Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008
Standard #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-05, 21:09

Här ska vi förbättra den här delen i Piratpartiets Valmanifest 2010 – INTEGRITET
Senaste versionen:

Citat:
RÄTTSSTATENS STÄRKANDE

Piratpartiet kommer i riksdagen att verka för att all lagstiftning ska uppfylla följande principer:

• Sverige ska vara ett land där människor i regel inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
• Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
• Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
• Inga grå- eller skamstraff får förekomma, bara de som är uttryckligen nedskrivna i lagen.
• Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra, om man inte agerat oaktsamt eller kunnat förutse följderna av sitt handlande
• Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
• Ingen misstänkt ska tvingas betala för utredning mot sig själv.
• Ingen misstänkt ska tvingas vittna mot sig själv eller tvingas svara på frågor under förhör.
• En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
• Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.
• En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa.
• Brist på kunskap om lagen är inte en ursäkt för lagbrott för enskilda, och ska inte heller vara det för myndigheter och deras anställda.

Statens tvångsmedel får aldrig användas lättvindigt, och staten måste ta ansvar för de konsekvenser dess agerande får för enskilda. Idag får den som oskyldigt frihetsberövas skadestånd, men i övrigt utgår sällan någon kompensation. Den som oskyldigt utsätts för tvångsåtgärder ska tillerkännas skälig ersättning för ekonomisk skada och för den kränkning åtgärden vållat, och hjälp att hantera situationen ska finnas att få även efter att en misstanke avskrivits.

Aktörer som regleras i Lag om regional alarmeringscentral (1981:1104) förbjuds att lämna ut identitetsuppgifter på uppringande utan deras medgivande. I rättegångsbalken förbjuds även rättsväsendet att begära ut sådana.

Utdrag ur brottsregistret begränsas så att det bara kan visas på skärmen inne på relevant myndighets kontor för den medborgare som begär det, och aldrig kan fås ut för att visas för t.ex. potentiella arbetsgivare. I dagsläget har brottsregisterutdrag kommit att användas så att en människa som fullgjort sitt straff fortsätter att betraktas som en andra klassens medborgare i stället för den oskyldiga människa han eller hon är efter fullgjort straff. Det är inte förenligt med rättsprinciper.

Rätten att besluta om integritetskränkande övervakning fråntas den utredande åklagaren och flyttas till en domare som ska tillgodose integritetsintresset hos den misstänkte.

Poliser får aldrig hindra laglig verksamhet. Även om den anses omoralisk eller till och med stötande är det enda kriterium som får finnas huruvida verksamhet är laglig eller inte.
Ursprunglig version:
Citat:
RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE

Riksdagen ska deklarera följande principer som sin mening:
• Sverige ska vara ett land där människor i regel inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
• Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
• Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
• Inga grå- eller skamstraff får förekomma, bara de som är uttryckligen nedskrivna i lagen.
• Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.
• Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
• Ingen misstänkt ska tvingas betala för utredning mot sig själv.
• Ingen misstänkt ska tvingas inkriminera sig själv.
• Tidigare misstänkt men odömd som kränkts som en del av utredningen har rätt till ersättning för sakskada och integritetsskada i en storleksordning som ska avskräcka polismyndigheter från att kränka människor i onödig omfattning.
• En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
• Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.
• En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa.

Aktörer som regleras i Lag om regional alarmeringscentral (1981:1104) förbjuds att lämna ut identitetsuppgifter på uppringande. I rättegångsbalken förbjuds även rättsväsendet att begära ut sådana.

Utdrag ur brottsregistret begränsas så att det bara kan visas på skärmen inne på relevant myndighets kontor för den medborgare som begär det, och aldrig kan fås ut för att visas för t.ex. potentiella arbetsgivare. I dagsläget har brottsregisterutdrag kommit att användas så att en människa som fullgjort sitt straff fortsätter att betraktas som en andra klassens medborgare i stället för den oskyldiga människa han eller hon är efter fullgjort straff. Det är inte förenligt med rättsprinciper.

Rätten att besluta om integritetskränkande övervakning fråntas den utredande åklagaren och flyttas till en domare som ska tillgodose integritetsintresset hos den misstänkte.

