Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008
Standard Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-09, 16:15

Stadgebilagan finns här

Varsågod att kritisera!

ändra § 2.1 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.
till
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen.

Säkerställer att man måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att bli medlem, vilket då också betyder att man också måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att vara valbar enligt 2.4. "2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen."


lägga till en § 2.8 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, med följande lydelse
2.8 Styrelsen ansvarar för att medlemskap i föreningen avslutas för den som inte längre bor eller verkar inom föreningens område.

Säkerställer att man måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att vara medlem.


ändra § 3.2 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte via e-post till de medlemmar som har gett Piratpartiet sin adress.
till
3.2 Styrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte.
Varför begränsa till e-post? Låt styrelsen och medlemmarna komma överens om det är enklare att skicka en länk i PM, skicka ett SMS, skriva ett meddelande i Skype eller whatever.


ändra § 3.6 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
till
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och eventuell justerare
Varför slå fast att det ska vara två justerare? Folk får väl kolla om det ser bra ut tillsammans, exempelvis på en padda. Även sekretetarrollen kan ske kollaborativt över en padda så i princip alla är sekreterare egentligen.


ändra i sändra § 4 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
4.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
4.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.
4.3 Lokala föreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner och kyrkopolitik.
4.4 Lokala föreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken.
4.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regions-/kyrkofullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.
till
4.1 Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
4.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner och landsting/regioner, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.
4.3 Lokala föreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner.
4.4 Lokala föreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen.
4.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regionsfullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.

Piratpartiet bör följa Moderaternas goda exempel och inte ställa upp i kyrkovalet.


ändra § 4.2 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två (2) veckor i förväg. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2.
till
4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2
Två veckor före mötet står redan under § 3.2, så den är onödig.

Senast redigerad av Tommten den 2012-04-14 klockan 13:19.
   
  (#2) Gammal
samface Inte uppkopplad
 
samfaces avatar
 
Inlägg: 612
Reg.datum: Jan 2008

Länk: #274602
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-09, 18:14

Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Varför begränsa till e-post? Låt styrelsen och medlemmarna komma överens om det är enklare att skicka en länk i PM, skicka ett SMS, skriva ett meddelande i Skype eller whatever.
Vilken teknik man väljer för att kommunicera är inte för mig av större intresse så länge det funkar för alla berörda, men att det ska finnas EN förbestämd form för det ser jag ändå som absolut nödvändigt. Det får inte bli så att man skickar ut sina kallelser olika vägar från gång till gång och att berörda inte på förhand kan veta vart en ev kallelse kan dyka upp. E-post brukar funka för de flesta och kan betraktas som en del av partiets praxis. Det man skulle kunna fundera på är någon formulering som gör det möjligt för den lokala styrelsen att själv välja den tekniska plattform man använder, men att det ändå ska vara konsekevent.

Om §3.3 och 3.4:

Citat:
Krångel. Man ser vad som tas upp när man är på mötet.

Om det är viktiga saker lär föreningens styrelse vilja meddela sina medlemmar om det i tid. Är det lättsamma saker kan medlemmarna få reda på saken och sätta sig in i det på mötet.
I detta vill jag invända av flera skäl:

1. Att veta vad som kommer tas upp på mötet är ett viktigt beslutsunderlag för när den enskilde bestämmer sig för att närvara eller inte.

2. Att inte på förhand behöva informera om vilka beslutspunkter som kommer tas upp gör att man kan vänta med att ta upp en fråga tills närvaron är som mest gynnsam för förslaget.

Citat:
Varför slå fast att det ska vara två justerare? Folk får väl kolla om det ser bra ut tillsammans, exempelvis på en padda. Även sekretetarrollen kan ske kollaborativt över en padda så i princip alla är sekreterare egentligen.
Det känns som att du blandar ihop ansvarsroller och arbetssätt. Det är inget av de arbetssätt som du tar upp som hindras av att man utser någon eller några som ansvariga. Det handlar inte om att göra arbetetsuppgiften exkluderande, det handlar om att ha någon eller några som bär ansvaret för att den blir utförd.

