Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Nicklas W Bjurman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 762
Reg.datum: Jan 2006
Standard Motion angående organisationens struktur - 2006-09-23, 16:42

Piratpartiet är ett parti med en poltikt som vill tillägna samhället mer frihet. Men själv praktiserar partiets egen maktsstruktur en oerhörd hierarkisk och totalitärt system vilket leder till utnämningspolitik för att besätta poster inom partiet. Partiet behöver dock denna struktur vid tidpunkter så som närma ett val då aktion krävs även om det då råder större risk för korrumption. Men det är inte tillräckligt. För att få ett flytande partiarbete kan man inte invänta organisationen i alla beslut och därför behöver speciella departement tillsättas som har hand om till exempel att utforma och publicera pressmedellanden, teknologisk avdelning som kan utforma våra verktyg och så vidare.

Att exponera enskilda personligheter och riskera skapa en personkult både inom partiet och utanför är heller inte sunt för att dels motverka korrumption och maktkoncentration men också för att exponera politiken istället för personens karaktär. Den av hög grad teknologiska kunnande i partiet medför också stora möjligheter för att tillämpa andra sorters organisations struktur som endast kan implementeras med hjälp av den informations teknologi som står till förfogande.Därför yrkar jag:

att(1): poster av alla slag inom partiet endast och alltid endast kan tillsättas genom medlemars mandat,

att(2): organisationen kan växla mellan två organisationssystem,

att(3): ett av de organisationssystemen är ett direktdemokratiskt system,

att(4): ett av de organisationssystemen är ett totalitärt hierarkiskt system,

att(5): under vanliga förhållande tas beslut av det direktdemokratiska systemet,

att(6): sex månader innan ett kommande val går partiet över till ett totalitärt hierarkiskt system,

att(7): en vecka efter ett val återgår partiet till vanliga förhållanden,

att(8): ordförande av olika instanser endast och alltid endast har administrativa beslutanderättigheter,

att(9): organisationen alltid har tillsatta specielliserade departement för speciella ändemål,

att(10): de specialiserade departementen har självbestämmanderätt om de tillförordnande speciella besluten,

att(11): de specieliserade departementen alltid tar alla beslut genom intern omröstning,

att(12): de specialiserade departement består av mer än en person,

att(13): de specialiserade departement består av ett udda antal personer,

att(14): det finns ett speciellt departement med personer som står till förfogande för medie framträdanden,

att(15): det finns ett speciellt departement för granskning av beslut som beslutas av andra poster inom partiet,


[i]
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #58559
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-23, 18:04

Varför måste partiorganisationen se ut som om partiet kommer från Mars? Kan man inte snegla på andra partier och se hur de har gjort, innan man bygger upp en hel organisationsstruktur från scratch?Jag förstår inte innebörden av hälften av de termer du använder dig av, och uttryck som "totalitärt hierarkiskt system" anser jag inte hör hemma i ett parti, vare sig vid val eller vid andra tidpunkter. Det är inte en gerillarörelse eller en religiös sekt vi skall bygga upp.För övrigt platsar den här diskussionen bättre i avdelningen om organisationsutveckling. Nu ligger den under "Övrigt relaterat till vår politik", men det här har ju inte med partiets politik att göra.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58562
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-23, 18:15

Jag håller med om att vi bör ha en mycket friare och mer demokratisk organisation än vad vi har nu. Tycker också det kan vara en bra idé att ha olika organisaionsstrukturer för olika perioder. Det här med departement vet jag inte dock. Tror det är bättre att vi i den fria organisationstypen låter arbetsgrupper spontant uppstå när intresse väcks. Koncentration bör ligga på att optimera infrastrukturen för att underlätta för spontana arbetsgrupper att forma och samtidigt uppfyller våra krav på öppenhet.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Nicklas W Bjurman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 762
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58583
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-23, 23:35

Med "totalitär hierarkisk struktur" menar jag ett system för besluttagande som är organiserat på samma principer som militärt maktstruktur är. Att det finns en hierarki och att det är totalitärt(vad som kommer ovanifrån gäller) men att varje nivå av besluttagande också kan ta egna beslut men då propagerar de inte uppåt i systemet.Alltså med andra ord så som partiet var organiserat inför valet.


