Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006
Standard Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2008-12-12, 12:42

Eftersom Simon inte kunde hålla sig till topic har jag splittat upp hans inlägg i den här tråden och svarat i nya trådar med rätt rubrikCitat:
SimonRosenqvist (2008-Dec-12)

Jag föreslår att valberedningen utökas till minst fem personer för att klara den ökade arbetsbördan.Förslaget till val av valberedning på årsmötet borde också innefatta val till sammankallande ledamot, dvs. fyra ledamöter och en sammankallande. Alternativt att man skriver in i stadgan (eller ett styrdokument) att valberedningen väljer sin egen sammankallande. Slutligen kan man fråga sig om det är rimligt att valberedningen inte kan föreslå sina egna ledamöter att sitta i nästa års valberedning; finns det ett egenvärde i att byta ut hela valberedningen varje år?


Jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i hur jag ser på valberedningen. Men personligen skulle jag nog vilja mena att sju personer är lagom många, gärna med en spridning så att det finns minst en valberedare från vart distrikt i partiet (även om jag är tveksam till att en sådan spridning bör stadgas).Sammankallande bör utses av årsmötet om han/hon har utslagsröst inom valberedningen. Väljer vi att inte ge personen utslagsröst kan man fundera på om valberedningen själva ska utse sammankallande.Och givetvis ska valberedningen kunna föreslå sig själva som valberedning. Allt annat är idiotiskt. Det som man måste fundera på är om valberedningen även ska kunna föreslå ledamöter av valberedningen till uppdrag i styrelse/VU. Där finns det för och nackdelar med bägge förhållningssätten.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#2) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #121357
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2008-12-12, 17:19

Sju personer låter utmärkt. Anledningen till att jag tog upp att valberedningen bör kunna föreslå sig själva är att de inte har den möjligheten idag.Den andra frågan, hurudvida de bör kunna rekommendera sig själva till andra platser såsom styrelsen, är klurig.Ur ett rent demokratiskt perspektiv vill jag påstå att det är önskvärt. Alla medlemmar i en organisation bör kunna söka förtroendeuppdrag, och valberedningen bör också ha möjlighet att sätta samman sitt förslag från samtliga möjliga kandidater (för att få fram det bästa möjliga förslaget). Valberedningen har fått medlemmarnas förtroende att förbereda ett förslag, och det vore konstigt om de inte fick föreslå sig själva om de ansåg sig som mest lämpliga och kompetenta. Visst finns det neutralitetsproblem, men sådana kommer alltid existera i valberedningens arbete oavsett om de får föreslå sig själva eller inte.Rent praktiskt kan jag inte heller se några svårigheter. Valberedningen lär för det första bestå huvudsakligen av medlemmar som vill göra en insats för partiet men inte har tid för styrelsen, eller tidigare styrelseaktiva som "tar en paus". Frågan är om ens karriärlystna valberedare är ett problem? Vad kan hända? Slutligen så är alltid valberedningens förslag just ett förslag, och medlemmarna är de som dömer i slutändan.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#3) Gammal
JonathanRL Inte uppkopplad
 
JonathanRLs avatar
 
Inlägg: 222
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #125279
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2009-01-16, 10:59

Det lättaste blir om valberedningen inte får nominera någon ur de egna leden. Om det ändå sker via nominering från extern person utanför Valberedningen bör och skall nominerad person hållas utanför Valberedningens debatt om personen då uppenbar jävsituation föreligger.


Jonathan Rieder Lundkvist
Kampanjgruppen (Foto & Film)
Fotograf
Jonathan.Lundkvist [at] Gmail.com
0701497019
  Skicka ett meddelande via MSN till JonathanRL  
Svara med citat
  (#4) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #125436
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2009-01-17, 03:35

