Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P05: Sakpolitik: Om medier och journalistik

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Villkoren för journalistik, informationsinhämtning och det offentliga samtalet är nyckelfrågor för demokratin, som partiet diskuterat flitigt och tagit tydlig ställning kring.

På ett par punkter föreslår styrelsen här modifieringar av de åsikter partiet tidigare haft.

1) Partiet har tidigare krävt samma regler för all publicering och journalistik, från TV-kanaler och stora tidningar till fritidsbloggare. Emellertid är många av de regler som finns, t ex kring källskydd, inte i första hand sådana som ger skydd åt den som publicerar, utan sådana som ställer krav. Krav som ofta är helt rimliga på en professionell organisation, men som man inte utan vidare kan ställa på en fritidsbloggare. Till exempel förbud under risk för fängelsestraff för att avslöja en källa. Därför föreslår vi en tvådelad lösning, där man dels utökar skyddet för amatörjournalistik, sajter för att läcka dokument etc. Dels gör det avgiftsfritt för de amatörjournalister som så önskar att skaffa utgivarbevis och därmed få samma regelverk som etablerade professionella media.

2) Partiet har tidigare hävdat att friheten att fotografera ska vara nära nog oinskränkt, och att intrång i privatliv och integritet ska undvikas genom regler för hur fotografierna sedan kan användas. Detta sista menar vi är svårt att förena med den principiella frihet att inneha och sprida information, som hör till partiets absolut grundläggande åsikter. Därför föreslår vi istället att integritetsintrång ska kunna motverkas genom att dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma regler som dold avlyssningsutrustning.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P05-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Förstärk och modernisera tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen för att utöka skyddet för undersökande journalistik av amatörjournalister och sajter som publicerar läckta dokument."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P05-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 15 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Avskaffa avgiften för utgivarbevis, så att alla som ägnar sig åt journalistisk verksamhet (oavsett var, hur och hur ofta man publicerar) kan välja att göra detta under samma juridiska villkor som de traditionella medierna."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P05-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska alltid vara tillåten, utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det, men installation av dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y12 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P05-Y14 (Jämkad med yrkande P05-Y15)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P05-Y15 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P05-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Offentlighetsprincipen skall stärkas, så att exempelvis ”hänsyn till främmande makt” inte längre kan användas som ett schablonskäl för hemligstämpling."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P05-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Meddelarfriheten ska utökas till att gälla alla medier och oavsett arbetsgivare."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y10 (Bortröstad)
Av: xpndr


Av: AndersLindbäck Yrkande P05-Y11 (Motyrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Lagar som skapats för att förbättra verksamheterna genom transparens av offentlig verksamhet, tex Lex Maria och offentlighetsprincipen, ska omfatta även privata bolag när deras verksamhet finansieras av offentliga medel."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P05-Y06 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P05-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Stärk källskyddet och rätten att vara anonym. Avskaffa lagstiftning som likt FRA-lag och datalagringsdirektivet urholkar källskyddet."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P05-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 10 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Utlämnande av offentliga dokument ska ske så snabbt och enkelt som möjligt. Om inte särskilda skäl föreligger bör de kunna tillgängliggöras digitalt."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P05-Y09 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Myndigheter och offentliga verksamheter ska inte ha rätt att efterforska identiteten hos den som anonymt kräver ut offentliga handlingar."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P05-Y13 (Bortröstad)
Av: Tommten


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


xpndrs avatar
2012-10-01, 22:55 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P05-Y10:
att att mötet antar ställningstagandet: "Meddelarfriheten skall stärkas oavsett vilket media som används eller vilken arbetsgivare man har. Vidare skall skyddet för privatanställda utökas genom att privata arbetsgivare förbjudas efterforska källor."
Att privata arbetsgivare förbjuds eftersforska läcker tycker jag är en självklarhet. Att denna skrivning inskränker de privata företagens självbestämmande är jag medveten om; helt ärligt behövs en sådan kraftig skrivning.
troeds avatar
2012-10-02, 20:29 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Ang. Y03: Täcker vi in att det rimligen borde vara tillåtet att fotografera i offentligt ägda lokaler förutom i X fall där integritet kan tänkas överväga? Just nu verkar det som om ägaren (staten) kan förbjuda det rakt av.