Citat:
14. Val av årets valberedning (noll till fem personer)
Jag ser inte något argument för detta yrkande och har då svårt för att argumentera emot. Vad är problemet du försöker lösa?

Citat:
Två veckor före mötet står redan under § 3.2, så den är onödig.
4.2 Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. Kallelse ska ske i enlighet med § 3.2
I detta kan jag faktiskt hålla med, även om det handlar om ren kosmetika än att något förändras i sak.


--
Sammy Nordström
Avgående ledamot i Piratpartiets styrelse

Blogg: Bloggsam.se
   
  (#3) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #274636
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-09, 21:31

What Sammy said.

+ ang punkten om motioner: Av samma anledning som att det i kallelsen ska framgå vad som ska behandlas på mötet så ska man också i förväg veta vilka förslag som finns att ta ställning till. Annars kan man vara taktisk och ligga lågt med ett kontroversiellt förslag tills dess att man vet att det mest finns folk närvarande som man vet håller med en innan man lägger fram motionen. Om motionen är känd i förväg så kanske en massa människor som tycker förslaget är katastrofalt väljer att prioritera om och delta i mötet trots att man egentligen hade tänkt sig göra nåt annat.


Som regel så finns det grundläggande demokratiska skyddsmekanismer bakom en massa av de saker som vid första påseende kan verka vara onödig formalism.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#4) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #274674
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-10, 03:06

1. Anledningen till att man ska kunna vara med även om man inte bor i föreningens område är att en ensam aktiv pirat i en kommun som ligger nära en kommun där det finns fler som får saker att hända ska kunna hänga med dem.

2. Så länge styrelsen bara behöver kalla dem till medlemsmöte som angertt en e-postadress är inte styrelsen absolut tvingad att lägga ner timmars arbete på att leta reda på snigelpostadresser till medlemmar som inte velat ge sin e-postadress, printa ut kallelser, stopap dem i kuvert, skriva adresser och slicka frimärken. Ökar alltså chansen att folk som tar på sig uppdrag ska orka sköta dem.

3. Om motioner kan lämnas och beslutas på sittande möte ökar risken att förslagna medlemmar kuppar genom beslut med konsekvenser som inte är omedelbart uppenbara för dem som suttit med på mötet, och inte fått tid att sova på frågan.

4. Om man tar bort justerarna - hur gör man då om folk i efterhand har olika minnesbild av vad som beslöts? Är det sekreterarens åsikt som gäller? Eller?


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#5) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #274889
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-12, 04:29

LA TILL:
ändra § 2.1 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen. Medlem av Piratpartiet som inte har sådan koppling till föreningens verksamhetsområde kan beviljas rätt att erhålla medlemskap av föreningens styrelse.

till
2.1 Medlem av Piratpartiet som bor eller verkar inom föreningens område har rätt att erhålla medlemskap i föreningen.

Säkerställer att man måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att bli medlem, vilket då också betyder att man också måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att vara valbar enligt 2.4. "2.4 Valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen är person som är medlem i föreningen. Detta krav gäller inte för revisor eller dess ersättare. Uppdrag som revisor och valberedare i föreningen får inte kombineras med att vara styrelseledamot i föreningen."


lägga till en § 2.8 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, med följande lydelse
2.8 Styrelsen ansvarar för att medlemskap i föreningen avslutas för den som inte längre bor eller verkar inom föreningens område.

Säkerställer att man måste bo eller vara verksam inom föreningens område för att vara medlem.

