Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Arbetslösheten är ett av de stora problemen i samhället. För ett kunskapsparti borde det vara en naturlig tanke att vid hög arbetslöshet passa på att utbilda människor som skulle behöva och önskar fortbildning eller ytterligare utbildning. Om samhället hjälper människor att få ekonomiska förutsättningar för detta kommer de vid nästa ekonomiska uppgång att stå bättre rustade att möta större utmaningar och andra eller mer komplicerade arbetsuppgifter.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P21-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Arbetslösa utan avslutad utbildning ges möjlighet att läsa in gymnasium med ordentligt ekonomiskt stöd."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P21-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Arbetslösa med utbildning och/eller yrkeserfarenhet ges ökad möjlighet till kvalificerad vidareutbildning, omskolning eller högskolestudier med ordentligt ekonomiskt stöd."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande P21-Y06 (Motyrkande) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som i tider av hög arbetslöshet vidareutbildar/fortbildar sina anställda med bibehållen lön ges stöd att anställa vikarier."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P21-Y03 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P21-Y05 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck


Tilläggsyrkanden

Av: AndersLindbäck Yrkande P21-Y04 (Tilläggsyrkande på propositionen) 9 personer gillar    1 personer ogillar

att arbetslösa bör kunna fortbilda sig på deltid samtidigt som de söker jobb givet att de då står till arbetsmarknadens förfogande.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:42 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y04:
att arbetslösa bör kunna fortbilda sig på deltid samtidigt som de söker jobb givet att de då står till arbetsmarknadens förfogande.
Det är bättre att folk går en deltidskurs på universitet än sitter hemma och är arbetslösa. Studerar man på heltid så bör man i stället räknas som student och inte arbetslös och bör då leva på studielån.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:43 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P21-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som vidareutbildar/fortbildar sina anställda med bibehållen lön ges stöd att anställa vikarier."
Vidareutbildning bör ses som normal för en arbetsplats och bör då självklart betalas av arbetsgivaren.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:47 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som vidareutbildar/fortbildar sina anställda bör ses som normal kompetensutveckling och skall då inte få stöd av offentliga sektorn."
Staten skall inte betala för företags interna utbildningar.
2012-10-03, 21:16 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P21-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Arbetslösa utan avslutad utbildning ges möjlighet att läsa in gymnasium med ordentligt ekonomiskt stöd."
med risk för att jag nu gör detta på fel sätt (kanske borde jag lagt in ett motyrkande?)

Detta påminner mig om när jag själv gick på gymnasiet och många ungdomar menade på att det var ok att inte anstränga sig nu "Komvux finns ju om jag inte hittar jobb, och då får jag ju dessutom pengar att leva för samtidigt som jag chillpluggar". :/