(Här tänker jag t.ex tunnelbana vs sjukhus)
2012-10-03, 18:14 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska alltid vara tillåtet, utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det, men installation av dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Jag skulle vilja ha in en skrivelse som ser paparazzi-beteende som ett problem som måste uppmärksammas och vara ett undantag från “alltid tillåtet att fotografera” regeln, men jag har inte kommit på hur det ska formuleras.
Megitts avatar
2012-10-05, 01:34 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska alltid vara tillåtet, utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det, men installation av dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
När jag var på simskolan med min son var det en gubbe inne i omklädningsrummet som fotograferade. Jag konfronterade honom och frågade vem han var och vem han var där med. Jag krävde även att få se på de bilderna han tagit för att se vem som figurerade på dem.

Nu visade det sig att han var morfar till en av eleverna och att han endast hade bilder på denna elev, men om han nu inte haft någon koppling till någon elev och tagit bilder på alla möjliga barn...?

Då hade jag antagligen gjort mig skyldig till egenmäktigt förfarande och slagit sönder kameran som ett första steg.
troeds avatar
2012-10-06, 21:36 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Megitt Visa inlägg
Nu visade det sig att han var morfar till en av eleverna och att han endast hade bilder på denna elev, men om han nu inte haft någon koppling till någon elev och tagit bilder på alla möjliga barn...?
Vad menar du är olagligt i dag och som den här motionen skulle ändra på? Jag misstänker att allt du tänker dig nu redan är olagligt och inte påverkas av den här motionen.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-07, 14:58 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P05-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Lagar som skapats för att förbättra verksamheterna genom transparens av offentlig verksamhet, tex Lex Maria och offentlighetsprincipen, ska omfatta även privata bolag när deras verksamhet finansieras av offentliga medel."
Lex maria handlar om att förbättra rutinerna och stoppa vanvård av patienter.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt, Tommten
AndersLindbäcks avatar
2012-10-12, 13:36 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Bättre skrivning av det hela. Med styrelsens skrivelse så blir det lagligt att sätta upp kameror i omklädningsrum där man förväntas få vara i fred.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt, Tommten
2012-10-12, 14:12 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Mycket viktig förtydling anser jag!
2012-10-12, 14:26 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P05-Y13:
att Piratpartiet erkänner att den som utsätts för ett oönskat paparazzibeteende av annan kan uppleva det som en integritetskränkning, men att Piratpartiet inte ser någon lösning på detta problem som inte äventyrar rättssäkerheten.
Vi kan i alla fall erkänna att vi har uppmärksammat problemet.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-12, 14:56 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y13:
att Piratpartiet erkänner att den som utsätts för ett oönskat paparazzibeteende av annan kan uppleva det som en integritetskränkning, men att Piratpartiet inte ser någon lösning på detta problem som inte äventyrar rättssäkerheten.
Jag vill inte att partiet skall behöva förklara saker som egentligen inte behövs, till exempel skillnaden mellan önskad och oönskad paparazzibeteende, vad nu det är.
2012-10-12, 17:27 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag vill inte att partiet skall behöva förklara saker som egentligen inte behövs, till exempel skillnaden mellan önskad och oönskad paparazzibeteende, vad nu det är.
Uppenbarligen behöver även du en förklaring. Kändisar kan dra nytta av paparazzis, då dom blir mer uppmärksammad och känd i skvallerblaskor mm. Människor som vill vara ifred och få ägna sig åt sitt privatliv utan att bli spionerad på men blir förföljd av paparazzis så att dom inte får vara ifred, utsätts för ett oönskat paparazzibeteende. Vad skulle det annars betyda trodde du?
Megitts avatar
2012-10-12, 22:58 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Vad menar du är olagligt i dag och som den här motionen skulle ändra på? Jag misstänker att allt du tänker dig nu redan är olagligt och inte påverkas av den här motionen.
Jag menar inte att något är olagligt idag. Jag menar att jag tycker riktigt illa om formuleringen i P05--Y03 att fotografering alltid skall vara tillåten. P05-Y12 är mycket bättre
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-12, 23:06 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Uppenbarligen behöver även du en förklaring. Kändisar kan dra nytta av paparazzis, då dom blir mer uppmärksammad och känd i skvallerblaskor mm. Människor som vill vara ifred och få ägna sig åt sitt privatliv utan att bli spionerad på men blir förföljd av paparazzis så att dom inte får vara ifred, utsätts för ett oönskat paparazzibeteende. Vad skulle det annars betyda trodde du?
Du har rätt om paparazzis, men jag anser det inte vara något partiet skall erkänna.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-12, 23:13 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
...av det skälet att det finns viktigare saker i valrörelsen än att behöva förklara skillnader i småsaker.
troeds avatar
2012-10-13, 09:09 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Förbjuda villaägare att ha övervakningsutrustning i anti-inbrottssyfte i sina egna hem? Förbud mot att ta bilder på fester? Jag misstänker att tanken var att "privata hem" inte skulle stå ensamt så som det gör här.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Calandrella
2012-10-13, 11:11 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P05-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Det bör inte vara tillåtet att övervaka platser där man förväntas få vara ifred om inte personerna som är på platsen är okej med det, oavsett vem som äger platsen. Men det ju vara okej att fotografera på tex ett omklädningsrum om alla inblandade är helt okej med det, eller kanske till och med vill att det sker?

