla om att det är så dåligt med minskad rättssäkerhet, ökad övervakning, etc. Det är ungefär som folk sade om upphovsrätten innan vi kom fram på scen och presenterade en motsatt ståndpunkt - inte bara pratade om problemen med att skärpa upphovsrätten.<br>
<br>
På samma sätt, ifall debatten ska kunna bli meningslös, så måste det läggas fram en vision om hur vi vill ha det istället. På samma sätt som vi på upphovsrättens område säger att "all icke-kommersiell inhämtning, användning, förädling och spridning av kultur ska uttryckligen uppmuntras", så behöver vi en motsvarande vision för medborgarrätt, medborgarrespekt och rättssäkerhet. Det räcker inte längre att säga att "det är skit med datalagring och FRA".<br>
<br>
Alla pratar om övervakningen och dess risker, men ingen sätter en motvision. Så länge ingen gör det, så är de förslag som läggs det enda som kommer att debatteras, och då är det förslagsläggarna som styr debatten. Så det är dags för oss att visa lite ledarskap här.<br>
<br>
<br>
Första tankar:<br>
<br>
- Inga tvångsmedel ska få beviljas utan att någon tar den betvingade medborgarens intressen i åtanke, i varje enskilt fall. Idag är det bara åklagaren i Sverige som kan besluta om tvångsmedel, och åklagarens uppgift är att bevisa att brottet har skett - det är uttryckligen åklagarens uppgift att inte försvara medborgaren. I många fall kan dessutom polisen själv gå in och besluta om tvångsmedel, och "i efterhand" få godkännande.<br>
<br>
- Tvångsmedel måste alltid vara riktade mot en enskild brottsmisstänkt individ för en specifik handling. Nyckelorden är "enskild", "brottsmisstänkt", och "specifik handling".<br>
<br>
- Tvångsmedel får inte samla in privat data som tillstånd inte beviljats för. Behandling av sådan data blir straffbart och datat får inte användas i domstol. Om t.ex. tvångsmedel beviljats för misstanke om grovt narkotikabrott, så får en telefonavlyssning inte agera på uppgifter om snatteri, fortkörning, eller ens mord.<br>
<br>
- Medborgare ska ha rätt till kännbara skadestånd vid felaktiga integritetskränkningar. Idag drabbas inte överträdare med mer än ett "gör inte så fler gånger, för då måste jag säga till igen". Det måste göra ont att kränka medborgares integritet.<br>
<br>
- Tvångsmedel får bara tillämpas mot den misstänkte individen. Statsmaktens "allmänna konfiskationsrätt" av tredje parts material upphör. Statsmakten får t.ex. inte gå till psykologiforskare och beslagta utredningar om personen, eller till sjukhus, eller till andra institutioner i samhället, vars uppgift inte är att bekämpa brott. Att polisen gav sig själv tillträde till det s.k. PKU-registret, och därmed skaffade sig herravälde över världens största DNA-register, är ett exempel på sådan konfiskationsrätt som ska upphöra. Det gäller även inspelningar från tredje parts övervakningskameror.<br>
<br>
- Tvångsmedel får bara brukas av rättsväsendet eller deras uppdragstagare. Tvångsmedel får aldrig delegeras eller ges till privata organisationer.<br>
<br>
- Tvångsmedlet får bara existera medan brottsutredningen pågår. Efter avslutad utredning ska alla integritetskränkande uppgifter förstöras; inga integritetskänsliga uppgifter får sparas "för den händelse de skulle komma till nytta". Detta innebär bl.a. att rikspolisstyrelsens DNA-register ska förstöras.<br>
<br>
Så långt reaktiva saker. Nu till de positiva rättigheterna:<br>
<br>
- Privat kommunikation är i övrigt okränkbar. Ingen, någonsin, har rätt att lyssna på tredje parts privat kommunikation, vare sig innehåll eller relaterad data, om inte ett beslutat tvångsmedel föreligger. Det gäller den offentliga makten, det gäller värdar som har gäster hemma som lånar telefonen, det gäller arbetsgivare som inte har rätt att ta del av sina anställdas privata kommunikation på arbetsplatsen. I detta vill vi upphöja dagens brevhemlighet till en allmän kommunikationshemlighet (står redan i principprogrammet).<br>
<br>
- Medborgare har rätt att vara anonyma i vardagen. Varje människa har rätt att vara helt anonym och oregistrerad gentemot statsmakten och företag i sin vardag. Statsmakten har bara med en medborgare att göra när hon väljer att kontakta statsmakten, eller när statsmakten väljer att kontakta henne i ett specifikt ärende. I övrigt får den identifierade medborgarens vardagsgöranden inte bevakas, vare sig i realtid eller efterhand. Då företag samlar in identifierat data om medborgares beteende, t.ex. genom kundkort i livsmedelsbutiker, så får detta inte göras så att icke-identifierat handlande missgynnas eller försvåras. Statsmakten ska uppmuntra eller i alla fall bevara kontanthandel, eftersom den är en förutsättning för anonyma transaktioner.<br>
<br>
- Journalistik är en aktivitet, inte ett yrke. Nätet har lett till att mycket av statsmaktsbevakningen har tagits över av vanliga medborgare i s.k. medborgarjournalistik. Journalistiskt skydd - t.ex. källskydd - ska därför tillfalla alla som rapporterar om samhällsskeenden, vare sig det finns en ansvarig utgivare eller inte. Kravet på ansvarig utgivare för grundlagsskyddad tryckfrihet tas bort - allt som uttrycks i skrift omfattas av tryckfrihetsgrundlagen. På samma sätt:<br>
<br>
- Offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut eller inte alls. Idag finns det många uppgifter som visserligen är offentliga, men där granskande medborgare delas in i ett A- och ett B-lag genom att statsmakten gör det krångligt att få ut uppgifterna. "Visserligen offentligt, men krångligt att ta del av." Alla offentliga uppgifter ska finnas lätt tillgängliga för alla, även över nätet. De uppgifter som inte är offentliga ska inte finnas tillgängliga alls. (Annars hamnar vi i en situation där pappersjournalistik, som alltid kan få ut alla uppgifter, gynnas på bekostnad av medborgarjournalistik, som är mycket kraftigare och hårdare granskande.)<br>
<br>
- Allmän plats är allmän plats. Medborgare har rätt att se, lyssna på, fotografera, och spela in vad som helst som sker på allmän plats. Av detta följer att medborgare inte heller kan förvänta sig att vara oobserverade när de befinner sig på allmän plats. Men de får aldrig identifieras på allmän plats av automatiska mekanismer utan att själva agera därtill. (Kameror får inte identifiera medborgare, men de får identifiera sig själva i t.ex. spärrhjul.)<br>
<br>
<br>
(Jag har använt ordet "medborgare" synonymt med "människor" ovan.)<br>
<br>
Kommentarer?<br>


