Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009
Standard Motioner om etisk mjukvara [ej giltig motion] - 2011-01-05, 21:36

Ung Pirats frihetskluster har filat ett tag på följande motioner. Notera att undertecknarnas mängd eller identitet inte ska förväxlas med klustrets deltagare.

Förra årets förbundskongress utkämpades ett slag. Slaget rörde motioner om etiskt hållbar konsumtion av hård- och mjukvara. Vi tog ett beslut om att alla framtida inköp av hård- och mjukvara ska följa en handlingsplan som reglerar att mjukvaran ska vara öppen, och inte stängd. Vi lade också en motion om att succesivt fasa ut den hård- och mjukvara som finns centralt i förbundet i förmån för öppen hård- och mjukvara. Den avslogs, och därför står det fortfarande Apple-datorer på kansliet, och därför har våra anställda fortfarande telefoner med stängda operativsystem.

Motion om omställning till etisk mjukvaruanvändning
Bakgrund:
Piratrörelsen har sedan länge starkt slagits för att kunskap ska vara fri. Kunskap är makt, och ju fler individer som har tillgång till kunskap om sin omvärld, desto bättre blir världen. Eftersom vi går mot ett allt mer elektroniskt samhälle läggs mer och mer kunskap om vår omvärld om kring oss i kodform. Att veta hur ett program fungerar är ofta viktigare än att veta vad maten du stoppar i dig innehåller. Det stora problemet är att denna kunskap stängs in och hålls tillbaka av de företag som konstruerat koden. Man begränsar andra människors tillgång till vital kunskap för att på så sätt få makt över och därav pengar från individen. Piratrörelsen slåss därför också för användandet av öppen mjukvara, mjukvara vars kod är tillgänglig så att alla inte bara har tillgång till programet, utan även har tillgång till kunskap om hur programmet fungerar, samt kunskap som gör det möjligt för individen att utveckla sin egen mjukvara som bygger på den redan existerande koden.
Ung Pirat har i år väldigt mycket pengar. Förra året, när vi hade mindre pengar och en valkampanj att driva, avslogs en motion om att succesivt fasa ut den stängda mjukvaran som förbundet centralt köpt in mot öppen hård- och mjukvara. I år när vi har extra mycket pengar kan vi ställa om till en etisk konsumtion av hård- och mjukvara. Om inte förbundet centralt står upp för principer om fri kunskap, vem ska då göra det?

Yrkande:
Att:
- Ung Pirats förbundsstyrelse under verksamhetsåret 2011 ges uppdraget att fasa ut den stängda mjukvara som förbundet centralt äger.
- Ung Pirat förbundsstyrelse ges uppdraget att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet.
- Ung Pirats förbundsstyrelse i samråd med utredaren ansvarar för att byta ut den hårdvara som bör bytas ut enligt utredningen om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut under verksamhetsåret 2011.
- Ung Pirats förbundsstyrelse ges uppdraget att se till att eventuellt utbytt hårdvara inte säljs vidare, utan återvinns så att den inte återanvänds av andra.
- Ung Pirats kongress uttalar att all officiell kommunikation i förbundet, som kommunikation med styrelsen, bidragssökande och dokumentation av möten och aktiviteter ska ske i öppna standarder, öppna format och öppna kommunikationsprotokoll eller ses som ickeexisterande.
- Ung Pirats förbundsstyrelse ges i uppdrag att tillsätta en person som bevakar och inspekterar hur förbundets användande av hård- och mjukvara sker ur öppenhetssynpunkt centralt och i distrikten.


Signerat:
Isak Gerson (#17591)
Gustav Nipe (ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse)
Patrik Greco (#9724)
Simon Rosenqvist (#1799)
Kim Alvefur (#15555)


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #252882
Standard Yrkanden om etisk mjukvara - 2011-01-05, 21:40

Ung Pirats frihetskluster har filat ett tag på följande motioner. Notera att undertecknarnas mängd eller identitet inte ska förväxlas med klustrets deltagare. Här är det alltså två olika typer av yrkanden. En till verksamhetsplanen och en till budgeten. De kompletterar varandra ganska bra, och hör ihop med motionen om etisk mjukvara.