Men det får inte ställas som ett kriterium: "För att få byta om måste du acceptera att du kommer bli fotograferad!

Man måste få möjligheten att slippa.
2012-10-13, 13:56 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Man ska få fotografera i privata hem om ägaren godkänner det. Staten kan inte förbjuda folk från fotografering där, det vore orimligt...
2012-10-13, 15:16 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska alltid vara tillåtet, utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det, men installation av dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Yrkandet erbjuder ingen fredszon för platser där man förväntas få vara i fred, utan gör så att människors rätt till integritet helt lämnas i händerna på ägaren av lokalen. Människors rätt till integritet bör inte upp till lokalägaren att besluta om.
2012-10-13, 15:40 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Yrkandet slår lite fel. Dom som vill fotografera varandra i privata hem och i utrymmen där man vanligtvis förväntas få vara i fred, bör få göra det. Det kan vara dumt att förbjuda någonting som alla inblandade faktiskt är okej med det. Det är bara når någon av dom inblandade parterna inte är okej med fotograferingen som det är ett problem.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 14:50 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
JAg förstår syftet med att vissa platser inte ska behöva specificeras av ägaren som skyddade, men det föreslagna yrkandet blir för otydligt. Antingen specificeras skyddsobjekten och hur dessa kan kännas igen eller så omformuleras principen så att det lättare går att härleda vad som är skyddat och när.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 14:53 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Förstärk och modernisera tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen för att utöka skyddet för undersökande journalistik av amatörjournalister och sajter som publicerar läckta dokument."
Begreppet "amatörjournalist" verkar öppna för en väldigt bred tolkning. Vi vill inte i lag uppmuntra ett amatörmässigt beteende. Även amatörer bör försöka uppträda som professionella journalister om de ska åtnjuta samma respekt.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 14:55 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlighetsprincipen skall stärkas, så att exempelvis ”hänsyn till främmande makt” inte längre kan användas som ett schablonskäl för hemligstämpling."
Om hänsyn inte tas till främmande makt kanske det leder till krig. De allra flesta kommer att hemligstämpla förhandlingar som potentiellt kan leda till krig oavsett rikets lagar.
Kristofer Petterssons avatar
2012-10-14, 14:56 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Meddelarfriheten skall stärkas oavsett vilket media som används eller vilken arbetsgivare man har. Vidare skall skyddet för privatanställda utökas genom att privata arbetsgivare förbjudas efterforska källor."
Att i lag förbjuda efterforskning låter väldigt opiratiskt och informationovänligt oavsett vad det handlar om.
2012-10-14, 14:59 #25
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
[QUOTE=Kristofer Pettersson;280288Jag förstår syftet med att vissa platser inte ska behöva specificeras av ägaren som skyddade, men det föreslagna yrkandet blir för otydligt. Antingen specificeras skyddsobjekten och hur dessa kan kännas igen eller så omformuleras principen så att det lättare går att härleda vad som är skyddat och när.[/QUOTE]Platser där man förväntas få vara ifred. Som toaletter, omklädningsrum etc. Platserna känns igen genom att du vet att det är en toalett, ett omklädningsrum och så vidare. Det här är inte en lagtext, det är tillräckligt detaljerat skrivet som det är.
2012-10-14, 15:14 #26
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P05-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke av den fotograferade, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Brottsliga handlingar ska dock få dokumenteras utan samtycke. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Förtydligade att undantaget inte gäller om någon dokumenterar en brottslig handling på platserna. Det ska förstås vara lagligt.
2012-10-14, 15:15 #27
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande P05-Y14 till fördel för P05-Y15.

Mitt bortjämkade P05-Y14:
mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."


