Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället

Under ett valår bör vi i möjligaste mån undvika att anta stora politiska ställningstaganden utan tydlig koppling till våra principer. Till EU-valet borde vi kanske inte anta någon ny politik överhuvudtaget.


Till riksdagsvalet kan det emellertid finnas utrymme för att utveckla befintliga frågor med avstamp i tidigare besult och tydlig koppling till vår politiska profil. Skolpolitik är ett område partiet redan skaffat sig en del politik i, och det har dessutom tydlig koppling till våra kärnfrågor. Skolan är ju i skriande behov av modernisering, så för ett teknikpositivt parti som säger sig vilja bygga det nya kunskapssamhället ter sig frågan politisk-strategiskt viktig.


Jag har därför föreslagit ett litet yrkande vars ambitionsnivå jag hoppas är lågmäld nog i förhållande till vår tidigare politik för att det inte ska gunga partibåten under ett valår, samtidigt som det förhoppningsvis kan ge styrelse, ledning, och talespersoner bättre verktyg för att utarbeta en konkret utbildningspolitik inför riksdagsvalet.


Tanken är helt enkelt att vi ska städa ut förlegade kursmoment som saknar relevans i det digitala samhället och ersätta dem med träning i sådant vi kan förvänta oss att någon faktiskt behöver när de kommer ut i livet. Att memorisera länders och städers kartposititioner är till exempel ett slöseri med tid för grundskoleelever som växer upp i en värld där Google Maps ständigt är tillgängligt. Att tvinga elever att skriva prov utan tillgång till dator med internetuppkoppling för att förbereda dem på situationer där internettillgång saknas är som att tvinga dem hålla andan medan de skriver uppsats ifall att de någon gång skulle behöva tillämpa sina skolkunskaper utan tillgång till syre – att någon av situationerna skulle uppstå i verkligheten är ungefär lika sannolikt.


Att däremot lära sig färdigheter så som att programmera, tala engelska, eller avgöra trovärdighetsskillnaden mellan en konspirationsteori på Vaken.se och en vetenskaplig studie publicerad i en peer review-tidsskrift är användbart både på arbetsmarknaden och i livet i övrigt.


Jag upplever att detta är en attityd som redan verkar finnas inom partiet på informell nivå, men som inte nödvändigtvis speglas i faktiska medlemsbeslut. Jag föreslår därför följande ställlningstagande.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Nicholas Miles

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Nicholas Miles Yrkande B11-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 24 personer gillar    4 personer ogillar

att Piratpartiet antar ställningstagandet ”Skolan måste anpassas till de samhällsförändringar den digitala revolutionen innebär. Traditionellt utbildningsfokus på inlärning av enkla kunskaper som lätt kan hittas med en internetsökmotor måste i högre grad stå tillbaka för att lämna plats åt ett större fokus på att med den nya teknikens hjälp söka och utvärdera information samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden.”

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #292040
Standard Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället - 2014-04-09, 10:20

Det jag saknar i alla dessa "sluta lära it info, lär ut hur man hittar ifo" motioner är det faktum att man måste ha en grundläggande mängd kunskap i sitt eget huvud för att ha en postposition att leta ifrån och kunna bedöma uppsökt informations relevans.

Detta är en kraftig miss i vår skolpolitik och skulle behöva uttryckas mycket kraftigare.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL, LarsB


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
  (#3) Gammal
Apis Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 087
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #292095
Standard Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället - 2014-04-10, 17:09

Ett stort problem i skolan idag verkar också vara att lärarna saknar utbildning för att möta de nya kraven och dra nytta av den digitala revolutionen. Det behövs alltså fortbildning av lärare om det ska bli någon förändring.