Förra årets förbundskongress utkämpades ett slag. Slaget rörde motioner om etiskt hållbar konsumtion av hård- och mjukvara. Vi tog ett beslut om att alla framtida inköp av hård- och mjukvara ska följa en handlingsplan som reglerar att mjukvaran ska vara öppen, och inte stängd. Vi lade också en motion om att succesivt fasa ut den hård- och mjukvara som finns centralt i förbundet i förmån för öppen hård- och mjukvara. Den avslogs, och därför står det fortfarande Apple-datorer på kansliet, och därför har våra anställda fortfarande telefoner med stängda operativsystem.

Tilläggsyrkande till verksamhetsplanen: Ung Pirats omställning till ett etiskt användande av mjuk- och hårdvara
Vi yrkar att följande stycken läggs till någonstans i verksamhetsplanen:
"Ung Pirats förbundsstyrelse ska under verksamhetsåret 2011 se till att förbundet går över till ett användande och konsumerande av mjuk- och hårdvara som passar med piratrörelsens politiska och etiska ställningstaganden. För att försäkra att Ung Pirat inte bidrar till en ekonomisk rörelse där man hindrar friheten hos kod och information att sprida sig ges förbundsstyrelsen följande i uppdrag:
- Att under verksamhetsåret 2011 fasa ut den stängda mjukvara som förbundet centralt äger.
- Att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut, samt byta ut den. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet.
- Att byta ut den hårdvara som bör bytas ut enligt utredningen om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut under verksamhetsåret 2011.
- Att tillsätta en person som bevakar och inspekterar hur förbundets användande av hård- och mjukvara sker ur öppenhetssynpunkt centralt och i distrikten.


Signerat:
Isak Gerson (#17591)
Gustav Nipe (ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse)
Patrik Greco (#9724)
Simon Rosenqvist (#1799)
Kim Alvefur (#15555)


Tilläggsyrkande till budgeten: Att investera i omställningen till en etisk användning av mjukvara
För att finansiera eventuella inköp av ny hårdvara och öppen mjukvara såsom datorer och telefoner, samt finansiera utbildning i användandet av ny hårdvara eller öppen mjukvara yrkar vi på att budgetera 50 000 kronor till inköp av mjukvara och hårdvara.
För att finansiera resekostnader till en utredare som ansvarar för att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet yrkar vi på att budgetera 2500 kronor för denna persons eller dessa personers resor.
För att finansiera resekostnader till en person som bevakar och inspekterar hur förbundets användande av hård- och mjukvara sker ur öppenhetssynpunkt centralt och i distrikten yrkar vi på att
- budgetera 2500 kronor till denna persons eller dessa personers resor.


Signerat:
Isak Gerson (#17591)
Gustav Nipe (ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse)
Patrik Greco (#9724)
Simon Rosenqvist (#1799)
Kim Alvefur (#15555)


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
cluez Inte uppkopplad
 
cluezs avatar
 
Inlägg: 79
Reg.datum: Sep 2007

Länk: #252952
Standard Sv: Motioner om etisk mjukvara - 2011-01-06, 15:24

Jag kommer att rösta NEJ till denna motion med följande motiveringar:

- Ung Pirat förbundsstyrelse ges uppdraget att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet.


1. När man använder mjukvara ska först funktion prioriteras, därefter eventuell licens och öppen/stängd kod. Vi ska inte använda fri mjukvara som fungerar sämre än properitär vilket jag tycker detta yrkande öppnar för. I de fall där funktionaliteten är bättre eller likartad bör programvaran bytas ut. I de fall där det är problematiskt att byta properitär programvara mot fri bör det finnas en gräns för hur mycket arbete vi är beredda att lägga ner på det.

2. "Etiska informationsaspekter" är ett väldigt luddigt begrepp, räcker det att programvaran har öppen källkod? Måste den vara licenserad enligt GPL? Vilka andra licenser gäller?

- Ung Pirats förbundsstyrelse i samråd med utredaren ansvarar för att byta ut den hårdvara som bör bytas ut enligt utredningen om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut under verksamhetsåret 2011.


1. Att hitta öppen hårdvara är ett uppdrag som i praktiken är omöjligt. Hårdvaran i en PC är till exempel inte öppen för fem öre. Hur öppet är till exempel BIOS? Om vi ställer kravet att varenda datorkomponent ska vara öppen är det idag omöjligt att bygga en sådan dator.