P05-Y15, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke av den fotograferade, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Brottsliga handlingar ska dock få dokumenteras utan samtycke. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
RikMattss avatar
2012-10-14, 20:32 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlighetsprincipen skall stärkas, så att exempelvis ”hänsyn till främmande makt” inte längre kan användas som ett schablonskäl för hemligstämpling."
För det första är redan "hänsyn till främmande makt" en indikator på att något är ruttet.
För det andra vore det väldigt dumt att inte ta hänsyn till "främmande makt" om denna främmande makt just har mycket makt att påverka väldigt negativt ekonomiskt eller med vapenmakt. Vi kan inte ha en politik som bara passar med snälla och fredliga grannar.
RikMattss avatar
2012-10-14, 20:34 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Meddelarfriheten skall stärkas oavsett vilket media som används eller vilken arbetsgivare man har. Vidare skall skyddet för privatanställda utökas genom att privata arbetsgivare förbjudas efterforska källor."
Att förbjuda privata arbetsgivare att efterforska källor är omöjligt. Ren önskelagstiftning duger inte.
RikMattss avatar
2012-10-14, 20:36 #30
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P05-Y13:
att Piratpartiet erkänner att den som utsätts för ett oönskat paparazzibeteende av annan kan uppleva det som en integritetskränkning, men att Piratpartiet inte ser någon lösning på detta problem som inte äventyrar rättssäkerheten.
Som en preliminär ståndpunkt duger detta och är dessutom bra goodwill att ha modet att säga öppet att man inte har någon patentlösning.
RikMattss avatar
2012-10-14, 20:39 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Kristofer Pettersson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P05-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
JAg förstår syftet med att vissa platser inte ska behöva specificeras av ägaren som skyddade, men det föreslagna yrkandet blir för otydligt. Antingen specificeras skyddsobjekten och hur dessa kan kännas igen eller så omformuleras principen så att det lättare går att härleda vad som är skyddat och när.
I amerikansk rättspraxis är just formuleringar som "förväntas vara i fred" avgörande. Så jag tycker att det duger.
agnessons avatar
Gammal agnesson Ansvarig forumgruppen
2012-10-14, 22:18 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y13:
att Piratpartiet erkänner att den som utsätts för ett oönskat paparazzibeteende av annan kan uppleva det som en integritetskränkning, men att Piratpartiet inte ser någon lösning på detta problem som inte äventyrar rättssäkerheten.
Som politiskt parti måste vi ha lösningar på problem! Avslag.
2012-10-14, 22:42 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av agnesson Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P05-Y13:
att Piratpartiet erkänner att den som utsätts för ett oönskat paparazzibeteende av annan kan uppleva det som en integritetskränkning, men att Piratpartiet inte ser någon lösning på detta problem som inte äventyrar rättssäkerheten.
Som politiskt parti måste vi ha lösningar på problem! Avslag.
Det viktigaste är att vi är ärlig. Det är bättre att säga att vi faktiskt har uppmärksammat detta än att låtsas som att det inte existerar. Det är inget annat parti som har en lösning heller, men om dom tror det så kan vi antagligen bemöta dom och berätta varför deras förslag inte fungerar, vilket borde vara positivt för oss.
JorgenLs avatar
2012-10-19, 00:38 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y13:
att Piratpartiet erkänner att den som utsätts för ett oönskat paparazzibeteende av annan kan uppleva det som en integritetskränkning, men att Piratpartiet inte ser någon lösning på detta problem som inte äventyrar rättssäkerheten.
Ser inte vitsen att anta ett yrkande som påstår en självklarhet, att paparazzis kan uppföra sig på ett integritetskränkande sätt, och att vi inte vet vad vi ska göra åt det. Vad förväntas komma ut av detta?
2012-10-23, 19:52 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska alltid vara tillåten, utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det, men installation av dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Detta verkar inte genomtänkt. Formuleringen "men installation..." innebär om jag förstår det rätt att fotografering blir lagligt överallt där fotografen också är närvarande. Fotografering/filmning är känsligare än ljudinspelning. Detta skulle göra det lagligt att fotografera i omklädningsrum och inne på skyddsobjekt och militära anläggningar bl.a..


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck
2012-10-23, 19:56 #36
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlighetsprincipen skall stärkas, så att exempelvis ”hänsyn till främmande makt” inte längre kan användas som ett schablonskäl för hemligstämpling."
Om risk för krig föreligger kan "hänsyn till rikets säkerhet" användas. Dessutom står det schablonskäl dvs yrkandet avser inte ett totalförbud bara att vi vill motverka slentrian och missbruk.
2012-10-23, 20:19 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P05-Y13:
att Piratpartiet erkänner att den som utsätts för ett oönskat paparazzibeteende av annan kan uppleva det som en integritetskränkning, men att Piratpartiet inte ser någon lösning på detta problem som inte äventyrar rättssäkerheten.
Ser inte vitsen att anta ett yrkande som påstår en självklarhet, att paparazzis kan uppföra sig på ett integritetskränkande sätt, och att vi inte vet vad vi ska göra åt det. Vad förväntas komma ut av detta?
Att visa att vi överhuvudtaget har resonerat kring problemet, inte glömt bort det. Att vi inte i dagsläget inte vill göra någonting är ett annat ställningstagande än "ingen åsikt" som ger intrycket att vi inte tänkt alls på saken, fastän det är ett integritetsproblem och vi är ett parti för integritet. Partiet ger ett mer seriöst intryck om vi tar ställning.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 22:53 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Förbjuda villaägare att ha övervakningsutrustning i anti-inbrottssyfte i sina egna hem? Förbud mot att ta bilder på fester? Jag misstänker att tanken var att "privata hem" inte skulle stå ensamt så som det gör här.
Läs yrkandet igen. Var står det att det är förbud att ta bilder i sitt eget hem ?

