Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård.

I frågor kring vård och omsorg har diskussionen under det senaste året visat att partiets grundläggande värderingar har en hel del att säga.

Vid vårmötet 2012 slogs följande ställningstaganden fast:
  1. Alla i Sverige ska ha tillgång till en högkvalitativ vård, oavsett om man bor i glesbygd eller storstad.
  2. En god tillgänglighet och valfrihet bland en mångfald av vårdgivare
Styrelsen föreslår här att dessa ställningstaganden kompletteras, så vi tydliggör att rätten till vård gäller alla som vistas i landet, att samma regler kring whistleblowers ska gälla i privat som offentlig vård, och att tillgången till vård även ska gälla vård mot missbruk.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P11-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    5 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till sjukvård för alla som vistas i landet – med eller utan papper, med eller utan uppehållstillstånd."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P11-Y07 (Bortröstad)
Av: Megitt


Av: styrelsen Yrkande P11-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 13 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Samma regler hos privata som offentliga vårdgivare till skydd för dem som slår larm om missförhållanden."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P11-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Gör det möjligt för alla som behöver och önskar kvalificerad vård mot missbruk att få det."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P11-Y04 (Tillbakadraget)
Av: 640
Tillbakadraget yrkande P11-Y05 (Tillbakadraget)
Av: 640
Tillbakadraget yrkande P11-Y06 (Bortröstad)
Av: 640


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


640s avatar
Gammal 640
2012-10-07, 13:57 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P11-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Gör det möjligt för alla som behöver och önskar kvalificerad vård mot missbruk att få det."
Följande behöver utvecklas: "alla som behöver", "kvalificerad vård".
640s avatar
Gammal 640
2012-10-07, 15:36 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P11-Y04:
att Gör det möjligt för alla som behöver och önskar att få evidensbaserad vård av kvalificerade utövare mot missbruk inom rimlig tid.
1. Evidensbaserad vård från kvalificerade utövare.
2. Lade till inom rimlig tid p.g.a. återfallsrisken när personen väntar på vård.
640s avatar
Gammal 640
2012-10-07, 15:37 #4
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P11-Y04:
Gör det möjligt för alla som behöver och önskar att få evidensbaserad vård av kvalificerade utövare mot missbruk inom rimlig tid.
640s avatar
Gammal 640
2012-10-07, 15:39 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P11-Y05:
att att mötet antar ställningstagandet: "Gör det möjligt för alla som behöver och önskar att få evidensbaserad vård av kvalificerade utövare mot missbruk inom rimlig tid."
1. Evidensbaserad vård från kvalificerade utövare. Något som kan ses som en självklarhet inom övriga vården är tyvärr inte det inom missbruksvården.
2. Lade till inom rimlig tid p.g.a. återfallsrisken när personen väntar på vård.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-07, 21:04 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård -
Citat:
Ursprungligen postat av 640 Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P11-Y05:
att att mötet antar ställningstagandet: "Gör det möjligt för alla som behöver och önskar att få evidensbaserad vård av kvalificerade utövare mot missbruk inom rimlig tid."
1. Evidensbaserad vård från kvalificerade utövare. Något som kan ses som en självklarhet inom övriga vården är tyvärr inte det inom missbruksvården.
2. Lade till inom rimlig tid p.g.a. återfallsrisken när personen väntar på vård.
Kunskapsbaserad vård stödjs redan av partiet:
Citat:
Piratpartiet verkar för att säkerställa att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad och att fördomar och vidskepelser bekämpas. - Medlemsmöte 2 april - 13 maj 2012
640s avatar
Gammal 640
2012-10-08, 11:20 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Ok, vad sägs om följande formulering:

"Gör det möjligt för alla som behöver och önskar att få vård av kvalificerade utövare mot missbruk inom rimlig tid."