2. Man byter inte hårdvara som fungerar. En Mac kan exempelvis ominstalleras med valfri linuxdistro, man kastar inte ut hårdvaran för det. I de fall där man pratar om embedded-enheter (NAS-Servrar, Routrar, Accesspunkter, mfl) kan man dock överväga att byta ut denna, men där är inte heller hårdvaran stängd utan det är en hårdvara som kör stängd mjukvara - som i vissa fall går att byta, andra inte.

- Ung Pirats förbundsstyrelse ges uppdraget att se till att eventuellt utbytt hårdvara inte säljs vidare, utan återvinns så att den inte återanvänds av andra.


Den hårdvara som Ung Pirat har råkar vara av väldigt högt andrahandsvärde. Säljer man denna kan man använda dessa pengar för att köpa in ny, öppen hårdvara/mjukvara. Det finns bevisligen dessutom en mycket hög efterfrågan på denna hårdvara.
Under försäljningen kan man exempelvis upplysa om att mjukvaran som dessa maskiner kör är stängd, vill då folk ändå köpa denna är det deras val.

Att skrota helt fungerande hårdvara som inte alls är föråldrad är bara dumt!

- Ung Pirats kongress uttalar att all officiell kommunikation i förbundet, som kommunikation med styrelsen, bidragssökande och dokumentation av möten och aktiviteter ska ske i öppna standarder, öppna format och öppna kommunikationsprotokoll eller ses som ickeexisterande.


Jag gillar definitivt den här idén, bortsett från att den person som lämnade dokumentet till styrelsen bör upplysas om att detta gäller. Detta yrkande öppnar för att man bara trycker DELETE på dokument utan att författaren av dokumentet överhuvudtaget får veta detta.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #252958
Standard Sv: Motioner om etisk mjukvara - 2011-01-06, 15:40

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
[YRKA].
- Ung Pirats förbundsstyrelse ges uppdraget att se till att eventuellt utbytt hårdvara inte säljs vidare, utan återvinns så att den inte återanvänds av andra.
Varför det? bara totalt onödigt.

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
[YRKA]
- Ung Pirats kongress uttalar att all officiell kommunikation i förbundet, som kommunikation med styrelsen, bidragssökande och dokumentation av möten och aktiviteter ska ske i öppna standarder, öppna format och öppna kommunikationsprotokoll eller ses som ickeexisterande.
Ses som icket existerande? är det där inte o ta till från fötterna? låter helt befängt, specielt då det omöjligör kommunikation på forumet tex. (det räknas ju som visual-source då endast den med giltig licens får se källkoden och ändra den för privat bruk)

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg

- Ung Pirats förbundsstyrelse ges i uppdrag att tillsätta en person som bevakar och inspekterar hur förbundets användande av hård- och mjukvara sker ur öppenhetssynpunkt centralt och i distrikten.
Distrikten? de är ju fristående så tillvida när det gäller deras verksamhet, precis om lokalavdelningarna. så dett är omöjligt att inspektera detta emd något mandat mer än distriktens goda vilja. om jag nu tolkar stadgan rätt..


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #252966
Standard Sv: Yrkanden om etisk mjukvara - 2011-01-06, 15:48

Citat:
Ursprungligen postat av IsakGerson Visa inlägg
Ung Pirats frihetskluster har filat ett tag på följande motioner. Notera att undertecknarnas mängd eller identitet inte ska förväxlas med klustrets deltagare. Här är det alltså två olika typer av yrkanden. En till verksamhetsplanen och en till budgeten. De kompletterar varandra ganska bra, och hör ihop med motionen om etisk mjukvara.

Förra årets förbundskongress utkämpades ett slag. Slaget rörde motioner om etiskt hållbar konsumtion av hård- och mjukvara. Vi tog ett beslut om att alla framtida inköp av hård- och mjukvara ska följa en handlingsplan som reglerar att mjukvaran ska vara öppen, och inte stängd. Vi lade också en motion om att succesivt fasa ut den hård- och mjukvara som finns centralt i förbundet i förmån för öppen hård- och mjukvara. Den avslogs, och därför står det fortfarande Apple-datorer på kansliet, och därför har våra anställda fortfarande telefoner med stängda operativsystem.