Poliser får aldrig hindra laglig verksamhet. Även om den anses omoralisk eller till och med stötande är det enda kriterium som får finnas huruvida verksamhet är laglig eller inte.
Förbättringar kan tex arbetas fram i denna padda: http://piratepad.net/Integritet-Rubrik6

Senast redigerad av Mikael Nilsson den 2010-08-10 klockan 22:04.
   
  (#2) Gammal
gn Inte uppkopplad
 
gns avatar
 
Inlägg: 74
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #221834
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 06:44

Jag yrkar att denna sats stryks:
• Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.


Eftersomdet vore att ändra massor av lagar så radikalt, och det har inte med piratpolitik att göra, och är inte förankrat hos medlemmarna. T.ex. skulle detta sätta all form av "vårdslöshet i trafik" ur spel.


-

since jan -08
   
  (#3) Gammal
Paulsrud Inte uppkopplad
 
Paulsruds avatar
 
Inlägg: 362
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #221850
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 08:30

Jag tycker att hela stycket (rubriken) är redundant och säger egentligen ingenting som inte redan gäller (även om man kan tycka att vissa lagar inskränker på vissa friheter).

EDIT

Jag yrkar alltså

att hela punkten "rättstatens återställande" stryks


Emil Paulsrud


Senast redigerad av Paulsrud den 2010-08-06 klockan 13:43.
   
  (#4) Gammal
Jerlerup Inte uppkopplad
 
Inlägg: 65
Reg.datum: Jun 2010

Länk: #221856
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 08:42

Håller med.

+ Jag gick in och bytte plats på några punkter. Läsaren får inte möta en träig formulering eller paragraf först.
   
  (#5) Gammal
Fiery_spirited Inte uppkopplad
 
Inlägg: 234
Reg.datum: May 2009

Länk: #221864
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 08:51

Citat:
Ursprungligen postat av gn Visa inlägg
Jag yrkar att denna sats stryks:
• Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.

Eftersomdet vore att ändra massor av lagar så radikalt, och det har inte med piratpolitik att göra, och är inte förankrat hos medlemmarna. T.ex. skulle detta sätta all form av "vårdslöshet i trafik" ur spel.
Jag yrkar bifall till att ta bort denna sats.

Om partiet alls ska driva något så omvälvande förslag som detta så skulle det behövas minnst ett eget sjökort som tar fram tunga argument varför ändring är nödvändig. Jag tror dock inte det finns skäl att driva detta alls. Om jag ska gissa tror jag allmänna åsikten bland Sveriges befolkning är att domstolarna till för stor grad låter brottslingar komma undan eftersom de skyller på okunskap och vårdlöshet.
   
  (#6) Gammal
Fiery_spirited Inte uppkopplad
 
Inlägg: 234
Reg.datum: May 2009

Länk: #221874
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 09:07

Jag yrkar att en ny punkt läggs till med följande innehåll:

  • Myndigheter och anställda på myndigheter som kränkt individers rättigheter ska aldrig kunna få frikort från ansvar med motiveringen att de saknade kompetens om lagstiftningen som reglerar vad de får och inte får göra.
Motivering: Vi har i Sverige i dag fallet att Säpo kan bli friade från ansvar med motiveringen att Säpo inte kände till lagstiftningen på området om avlyssning. Det är grovt stötande och en nedmontering av rättstaten att en myndighet kan kränka medborgare och komma undan med det eftersom de låtit bli att informera sig om vilka skyldigheter de har enligt lag.
Mer information finns på exempelvis:
http://rickfalkvinge.se/2010/05/05/n...-vaktar-riket/
http://juristensfunderingar.blogspot...mot-lagen.html
   
  (#7) Gammal
Calandrella Inte uppkopplad
 
Inlägg: 296
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #221914
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 10:06

Citat:
Ursprungligen postat av Fiery_spirited Visa inlägg
Jag yrkar att en ny punkt läggs till med följande innehåll:

  • Myndigheter och anställda på myndigheter som kränkt individers rättigheter ska aldrig kunna få frikort från ansvar med motiveringen att de saknade kompetens om lagstiftningen som reglerar vad de får och inte får göra.
Motivering: Vi har i Sverige i dag fallet att Säpo kan bli friade från ansvar med motiveringen att Säpo inte kände till lagstiftningen på området om avlyssning. Det är grovt stötande och en nedmontering av rättstaten att en myndighet kan kränka medborgare och komma undan med det eftersom de låtit bli att informera sig om vilka skyldigheter de har enligt lag.
Mer information finns på exempelvis:
http://rickfalkvinge.se/2010/05/05/n...-vaktar-riket/
http://juristensfunderingar.blogspot...mot-lagen.html
Jag yrkar bifall (om det går att yrka bifall i denna tråd), då detta är en punkt åtminstone jag inte hittat någon annanstans i valmanifestet, men som partiet samtidigt starkt uttalat sig för.