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #74103
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 12:28

Glömde en av de viktigaste:- Budbäraren är alltid utan ansvar. Den part som förmedlar ett meddelande eller annan sorts kommunikation kan aldrig hållas ansvarig för innehållet. Det gäller både Posten, Telia, Internetleverantörer och elektroniska anslagstavlor. Samma princip gäller för lagringsplatser, som webhosting eller hyrda garageplatser: det är den som lagrar saker, som är ansvarig för dem - aldrig den som upplåtit utrymme. Ansvarsfriheten kan brytas av en budbärare som själv tar på sig att börja granska meddelanden: den budbärare som gör så för ett meddelande, kan därefter hållas ansvarig för alla meddelanden genom samma budbärare.


   
Svara med citat
  (#3) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #74104
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 12:52

Citat:
Rick Falkvinge (2007-May-18)Tvångsmedel får inte samla in privat data som tillstånd inte beviljats för. Behandling av sådan data blir straffbart och datat får inte användas i domstol. Om t.ex. tvångsmedel beviljats för misstanke om grovt narkotikabrott, så får en telefonavlyssning inte agera på uppgifter om snatteri, fortkörning, eller ens mord.
Menar du att allmänt slopa fri bevisföring/-prövning som princip. Eller specifikt i fall av tvångsmedel. Med vilken motivering i så fall? Här verkar vara ett argument mot principen som sådan.

Citat:
- Tvångsmedel får bara brukas av rättsväsendet eller deras uppdragstagare. Tvångsmedel får aldrig delegeras eller ges till privata organisationer.
"deras uppdragstagare" skiljer sig från "privata organisationer"? ISP:ar som hjälper till vid avlyssning?

Citat:
- Privat kommunikation är i övrigt okränkbar. Ingen, någonsin, har rätt att lyssna på tredje parts privat kommunikation
Samtal mellan två personer på allmän plats? Bordet bredvid på restaurangen t.ex.

Citat:
- Medborgare har rätt att vara anonyma i vardagen.
Jag skulle gärna se ett krav på att aktivt arbeta mot att folk skall behöva uppge personnummer i tid och otid. Det är inte alltid företaget måste veta vilken medborgare de har att göra med, bara att det är en medborgare, och ibland inte ens det. Någon lösning för att tillgodose olika databsers behov av att säkerställa svenskhet eller unikhet eller andra attribut utan att för den skull kräva absolut identifikation.