------------------------------------------------------

TOG BORT

ändra § 3.3 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på medlemsmöte. Motionen ska i så fall vara inskickad till styrelsen senast en (1)
vecka före mötet.
till
3.3 Medlem kan kräva att ett ärende (motion) ska behandlas på medlemsmöte. Motion ska lämnas in innan medlemsmötet behandlat punkten "Inkomna motioner".
På lokal nivå blir det bara en hämmande begränsning.ändra § 3.4 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
3.4 Motioner ska vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida, eller delgivet via e-post, senast fem (5) dagar före mötet.
till
Punkt 3.4 tas bort

Krångel. Man ser vad som tas upp när man är på mötet.ändra § 3.5 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
3.5 Förslag från styrelsen till medlemsmöte (exempelvis förslag till verksamhetsplan och budget) kallas propositioner, och ska också senast fem (5) dagar före mötet vara publicerade väl synliga på föreningens del av Piratpartiets hemsida eller delgivet via e-post.
till
Punkt 3.5 tas bort

Om det är viktiga saker lär föreningens styrelse vilja meddela sina medlemmar om det i tid. Är det lättsamma saker kan medlemmarna få reda på saken och sätta sig in i det på mötet.


14. Val av årets valberedning (noll till fem personer)
   
  (#6) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #274890
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-12, 05:12

Citat:
Ursprungligen postat av samface Visa inlägg
Vilken teknik man väljer för att kommunicera är inte för mig av större intresse så länge det funkar för alla berörda, men att det ska finnas EN förbestämd form för det ser jag ändå som absolut nödvändigt. Det får inte bli så att man skickar ut sina kallelser olika vägar från gång till gång och att berörda inte på förhand kan veta vart en ev kallelse kan dyka upp. E-post brukar funka för de flesta och kan betraktas som en del av partiets praxis. Det man skulle kunna fundera på är någon formulering som gör det möjligt för den lokala styrelsen att själv välja den tekniska plattform man använder, men att det ändå ska vara konsekevent.
Hmm.. Okej. Det kan vi fundera på.
Citat:
Det känns som att du blandar ihop ansvarsroller och arbetssätt. Det är inget av de arbetssätt som du tar upp som hindras av att man utser någon eller några som ansvariga. Det handlar inte om att göra arbetetsuppgiften exkluderande, det handlar om att ha någon eller några som bär ansvaret för att den blir utförd.
Man kan slå fast på mötet att det sekreteraren(arna) skrivit ser bra ut innan man avslutar mötet. Det känns ju ändå rätt naturligt att alla är överens om vad som faktiskt har skett på mötet innan det avslutas.

Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
1. Anledningen till att man ska kunna vara med även om man inte bor i föreningens område är att en ensam aktiv pirat i en kommun som ligger nära en kommun där det finns fler som får saker att hända ska kunna hänga med dem.
Är man aktiv pirat i föreningens område så är man ju verksam där trots att man inte bor där.
Citat:
2. Så länge styrelsen bara behöver kalla dem till medlemsmöte som angett en e-postadress är inte styrelsen absolut tvingad att lägga ner timmars arbete på att leta reda på snigelpostadresser till medlemmar som inte velat ge sin e-postadress, printa ut kallelser, stoppa dem i kuvert, skriva adresser och slicka frimärken. Ökar alltså chansen att folk som tar på sig uppdrag ska orka sköta dem.
1. I nuvarande lydelse står det att medlemmarna ska ha gett Piratpartiet sin adress, inte e-postadress.
2. Jag anser inte att stadgarna ska tvinga in metoden e-post.
Citat:
4. Om man tar bort justerarna - hur gör man då om folk i efterhand har olika minnesbild av vad som beslöts? Är det sekreterarens åsikt som gäller? Eller?
Man kan slå fast på mötet att det sekreteraren(arna) skrivit ser bra ut innan man avslutar mötet. Det känns ju ändå rätt naturligt att alla är överens om vad som faktiskt har skett på mötet innan det avslutas.
   
  (#7) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #275067
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-14, 13:11

Lägger till följande...