Citat:
JonathanRL (2009-Jan-16)Det lättaste blir om valberedningen inte får nominera någon ur de egna leden. Om det ändå sker via nominering från extern person utanför Valberedningen bör och skall nominerad person hållas utanför Valberedningens debatt om personen då uppenbar jävsituation föreligger.
Jag är mer inne på Simons linje, att valberedningen ges största möjliga frihet att föreslå kandidater bland dem som är valbara. I annat fall uppstår situationen att det finns valbara kandidater som valberedningen av formella skäl inte får föreslå, och att det måste till ett oberoende förslag från någon medlem utanför valberedningen för att ge årsmötet chans att välja den önskade kandidaten. Då måste valberedningen välja att antingen dra tillbaka sitt eget förslag för att indirekt "stödja" valet av den egna ledamoten, eller stå fast vid sitt ursprungliga förslag och därmed ge årsmötet intrycket att medlemsopinionen är splittrad.Hur man än gör kan inte valberedningen undgå att uttrycka en åsikt om den egna ledamotens kandidatur, men med ett förbud mot att formellt föreslå denna ledamot kan det tydas som att valberedningen säger en sak och menar något annat. Jag tycker inte att någonting blir lättare på det viset.Det är som sagt årsmötet som avgör valet, medan valberedningens roll är att förbereda det genom att ta fram beslutsunderlag åt årsmötet. Valberedningen bör redovisa inte bara vilka kandidater den föreslår, utan också på vilka grunder den lägger det aktuella förslaget (givetvis inte genom att redovisa alla diskussioner den haft, utan genom att berätta vilka faktorer man har fäst störst avseende vid). Om det då finns flera tänkbara kandidater till en post, och valberedningen föreslår sin egen ledamot utan annan motivering än att man "tycker det blir bäst", då bör årsmötesdeltagarna ha sinnesnärvaro nog att ifrågasätta förslaget och jämföra med övriga kandidater.Jo, valberedningen bör förstås ha en konstruktiv diskussion internt om de olika kandidaterna, och om någon ledamot själv finns bland alternativen bör denne förstås avstå från att delta i diskussionen om sig själv kontra de övriga kandidaterna till samma post. Det tror jag dock inte att man behöver reglera i stadgarna; valberedningens ledamöter torde inse att de inte fritt kan diskutera varandras meriter när de berörda personerna själva är närvarande (dock bör de vara införstådda med att de inte har formell närvaroplikt i valberedningen och att den därför skulle vara förhindrad att alls föra någon diskussion). Detsamma gäller i andra organ, som exempelvis en avdelningsstyrelse när den skall diskutera att föreslå en av de egna ledamöterna till avdelningens representant i någon annan del av organisationen, utan att detta heller behöver stå i stadgarna.En sak som jag dock är obekväm med är att valberedningen även skall lämna förslag till val av ny valberedning. Så fungerar det inte i någon annan organisation som jag är aktiv i, utan där föreslås ny valberedning på sittande årsmöte, inte sällan av medlemmar som själva sitter eller har suttit i styrelsen (och ett vanligt förslag brukar vara omval av hela valberedningen, men ibland har någon ledamot tackat nej eller befunnits mindre lämpad för uppdraget). Även där finns förstås en risk att vänner föreslår varandra, men genom att vilken medlem som helst får lägga förslag framgår det ändå vilka kandidater som har medlemmarnas stöd.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
SimonRosenqvist Inte uppkopplad
 
SimonRosenqvists avatar
 
Inlägg: 2 081
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #125524
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2009-01-17, 19:10

Citat:
En sak som jag dock är obekväm med är att valberedningen även skall lämna förslag till val av ny valberedning. Så fungerar det inte i någon annan organisation som jag är aktiv i, utan där föreslås ny valberedning på sittande årsmöte, inte sällan av medlemmar som själva sitter eller har suttit i styrelsen (och ett vanligt förslag brukar vara omval av hela valberedningen, men ibland har någon ledamot tackat nej eller befunnits mindre lämpad för uppdraget). Även där finns förstås en risk att vänner föreslår varandra, men genom att vilken medlem som helst får lägga förslag framgår det ändå vilka kandidater som har medlemmarnas stöd.


Problemet är dock att dessa valberedningar som väljs på plats kan, enligt mig, bli av väldigt varierande kvalité. Det är mestadels folk på mötet som kommer att väljas, och något researcharbete efter bra valberedare i organisationen kommer inte ha gjorts.Jag anser att valberedningen borde ha den uppgiften. En valberedning är en mycket viktig del för att en organisation ska fungera bra och bör inte slängas ihop på en halvtimme (som annars riskerar bli fallet). Ser du något specifikt problem med att valberedningen föreslår nästa valberedning?
  Skicka ett meddelande via Skype™ till SimonRosenqvist  
Svara med citat
  (#6) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #125628
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2009-01-18, 07:14