Dock ser jag det som rimligt att den som "hamnat utanför" (går på socialbidrag) kan få fortsätta få det bidrag samtidigt som denne "kämpar" med att vara student som har väldigt lite att leva på, precis som alla andra studenter som inte har annat än bidrag och lån eller extrajobb att leva på.
Megitts avatar
2012-10-05, 03:27 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa -
Studiemedel, akassa, socialbidrag, sjukpenning - blä
Medborgarlön skulle ju ge arbetslösa möjlighet att utbilda sig utan att förlora akassan, samt lika ersättning till alla som utbildar sig oavsett vad de gjort tidigare.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-05, 08:28 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa -
Citat:
Ursprungligen postat av Victoria Wagman Visa inlägg
Dock ser jag det som rimligt att den som "hamnat utanför" (går på socialbidrag) kan få fortsätta få det bidrag samtidigt som denne "kämpar" med att vara student som har väldigt lite att leva på, precis som alla andra studenter som inte har annat än bidrag och lån eller extrajobb att leva på.
Det är just så jag tolkar yrkandet.
2012-10-09, 08:59 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P21-Y04:
att arbetslösa bör kunna fortbilda sig på deltid samtidigt som de söker jobb givet att de då står till arbetsmarknadens förfogande.
Vill man fortbilda sig som arbetslös finns det arbetsmarknadsåtgärdsprogram för det. Det går till som så att man frågar arbetsförmedlingen om det finns möjlighet att till exempel utbilda sig. Arbetsförmedlingen placerar då en i en arbetsmarknadsåtgärd så som utbildning till elektriker, NC-operatör, bussförare, lastbilsförare med andra utbildning
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-09, 09:03 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P21-Y04:
att arbetslösa bör kunna fortbilda sig på deltid samtidigt som de söker jobb givet att de då står till arbetsmarknadens förfogande.
Vill man fortbilda sig som arbetslös finns det arbetsmarknadsåtgärdsprogram för det. Det går till som så att man frågar arbetsförmedlingen om det finns möjlighet att till exempel utbilda sig. Arbetsförmedlingen placerar då en i en arbetsmarknadsåtgärd så som utbildning till elektriker, NC-operatör, bussförare, lastbilsförare med andra utbildning
Jag har aldrig varit arbetslös, men från den indirekta erfarenhet jag haft med flickvänner och vänner som varit det, tror jag inte man har så värst många möjligheter då. Jag hade till exempel en flickvän som tvingades utbilda sig till städare trots att hon verkligen inte ville jobba med det, och hade helt andra framtidsdrömmar. Nu är hon fast med en utbildning som städare vilket gör det svårare för henne att hitta utbildning till och erfarenhet inom andra yrken.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-09, 14:17 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa -
Citat:
Ursprungligen postat av Aki Visa inlägg
Jag har aldrig varit arbetslös, men från den indirekta erfarenhet jag haft med flickvänner och vänner som varit det, tror jag inte man har så värst många möjligheter då. Jag hade till exempel en flickvän som tvingades utbilda sig till städare trots att hon verkligen inte ville jobba med det, och hade helt andra framtidsdrömmar. Nu är hon fast med en utbildning som städare vilket gör det svårare för henne att hitta utbildning till och erfarenhet inom andra yrken.
Att bli påbjuden att gå en viss utbildning som arbetslös är något helt annat än förslaget att om man går en deltidskurs och utbildar sig på hgögskolan så skall man inte längre anses stå till arbetsmarknadens förfogande och får inte arbetslöshetsersättning.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-09, 14:20 #11
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 21: Sakpolitik: Om utbildning och kompetensutveckling för arbetslösa -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P21-Y04:
att arbetslösa bör kunna fortbilda sig på deltid samtidigt som de söker jobb givet att de då står till arbetsmarknadens förfogande.
Vill man fortbilda sig som arbetslös finns det arbetsmarknadsåtgärdsprogram för det. Det går till som så att man frågar arbetsförmedlingen om det finns möjlighet att till exempel utbilda sig. Arbetsförmedlingen placerar då en i en arbetsmarknadsåtgärd så som utbildning till elektriker, NC-operatör, bussförare, lastbilsförare med andra utbildning
Detta gäller endast deltidskurser. Dessa finns t.ex. på högskola.

Du kan då t.ex. inte läsa en deltidskurs i ekonomi på högskolan utan att du kan mista din arbetslöshetsersättning trots att du bara går kursen för att öka din attraktion på arbetsmarkanden och hellre vill jobba.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:44 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P21-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som vidareutbildar/fortbildar sina anställda med bibehållen lön ges stöd att anställa vikarier."
I tider av arbetslöshet är detta ett bra sätt att se till att människor som annars gick arbetslösa får in en fot i arbetslivet samtidigt som kunskapsnivå och kompetens i samhället som helhet stärks!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:47 #13
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P21-Y06:
att att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som i tider av hög arbetslöshet vidareutbildar/fortbildar sina anställda med bibehållen lön ges stöd att anställa vikarier."
I tider med hög arbetslöshet är detta ett bra sätt att undelätta för nya människor att få in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som kunskaps- och kompetensnivån i samhället som helhet stärks. En bra politik för ett kunskapsparti!!!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:48 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P21-Y06:
att att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som i tider av hög arbetslöshet vidareutbildar/fortbildar sina anställda med bibehållen lön ges stöd att anställa vikarier."
I tider med hög arbetslöshet är detta ett bra sätt att underlätta för nya människor att få in en fot på arbetsmarknaden samtidigt som kunskaps- och kompetensnivån i samhället som helhet stärks.
JorgenLs avatar
2012-10-14, 22:54 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P21-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som vidareutbildar/fortbildar sina anställda bör ses som normal kompetensutveckling och ska då inte få stöd av offentliga sektorn."
Detta yrkande missa själva grundiden med yrkandet det ställs emot, att stöd ska ges för att anskälla vikarier, vilket då medför att vidareutbildning kan ges även i de fall då det inte är självklart att göra det som ett led i den normala kompetesutvecklingen.
2012-10-18, 21:51 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P21-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Arbetslösa utan avslutad utbildning ges möjlighet att läsa in gymnasium med ordentligt ekonomiskt stöd."
Möjlighet att komplettera utbildning bör alltid finnas. Attityden att "det är OK att inte bry sig om gymnasiet eftersom komvux finns" har sin grund i djupgående problem med vårt skolsystem, inte med att alternativ finns.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 23:27 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P21-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "Arbetsgivare som i tider av hög arbetslöshet vidareutbildar/fortbildar sina anställda med bibehållen lön ges stöd att anställa vikarier."
Arbetsgivare bör självklart vidareutbilda sin personal utan att det krävs statliga stöd för de.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com