Yrkandet gäller bara vad som gäller för ett generell rättighet att ta fotografier. Vill man ha andra rättigheter så får man fråga om lov. Du kan då få tillstånd från myndigheter till kameraövervakning av allmän plats eller från boende i privatbostad om att få fotografera där.
2012-10-27, 23:01 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Läs yrkandet igen. Var står det att det är förbud att ta bilder i sitt eget hem ?

Yrkandet gäller bara vad som gäller för ett generell rättighet att ta fotografier. Vill man ha andra rättigheter så får man fråga om lov. Du kan då få tillstånd från myndigheter till kameraövervakning av allmän plats eller från boende i privatbostad om att få fotografera där.
Det går att tolka yrkandet som att det står att fotografering skall vara tillåtet, men att det inte ska vara tillåtet att fotografera i privata hem och utrymmen där man förväntas få vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 23:03 #40
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåtet. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Yrkandet slår lite fel. Dom som vill fotografera varandra i privata hem och i utrymmen där man vanligtvis förväntas få vara i fred, bör få göra det. Det kan vara dumt att förbjuda någonting som alla inblandade faktiskt är okej med det. Det är bara når någon av dom inblandade parterna inte är okej med fotograferingen som det är ett problem.
Observera att yrkandet säger "generellt vara tillåtet" så lagstiftningen skall vara dispotiv. Dvs man kan få undantag om man ber om lov av den som utsätts för det.

Så du slår upp öppna dörrar.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 23:04 #41
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Mer om dispositiv lagstiftning på lagen.nu:

https://lagen.nu/begrepp/Dispositiv_lag
2012-10-27, 23:05 #42
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Anders, på vilket sätt anser du att P05-Y12 är bättre än P05-Y15?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 23:07 #43
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Anders, på vilket sätt anser du att P05-Y12 är bättre än P05-Y15?

Det är delvis fel instans där samtycke frågas om. Det är inte den som fotograferas som skall bestämma om man får ta fotografier i privata hem - det är lika mycket den som bor i det privata hemmet.

Så ja den är sämre.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 23:10 #44
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Så ja P05-Y15 är sämre.
2012-10-27, 23:27 #45
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det är delvis fel instans där samtycke frågas om. Det är inte den som fotograferas som skall bestämma om man får ta fotografier i privata hem - det är lika mycket den som bor i det privata hemmet.

Så ja den är sämre.
Så om någon sitter på toa eller står och duschar så är det okej att bryta sig in och filma och knäppa kort om ägaren till byggnaden anser att det är okej att göra det mot den personen?

Det är inte att ge samma rättigheter till integritet och privatliv till alla, det är att ge makten över vissa rätt till privatliv till enskilda privatpersoner som kan särbehandla andra människor enligt sina egna preferenser.
2012-10-27, 23:30 #46
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning.
Reglerna för dold avlyssningsutrustning säger att man får spela in samtal så länge man själv är närvarande. Det tillägget innebär alltså att det är fritt fram att fotografera överallt där den fotograferade är medveten om det, bara kameran är dold? Det verkar inte allas vara det som är tanken med yrkandena.
2012-10-27, 23:32 #47
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Reglerna för dold avlyssningsutrustning säger att man får spela in samtal så länge man själv är närvarande. Det tillägget innebär alltså att det är fritt fram att fotografera överallt där den fotograferade är medveten om det, bara kameran är dold? Det verkar inte allas vara det som är tanken med yrkandena.
Oj, det blev fel, detta är vad jag menade:
Det tillägget innebär alltså att det blir fritt fram att fotografera överallt där den fotograferade är medveten om ens närvaro, bara kameran är dold?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-27, 23:33 #48
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Så om någon sitter på toa eller står och duschar så är det okej att bryta sig in och filma och knäppa kort om ägaren till byggnaden anser att det är okej att göra det mot den personen?

Det är inte att ge samma rättigheter till integritet och privatliv till alla, det är att ge makten över vissa rätt till privatliv till enskilda privatpersoner som kan särbehandla andra människor enligt sina egna preferenser.