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
640s avatar
Gammal 640
2012-10-08, 12:00 #8
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P11-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Gör det möjligt för alla som behöver och önskar att få evidensbaserad vård av kvalificerade utövare mot missbruk inom rimlig tid."
640s avatar
Gammal 640
2012-10-08, 12:04 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P11-Y06:
att att mötet antar ställningstagandet: "Gör det möjligt för alla som behöver och önskar att få vård av kvalificerade utövare mot missbruk inom rimlig tid."
1. Vård från kvalificerade utövare. Något som kan ses som en självklarhet inom övriga vården är tyvärr inte det inom missbruksvården.
2. Inom rimlig tid p.g.a. återfallsrisken när personen väntar på vård.
Megitts avatar
2012-10-08, 12:34 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P11-Y07:
att att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till akut sjukvård för alla som vistas i landet – vid olyckor och sjukdomar som uppkommit efter inresan i landet.."
Jag tycker inte att alla norrmän som bryter benen i en norsk skidbacke skall hoppa över till Sverige och få dem gipsade bara för att.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:19 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P11-Y07:
att att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till akut sjukvård för alla som vistas i landet – vid olyckor och sjukdomar som uppkommit efter inresan i landet.."
Ovärdigt ett rikt land att vara så snåla. Det blir ett mycket obehagligt samhälle om människor omkring oss inte ska få vård för allvarliga sjukdomar.
samfaces avatar
2012-10-11, 02:31 #12
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P11-Y07:
att att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till akut sjukvård för alla som vistas i landet – vid olyckor och sjukdomar som uppkommit efter inresan i landet.."
En människa i akut behov av vård är alltid en människa i akut behov av vård. Det finns väldigt mycket annat mindre väsentligt i statsbudgeten att prioritera bort om det skulle komma till det. Dock är det för statsbudgeten sett försvinnande små belopp vi talar om och dumsnålt att ens diskutera.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
AndersLindbäck, Andreas Bjärnemalm, Apis
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 08:38 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P11-Y07:
att att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till akut sjukvård för alla som vistas i landet – vid olyckor och sjukdomar som uppkommit efter inresan i landet.."
Det vore i min mening tämligen fruktansvärt att leva i ett land som stängde dörren för människor i behöv av vård. Jag var tex jäkligt tacksam mot Belgien när deras sjukvård nyligen pysslade om mig, fast jag hade sjukdomen med mig redan när jag reste dit.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-10-13, 20:59 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till sjukvård för alla som vistas i landet – med eller utan papper, med eller utan uppehållstillstånd."
Bra! Givetvis bör alla människor ha samma värde och rättigheter.
2012-10-13, 21:01 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P11-Y07:
att att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till akut sjukvård för alla som vistas i landet – vid olyckor och sjukdomar som uppkommit efter inresan i landet.."
Missbruket från norska skidåkare känns som ett ytterst marginellt problem jämfört med det betydligt allvarligare problemet som uppstår om t.ex. flyktingar som torterats inte ska kunna få hjälp i Sverige.
RikMattss avatar
2012-10-14, 21:36 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P11-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Lika rätt till sjukvård för alla som vistas i landet – med eller utan papper, med eller utan uppehållstillstånd."
Detta är inte förenligt med öppna gränser. Och det är ingen humanitär fråga utan en systemvetenskaplig/entropi-fråga. Ju öppnare gränsen är till ett område med hög entropi (sämre sjukvård, sämre hälsa) ju mera energi går åt för att upprätthålla en komplicerad lågentropiverksamhet (som sjukvården) innanför gränsen.

Önsketänkande är inte politik. Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser.
samfaces avatar
2012-10-16, 18:15 #17
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Detta är inte förenligt med öppna gränser.
Inverkan på migration har jag svårt att se eftersom valet att migrera sällan grundas i vart det finns tillgång till akutsjukvård eller ej.

Citat:
Och det är ingen humanitär fråga utan en systemvetenskaplig/entropi-fråga. Ju öppnare gränsen är till ett område med hög entropi (sämre sjukvård, sämre hälsa) ju mera energi går åt för att upprätthålla en komplicerad lågentropiverksamhet (som sjukvården) innanför gränsen.
Klart det är en värderingsfråga. Vetenskap hjälper oss förutse konsekvenser, men säger ingenting om vad som är rätt eller fel.

Det finns som sagt gott om saker i statsbudgeten att prioritera bort innan vi behöver tumma på vilka som ska få akutsjukvård eller inte. Att vi ens diskuterar det som något avgörande för statsbudgeten är löjligt. Se gärna:
http://viisverige.blogspot.se/2009/1...osas-vard.html
samfaces avatar
2012-10-16, 18:29 #18
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård -
Mitt tidigare inlägg skriver "akutsjukvård". Det var felaktigt benämnt av mig. Frågan gäller så klart det något vidare begreppet sjukvård. Mina argument är dock inte för den sakens skull att betrakta som mindre giltiga.
2012-10-29, 22:15 #19
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 11: Sakpolitik: Om vårdgivare och tillgång till vård -
RikMatts har rätt, P11-Y01 är oförenligt med öppna gränser och därmed helt orealistiskt. Om man tolkar det bokstavligt kommer det att leda till välfärdsturism. Den rikaste procenten av världens 7 miljarder invånare kommer att resa till Sverige där de bor på spa i skärgården medan de väntar på att få sin höftledsoperation utförd av svensk sjukvård och betald av svenska skattebetalare. Det har vi inte möjlighet till oavsett hur goda föresatser vi har. Den fattiga delen av världens befolkning har inte råd att resa hit ens, så de som skulle behövt vår hjälp mest får ingen hjälp alls.

Det står ingen motivering från styrelsen som vanligt så jag får gissa vad avsikten är. Kan det vara så att de tänkte på papperslösas rätt till vård? Det skriver jag självklart under på. Jag tror inte yrkandet kan missförstås som om att vi har några onda avsikter i alla fall, därför yrkar jag ändå bifall.

Ett mer förtroendeingivande yrkande hade, i min mening, varit att göra det tydligt att det är papperslösas rätt till vård vi pratar om och att den fria vården för papperslösa ska vara behovsprövad på något sätt (för att säkerställa att det är en person som inte kan få vård någon annan stans). Exakt hur man bäst löser detta måste nog utredas.

Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Önsketänkande är inte politik. Vägen till helvetet är kantad med goda föresatser.
+1
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com