Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Dexion Inte uppkopplad
 
Dexions avatar
 
Inlägg: 25
Reg.datum: Oct 2009
Standard Valberedningens protokoll - 2010-10-18, 12:44

Här kommer vi att lägga upp våra protokoll.


---
Sophia Blomqvist
Göteborg

www.dexion.org
  Skicka ett meddelande via ICQ till Dexion Skicka ett meddelande via MSN till Dexion  
Svara med citat
  (#2) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #254480
Standard Sv: Valberedningens protokoll - 2011-01-18, 20:14

Protokoll Valberedningsmöte 2011-01-18
§1 Mötets öppnande

§2 Val av sekreterare
Isak Gerson vald till sekreterare.

§3 Policy angående jäv.
När jäv föreligger kommer den berörda personen att lämna mötet, i den mån att de inte kan höra diskussionerna eller yttra sig. Huruvida en situation är jäv eller inte har bedömts inom primärt av personen själv, men också av resten av gruppen. Vi har internt redan nu noterat de jävssituationer som finns, men väljer att inte publicera listan i nuläget.

§4 Testa och köra videokonferens
Sista test sker så nära intervjuerna som möjligt.

§5 Skapa tågordning för kandidatintervjuer m.m.
Frågan bordlägges.

§6 Första urval av kandidater.
Punkten avklarad.

§7 Sätta plats och datum för AFK möte för valberedningen.
Datumintervallet 12/2-6/3 bestämdes. Vi satte deadline 17/3 för att presentera material. Exakt datum bordlägges.

§8 Övrigt:
Nästa möte bestämt till måndag 24/1 20:00.


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Jante Inte uppkopplad
 
Jantes avatar
 
Inlägg: 68
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #271542
Standard Valberedningens protokoll 2012-02-01 - 2012-02-01, 22:17

Protokoll Valberedning [Möte 1] 2012-02-01

Närvarande:
Mårten Fjällström
Erik Lönroth
Christoffer Willenfort.
Jan Tegnér

1) Valberedningens Uppgifter/Mandat
Valberedningen repeterade uppdraget till vårmötet och repeterade stadgarna.

2) Tidsplan

1 februari 21:00 - Planeringsmöte

ASAP skicka info om vad vi vill ha nomineringar till

15 februari 21:00 - Möte för att diskutera frågor till kandidater

20 februari Deadline för inkomna nomineringar. Vi tar emot nomineringar även efter detta datum men då ger vi inga garantier för att vi hinner intervjua kandidaterna.

21 Februari 21:00 - Möte

7 Mars - Möte för att besluta våra förslag

Senast 12/3 Meddela våra förslag till presidiet


3) Arbetsuppdelning

Följande grupper intervjuar kandidater
Grupp1: Mårten & Janne
Grupp2: Erik & Christoffer

Vad finns att göra?
* Meddela att posterna ska tillsättas och ta emot nomineringar (har vi en mejladress?) - kommer finnas system - Erik ligger på för att få länk

* Löpande delge antalet nomineringar som kommit in till olika platser (i enlighet med transparenspolicyn för valberedningen - se nedan) på lämplig plats. Gör förhoppningsvis systemet automatiskt.

* Något mer? skapa en standardlista på frågor för interviewer. tror vi kan sno en från föregående valberedning och modda efter behov. - Erik kontaktar JRL och försöker hitta en lista från förra valberedningen

*kolla med ledningen hur vi får ut ett mail till alla medlemmar. - Mårten

* Skicka ut info - Mårten

*kolla med styrelse/ledning om vi har/kan få budget. - Mårten

*starta tråd om valberedning i forumet.(ännu ett sätt att få ut info och få in nomineringar.) - Jan

* få in kompetenser från nuvarande styrelsen så vi kan se vad som skall kompleteras.. - Mårten får i uppdrag av valberedningen att kontakta styrelsen med frågor om detta. Fråga från Erik via Mårten: Vilken kompetens/egenskap anser styrelsen att de behöver komplettera sig med?