Sen håller jag med motionen och dess yrkande i sak men tycker att det nuvarande ställningstagandet är bra nog. Det finns en retorisk poäng i att vara för saker snarare än mot.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
LarsB
   
  (#4) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #291950
Standard Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället - 2014-04-08, 00:21

Jag förstår inte riktigt vad den föreslagna skrivningen tillför till det vi redan anser om detta:

Citat:
Skolan måste förbereda alla elever att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som idag förenar skolan med samhället utanför. Skolans viktigaste uppgift är därför att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna.
Citat:
Skolan ska använda arbetsformer som stimulerar elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Elever måste tränas i att analysera informationsflöden, se mönster, tänka fritt och kritiskt förhålla sig till olika källor och påståenden. Kritiskt tänkande måste gå som en röd linje genom hela utbildningssystemet.
Det står visserligen inte i nuvarande formuleringar uttryckligen att lösa faktakunskaper måste stå tillbaka, men det står tydligt att skolans viktigaste uppgift är att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information. Man behöver knappast vara någon Einstein för att inse att det betyder att dessa förmågor är viktigare än att lära sig fakta utantill.

Så vad rymmer yrkandet, som vi inte redan tydligt tycker?


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#5) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #291944
Standard Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället - 2014-04-08, 00:12

Rent generellt så verkar denna motion och en del andra slå in öppna dörrar - man motionerar om sådan politik som piratpartiet redan har - men med andra ord.


Det börjar bli dags att gå över till att i stället att vi antar sakfrågor till våra medlemsmöten så bör vi börja titta på att anta hela nya sakpolitiska program inom en fråga för att då slippa få motioner om samma sak igen.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2014-04-08, 00:10 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet ”Skolan måste anpassas till de samhällsförändringar den digitala revolutionen innebär. Traditionellt utbildningsfokus på inlärning av enkla kunskaper som lätt kan hittas med en internetsökmotor måste i högre grad stå tillbaka för att lämna plats åt ett större fokus på att med den nya teknikens hjälp söka och utvärdera information samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden.”
Piratpartiet har redan detta genom våra krav på att lära ut kritiskt tänkande - detta är bara samma sak men med andra ord.
Nicholas Miless avatar
2014-04-08, 00:40 #7
Inte uppkopplad
Re: Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Henrik: Det jag vill tillföra är just prioriteringen. Min uppfattning var att det var en prioritering man från centralt håll i partiet kanske var obekväm med att göra, givet de ställningstaganden vi har. Tanken var alltså att på medlemsmöte förankra en uppfattning jag anser finns bland piratpartister i allmänhet.

Det är däremot möjligt att jag missuppfattat partistyrelses och partilednings vilja till handlingskraft i denna fråga, och om folk från partitoppen kan försäkra att så är fallet är jag beredd att dra tillbaka motionen, men i så fall vill jag inte stå där om tre månader och höra partiet saknar ställningstagande i frågan för att medlemsbeslut saknas.
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-04-08, 01:32 #8
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
om folk från partitoppen kan försäkra att så är fallet är jag beredd att dra tillbaka motionen, men i så fall vill jag inte stå där om tre månader och höra partiet saknar ställningstagande i frågan för att medlemsbeslut saknas.
Jag tycker inte du ska dra tillbaks motionen. Den gör en tydlig prioritering och kompletterar på så sätt våra tidigare ställningstaganden.
Henrik Brändéns avatar
2014-04-08, 10:38 #9
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Henrik: Det jag vill tillföra är just prioriteringen. Min uppfattning var att det var en prioritering man från centralt håll i partiet kanske var obekväm med att göra, givet de ställningstaganden vi har. Tanken var alltså att på medlemsmöte förankra en uppfattning jag anser finns bland piratpartister i allmänhet.

Det är däremot möjligt att jag missuppfattat partistyrelses och partilednings vilja till handlingskraft i denna fråga, och om folk från partitoppen kan försäkra att så är fallet är jag beredd att dra tillbaka motionen, men i så fall vill jag inte stå där om tre månader och höra partiet saknar ställningstagande i frågan för att medlemsbeslut saknas.
I mina ögon är det en prioritering när man tydligt lyfter fram vad som är viktigast. Då är allt annat mindre viktigt.