Piratpartiet måste utvecklas till det frihetliga, humanistiska parti vi har potentialen att bli. Med demokratin som verktyg och de mänskliga rättigheterna som mål kan vi segra, få igenom vår politik och åstadkomma det vi alla kämpar för politiskt: att förbättra världen.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Calandrella  
  (#8) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #222032
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 11:40

bifall på både borttagande av
• Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.

samt tillägg av

Myndigheter och anställda på myndigheter som kränkt individers rättigheter ska aldrig kunna få frikort från ansvar med motiveringen att de saknade kompetens om lagstiftningen som reglerar vad de får och inte får göra.


dock skulle jag vilja be ngn med mer språkkänsla att formulera om och kompakta den senare punkten.


sen ser jag vissa problem med denna punkten
• Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.

eftersom man ofta kan överklaga väldigt länge så kan företag och individer flytta pengar utom räckhåll för staten under rättegång. vilket gör att straff och ersättning inte kan drivas in. så paragrafen behöver mildras med text som ger staten rätt att säkra tillgångar i förebyggande syfte. (dock med förnuft.)

även denna behöver lite moddning
• En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
vi kan inte vara emot att oskyldiga mäniskor delvis övervakas indirekt pga att de har samröre med misstänkta (ex nisse misstänks för grovt skattebrott och mord. då måste polisen få avlyssna nisses telefon även då han pratar med olle som polisen inte misstänker för brott över huvud taget. eftersom nisse kanske utnyttjar olle för sitt brott utan olles vetande) deock behövs strikta regler för hur utredningsmatreal skall förstöras/får användas.
   
  (#9) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #222500
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 16:00

Citat:
• Sverige ska vara ett land där människor i regel inte behöver ha identitetshandlingar med sig i vardagen.
• Man är alltid oskyldig till dess motsatsen bevisats i domstol.
• Inget straff utmäts före kraftvunnen dom.
• Inga grå- eller skamstraff får förekomma, bara de som är uttryckligen nedskrivna i lagen.
• Ingen svarar för gärning man inte hade avsikt att utföra.
• Alla har rätt att få reda på och bemöta en misstanke.
• Ingen misstänkt ska tvingas betala för utredning mot sig själv.
• Ingen misstänkt ska tvingas inkriminera sig själv.
• Tidigare misstänkt men odömd som kränkts som en del av utredningen har rätt till ersättning för sakskada och integritetsskada i en storleksordning som ska avskräcka polismyndigheter från att kränka människor i onödig omfattning.
• En människa som inte är misstänkt för brott ska aldrig stå under övervakning.
• Ingen ska någonsin behöva bevisa sin oskuld.
• En människa som fullgjort sitt straff är ånyo en oskyldig människa.
Stryk.

Riksdagen är vårt högsta beslutande organ. Inte någon dagisgrupp som ska praktisera högläsning.
   
  (#10) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #222812
Standard Sv: #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet) - 2010-08-06, 22:48

Föreslår att texten:
Riksdagen ska deklarera följande principer som sin mening:
Ersätts med:
Piratpartiet kommer i riksdagen att verka för att all lagstiftning ska uppfylla följande principer:

Vi kommer inte att vara i positionen att vi kan diktera för resten av riksdagen att det ska göra uttalanden, som dessutom är till intet förpliktigande i lagstiftningsarbetet. Och som de dessutom kommer att anse att de redan följer... Det blir bara ett sätt att försöka förödmjuka dem, och det är ingen vidare vettig grogrund för att försöka förhandla ihop ett samarbete sedan.

I övrigt håller jag med Willenfort ovan.

Formuleringen på tillägget skulle kunna vara:
Brist på kunskap om lagen är inte en ursäkt för lagbrott för enskilda, och ska inte heller vara det för myndigheter och deras anställda.

Senast redigerad av JorgenL den 2010-08-10 klockan 03:20.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com