Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
megaman Inte uppkopplad
 
megamans avatar
 
Inlägg: 592
Reg.datum: Mar 2007
Standard Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-06, 20:04

Efter att ha gjort en del efterforskning och följt debatten i EU-parlament och i EU under ett par år så står det klart för mig att EU-konstitutionen och Lissabonfördraget i princip innebär samma sak. De som skrev om EU-konstitutionen till Lissabonfördraget behöll i stort allt som stod i EU-konstitutionen men gjorde texten mer svårläst och gav den ett annat namn.Jag yrkar för att PP gör klart att man motsätter sig Lissabonfördraget då man redan motsätter sig EU-konstitutionen. Jag förslår en ändring av texten i principrogrammet. Är rätt så ny till att skriva motioner, om någon finner en bättre text så gör det inte mig så mycket, så länge det står klart att PP tar ställning emot Lissabonfördraget.Principprogram 3.2:Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar.Förslag till ändring (motion):Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.STYRELSENS YTTRANDEDenna motion rör våra politiska principer.Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,- är den här linjen försvarbar?

- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?

- exponerar den oss för några andra svagheter?

- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.Den aktuella motionen ändrar emellertid inte på något politiskt ställningstagande, trots att den ändrar i texten på våra principer. Dess effekt är att förtydliga att vi syftar på det dokument som numera heter Lissabonfördraget. Styrelsen anser att detta är ett positivt och lämpligt förtydligande.Styrelsen yrkar årsmötet

att bifalla motionen.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #127732
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-06, 22:52

Jag vill minnas att vi redan antog den här ståndpunkten vid förra årsmötet. Motionen är överflödig.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
megaman Inte uppkopplad
 
megamans avatar
 
Inlägg: 592
Reg.datum: Mar 2007

Länk: #127739
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-06, 23:37

Citat:
TeirdeZ (2009-Feb-06)Jag vill minnas att vi redan antog den här ståndpunkten vid förra årsmötet. Motionen är överflödig.


Om det reda antagits, varför står det då inte i principprogrammet? Eller finns det separata dokument som mer förklarar PPs syn på EU?
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #127740
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-06, 23:40

Citat:
megaman (2009-Feb-06)
Citat:
TeirdeZ (2009-Feb-06)Jag vill minnas att vi redan antog den här ståndpunkten vid förra årsmötet. Motionen är överflödig.


Om det reda antagits, varför står det då inte i principprogrammet? Eller finns det separata dokument som mer förklarar PPs syn på EU?


Jag hade fel. Men du kan ju läsa om Christian Engströms syn på EU på hans blogg. Dessa får väl anses vara partiets linje i frågan.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #127756
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-07, 01:16

"Vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar"=Lissabonfördaget (och andra kosmetiska ändringar).Det beror altså hur man tolkar "kosmetiska ändringar", kanske skulle man lägga till Lissabon då, för att vara specifik, men om de kommer upp ett fler nya så får blir det ju en lång lista... altså är det bättre att beskriva i generella termer


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #128411
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-12, 20:49

STYRELSENS YTTRANDEDenna motion rör våra politiska principer.Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,- är den här linjen försvarbar?

- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?

- exponerar den oss för några andra svagheter?

- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.Den aktuella motionen ändrar emellertid inte på något politiskt ställningstagande, trots att den ändrar i texten på våra principer. Dess effekt är att förtydliga att vi syftar på det dokument som numera heter Lissabonfördraget. Styrelsen anser att detta är ett positivt och lämpligt förtydligande.Styrelsen yrkar årsmötet

att bifalla motionen.


   
Svara med citat
  (#7) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #128481
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-13, 10:19

Jag tycker tyvärr att styrelsen gjort en felavvägning i den här frågan, och hoppas att många kommer hålla med mig.Det är olyckligt att namnge specifika fördrag vid namn i ett principprogram. Vidare är det olyckligt att ställa sig emot särskild lagstiftning utan att ha ett hållbart alternativ - om man är politiker: är man aktivist går det naturligtvis utmärkt. Det är också olyckligt att Piratpartiet, vars insatser i EU kommer att bygga helt på inflytande genom Europaparlamentet, tar avstånd från den enda lagstiftning som skulle ge Europaparlamentet mest makt.Effekten av den här politiska linjen är att Piratpartiet knappast kan ta bindande ställning för eller emot integritetskränkande förslag alls. Sådana ställningstagande kommer på sin höjd vara rådgivande. Det ser jag som djupt beklagligt.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #128484
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-13, 10:43

Citat:
TeirdeZ (2009-Feb-13)Effekten av den här politiska linjen är att Piratpartiet knappast kan ta bindande ställning för eller emot integritetskränkande förslag alls.
Nej, inte alls.När vi sitter i parlamentet följer vi de lagar och regler som gäller där. Lyckas vi få parlamentet att anta till exempel ett direktiv som är emot integritetskränkningar är det lika bindande för medlemsländerna som alla andra direktiv.Dessutom är vi motståndare till Lissabonfördraget, eftersom det skulle permanenta det demokratiska underskottet. Det är det demokratiska underkottet som är felet med EU ur piratperspektiv. Det är det som är anledningen till att det kommer så mycket som suger från Bryssel, både när det gäller utvidgad upphovsrätt och minskad integritet.Att vi är motståndare till Lissabonfördraget är en helt naturlig följd av att vi är för fri fildelning och skyddat privatliv.Och i vart fall har den saken ingenting med den här motionen att göra. Motionen ändrar ingenting alls i sak. Vi är redan motståndare till Lissabonfördraget, men när texten som står i principprogrammet skrevs hade de inte döpt det till "Lissabon" ännu. Nu när det finns ett officiellt namn på eländet gör vi en språklig revision så att det blir lättare att förstå vad vi har menat hela tiden.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #128487
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-02-13, 11:01

Citat:
Christian Engström (2009-Feb-13)Och i vart fall har den saken ingenting med den här motionen att göra.


Jag håller med dig, så jag startade en ny diskussion här.


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
up_admin Inte uppkopplad
Administrator
 
up_admins avatar
 
Inlägg: 35
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #130516
Standard RE: Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget - 2009-03-03, 14:55

Ung Pirat: Förbundsstyrelsens yttrande.Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget

===

Ung pirats förbundsstyrelse tar inte ställning till denna motion eftersom att den endast utgör en kosmetisk förändring. Vi ser varken ett behov av, eller problem med, denna förändring.


---<br>
Administratörskonto för Ung Pirat.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
B15. Motion: Lissabonfördraget är ett faktum Christian Engström Motioner rörande principprogrammet och extern politik 26 2010-04-14 11:51
B25. Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning Rick Falkvinge Motioner rörande principprogrammet och extern politik 21 2010-04-11 22:17
B24. Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans Rick Falkvinge Motioner rörande principprogrammet och extern politik 13 2010-04-11 20:47
Motion till Piratpartiet angående piratmynt. John Lind Motionsförslag 18 2010-02-22 07:05
Motion angående organisationens struktur Nicklas W Bjurman Övrig piratpolitik 25 2006-09-25 13:39Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com