I ett debattklimat där utbildningsministern ständigt pratar om behovet av kunskap (med en mycket gammaldags syn på vad kunskap är) tycker jag det är rätt tydligt att vi opponerar mot detta när vi istället lyfter fram förmåga att söka, tolka, analysera, värdera och förhålla sig kritiskt.

Jag tycker iofs inte det är någon skada att skriva in det som är en logisk följd av det vi redan skrivit. Det ökar komplexitetsgraden något i arbetet att hålla reda på alla överlappande ställningstaganden, men tycker man det är viktigt att en viss aspekt är tydligt utsagd och inte bara implicit, så inte mig emot.

Som jag uppfattar Nicholas skrivning står den heller inte i motsats till konstaterandet i andra stycket jag citererar ur programmet, att det behövs ett visst mått av grundkunskaper och referensramar, för att man ska kunna värdera och analysera den information man hittar. Dvs inte kunskap så att man ska kunna ersätta en digital uppslagsbok. Utan så att man ska kunna använda den.
2014-04-08, 20:21 #10
Inte uppkopplad
Sv: Re: Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Jag tror det blir konstigt om man ska ha med vad man inte ska prioritera.
Det blir mycket tydligare om man fokuserar på vad man vill prioritera.
Nicholas Miless avatar
2014-04-08, 21:22 #11
Inte uppkopplad
Re: Sv: Re: Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Henrik: Det är korrekt att jag hade grundkunskaper och referensramar i åtanke när jag skrev yrkandet. När jag diskuterat frågan inom partiet har jag ofta fått kritik för att ha undervärderat grundkunskapernas vikt, så detta förslag är tänkt att lämna dörren öppen för den typ av allmänbildning och baskunskaper i undervisningen som jag upplever att det finns starkt stöd för i organisationen.

Mab: Tack, det var det jag tänkte.

Magnus Kullberg: Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar.
2014-04-08, 22:08 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet ”Skolan måste anpassas till de samhällsförändringar den digitala revolutionen innebär. Traditionellt utbildningsfokus på inlärning av enkla kunskaper som lätt kan hittas med en internetsökmotor måste i högre grad stå tillbaka för att lämna plats åt ett större fokus på att med den nya teknikens hjälp söka och utvärdera information samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden.”
I en tid då "misinformation" är lika vanligt som information och då informationen ständigt förändras är verktyg för kritisk analys av den tillgängliga informationen mycket viktigare än informationen i sig.
Henrik Brändéns avatar
2014-04-09, 11:26 #13
Inte uppkopplad
Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Det jag saknar i alla dessa "sluta lära it info, lär ut hur man hittar ifo" motioner är det faktum att man måste ha en grundläggande mängd kunskap i sitt eget huvud för att ha en postposition att leta ifrån och kunna bedöma uppsökt informations relevans.

Detta är en kraftig miss i vår skolpolitik och skulle behöva uttryckas mycket kraftigare.
Jag tycker den tanken framgår mycket klart i vårt nuvarande programs formulering (mitt fetstilande):