* kolla med de frånvarande och aktivera dem
Jonathan R L kontaktades via mail 22:45 och vi fick reda på att han inte läser sin "officiella" mailadress. Vi har nu kompletterat med den adress han kan kontaktas på till den här förtroendeposten. Erik: Kontaktar resten så att alla samlas in sin.

4) Kriterier

Valberedning tolkade transparenspolicyn som att största möjliga transparens önskas, dvs på individnivå.

De närvarande skrev sina kriterier:

Mårten's kriterier:
- Medlemmar som är engagerade och vill jobba
- Medlemmar som genom sina tidigare uppdrag har kunskaper och erfarenheter från parti och ungdomsförbund
- Blandning av erfarenheter och bakgrunder i styrelsen
- Geografisk spridning i styrelse och valberedning

Erik's kriterier:
- Personer som vill jobba för breddning
- Personer med stort engagemang
- Personer som är tidigare visat prov på att kunna genomföra en aktivitet
- Personer som har en historisk erfarenhet inom partiet
- Personer som är kvinnor.

CW's kriterier:
- Kompetenser som saknas i nuvarande styrelse.
- Breda kontaktnät i partiet.
- Geografisk fördelning.
- Folk med bevisad förmåga att ta tag i saker.
- Fackkunskaper.

JT's kriterier:
- Visionär och kunskap inom områden där PP vill bredda sig
- Bra på att uttrycka sig i tal och skrift
- Har tid och vilja att engagera sig
- Styrelseerfarenhet
- Mångfald
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Jante  
Svara med citat
  (#4) Gammal
erik78se Inte uppkopplad
 
erik78ses avatar
 
Inlägg: 303
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #271637
Standard Sv: Valberedningens protokoll - 2012-02-06, 18:43

Information från Erik Lönroth:

Min uppgift att kontakta samtliga från förra mötet frånvarande medlemmar ur valberedningen är nu komplett. De är informerade om att detta protokoll är uppfört på forumet och jag har fått bekräftat att kontaktuppgifterna nu är korrekta och Mårten som sammankallande ska nu ha korrekta uppgifter.

Det betyder att alla formella kommunikationskanaler är öppna mellan deltagarna.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
erik78se Inte uppkopplad
 
erik78ses avatar
 
Inlägg: 303
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #271822
Standard Valberedningens protokoll 2012-Feb-15 - 2012-02-15, 20:54

Valberedningens protokoll 2012-Feb-15

Närvarande:
Erik Lönroth (Ledamot)
Frånvarande:
Frånvarande: Lars Johansson
Frånvarande: Jan Tégner
Frånvarande: Mårten Fjällström
Frånvarande: Christoffer Willenfort
Frånvarande: Marcus Schmidt
Frånvarande: Jonathan Rieder Lundkvist


Genomgång föregående protokoll:
* Förra mötets protokoll i sin ordning.

Uppföljning av uppgifter ålagda deltagarna inför aktuellt möte.
Erik rapporterar till deltagarna att samtliga uppgifter åtagna varit klara i tid och publicerats på forumet.

Övriga deltagare frånvarande. Ingen rapport har av avlagts. Däremot så meddelades valberedningen via ett mail till samtliga deltagares bekräftade mail (2012-Feb-15 klockan 16:50) följande:
Två saker:

1) enligt vad vi bestämde förra gången är det möte ikväll 21, på Eriks mumble-server. Utskicket finns på - https://piratenpad.de/p/valberedningenutskick - men har inte skickats. Deadline bör förlängas.

2) av personliga anledningar så kan jag inte fortsätta uppdraget. Jag avsäger mig därför uppdraget så att ni kan utse en annan sammankallande ikväll.

/Mårten

PS: ring runt om det är få som kommer, jag hade tänkt påminna tidigare.

PPS: kopia till mötespresidiets ordförande så slipper jag skicka flera mejl. Jag antar att det är dit man avsäger sig uppdrag man valts till på medlemsmöte.
Det är valberedningens tolkning att Mårten (Sammankallande) i samma ögonblick inte längre är del av valberedningen. Valberedningen står därmed utan sammankallande och mötet avslutas med omedelbar verkan eftersom:

Enl .Stadgarna: § 7.1.6 Ska Valberedningen bestå av en (1) sammankallande och sex (6) ledamöter.