Citat:
SimonRosenqvist (2009-Jan-17)Ser du något specifikt problem med att valberedningen föreslår nästa valberedning?
Det skulle i så fall vara den "jävssituation" som det innebär att föreslå omval av valberedningen. Om flertalet ledamöter själva gärna sitter en period till, så befarar jag att de inte gör något särskilt grundligt jobb med att leta reda på andra tänkbara kandidater.Mina erfarenheter hämtar jag dock från Hyresgästföreningen och andra betydligt mindre organisationer, där valberedningens uppdrag inte är fullt lika krävande som det kan vara i ett politiskt parti. På högre nivå i Hyresgästföreningen, exempelvis regionen, brukar förslagen till ny valberedning ändå vara väl förberedda av de i regionen ingående föreningsstyrelserna, vilka alla brukar vilja ha ett ord med i laget. Det är alltså inget spontant förslag som tas fram på en halvtimme.Är det någon som vet hur det fungerar i andra partier? Om det finns något exempel på en organisation där valberedningen också föreslår ny valberedning (med eller utan omval av gamla ledamöter), så motsätter jag mig inte att vi prövar det.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #125668
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2009-01-18, 16:26

Citat:
SM5POR (2009-Jan-18)Är det någon som vet hur det fungerar i andra partier? Om det finns något exempel på en organisation där valberedningen också föreslår ny valberedning (med eller utan omval av gamla ledamöter), så motsätter jag mig inte att vi prövar det.


I Sverok (Sveriges roll och konfliktsspelsförbund) föreslår valberedningen även kommande valberedning. Under de två åren som jag satt i Sveroks valberedning brukade vi göra så att någon ur valberedningen som inte vill ställa upp till omval blev huvudansvarig för att se till den biten av valberedningsarbetet.Trots detta förekommer det ofta inom Sverok motförslag mot den av valberedningen föreslagna nya valberedningen. Ibland går motförslagen igenom, ibland går valberedningens linje igenom. Kontentan i Sverok är nog att även om det är så att de delar av valberedningen som ställer upp för omval givetvis är jäviga, och att övriga valberedare förmodligen tenderar att hellre fria än fälla sina kolleger för att säkerställa en god stämning inom valberedningen så är det fortfarande bättre att låta valberedarna föreslå sig själva som omval.Skulle de inte kunna göra det har de ju anledning att lägga fram ett dåligt förslag till ny valberedning och sedan låta en bulvan föreslå sittande valberedning till omval


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#8) Gammal
Kadelake Inte uppkopplad
 
Kadelakes avatar
 
Inlägg: 560
Reg.datum: Jul 2006

Länk: #126720
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2009-01-28, 20:48

Jag var tveksam tidigare men efter att själv ha suttit i valberedningen har jag blivit övertygad om att det vore bäst ifall man får vara med på valberedningens lista även fast man är ledamot. Flera personer har tackat nej till valberedningen nu eftersom de kanske vill ställa upp till styrelsen nästa år.


Kandiderar till styrelsen
Skype: nils.kadesjo
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
larsl Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 280
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #127092
Standard RE: Valberedningens utformning i de nya stadgarna - 2009-02-01, 19:18

En annan tanke angående valberedningens nomineringar:De nuvarande stadgarna har samma tidsgräns för alla nomineringar, oavsett vem som nominerar och till vilken post. Men medlemmarna kan normalt inte bedöma ifall valberedningen har gjort ett bra jobb eller inte förrän de offentliggör sina förslag. Därför skulle det vara rimligt om stadgarna sa någonting om att valberedningen ska presentera sina förslag några* veckor innan deadline för övrigas nomineringar, alternativt att tidsgränsen för nomineringar till ny valberedning ligger några* veckor efter tidsgränsen för övriga nomineringar.* 1? 2? 3?
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Förtydliga stadgarna Tommten Motionsförslag 5 2010-01-20 19:45
Riksdagslistornas utformning Henry Rouhivuori Allmän information och frågor 37 2009-08-23 04:02
Styrelsens utformning i de nya stadgarna alternativ Henry Rouhivuori Organisationsutvecklingsgruppen 0 2009-02-10 02:12
Styrelsens utformning i de nya stadgarna Mab Organisationsutvecklingsgruppen 31 2009-02-04 12:31
Uppstarts Stadgarna up-sth Emil Vikström Ung Pirat Stockholm 0 2006-12-08 03:56Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com