[i]
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Ayrin Inte uppkopplad
 
Inlägg: 846
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #58584
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-23, 23:41

Citat:
Nicklas W Bjurman (2006-Sep-23)Piratpartiet är ett parti med en poltikt som vill tillägna samhället mer frihet. Men själv praktiserar partiets egen maktsstruktur en oerhörd hierarkisk och totalitärt system vilket leder till utnämningspolitik för att besätta poster inom partiet. Partiet behöver dock denna struktur vid tidpunkter så som närma ett val då aktion krävs även om det då råder större risk för korrumption. Men det är inte tillräckligt. För att få ett flytande partiarbete kan man inte invänta organisationen i alla beslut och därför behöver speciella departement tillsättas som har hand om till exempel att utforma och publicera pressmedellanden, teknologisk avdelning som kan utforma våra verktyg och så vidare.

Att exponera enskilda personligheter och riskera skapa en personkult både inom partiet och utanför är heller inte sunt för att dels motverka korrumption och maktkoncentration men också för att exponera politiken istället för personens karaktär. Den av hög grad teknologiska kunnande i partiet medför också stora möjligheter för att tillämpa andra sorters organisations struktur som endast kan implementeras med hjälp av den informations teknologi som står till förfogande.Därför yrkar jag:

att(1): poster av alla slag inom partiet endast och alltid endast kan tillsättas genom medlemars mandat,

att(2): organisationen kan växla mellan två organisationssystem,

att(3): ett av de organisationssystemen är ett direktdemokratiskt system,

att(4): ett av de organisationssystemen är ett totalitärt hierarkiskt system,

att(5): under vanliga förhållande tas beslut av det direktdemokratiska systemet,

att(6): sex månader innan ett kommande val går partiet över till ett totalitärt hierarkiskt system,

att(7): en vecka efter ett val återgår partiet till vanliga förhållanden,

att(8): ordförande av olika instanser endast och alltid endast har administrativa beslutanderättigheter,

att(9): organisationen alltid har tillsatta specielliserade departement för speciella ändemål,

att(10): de specialiserade departementen har självbestämmanderätt om de tillförordnande speciella besluten,

att(11): de specieliserade departementen alltid tar alla beslut genom intern omröstning,

att(12): de specialiserade departement består av mer än en person,

att(13): de specialiserade departement består av ett udda antal personer,

att(14): det finns ett speciellt departement med personer som står till förfogande för medie framträdanden,

att(15): det finns ett speciellt departement för granskning av beslut som beslutas av andra poster inom partiet,
Jag håller i stort med dig, Johns kommentar om att arbetsgrupperna bör tillsättas då behovet finns är dock en bra invändning. Dock kan det vara intressant att se till att ledaren för gruppen väljs mer demokratiskt, eftersom det annars är ganska lätt att för mycket makt hamnar hos enskilda, utan att någon reell kontroll finns.SM5POR, jag tycker inte att motionen visar ett system som är "från mars". Det säger i korthet (enligt min tolkning iaf) att partiet skall ha en platt hierarki (allas röst är lika mycket värd, beslut tas efter diskussioner och med majoritetsbeslut). Det tar dock också hänsyn till att en sådan organisation har svårt att agera speciellt snabbt, och vill att partiets struktur skall kunna ändras till en hierarkisk vid behov.


*******************************************

"Why did you never tell us before, that all categories are false, and Good and Evil only a delusion of limited perspective?"Camilla Westrin

Valberedare UP Umeå

Kandidat EU-valet 2009
  Skicka ett meddelande via ICQ till Ayrin  
Svara med citat
  (#6) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58585
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-23, 23:48