Nej självklart inte. Det är därför jag hävdar att P05-Y15 är DELVIS fel - både ägaren och de som fotograferas måste ge sitt tillstånd såklart.
troeds avatar
2012-10-27, 23:45 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nej självklart inte. Det är därför jag hävdar att P05-Y15 är DELVIS fel - både ägaren och de som fotograferas måste ge sitt tillstånd såklart.
Inbrottstjuvarna?
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 00:09 #50
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
Inbrottstjuvarna?
Korrekt de med. Men genom att bryta sig in i ett hus så ger de därmed tillstånd att även fotografera dem.

Det ingår i standardavtalet för inträde i privata hem.

Att sedan inbrottstjuvarna inte läser EULAn är inte den boendes fel.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed
2012-10-28, 00:13 #51
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nej självklart inte. Det är därför jag hävdar att P05-Y15 är DELVIS fel - både ägaren och de som fotograferas måste ge sitt tillstånd såklart.
Yrkande P05-Y12 kan tolkas på väldigt många sätt, inte bara på det sättet som du anser vara självklart.
Yrkande P05-Y15 är smalare och kan tolkas på färre sätt. Dessutom har det en förtydling om att undantagen inte gäller om någon dokumenterar en brottslig handling på platserna, vilket inte P05-Y12 har.
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Oj, det blev fel, detta är vad jag menade:
Det tillägget innebär alltså att det blir fritt fram att fotografera överallt där den fotograferade är medveten om ens närvaro, bara kameran är dold?
Nä, det är inte alls tanken med mitt yrkande.
2012-10-28, 01:01 #52
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nä, det är inte alls tanken med mitt yrkande.
Reglerna för inspelning med dold mikrofon är att man får spela in andra så länge de vet att du är närvarande. Det gäller också telefoni, du får spela in samtal där du själv är den ena parten. (Du får dock inte spela in samtal mellan andra personer när de inte vet att du hör dem, dvs när de tror att de är ensamma.)

Om jag förstår yrkandena rätt så innebär de att samma regler ska gälla för inspelning med dold kamera? Det skulle väl då innebär att man kan filma/fota överallt i princip, bara folk vet om att man är närvarande.

Alla får då filma i duschrummet på badhuset med dold kamera, bara alla där är medveten om att personen som filmar är närvarande (även om de inte känner till att du filmar).
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 01:08 #53
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Yrkande P05-Y12 kan tolkas på väldigt många sätt, inte bara på det sättet som du anser vara självklart.
Yrkande P05-Y15 är smalare och kan tolkas på färre sätt. Dessutom har det en förtydling om att undantagen inte gäller om någon dokumenterar en brottslig handling på platserna, vilket inte P05-Y12 har.
Nej P05-Y12 kan inte tolkas på andra sätt en det jag påpekar - givet att man vet hur lagen fungerar idag.

P05-Y15 gör det lagligt att gå in i någon annans lägenhet och fotografera där utan något som helst tillstånd givet personen som äger lägenheten inte är hemma. Det är uruselt att ha det så. Jämför med Anna Trobergs uttalande - i en annan tråd i detta forum - att hon skulle se det som integritetskränkande om andra går igenom hennes skräp. Hur integritetskränkande är det då inte att andra får gå in i ens lägenhet och fotografera ?

Så ja P05-Y15 är mycket dåligt och jag hoppas det inte går igenom.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 01:10 #54
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåten, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke av den fotograferade, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Brottsliga handlingar ska dock få dokumenteras utan samtycke. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Papparazzi får full frihet att knäppa fotografier i folks privata hem genom t.ex. fönster när de inte är hemma. Så kan vi inte ha det.
2012-10-28, 01:11 #55
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Reglerna för inspelning med dold mikrofon är att man får spela in andra så länge de vet att du är närvarande. Det gäller också telefoni, du får spela in samtal där du själv är den ena parten. (Du får dock inte spela in samtal mellan andra personer när de inte vet att du hör dem, dvs när de tror att de är ensamma.)

Om jag förstår yrkandena rätt så innebär de att samma regler ska gälla för inspelning med dold kamera? Det skulle väl då innebär att man kan filma/fota överallt i princip, bara folk vet om att man är närvarande.

Alla får då filma i duschrummet på badhuset med dold kamera, bara alla där är medveten om att personen som filmar är närvarande (även om de inte känner till att du filmar).
"men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke av den fotograferade, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Brottsliga handlingar ska dock få dokumenteras utan samtycke."