Citat:
Alla offentliga uppgifter ska finnas lätt tillgängliga för alla, även över nätet.
Hamnar vi inte i ett litet kontroversiellt läge här? Några i partiet har redan uttryck en önskan om viss tröghet gällande vissa uppgifter kring det där med ratsit (eller vad det nu hette)som exempel.

Citat:
- Allmän plats är allmän plats. Medborgare har rätt att se, lyssna på, fotografera, och spela in vad som helst som sker på allmän plats.
Hur skiljer sig detta mot idag?

Allmänt så tycker jag att det är bra punkter.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#4) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #74111
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 15:02

Det mesta här handlar om vilka principer rättsystemet ska handla under. Bör vi då verka för att det ska instiftas en särskild del av rättsystemet som enbart har för avsikt att ta upp integritetsfrågor och rättssystemets behandling av densamma?<br>
<br>
Sverige har separata domstolar för arbetsmarknad och hyresfrågor redan nu och de fungerar rätt bra men det gnälls ganska ofta över det. Är det ändå en bra sak? Vill vi ha en rättsstat som aktivt granskar sig själv eller bör det finnas en tredje part i form av medborgarförening som kan handha detta?<br>
<br>
Citat:
Rick Falkvinge (2007-May-18)
Första tankar:<br>
<br>
- Inga tvångsmedel ska få beviljas utan att någon tar den betvingade medborgarens intressen i åtanke, i varje enskilt fall.
<br>
<br>
Vi vill då ha en medborgarförening som kan göra detta (tänk Hyresrättsföreningen)? Ett statligt verk? Juristkåren via JO?<br>
<br>
Hur fungerar rättssäkerheten på andra områden som är liknande, t ex husrannsakan? Vem kontrollerar det?<br>
<br>
Citat:
- Medborgare ska ha rätt till kännbara skadestånd vid felaktiga integritetskränkningar. Idag drabbas inte överträdare med mer än ett "gör inte så fler gånger, för då måste jag säga till igen". Det måste göra ont att kränka medborgares integritet.
<br>
<br>
Jag tolkar det här som att vi vill ha en speciell rättsinstans som finns till för att pröva integritetskränkning från statligt och från privat håll. Jag skulle gärna se att en jurist då kan klarlägga för hur man genom det införandet samtidigt motverkar en Kafka-artad byråkrati och vidare mygel.<br>
<br>
Citat:
- Tvångsmedlet får bara existera medan brottsutredningen pågår. Efter avslutad utredning ska alla integritetskränkande uppgifter förstöras; inga integritetskänsliga uppgifter får sparas "för den händelse de skulle komma till nytta". Detta innebär bl.a. att rikspolisstyrelsens DNA-register ska förstöras.
<br>
<br>
Skitbra!<br>
<br>
Den privata kommunikationens okränkbarhet är redan självklar. Den fråga vi bör ta upp är huruvida kommunikation med farmor (som jag sköter via vykort och telefon) är lika privat som den med mamma (email). Det verkar inte vara en självklarhet idag. Meddelarskydd och privat kommunikation har förändrats på mindre än 15 år och den verkar inte som att samhället i stort, speciellt inte styret, har insett detta.<br>
<br>
Kontanthandeln, som ju många vill ha bort, är främst ett försök att minska stölder av kontanter. Vad man kan motsätta sig är att många aktivt verkar för försvårandet av kontanthandel. Någonting som är värre än kontanthandel, i min mening, är att man ofta erbjuds sälja sina privata uppgifter till tredje part via "klubbmedlemskap" på stora kedjor. Genom att erbjuda denna på plats i kön till kassan försvårar man dessutom för kunden att själv läsa kontraktet eftersom situationen inte ger den tid för reflektion man kanske behöver. Alla saker utom "GÅ MED!!! JÄTTEBRA!! HURRA!" är dessutom finstilta. Jag kan tänka mig att det är enklare att bara vilja verka för konsumentkunskap på grundskolan dock; grundskolan ska utbilda befolkningen för livet och konsumenter är vad större delen av befolkningen kommer att vara jämt.<br>
<br>
Citat:
- Offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut eller inte alls. Idag finns det många uppgifter som visserligen är offentliga, men där granskande medborgare delas in i ett A- och ett B-lag genom att statsmakten gör det krångligt att få ut uppgifterna. "Visserligen offentligt, men krångligt att ta del av." Alla offentliga uppgifter ska finnas lätt tillgängliga för alla, även över nätet.
<br>
<br>
I likhet med John så tror jag att nätet är kontroversiellt, fast jag har en förklaring till varför jag tycker att det är det:<br>
<br>
På nätet kan vi inte garantera att informationen går till svenskar, bara svenskar, och inga andra. Jag har ingenting emot att mina offentliga uppgifter går att få tag på i Sverige, eller att alla svenskar kan få tag på information om Sveriges alla broar eller något annat, men om främmande makt använder sig av detta för att få militärt övertag blir jag orolig. Jag tror att man får väga offentlighet på nätet mot vårt behov av att skydda nationen. Oavsett om det är beklagligt eller inte så har inte alla som läser svenska offentliga uppgifter Sveriges bästa i sinnet och jag tror att det om inte annat kan vara värt att försvåra för sådana människor att få tag på information. Samma resonemang kan säkert appliceras på medborgare som inte vill andra medborgares bästa. <br>
<br>
Offentligheten tas inte bort bara för att den inte är tillgänglig via internet. Den är tillgänglig i alla fall och det är det som gör den offentlig.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #74112
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 15:17

