Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P29: Sakpolitik: Om kulturpolitik

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden

Styrelsen anser att på samma sätt som den offentliga sektorn ska ha ett ansvar för en grundläggande teknisk infrastruktur i samhället ska den också ha ansvar för att det finns en grundläggande kulturell infrastruktur, som ger kulturen förutsättningar att utvecklas och växa, och ger alla människor, oavsett bostadsort och levnadsomständigheter, möjlighet att möta och nå kultur. Det är viktigt att denna infrastruktur betjänar alla typer av kulturyttringar, inte bara dem som idag räknas som "finkultur".


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P29-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Kultur spelar en viktig roll för individens och samhällets välbefinnande och fortlevnad. Därför bör man bygga upp en väl fungerande kulturell infrastruktur som gör kultur lättillgänglig för alla."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Kultur ska komma in i bland annat förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Bredda kulturbegreppet så att även sådana kulturyttringar som tidigare diskriminerats och ringaktats, till exempel graffiti och gaming, ges samma förutsättningar som etablerade kulturformer."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Institutioner som stadigvarande tilldelas statligt eller annat offentligt stöd ska (a) aktivt arbeta för att göra sitt arbete nationellt tillgängligt, till exempel genom turnerande utställningar, digitalisering eller samarbeten med lokala aktörer, (b) aktivt arbeta med att på olika sätt stimulera och lyfta nytt kulturskapande och (c) aktivt arbeta för att inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Stöd till lokala museer, bibliotek, teatrar och konsertlokaler samt lokala kulturevenemang, tex musikfestivaler och lan-parties."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Satsa speciellt på kultur för barn och ungdomar, t ex genom att skapa ”kommunala kulturskolor” efter den kommunala musikskolans modell, där barn och ungdomar får möjlighet att förkovra sig i olika sorters kultur."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Satsa speciellt på sjuka, äldre och funktionshindrade – kultur stärker, läker och stimulerar kognitiva förmågor."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Kultur som finansierats med allmänna medel ska få spelas in, hämtas, bearbetas och spridas fritt."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P29-Y09 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Stöd och uppmuntra de kulturskapare som är nyfikna på och vill undersöka den nya tidens olika möjligheter för att skapa och sprida kultur."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande P29-Y10 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Av: Tommten Yrkande P29-Y11 (Tilläggsyrkande på propositionen) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska ta ställning för öppna utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.

Se resultat från tidigare voteringarTillbakadraget yrkande P29-Y12 (Bortröstad)
Av: Tommten


Tillbakadraget yrkande P29-Y13 (Bortröstad)
Av: Tommten


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Anton Nordenfurs avatar
2012-10-05, 20:35 #2
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Det mesta som finns med här är sådant som man talat om inom partiet i åratal, men som först nu blir en officiell del av politiken. Det är en mycket bra konkretisering av vad vi vill göra för att främja kulturen. Bifall.
2012-10-08, 16:41 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P29-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Kultur som finansierats med allmänna medel ska få spelas in, hämtas, bearbetas och spridas fritt."
Jag gillar det, men vi har redan tagit ställning för det så jag anser att det är olämpligt att yrkandet går till votering en gång till.
sak:kulturdokumentering
Citat:
Piratpartiet ska tycka att om kultur- idrotts- och andra arrangemang bekostas med offentliga medel eller tar emot offentliga bidrag ska det vara tillåtet för allmänhet och bidragsgivare att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemanget och offentliggöra det med fria licenser, så att alla kan ta del av det, och förädla upplevelsen vidare. - Medlemsmöte 2 april - 13 maj 2012
2012-10-08, 16:50 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P29-Y10:
att Piratpartiet ska verka för att kommuner, innan dom tar beslut om att köpa in dyra konstinstallationer som ska betalas med offentliga medel och som är tänkt att installeras i offentliga miljöer, skall söka folkets acceptans innan dom tar beslutet att köpa in konsten, då det annars kan medverka till att folket får en negativ inställning till konst och kultur pga att konstinstallationen kan anses vara ett slöseri på skattebetalarnas pengar och väcka förargelse i kommunen.
2012-10-08, 16:53 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P29-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska ta ställning för öppna utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 09:49 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y10:
att Piratpartiet ska verka för att kommuner, innan dom tar beslut om att köpa in dyra konstinstallationer som ska betalas med offentliga medel och som är tänkt att installeras i offentliga miljöer, skall söka folkets acceptans innan dom tar beslutet att köpa in konsten, då det annars kan medverka till att folket får en negativ inställning till konst och kultur pga att konstinstallationen kan anses vara ett slöseri på skattebetalarnas pengar och väcka förargelse i kommunen.
Om konst skulle behöva be om folklig acceptans, så skulle den offentliga konsten bli ett mjäkigt intetsägande spektakel. Hela poängen med konst är att den ska utmana och få oss att tänka i nya banor. (Med det inte sagt att jag tycker att muralmålningar av kommunalråd i legionärsmundering är något bra. ;-))
2012-10-11, 16:08 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Troberg Visa inlägg
Om konst skulle behöva be om folklig acceptans, så skulle den offentliga konsten bli ett mjäkigt intetsägande spektakel. Hela poängen med konst är att den ska utmana och få oss att tänka i nya banor.
Jag tycker att poängen med konst på offentlig plats är att den ska vara vacker, skön, bedårande och uppskattas av allmänheten. Vackra saker ger sinnesfrid och får oss att tänka positiva tankar och koppla av. Exempelvis en fontän.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 16:30 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y10:
att Piratpartiet ska verka för att kommuner, innan dom tar beslut om att köpa in dyra konstinstallationer som ska betalas med offentliga medel och som är tänkt att installeras i offentliga miljöer, skall söka folkets acceptans innan dom tar beslutet att köpa in konsten, då det annars kan medverka till att folket får en negativ inställning till konst och kultur pga att konstinstallationen kan anses vara ett slöseri på skattebetalarnas pengar och väcka förargelse i kommunen.
Nej, hur är detta tänkt att fungera, folkomröstning om en rondellutsmycknad blir avsevärt dyrare än att helt enkelt fatta ett beslut i kulturnämnden om vilken pryl som skall fixas.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 16:32 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska ta ställning för öppna utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.
Detta är inget som riksdagspolitiker skall peta i utan det finns redan vägar att ställa ut sin konst.
2012-10-11, 16:43 #10
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P29-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska ta ställning för öppna utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.
Detta är inget som riksdagspolitiker skall peta i utan det finns redan vägar att ställa ut sin konst.
Vi kommer troligen inte bara ställa upp i riksdagsvalet.
2012-10-11, 17:10 #11
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P29-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet verkar för att organisationer inom kommun, landsting och stat, istället för att köpa in dyra konstverk, skall låta barn och andra frivilliga få bidra med att måla tavlor och göra konst för att pryda insidan av de rum som betalas av det offentliga.
Det är billigare och låter alla få möjlighet att bidra med sin konst.
2012-10-11, 17:14 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P29-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska ta ställning för öppna utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.
Det är positivt att möjligheten att visa upp sin konst ges till alla under samma förutsättningar.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-11, 20:26 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P29-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet verkar för att organisationer inom kommun, landsting och stat, istället för att köpa in dyra konstverk, skall låta barn och andra frivilliga få bidra med att måla tavlor och göra konst för att pryda insidan av de rum som betalas av det offentliga.
Det är billigare och låter alla få möjlighet att bidra med sin konst.