Tanken med yrkandet var att detta gäller även vid dold fotografering på dom platserna.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 01:13 #56
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Lagar som skapats för att öka transparensen i offentlig verksamhet, tex Lex Maria och offentlighetsprincipen, ska omfatta även privata bolag när deras verksamhet finansieras av offentliga medel."
Yrkandet ger en felaktig verklighetsbeskrivning - Lex Maria är inte till för ökad transparens utan för att stoppa att patienter behandlas fel.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 01:15 #57
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåten. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Vill man fotografiera i privata hem så bör man fråga de boende och de som fotograferas om lov.
2012-10-28, 01:19 #58
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nej P05-Y12 kan inte tolkas på andra sätt en det jag påpekar - givet att man vet hur lagen fungerar idag.
Eftersom yrkandet beskriver hur du vill att lagen ska förändras så kan du inte hänvisa till lagen för att säga hur det ska tolkas. Det är ju den du vill förändra och det är hur omfattande förändringen i yrkandet ska vara som man kan tolka annorlunda.
Citat:
P05-Y15 gör det lagligt att gå in i någon annans lägenhet och fotografera där utan något som helst tillstånd givet personen som äger lägenheten inte är hemma. Det är uruselt att ha det så. Jämför med Anna Trobergs uttalande - i en annan tråd i detta forum - att hon skulle se det som integritetskränkande om andra går igenom hennes skräp. Hur integritetskränkande är det då inte att andra får gå in i ens lägenhet och fotografera?
Nej, yrkande P05-Y15 säger ingenting om att göra inbrott lagligt. Lika lite som P05-Y12 gör det.
2012-10-28, 01:22 #59
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag gillar yrkande P05-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåten. Undantag skall vara i privata hem och utrymmen där man förväntas vara i fred som toaletter, omklädningsrum etc. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Vill man fotografiera i privata hem så bör man fråga de boende och de som fotograferas om lov.
Varför gillar du det där yrkandet? Apis har ju beskrivit ett problem med formuleringen, struntar du i det?
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Reglerna för inspelning med dold mikrofon är att man får spela in andra så länge de vet att du är närvarande. Det gäller också telefoni, du får spela in samtal där du själv är den ena parten. (Du får dock inte spela in samtal mellan andra personer när de inte vet att du hör dem, dvs när de tror att de är ensamma.)

Om jag förstår yrkandena rätt så innebär de att samma regler ska gälla för inspelning med dold kamera? Det skulle väl då innebär att man kan filma/fota överallt i princip, bara folk vet om att man är närvarande.

Alla får då filma i duschrummet på badhuset med dold kamera, bara alla där är medveten om att personen som filmar är närvarande (även om de inte känner till att du filmar).
2012-10-29, 08:50 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Yrkande P05-Y11
att mötet antar ställningstagandet: "Lagar som skapats för att förbättra verksamheterna genom transparens av offentlig verksamhet, tex Lex Maria och offentlighetsprincipen, ska omfatta även privata bolag när deras verksamhet finansieras av offentliga medel."