Citat:
Skolan måste förbereda alla elever att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som idag förenar skolan med samhället utanför. Skolans viktigaste uppgift är därför att lära elever hitta, tolka, analysera och värdera information, och ge dem de grunder och referensramar som behövs för att kunna förädla informationen till kunskap, skapa förståelse och att dra slutsatser från denna.
2014-04-12, 14:21 #14
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet ”Skolan måste anpassas till de samhällsförändringar den digitala revolutionen innebär. Traditionellt utbildningsfokus på inlärning av enkla kunskaper som lätt kan hittas med en internetsökmotor måste i högre grad stå tillbaka för att lämna plats åt ett större fokus på att med den nya teknikens hjälp söka och utvärdera information samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden.”
Befintliga (bättre) ställningstaganden finns i denna riktning.
2014-04-13, 14:58 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet ”Skolan måste anpassas till de samhällsförändringar den digitala revolutionen innebär. Traditionellt utbildningsfokus på inlärning av enkla kunskaper som lätt kan hittas med en internetsökmotor måste i högre grad stå tillbaka för att lämna plats åt ett större fokus på att med den nya teknikens hjälp söka och utvärdera information samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden.”
Jag kan inte se att det här är något för ett politiskt ställningstagande.
AndersLindbäcks avatar
2014-04-22, 15:49 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B11-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet ”Skolan måste anpassas till de samhällsförändringar den digitala revolutionen innebär. Traditionellt utbildningsfokus på inlärning av enkla kunskaper som lätt kan hittas med en internetsökmotor måste i högre grad stå tillbaka för att lämna plats åt ett större fokus på att med den nya teknikens hjälp söka och utvärdera information samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden.”
Enkla kunskaper som 3-ans tabell gör det mycket snabbare att räkna än om man måste google eller skriva på miniräknare varje gång man skall ta fram att 7*3 = ? Vi kan inte underskatta deras betydelse.
Mabs avatar
Gammal Mab
2014-04-28, 05:02 #17
Inte uppkopplad
Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Enkla kunskaper som 3-ans tabell gör det mycket snabbare att räkna än om man måste google eller skriva på miniräknare varje gång man skall ta fram att 7*3 = ? Vi kan inte underskatta deras betydelse.
Halmgubbe.

Varför argumenterar du med en inbillad person som har hävdat att skolan ska sluta lära ut treans tabell? Det finns ingen som har föreslagit en sådan sak. Vore det inte bättre om du istället diskuterade den motion som den här tråden handlar om?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson
Henrik Brändéns avatar
2014-04-30, 00:34 #18
Inte uppkopplad
Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Jag har en känsla av att treans multiplikationstabell ryms i yrkandets formulering "... samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden." Man behöver ju treans tabell inte bara när man räknar ut tal i matteboken, och under sina universitetsstudier i teknisk fysik. Man behöver den dessutom efter skoltiden när man handlar, när man lagar mat och när man beräknar hur mycket målarfärg man ska köpa för att måla valstugan (som ju ofta är 3xnågot kvadratmeter ...).
Henrik Brändéns avatar
2014-04-30, 00:36 #19
Inte uppkopplad
Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Enkla kunskaper som 3-ans tabell gör det mycket snabbare att räkna än om man måste google eller skriva på miniräknare varje gång man skall ta fram att 7*3 = ? Vi kan inte underskatta deras betydelse.
Jag har en känsla av att treans multiplikationstabell ryms i yrkandets formulering "... samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden."

Man behöver ju treans tabell inte bara när man räknar ut tal i matteboken, och under sina universitetsstudier i teknisk fysik. Man behöver den d när man handlar, när man lagar mat och när man beräknar hur mycket målarfärg man ska köpa för att måla valstugan.
2014-05-01, 15:41 #20
Inte uppkopplad
Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Enkla kunskaper som 3-ans tabell gör det mycket snabbare att räkna än om man måste google eller skriva på miniräknare varje gång man skall ta fram att 7*3 = ? Vi kan inte underskatta deras betydelse.
Jag tror också det är bra och nödvändigt att kunna saker utantill men man lär sig inte saker effektivt genom att sitta hemma och memorera tabeller (som ändå glöms bort efter kursens slut) man lär sig när man använder kunskaper regelbundet, så som många gör med 3-ans multiplikationstabell.

Jag hörde en gång en fysiklärare säga att det var nödvändigt att lära sig alla matematiska formler i kursen utantill eftersom matematik var ett språk och för att lära sig språk måste man plugga glosor. Han har i och för sig rätt i att matematik är ett språk men lär man sig verkligen språk bäst genom att sitta hemma och memorera alla ord i ordboken eller genom att använda språket och slå upp nya ord man inte förstår vid behov?