Mötet avslutas.

Kommentar från Erik Lönroth:
Med tanke på att Nomineringstiden beslutat om på förra mötet är satt till efter datum för nästa möte den 21/2 så kommer jag att försöka få ut informationen om detta på egen hand så att nomineringsprocessen kan påbörjas. Jag ska försöka få lite råd om hur det här ska gå till via mötespresidiet vilket nog ska vara möjligt. Arbetet i valberedningen ser jag som fortgående men där mötespresidiet/styrelsen/ledningen måste ge sin tolkning om Valberedningen ändå kan fortsätta som Valberedning trots att stadgarna säger att den inte existerar utan sammankallande.

(Uppdatering: 7.1.8 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.)

Senast redigerad av erik78se den 2012-02-16 klockan 15:55. Anledning: Justerat tog la till ett namn Jonathan Rieder Lundkvist
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
JonathanRL Inte uppkopplad
 
JonathanRLs avatar
 
Inlägg: 222
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #271823
Standard Sv: Valberedningens protokoll - 2012-02-15, 21:00

Jag har två gånger begärt instruktioner för hur man kommer åt Valberedningens mötesmetod. Ingen av de mailen har besvarats. Utöver detta anser jag det smått oansvarigt att hålla ett möte utan att några andra är närvarande.

Vill också kommentera att förra året då sammankallande också avgick från sin position så fortsatte Valberedningen ändå sitt arbete. Kommer ej ihåg hurvida mötespresediet eller ledningen tolkade det, men det ansågs som självklart.

Vidare är mötets slutsats om att det måste upphöra eller ens avstanna för att sammankallande avgått felaktig:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35458

Vi löste det problemet förra året.


Jonathan Rieder Lundkvist
Kampanjgruppen (Foto & Film)
Fotograf
Jonathan.Lundkvist [at] Gmail.com
0701497019

Senast redigerad av JonathanRL den 2012-02-15 klockan 21:22.
  Skicka ett meddelande via MSN till JonathanRL  
Svara med citat
  (#7) Gammal
erik78se Inte uppkopplad
 
erik78ses avatar
 
Inlägg: 303
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #271824
Standard Sv: Valberedningens protokoll - 2012-02-15, 22:53

I protokollet framgår att mötet avslutades eftersom jag inte känner mig trygg eller insatt nog i att gå vidare på egen hand. Därav beslutet att avsluta mötet så fort ett protokoll kunde upprättas med den nödvändiga öppenhet som ålagts oss kring vad som sker i Valberedningen.

Varför och av vilka anledningar du misslyckats med att delta i Valberedningen är inte min sak att avgöra. Däremot blev du informerad av mig personligen förra gången samt bekräftade den epost som du ville skulle användas när Mårten som f.d. Sammankallande skulle använda i kontakten med dig. Eftersom du har öppnat den korrespondensen så får man väl anta att den ändå är korrekt.

Om kommunikationen med dig har misslyckats så är det återigen inget jag kan svara för som icke-sammankallande men ditt personliga ansvar som förtroendevald för att återknyta med Valberedningen borde gå åt båda hållen. Så vitt jag kan se har Valberedningen ansträngt sig mer än någonsin för att lyckas med detta.

Däremot så framgår det alltså av den stadgeändring du skickade att:

7.1.8 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls.


Detta val måste allstå vi genomföra snarast möjligt.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Cernael Inte uppkopplad
 
Inlägg: 183
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #271825
Standard Sv: Valberedningens protokoll - 2012-02-15, 23:54

Ett par notiser:

Så länge mötet är behörigt kallat (vilket det verkar vara, eftersom det är tydligt angivet i tidsplanen i ert förra mötesprotokoll - dock kan man anse, om man så vill, att Jonathans svårighet att komma åt mötesplattformen är något problematisk i sammanhanget) så bör det hållas. Om det inte finns tillräckligt med närvarande ledamöter för att mötet ska anses beslutsmässigt bör det inte fatta några beslut, men jag tolkar inte protokollet som att några egentliga beslut fattades, så det är i sin ordning. Möjligen hade genomgången av föregående mötesprotokoll kunnat bordläggas till nästa möte, men det är ganska bagatellartat.