Citat:
John Nilsson (2007-May-18)Menar du att allmänt slopa fri bevisföring/-prövning som princip. Eller specifikt i fall av tvångsmedel. Med vilken motivering i så fall?


Ja, det blir en av konsekvenserna, att ett bevis som staten har tvingat till sig måste ha tillkommit enligt korrekta procedurer för att få användas. Utan den spärren finns det alldeles för starka incitament för att fuska.Citat:
Citat:
- Tvångsmedel får bara brukas av rättsväsendet eller deras uppdragstagare. Tvångsmedel får aldrig delegeras eller ges till privata organisationer.
"deras uppdragstagare" skiljer sig från "privata organisationer"? ISP:ar som hjälper till vid avlyssning?


Jag tänkte mer på privata vaktbolag, etc. I USA används ofta privatmilitär eftersom de inte lyder under samma regler. Min poäng var att betona att uppgragsgivaren - staten - är ansvarig för hur uppdraget utförs.Citat:
Citat:
- Privat kommunikation är i övrigt okränkbar. Ingen, någonsin, har rätt att lyssna på tredje parts privat kommunikation
Samtal mellan två personer på allmän plats? Bordet bredvid på restaurangen t.ex.


Det tog jag under "allmän plats" längre ner. Men här sätter du egentligen fingret på en viktigare punkt. Var går gränsen för allmän plats, kontra privat plats? När är privat kommunikation privat?Citat:
Citat:
- Medborgare har rätt att vara anonyma i vardagen.
Jag skulle gärna se ett krav på att aktivt arbeta mot att folk skall behöva uppge personnummer i tid och otid. Det är inte alltid företaget måste veta vilken medborgare de har att göra med, bara att det är en medborgare, och ibland inte ens det. Någon lösning för att tillgodose olika databsers behov av att säkerställa svenskhet eller unikhet eller andra attribut utan att för den skull kräva absolut identifikation.


Jag håller med, och funderade på att ta med precis det, men bangade i sista sekund eftersom det kunde anses mindre viktigt än de övriga. I Danmark finns en fin regel jag gott tycker vi kan ta efter:- Personnummer är för myndigheter: Endast myndigheter får använda personnummer.Citat:
Citat:
Alla offentliga uppgifter ska finnas lätt tillgängliga för alla, även över nätet.


Hamnar vi inte i ett litet kontroversiellt läge här? Några i partiet har redan uttryck en önskan om viss tröghet gällande vissa uppgifter kring det där med ratsit (eller vad det nu hette)som exempel.


Huvudet på spiken. Men vad den debatten mynnade ut i, som jag läste det, var att professionella journalister alltid har tillgång till precis det här datat ändå. Vattendelaren går alltså inte mellan skyddat och oskyddat, utan mellan gammeljournalister och medborgarjournalister. I det läget tycker jag vi ska ställa oss på medborgarjournalisternas sida. Det är mycket de (vi) som definierar de framväxande informationssamhället ("...präglat av öppenhet och mångfald").Det kan vara känsligt att försvara, men jag tycker lillebrorsargumentet flyger.Citat:
Citat:
- Allmän plats är allmän plats. Medborgare har rätt att se, lyssna på, fotografera, och spela in vad som helst som sker på allmän plats.


Hur skiljer sig detta mot idag?