Jag undrar hur många som verkligen har glädje av att kunna Ohms lag utantill eller formeln för mantelarean på en sfär? Det är saker man automatiskt lär sig utantill när man använder dem ofta men som annars är jättelätta att slå upp vid behov och därmed meningslöst att kräva att alla ska lägga stor möda på att memorera inför ett prov (för att kort därefter glömmas bort).
AndersLindbäcks avatar
2014-05-01, 16:03 #21
Inte uppkopplad
Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har en känsla av att treans multiplikationstabell ryms i yrkandets formulering "... samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden."

Man behöver ju treans tabell inte bara när man räknar ut tal i matteboken, och under sina universitetsstudier i teknisk fysik. Man behöver den d när man handlar, när man lagar mat och när man beräknar hur mycket målarfärg man ska köpa för att måla valstugan.

Här i stan får folk en dosa som de kan skanna alla varor med då de går in i butiken så de har då stenhåll koll på totala kostanden för de varor de tänker sig köpa. De behöver inte räkna själva.

För att måla så finns idag en app som du kan använda där du tar bilder av ett rum så räknar den ut hur stort det är. Sedan är det bara och ta storleken med när du beställer färg så får du rätt mängd för att måla ett rum.


Säker på det ? För allt detta kan man räkna ut med räknedosa ? I framtiden så kommer man när man handlar ha en apparat som per automatik räknar ut exakt samma som man handlat för - så man slipper räkna det själv. Sådana finns faktiskt i vissa butiker redan.

Så nej de exempel du tar upp räcker inte som bevis för att man behöver 3:ans tabell.

Skälet till att man tragglar information är för att den behövs i hjärnan för att kunna göra bedömningar av hur världen ser ut och då granska den kritiskt. Utan logisk kunnande och utan att faktisk förstå sin matematik så är det svårt att kritiskt kunna granska något. För mycket av de fakta som förekommer kräver att man kan faktiskt göra bra överslagsberäkningar i skallen för att se rimligheten i påståenden. Det kräver tragglande för att lära sig detta.
Henrik Brändéns avatar
2014-05-03, 11:54 #22
Inte uppkopplad
Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Här i stan får folk en dosa som de kan skanna alla varor med då de går in i butiken så de har då stenhåll koll på totala kostanden för de varor de tänker sig köpa. De behöver inte räkna själva.

För att måla så finns idag en app som du kan använda där du tar bilder av ett rum så räknar den ut hur stort det är. Sedan är det bara och ta storleken med när du beställer färg så får du rätt mängd för att måla ett rum.

...

Så nej de exempel du tar upp räcker inte som bevis för att man behöver 3:ans tabell.
Attans vilken stenåldersgubbe ni har till partisekreterare.
Nicholas Miless avatar
2014-05-03, 15:21 #23
Inte uppkopplad
Re: Sv: B11: Skolpolitik: Fokus på det nya kunskapssamhället -
Att traggla gångertabellen är motsatsen till att förstå matematik.
Pavens avatar
2014-05-13, 16:11 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B11-Y01:
att Piratpartiet antar ställningstagandet ”Skolan måste anpassas till de samhällsförändringar den digitala revolutionen innebär. Traditionellt utbildningsfokus på inlärning av enkla kunskaper som lätt kan hittas med en internetsökmotor måste i högre grad stå tillbaka för att lämna plats åt ett större fokus på att med den nya teknikens hjälp söka och utvärdera information samt öva upp färdigheter som är användbara i livet efter skoltiden.”
Ett bra yrkande om man inte drar för stora växlar på det. För att förstå texter och vet vad man söker efter måste man även ha grundläggande kunskap. Att kunna hitta något är inte samma sak som att förstå att det är den kunskapen man behöver i situationen. Eller för den delen kunna läsa texten man hittar. Förståelse bygger på kunskap. Men all kunskap leder inte till förståelse.
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com