ändra i sändra § 4 i stadgebilaga 2, Stadgar för lokala föreningar, från
Citat:
4.1 Kommunförening representerar partiet i kommunal- och kyrkopolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
4.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner, landsting/regioner och kyrkofullmäktige, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.
4.3 Lokala föreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner och kyrkopolitik.
4.4 Lokala föreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen/kyrkopolitiken.
4.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regions-/kyrkofullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.
till
4.1 Kommunförening representerar partiet i kommunalpolitik och regionförening i landstings-/regionpolitik inom sitt område.
4.2 Lokala föreningens medlemsmöte beslutar om att ställa upp i val till kommuner och landsting/regioner, fastställer listor och beslutar om lokala politiska program. Både listor och program ska delges Piratpartiets styrelse.
4.3 Lokala föreningens styrelse eller medlemsmöte nominerar partiets kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommuner och landsting/regioner.
4.4 Lokala föreningens medlemsmöte kan besluta hur partiet ska agera i frågor av stor principiell vikt i kommunen/landstinget/regionen.
4.5 Piratpartiets ledamöter och suppleanter i kommun-/landstings-/regionsfullmäktige bildar partiets fullmäktigegrupp, som löpande avgör hur partiets ledamöter ska rösta. Vid lika röstetal avgörs frågan av lokala föreningens ordförande.
4.6 Vid fullmäktigegruppens möten har lokala föreningens alla medlemmar närvaro- och yttranderätt. Fullmäktigegruppen kan dock om omständigheterna så kräver begränsa denna till ett tidsbegränsat inlägg per medlem och fråga på fullmäktiges dagordning.

Piratpartiet bör följa Moderaternas goda exempel och inte ställa upp i kyrkovalet.
   
  (#8) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #275095
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-14, 22:55

För oss som är dåligt insatta eftersom vi inte är medlemmar i kyrkan: vad är kyrkovalet till för? Vad bestäms där? Har ett sekulärt parti att göra där, eller bör vi som Tommten föreslå låta bli det?


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
  (#9) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #275101
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-15, 02:14

Moderaternas motivering var att man ska skilja på tro och politik.

Jag håller Moderaternas åsikt, och en grundläggande fråga är varför PP ska ha något som helst intresse av att försöka förbätta Svenska Kyrkan och dess möjligheter att nå ut med just sitt budskap. Om man kommer fram till att PP som politiskt parti av någon anledning ska lägga sig i kyrkans öde så kan man driva liknande frågor:

* PP kan driva att den lokala kyrkan ska vara mer öppen med vad som står i bibeln om slaveri, kvinnosyn, stening mm.
* Kulturarrangemang ordnas ofta i kyrkor, det skulle man kunna komma in med piratiska tankar kring så det är mer sånt.
* Öppenhet med hur beslut tas i rörelsen och varför.
* Försöka se till att folk begriper vad kyrkovalet är till för överhuvudtaget.

Jag letade fram några småklipp från radio med lite guidning om vad kyrkovalen handlar om.

Snabblektion i kyrkoval
Statsvetare kritiska till kyrkoval
Mats Sverker guidar Viktor i den kyrkopolitiska djungeln
Konsensus eller storbråk ute i församlingarna?
Kyrkoval kan vara på väg bort
Dagens kyrkoval ifrågasätts av allt fler
Varför ska man rösta i kyrkovalet?
Studio Ett 31 augusti 2009 (Detta inslag var informativt)
Människor och tro 20090918 (Detta inslag var också informativt och ca 30 minuter långt)
   
  (#10) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #275134
Standard Sv: Förbättring av stadgar för Lokala föreningar - 2012-04-15, 14:20

Efter uppdatering om what the fuss is about: Jag står för att stat och kyrka ska vara separerade, och i det anser jag inte att PP ska ta del i kyrkovalet. Det ska inte vara upp till ett parti att bestämma hur en religion utövas (så länge den inte går in på grundläggande mänskliga rättigheter).


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Stängt ämne

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com