Det finns en statlig lag som säger att 1% av kostnaden för offentliga byggnader skall gå till konst för att smycka ut byggnaden.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 20:33 #14
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P29-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska ta ställning för öppna utställningsplatser där konstnärer får chansen att placera ut konstobjekt för allmän beskådan.
Rimlig del av kulturell infrastruktur att underlätta för icke-etablerade kulturskapare att möta publik!
2012-10-11, 21:23 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Det finns en statlig lag som säger att 1% av kostnaden för offentliga byggnader skall gå till konst för att smycka ut byggnaden.
Jag förstår inte riktigt vad du vill säga. Är det bara en sakupplysning eller anser du att den lagen är ett argument för eller emot yrkandet?
2012-10-12, 14:49 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P29-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet verkar för att organisationer inom kommun, landsting och stat, istället för att köpa in dyra konstverk, skall låta barn och andra frivilliga få bidra med att måla tavlor och göra konst för att pryda insidan av de rum som betalas av det offentliga.
Här är ett exempel på varför detta behövs.
Citat:
Den planerade prakttavlan som ska pryda Hörby kommunhus har väckt starka känslor bland invånarna. Två av dem som reagerat på att kommunen vill lägga 600 000 kronor på en tavla, där bland annat kommunalråd Lars Ahlkvist (M) porträtteras som en legionär, är Pelle Jangefelt och hans hustru Thereze.
- Jag vill inte hoppa på någon speciell person eller parti. Det är själva handlingen jag är emot, en tavla för 600 000 kronor i ett sammanträdesrum där inte alla kan få se den. Det är inte okej, säger Pelle Jangefelt.