Vidare; jag är - för närvarande, åtminstone - inte ledamot i valberedningen, och bör sålunda inte listas som frånvarande. Byt gärna ut mitt namn mot Jonathans i protokollet, är ni snälla. ;-)

Slutligen, frågan om sammankallande. Som sagts, ni ska välja en ställföreträdare till posten bland nuvarande ledamöter, som sitter fram till vårmötet, där sammankallande ska fyllnadsväljas. Det är fritt fram för nuvarande ledamöter att kandidera till posten som medlemsmötesutsedd sammankallande, för övrigt.
(Det finns en avvägning där mellan att välja in någon utomstående för att snabbt få valberedningen numerärt fulltalig igen, och att välja den inom nuvarande valberedning som ni väljer till ställföreträdande sammankallande för att behålla kontinuitet på rollen. Men det är upp till medlemsmötet.)
Förslagsvis avhandlar ni valet av ställföreträdare som en punkt på ert inplanerade möte nästa vecka. Jag tror inte att det är akutare än så - även om det delvis beror på vad för befogenheter, ansvar, och skyldigheter ni lagt i sammankallanderollen; jag tror inte det är reglerat någonstans.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
erik78se Inte uppkopplad
 
erik78ses avatar
 
Inlägg: 303
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #271826
Standard Sv: Valberedningens protokoll - 2012-02-16, 00:16

Tack för hjälpen.

Jag har tagit mig friheten att ändå få gjort den viktigaste uppgiften Mårten Fjällström hade på sig, nämligen att få ut information om att nomineringen nu är öppen i alla fall. Det som kommer saknas är ett sista nominieringsdatum vilket vi helt enkelt inte kan sätta just nu. Informationen kommer skickas ut till samtliga medlemmar så fort det är möjligt tekniskt.

Informationen är alltså ett mail som går ut till alla medlemmar som innehåller den information vi kom överens om i Valberedningen skulle skickas ut sen första mötet.

Därmed kan nomineringen starta nu i alla fall, så får vi löpande reda ut arbetet i Valberedningen med en ny sammankallande under tiden vilket jag tror inte ska vara omöjligt.

P.S. Protokollet justerat och ditt namn är borta.

Senast redigerad av erik78se den 2012-02-16 klockan 00:18. Anledning: La till P.S.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
JonathanRL Inte uppkopplad
 
JonathanRLs avatar
 
Inlägg: 222
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #271838
Standard Sv: Valberedningens protokoll - 2012-02-16, 11:53

Citat:
Om kommunikationen med dig har misslyckats så är det återigen inget jag kan svara för som icke-sammankallande men ditt personliga ansvar som förtroendevald för att återknyta med Valberedningen borde gå åt båda hållen. Så vitt jag kan se har Valberedningen ansträngt sig mer än någonsin för att lyckas med detta.
Ja, och tre mail (det senaste igår kväll) har skickats med förfrågningar om hur man gör för att deltaga i mötet. INGET av dessa har hittils besvarats.

Vidare så undrar jag vilken tid du startade mötet igår.

Citat:
P.S. Protokollet justerat och ditt namn är borta.
Mitt namn har inte lagts till. Normalt är jag emot att man noterar frånvarande, men i just det här fallet är jag glad över att det gjordes, och rätt skall vara rätt.


Jonathan Rieder Lundkvist
Kampanjgruppen (Foto & Film)
Fotograf
Jonathan.Lundkvist [at] Gmail.com
0701497019

Senast redigerad av JonathanRL den 2012-02-16 klockan 12:04.
  Skicka ett meddelande via MSN till JonathanRL  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com