Citat:
Ayrin (2006-Sep-24)Dock kan det vara intressant att se till att ledaren för gruppen väljs mer demokratiskt, eftersom det annars är ganska lätt att för mycket makt hamnar hos enskilda, utan att någon reell kontroll finns.
Jag had iofs inte i åtanke att var sig departement eller arbetsgrupper skulle ha någon makt alls. Antingen så resulterar arbetet i förslag och motioner som sedan kan inkorporeras i den allmäna diskursen eller beslutsfattande av olika möten, eller så är arbetet av sådan art att ett demokratiskt mandat av tre röster räcker (den gammla "fråga några poolare regeln")Men i de fall då demokrati är att önska så föreslår jag att arbetsgruppen kan ha ett system liknande det jag postade för ett tag sedan: http://forum.piratpartiet.se/Attachment649.aspx. Om man då tänker sig en kommun som en arbetsgrupp, så är alltså tanken att de medlemmar som ingår i den gruppen väljer struktur och lead kontinuerligt och kan när som helst byta. Idén lånad från aktiv demokrati för övrigt.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#7) Gammal
Celebrandil Inte uppkopplad
 
Celebrandils avatar
 
Inlägg: 102
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #58586
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-23, 23:49

Citat:
Nicklas W Bjurman (2006-Sep-23)Piratpartiet är ett parti med en poltikt som vill tillägna samhället mer frihet. Men själv praktiserar partiets egen maktsstruktur en oerhörd hierarkisk och totalitärt system vilket leder till utnämningspolitik för att besätta poster inom partiet. Partiet behöver dock denna struktur vid tidpunkter så som närma ett val då aktion krävs även om det då råder större risk för korrumption. Men det är inte tillräckligt. För att få ett flytande partiarbete kan man inte invänta organisationen i alla beslut och därför behöver speciella departement tillsättas som har hand om till exempel att utforma och publicera pressmedellanden, teknologisk avdelning som kan utforma våra verktyg och så vidare.

Att exponera enskilda personligheter och riskera skapa en personkult både inom partiet och utanför är heller inte sunt för att dels motverka korrumption och maktkoncentration men också för att exponera politiken istället för personens karaktär. Den av hög grad teknologiska kunnande i partiet medför också stora möjligheter för att tillämpa andra sorters organisations struktur som endast kan implementeras med hjälp av den informations teknologi som står till förfogande.


Jag har lite svårt att se att Piratpartiet skulle vara så mycket mer hierarkiskt än något annat parti. Jag menar inte att andra partier är optimalt organisarade på något sätt. Trots allt är de skapta innan tekniken öppnade upp för andra sätt att organisera. Vi kan nog komma fram till en mer modern struktur. Att styret skulle vara så totalitärt har jag ingen förståelse för eller heller inte varför man överhuvudtaget skulle vilja ha en totalitär struktur. Ifall ledningens befogenheter är oklara kan man naturligtvis klargöra dem i stadgarna. Man måste komma ihåg att partiet trots allt är väldigt ungt. Det tar tid att utarbeta en praxis och reda ut eventuella oklarheter.Tanken med specialiserade departement förstår jag helt enkelt inte alls. För mig låter det som om det skulle vara någon slags partier inom partiet. Kan det verkligen vara av godo? Ett departement för medieframträdanden som samtidigt har självbestämmanderätt? Det låter väldigt underligt. Om man uppfattar att det har brustit i de framträdanden som gjorts hittills beror det säkerligen på att partiet ännu inte har någon utarbetad kultur och slagord som medlemmarna känner igen sig i. Låt oss skapa en sådan kultur. Det är inte nödvändigtvis i organisation man finner brister.Tanken med en mer direkt demokrati tycker jag verkar intressant. Jag tror dock att det är en stor fördel med en väl definierad ledning som å ena sida driver organisation, men som samtidigt fungerar som ansikten utåt. Man skulle kunna tänka sig omröstningar direkt på nätet. Motioner förmedlas via websidan så att de finns åtkomliga för samtiliga medlemmar. En annan variant är att dessa omröstningar endast förblir rådgivande för styrelsens ställningstagande inför årsmötena. En lednings uppgift är faktiskt att leda, inte bara att se till att alla medlemmar känner sig delaktiga.
  Skicka ett meddelande via MSN till Celebrandil  
Svara med citat
  (#8) Gammal
Ayrin Inte uppkopplad
 
Inlägg: 846
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #58596
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-24, 00:38

Kan inte påstå att din bild var riktigt självförklarande, John... jag kanske bara är trött, men förklara är du snäll.Min tanke var i princip att vissa personer har en tendens att ta ledarposter och sedan driva saker dit de vill ha dem. Detta sker lättast då någon formell struktur inte existerar. Därför välja ledare för grupperna.