Enligt honom borde pengarna i stället läggas där de behövs; på barnomsorg, äldreomsorg och skolomsorg.
- Kan man inte låta skolbarn eller dagisbarn måla en tavla i stället?
En bra idé tycker jag.
2012-10-12, 15:10 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P29-Y13:
att Piratpartiet anser att den konst som kommun och landsting köper för att placera på offentlig plats, skall ha syftet att skapa ökad trivsel och glädje för invånarna.
Exempelvis nån vacker fontän och liknande. Kommunens uppgift ska inte vara att använda skattebetalarnas pengar på att införskaffa dyra konstverk som provocerar eller gör sina invånare förargade.
2012-10-12, 15:14 #18
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P29-Y10:
Piratpartiet ska verka för att kommuner, innan dom tar beslut om att köpa in dyra konstinstallationer som ska betalas med offentliga medel och som är tänkt att installeras i offentliga miljöer, skall söka folkets acceptans innan dom tar beslutet att köpa in konsten, då det annars kan medverka till att folket får en negativ inställning till konst och kultur pga att konstinstallationen kan anses vara ett slöseri på skattebetalarnas pengar och väcka förargelse i kommunen.
2012-10-14, 11:11 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Institutioner som stadigvarande tilldelas statligt eller annat offentligt stöd ska (a) aktivt arbeta för att göra sitt arbete nationellt tillgängligt, till exempel genom turnerande utställningar, digitalisering eller samarbeten med lokala aktörer, (b) aktivt arbeta med att på olika sätt stimulera och lyfta nytt kulturskapande och (c) aktivt arbeta för att inkorporera deltagarkultur i sin verksamhet."
Deltagarkultur och stimulering av nytt kulturskapande är jättebra - men hör inte hemma i alla kulturella institutioner. T.ex. museer inriktade på att endast dokumentera äldre tider.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 19:56 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P29-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Kultur spelar en viktig roll för individens och samhällets välbefinnande och fortlevnad. Därför bör man bygga upp en väl fungerande kulturell infrastruktur som gör kultur lättillgänglig för alla."
En bra utgångspunkt för ett kunskaps- och kulturparti!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 19:58 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P29-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Kultur ska komma in i bland annat förskola, skola, arbetsliv, vård och äldreomsorg."
För alla människor. Inte bara dem som har (fysiskt eller socialt) nära till Operan och Dramaten!
Anna Trobergs avatar
2012-10-18, 10:24 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet verkar för att organisationer inom kommun, landsting och stat, istället för att köpa in dyra konstverk, skall låta barn och andra frivilliga få bidra med att måla tavlor och göra konst för att pryda insidan av de rum som betalas av det offentliga.
Jag är visserligen en kultursnobb, men jag tror att man gör samhället en otjänst om man tror att vilken färgklutt som helst är konst, att vilken textsnutt som helst är litteratur, osv. Även om jag inte bara är kultursobb, utan även tror mycket på deltagarkultur etc, så finns det faktiskt de som är bättre än andra på det. Jag kan koda lite hjälpligt för husbehov, men det betyder inte att man kan skrota allt vad programmerare heter.

Det är jättefint att tänka att alla kan tralla, men i realiteten är det faktiskt så att vissa trallar lite bättre än andra. ;-)


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
Anna Trobergs avatar
2012-10-18, 10:28 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y13:
att Piratpartiet anser att den konst som kommun och landsting köper för att placera på offentlig plats, skall ha syftet att skapa ökad trivsel och glädje för invånarna.
Vad är "ökad trivsel" när det gäller konst? Det som är trivsel för mig är inte trivsel för någon annan. Nyckeln till offentlig konst är att ha ett brett utbud som möjligt. Det berikar miljön och ger fler människor möjlighet att överraskas och glädjas av den offentliga konsten.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
AndersLindbäcks avatar
2012-10-18, 19:49 #24
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag förstår inte riktigt vad du vill säga. Är det bara en sakupplysning eller anser du att den lagen är ett argument för eller emot yrkandet?
Både och. Att göra utsmyckningarna billigare ändrar nämligen ingenting så länge som lagen är som den är - samma belopp kommer då gå till utsmyckningar. Detta oavsett hur de görs.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-28, 21:21 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y13:
att Piratpartiet anser att den konst som kommun och landsting köper för att placera på offentlig plats, skall ha syftet att skapa ökad trivsel och glädje för invånarna.
Konst ska få en att tänka till!
JorgenLs avatar
2012-10-30, 17:56 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P29-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet verkar för att organisationer inom kommun, landsting och stat, istället för att köpa in dyra konstverk, skall låta barn och andra frivilliga få bidra med att måla tavlor och göra konst för att pryda insidan av de rum som betalas av det offentliga.
Att alla har förmåga att producera kultur betyder inte att det inte finns bra och dålig konst. Konstens uppgift är inte bara att vara dekorativ, det är också att få folk att tänka till och att ompröva sina synsätt, att tänka i nya banor. Det kan iofs även amatörer göra, men konstnärer som sysslar med sin konst på heltid har ofta mer att komma med i den vägen, och då kostar det pengar.

Hade yrkandet låtit bli att säga "istället för" så hade jag kunnat stödja det, men inte att man ska uppmana offentliga organisationer att av pengaskäl föredra amatörkonst framför konst producerad av konstnärer...


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henrik Brändén
2012-10-30, 18:18 #27
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Hade yrkandet låtit bli att säga "istället för" så hade jag kunnat stödja det, men inte att man ska uppmana offentliga organisationer att av pengaskäl föredra amatörkonst framför konst producerad av konstnärer...
Om någon i den offentliga organisationen vill ha en dyr tavla får dom köpa den själv och hänga upp i byggnaden, men inte med skattebetalarnas pengar.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-30, 18:28 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 29: Sakpolitik: Om kulturpolitik -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Om någon i den offentliga organisationen vill ha en dyr tavla får dom köpa den själv och hänga upp i byggnaden, men inte med skattebetalarnas pengar.
Det där lät knepigt. Konst som står utomhus i Borås stad aka Pinocchio är kontroversiell då en glad amatör hade föreslaget eXet ett ledbelyst X i en ny rondell, men kulturnämnden gav den kalla handen.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com