Det gör det inte, det är mest ett förtydligande om när man inte kan åberopa privatlivsskydd. Underförstått kan man göra det annars.


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
mobboffer Inte uppkopplad
 
mobboffers avatar
 
Inlägg: 2 735
Reg.datum: May 2006

Länk: #74134
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 19:36

Jag föreslår att hemligstämplade dokument ska få en tidsgräns så att de automatiskt släpps fria efter x år. Vet inte om 25 år skulle vara lite för kort. Men inte mer än 50 i alla fall.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #74137
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 20:17

Citat:
malavel (2007-May-18)Jag föreslår att hemligstämplade dokument ska få en tidsgräns så att de automatiskt släpps fria efter x år. Vet inte om 25 år skulle vara lite för kort. Men inte mer än 50 i alla fall.


Så är det redan. Det finns ett par olika hemlighetsgrader; "hemliga" dokument släpps efter två år, och "kvalificerat hemliga" efter 50./ låg som signaltruppsbefäl i lumpen.


   
Svara med citat
  (#8) Gammal
mobboffer Inte uppkopplad
 
mobboffers avatar
 
Inlägg: 2 735
Reg.datum: May 2006

Länk: #74139
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 21:34

Citat:
Rick Falkvinge (2007-May-18)Så är det redan. Det finns ett par olika hemlighetsgrader; "hemliga" dokument släpps efter två år, och "kvalificerat hemliga" efter 50.

/ låg som signaltruppsbefäl i lumpen.
Jag hade för mig att regeringen eller nån kunde göra undantag från den regeln. Om det gällde relationer med andra länder eller nått sånt.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
mobboffer Inte uppkopplad
 
mobboffers avatar
 
Inlägg: 2 735
Reg.datum: May 2006

Länk: #74141
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 22:16

Har vi problem i Sverige att åtal läggs ner pga staten hävdar att vissa bevis är hemligstämplade? Då kanske följande förslag kan vara nått.

http://daviddfriedman.blogspot.com/2...d-bonding.html

Citat:
Under my system, when the attorney asks for dismissal on grounds of state secrets or the equivalent, his request must include a time limit after which he agrees that the information will no longer be secret; the longer the time limit, the less plausible his claim and so the less likely the judge is to accept it. Prior to dismissing the claim, the judge asks the relevant responsible person, the one who already knows the secret, to testify under oath that the information does not confirm the other side's case, that revealing it would not result in a near certain verdict of guilty. When the time limit on the secret has expired the court takes up the case again, determines whether the testimony was true, and imposes penalties for perjury if appropriate.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #74143
Standard RE: Ståndpunkt kring rätten till privatliv - 2007-05-18, 22:46

Citat:
Rick Falkvinge (2007-May-18)Huvudet på spiken. Men vad den debatten mynnade ut i, som jag läste det, var att professionella journalister alltid har tillgång till precis det här datat ändå. Vattendelaren går alltså inte mellan skyddat och oskyddat, utan mellan gammeljournalister och medborgarjournalister. I det läget tycker jag vi ska ställa oss på medborgarjournalisternas sida. Det är mycket de (vi) som definierar de framväxande informationssamhället ("...präglat av öppenhet och mångfald").


Medborgarjournalisterna har också tillgång till detta material. Skillnaden är att för främmande makt och/eller privata, svenska illdådsmakare så är det "svårare" att få tag på informationen. Jag uppskattar min integritet i att inte vara skärskådbar för hela världen på internätet, men jag har ingenting emot om någon plockar ut det på ett kontor.Det är bra när saker går snabbt och smidigt, men min taxering är inte en sådan grej som väldigt många behöver veta snabbt. Min hemadress kan ju vara lägligare att veta snabbt. Eller mitt telefonnummer. Det betyder inte att jag vill förvägra medborgarjournalisten uppgiften, bara att jag tycker min integritet förtjänar den extra trögheten i att få reda på mina taxeringsuppgifter.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
USA har ändrat ståndpunkt kring vissa upphovrättsfrågor Flowerboy PP i media 7 2009-12-18 23:02
Rätten till ett privatliv har aldrig varit så hotad som nu Mikael Holm PP i media 13 2009-10-08 10:00
Demonstration 3/11 för rätten till ett privatliv SM5POR 3. Uppsala län, 4 2007-11-02 19:19
Om upphovsrätt och rätten till integritet esson Kultur och upphovsrätt 5 2006-09-14 18:40
Om rätten att slippa registreras och rätten över sin kropp adler Integritet och privatliv 21 2006-01-18 13:32Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com