Därmed inte sagt att ledaren/ordföranden har speciellt mycket mer att säga till om än övriga i gruppen.Min bild av vad grupperna skulle göra var mer praktisk, mer att "person A får partiets förtroende att leda arbetet i/att/för *insert uppgift*".


*******************************************

"Why did you never tell us before, that all categories are false, and Good and Evil only a delusion of limited perspective?"Camilla Westrin

Valberedare UP Umeå

Kandidat EU-valet 2009
  Skicka ett meddelande via ICQ till Ayrin  
Svara med citat
  (#9) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #58597
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-24, 00:43

Citat:
Ayrin (2006-Sep-24)Kan inte påstå att din bild var riktigt självförklarande, John... jag kanske bara är trött, men förklara är du snäll.
Det är förvisso mer riktad till systemarkitekter än organisationsarkitekter ;PMen för att förklara. Organisationen byggs upp av grupper. Varje medlem kan vara med i flera grupper. Som medlem i en grupp har man minst en roll i den gruppen. Gruppens sammansättning (vilka roller den består av, och vilka medlemmar som har vissa roller) bestäms utifrån gruppmedlemmarnas röst på ett sådant sammansättningsförslag. Genom att en majoritet av medlemmarna ändrar sin röst till ett nytt sammansättningsförslag så ändras strukturen i gruppen till den sammansättningen.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#10) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #58603
Standard RE: Motion angående organisationens struktur - 2006-09-24, 03:16

Citat:
Nicklas W Bjurman (2006-Sep-24)Med "totalitär hierarkisk struktur" menar jag ett system för besluttagande som är organiserat på samma principer som militärt maktstruktur är. Att det finns en hierarki och att det är totalitärt(vad som kommer ovanifrån gäller) men att varje nivå av besluttagande också kan ta egna beslut men då propagerar de inte uppåt i systemet.
Militär maktstruktur? Menar du att det fungerar så i andra partier?Citat:
Alltså med andra ord så som partiet var organiserat inför valet.
I den mån det fanns någon organisation inför valet, så tillskapades den i all hast eftersom partiet bara hade några månader på sig efter sin tillblivelse att åstadkomma en valkampanj, och jag tycker inte att den var särskilt militärisk för det (fast jag var ju inte direkt insyltad i den).Till nästa val finns det alla möjligheter i världen att skapa något långsiktigt, och jag anser inte att partiet skall byta beslutsstruktur beroende på när det är val. Partierna existerar just för att kunna delta i val, och då är det bättre att ha en permanent organisation som är förberedd på valrörelser. 9.000 medlemmar vet knappt skillnaden mellan "valkrets" och "valdistrikt", och att då från en dag till en annan förändra partiets hela organisation till något ingen har erfarenhet av är att be om problem.Man kan tillsätta valkretsledare och andra valfunktionärer som i princip kan rulla tummarna fram till dess att valet närmar sig, men det betyder inte att resten av partiorganisationen måste stoppas i malpåse under ett halvår.Att inte ens titta på andra partiers organisation i syfte att lära av dem och använda en etablerad terminologi är ett allvarligt misstag. Det nya med Piratpartiet är det politiska sakinnehållet, inte att det skall ställa upp i allmänna val. En konventionell partiorganisation är en bra idé, och bra idéer är till för att kopieras. När man har praktisk erfarenhet av en viss organisation är det lättare att säga vad som behöver förändras.


Anders Andersson
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
B25. Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning Rick Falkvinge Motioner rörande principprogrammet och extern politik 21 2010-04-11 21:17
B24. Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans Rick Falkvinge Motioner rörande principprogrammet och extern politik 13 2010-04-11 19:47
A03. Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna Emil Isberg Motioner rörande partiets stadgar 12 2010-03-27 08:33
Motion till Piratpartiet angående piratmynt. John Lind Motionsförslag 18 2010-02-22 06:05
Motion 03: Motion angående EU-konstitution/Lissabonfördraget megaman Motioner 9 2009-03-03 13:55Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com