Tilläggsyrkande till verksamhetsplanen: Ung Pirats omställning till ett etiskt användande av mjuk- och hårdvara
Vi yrkar att följande stycken läggs till någonstans i verksamhetsplanen:
"Ung Pirats förbundsstyrelse ska under verksamhetsåret 2011 se till att förbundet går över till ett användande och konsumerande av mjuk- och hårdvara som passar med piratrörelsens politiska och etiska ställningstaganden. För att försäkra att Ung Pirat inte bidrar till en ekonomisk rörelse där man hindrar friheten hos kod och information att sprida sig ges förbundsstyrelsen följande i uppdrag:
- Att under verksamhetsåret 2011 fasa ut den stängda mjukvara som förbundet centralt äger.
- Att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut, samt byta ut den. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet.
- Att byta ut den hårdvara som bör bytas ut enligt utredningen om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut under verksamhetsåret 2011.
- Att tillsätta en person som bevakar och inspekterar hur förbundets användande av hård- och mjukvara sker ur öppenhetssynpunkt centralt och i distrikten.


Signerat:
Isak Gerson (#17591)
Gustav Nipe (ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse)
Patrik Greco (#9724)
Simon Rosenqvist (#1799)
Kim Alvefur (#15555)


Tilläggsyrkande till budgeten: Att investera i omställningen till en etisk användning av mjukvara
För att finansiera eventuella inköp av ny hårdvara och öppen mjukvara såsom datorer och telefoner, samt finansiera utbildning i användandet av ny hårdvara eller öppen mjukvara yrkar vi på att budgetera 50 000 kronor till inköp av mjukvara och hårdvara.
För att finansiera resekostnader till en utredare som ansvarar för att ta fram en utredning om vilken hårdvara som ur etiska informationsaspekter bör bytas ut. Denna utredning kan också föreslå eventuella undantag i utfasningen av stängd mjukvara i de fall utfasningen inte bara utgör ett praktiskt problem, utan en praktisk omöjlighet yrkar vi på att budgetera 2500 kronor för denna persons eller dessa personers resor.
För att finansiera resekostnader till en person som bevakar och inspekterar hur förbundets användande av hård- och mjukvara sker ur öppenhetssynpunkt centralt och i distrikten yrkar vi på att
- budgetera 2500 kronor till denna persons eller dessa personers resor.


Signerat:
Isak Gerson (#17591)
Gustav Nipe (ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse)
Patrik Greco (#9724)
Simon Rosenqvist (#1799)
Kim Alvefur (#15555)

Distrikten är lika fristående som lokalavdelningarna och berörs inte av förbundets versamhetsplan då den inte kan utan stadge ändring utöva någon påverkan som inte är stadgefastlagd.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #252976
Standard Sv: Motioner om etisk mjukvara - 2011-01-06, 16:09

Tar det inte bort hela idén med öppna format när man ändå tvingar alla att använda viss specifik mjukvara?


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #252980
Standard Sv: Yrkanden om etisk mjukvara - 2011-01-06, 16:17

Det känns fruktansvärt tråkigt att skrota hela argumentet om att fri mjukvara är billigare genom att på det här sättet visa att man behöver skjuta till 50 000:- för att kunna använda fri programvara.


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
IsakGerson Inte uppkopplad
 
IsakGersons avatar
 
Inlägg: 833
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #252992
Standard Sv: Yrkanden om etisk mjukvara - 2011-01-06, 16:39

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Det känns fruktansvärt tråkigt att skrota hela argumentet om att fri mjukvara är billigare genom att på det här sättet visa att man behöver skjuta till 50 000:- för att kunna använda fri programvara.
Alla hårdvarubyten kostar, och visst är summan väldigt mycket i överkant. Jag förväntar mig att behöva förhandla på kongressen. Jag vill inte lägga mer pengar än nödvändigt.


---

Scienta donum scienta est, unde vendi non potest
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #253006
Standard Sv: Yrkanden om etisk mjukvara - 2011-01-06, 17:23

Att öht lägga pengar alls tar bort argumentet "det blir billigare". Yrka på budgetsänkning istället. Om det inte går att kombinera så är det ett dåligt förslag.


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Zash Inte uppkopplad
 
Zashs avatar
 
Inlägg: 175
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #253016
Standard Sv: Yrkanden om etisk mjukvara - 2011-01-06, 18:46

Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Att öht lägga pengar alls tar bort argumentet "det blir billigare".
1. Var nämns det argumentet ens?

2. Migrering och utbyte av hård- och mjukvara kostar.

3. Att spendera pengar nu innebär inte att det inte blir billigare på lång sikt.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com