Citat:
Yrkandet ger en felaktig verklighetsbeskrivning - Lex Maria är inte till för ökad transparens utan för att stoppa att patienter behandlas fel.
Anders yrkandet har precis samma fel som Anders kritiserade styrelsens yrkande P05-Y06 för. Det står ju att Lex Maria skapats för att förbättra verksamheten genom transparens i P05-Y11 också. Jag ser ingen skillnad på Anders och styrelsens yrkande.
2012-10-29, 15:32 #61
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det står ju att Lex Maria skapats för att förbättra verksamheten genom transparens i P05-Y11 också. Jag ser ingen skillnad på Anders och styrelsens yrkande.
Inte riktigt:
  • P05-Y06: Lagar som skapats för att öka transparensen
  • P05-Y11: Lagar som skapats för att förbättra verksamheterna genom transparens.
Målet med lagen var att förbättra verksamheterna, inte att öka transparensen, så P05-Y11 är något bättre.
2012-11-01, 07:42 #62
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska generellt vara tillåten, men på platser där man förväntas vara i fred, som toaletter, omklädningsrum etc, ska det krävas samtycke av den fotograferade, och möjligheten att använda platsen utan att bli fotograferad måste finnas. Brottsliga handlingar ska dock få dokumenteras utan samtycke. Dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Det är först i efterhand det går att avgöra om det vara något brottsligt man fotograferade. Detta rikerar att få att man heldre låter bli att fotografera eftersom man annars riskerar att själv vara kriminell samt massa besvär även om man har lagen på sin sida.
2012-11-01, 12:44 #63
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P05-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Lagar som skapats för att förbättra verksamheterna genom transparens av offentlig verksamhet, tex Lex Maria och offentlighetsprincipen, ska omfatta även privata bolag när deras verksamhet finansieras av offentliga medel."
Syftet var att förbättra verksamheterna. Det här yrkandet är bättre.
Henrik Brändéns avatar
2012-11-01, 16:33 #64
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag gillar yrkande P05-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Lagar som skapats för att förbättra verksamheterna genom transparens av offentlig verksamhet, tex Lex Maria och offentlighetsprincipen, ska omfatta även privata bolag när deras verksamhet finansieras av offentliga medel."
Syftet var att förbättra verksamheterna. Det här yrkandet är bättre.
Transparens har alltså inget egenvärde? Och syftet med den ska bara vara att förbättra verksamheter, inte att tjäna demokratin?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-01, 16:41 #65
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Lagar som skapats för att förbättra verksamheterna genom transparens av offentlig verksamhet, tex Lex Maria och offentlighetsprincipen, ska omfatta även privata bolag när deras verksamhet finansieras av offentliga medel."
Transparens har ett egenvärde.
2012-11-01, 17:19 #66
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Transparens har alltså inget egenvärde? Och syftet med den ska bara vara att förbättra verksamheter, inte att tjäna demokratin?
Yrkandet gör en historiebeskrivning, den var fel. Jag ifrågasätter inte att transparens kan vara bra. Som du kanske ser så gillade jag yrkandet som innebär att förbättra verksamheten genom transparens.
2012-11-01, 17:22 #67
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Henrik och Henry, se Apis inlägg här ovanför. Han förklarade det hela på ett bra sätt.
AndersLindbäcks avatar
2012-11-01, 18:31 #68
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Eftersom yrkandet beskriver hur du vill att lagen ska förändras så kan du inte hänvisa till lagen för att säga hur det ska tolkas. Det är ju den du vill förändra och det är hur omfattande förändringen i yrkandet ska vara som man kan tolka annorlunda.
Tvärt om, yrkanden sker inte i ett vacuum. När man yrkar något så gör man det givet den en situation som gäller idag och vad man vill förändra gällande dagens situation.
AndersLindbäcks avatar
2012-11-01, 18:36 #69
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Transparens har alltså inget egenvärde? Och syftet med den ska bara vara att förbättra verksamheter, inte att tjäna demokratin?

Ett påpekande - att förbättra verksamheten är att tjäna demokratin.

Givet det - så har du helt rätt. Transparens har inget egenvärde utan transparans är ett väg att nå ett mål.

Dvs målet för offentlighetsprincipen är inte att göra data offentliga, målet är att avslöja dumheter och korruption det är en metod som kan användas för att granska makten och visa på om den sköter sig eller ej.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Tommten
2012-11-04, 10:02 #70
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Förstärk och modernisera tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen för att utöka skyddet för undersökande journalistik av amatörjournalister och sajter som publicerar läckta dokument."
Av? Är det amatörjounalisterna som ska granskas?
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-04, 10:46 #71
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P05-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Förstärk och modernisera tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen för att utöka skyddet för undersökande journalistik av amatörjournalister och sajter som publicerar läckta dokument."
Av? Är det amatörjounalisterna som ska granskas?
Jag vet inte hur du fick det till det. Det står tydligt att den undersökande journalistiken är skriven av amatörjournalister.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
2012-11-04, 10:55 #72
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag vet inte hur du fick det till det. Det står tydligt att den undersökande journalistiken är skriven av amatörjournalister.
Det borde stå utöka skyddet FÖR amatörjournalister och sajter som publicerar läckta dokument.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 11:01 #73
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det borde stå utöka skyddet FÖR amatörjournalister och sajter som publicerar läckta dokument.
Nope det är den undersökande journalistiken som skall skyddas. Den som utförs av amatörjournalister.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-11-04, 11:58 #74
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 05: Sakpolitik: Om medier och journalistik -
Ni har ju rätt. Jag tar bort mitt ogillande.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 20:21 #75
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P05-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlighetsprincipen skall stärkas, så att exempelvis ”hänsyn till främmande makt” inte längre kan användas som ett schablonskäl för hemligstämpling."
Bort med all slentrian verksamhet
2012-11-05, 20:54 #76
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P05-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Fotografering ska alltid vara tillåten, utom i en enskild lokal där ägaren förbjudit det, men installation av dold fotograferingsutrustning ska omgärdas av samma typ av regler som dold avlyssningsutrustning."
Vad innebär det att fotografering är förbjuden. Det är oerhört viktigt att grävande jornalistik inte hindras för att vissa känner sig besvärade.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com