Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden

En kärnfråga i forskningspolitik berör finansieringen av forskning. Den rör både fördelningen mellan olika typer av forskning, och vilka typer av system som ska användas för att fördela resurserna mellan olika forskargrupper. Enligt styrelsens mening kan vi i dessa frågor vägledas dels av den grundläggande tanken att kunskap både har ett egenvärde och ett nyttovärde, dels av våra principiella åsikter kring transparens, förutsägbarhet och accountability.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P36-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Forskning är viktigt både för att kunskap har ett egenvärde, och för att den kan göra nytta."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P36-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Resurser till forskning fördelas i transparenta, genomskinliga system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats."

Se resultat från tidigare voteringarHuvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


troeds avatar
2012-10-13, 09:29 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P36-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Resurser till forskning fördelas i transparenta, genomskinliga system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats."
"I förväg fastslagna kriterier" låter oerhört bra, och det är svårt att argumentera emot, men det är inte så innovation fungerar. Den process med vilken vi "träffar rätt" är oerhört kaotisk, och tilltron på att det går att använda noggranna urval för att göra den mer träffsäker är felaktighet. Det behövs helt enkelt slumpmässighet för att man ska kunna ta sig från lokala maxima till globala maxima.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 19:09 #3
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av troed Visa inlägg
"I förväg fastslagna kriterier" låter oerhört bra, och det är svårt att argumentera emot, men det är inte så innovation fungerar. Den process med vilken vi "träffar rätt" är oerhört kaotisk, och tilltron på att det går att använda noggranna urval för att göra den mer träffsäker är felaktighet. Det behövs helt enkelt slumpmässighet för att man ska kunna ta sig från lokala maxima till globala maxima.
Det är frågan om vilka kriterier man sätter upp: Är kriteriet "Jättemånga tidigare publikationer" får man forskare som pålitligt kan producera halvmedioker forskning i rask takt. Är kriteriet "Internationell bedömarpanel ger höga betyg för potentiell betydelse" samtidigt som man accepterar viss risk för att allt kör i diket får du större chans att stödja något verkligt innovativt än om du drar lott mellan ansökningarna.
CMagnusBs avatar
2012-10-20, 00:26 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P36-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Resurser till forskning fördelas i transparenta, genomskinliga system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats."
När det gäller innovation och bedömningen vad som är innovation inom forskningsvärlden så ser jag vissa svårigheter med att låta forskare vara den nivån som konkurrerar. Vi binder därmed upp just den producerande enheten; forskaren, på att söka anslag. Detta kan vara ett slöseri med forskningsresurser. Dessutom kan det blir en inneboende konflikt när forskaren måste använda tidigare anslag till att skriva ansökningar. Dessutom så innebär detta en viss normativ effekt att den skall vara centrala instanser som bedömer de underlag som skickas med.

I forskningssammanhang har man tidigare pratat om kritisk massa; dvs att tillräckligt många forskare skall ha ett samtal för att skapa en produktiv miljö. Nu tror jag att detta ses som ett förlegat koncept, men jag tror att vi måste fundera vidare på hur vi skall formulera oss för att göra det tydligt att vi inte vill att forskare skall tillbringa alltför många timmar med att söka medel. Vi har som alternativ att vi ökar tilldelningen till universitet och forskningsinstitutioner av oriktade medel. Detta kan iofs göras med yrkandets kriterier.

Vi kan också väcka liv i tänkandet bakom kritisk massa och låta olika former av geografiskt spridda forskargrupper söka medel. Vi bör också ta en funderare på om det skulle vara nödvändigt att begränsa till enbart svenska forskare, utan kanske det finns en poäng att ge medel även till utländska forskare som samarbetar med svenska forskare.

Jag tror det är bra att avslå yrkandet för att uppmuntra till fortsatt diskussion.
2012-10-20, 13:13 #5
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P36-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Resurser till forskning fördelas i transparenta, genomskinliga system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats."
Det är väl självklart att det måste finnas öppna kriterier för vad som får anslag eller inte. I dagens system finns det alldeles för mycket av kompisstyre av medlen.
Sedan har forskningen väldigt lite med innovation att göra. I det senare fallet handlar det om kommersiella resultat.
Jag tycker att detta är en självklar princip. Det handlar ju om åtskilliga miljarder av skattebetalarnas pengar.
CMagnusBs avatar
2012-10-21, 01:53 #6
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av Sennah Visa inlägg
Sedan har forskningen väldigt lite med innovation att göra. I det senare fallet handlar det om kommersiella resultat.
Detta vänder jag mig emot. Klart att forskningsresultat måste verifieras, så någon måste göra det hårda jobbet att inte vara innovativ, men hittills har jag inte någonstans sett kriterier som belönar detta speciellt.

Dessutom har vi redan ett sakpolitiskt ställningstagande:
"Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."
Att utifrån detta se på kommersiella resultat (som ofta innebär att forskningen låsas in) såsom något som är vägledande känns väldigt lite pirat.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-21, 11:31 #7
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P36-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Resurser till forskning fördelas i transparenta, genomskinliga system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats."
När det gäller innovation och bedömningen vad som är innovation inom forskningsvärlden så ser jag vissa svårigheter med att låta forskare vara den nivån som konkurrerar. Vi binder därmed upp just den producerande enheten; forskaren, på att söka anslag. Detta kan vara ett slöseri med forskningsresurser. Dessutom kan det blir en inneboende konflikt när forskaren måste använda tidigare anslag till att skriva ansökningar. Dessutom så innebär detta en viss normativ effekt att den skall vara centrala instanser som bedömer de underlag som skickas med.

I forskningssammanhang har man tidigare pratat om kritisk massa; dvs att tillräckligt många forskare skall ha ett samtal för att skapa en produktiv miljö. Nu tror jag att detta ses som ett förlegat koncept, men jag tror att vi måste fundera vidare på hur vi skall formulera oss för att göra det tydligt att vi inte vill att forskare skall tillbringa alltför många timmar med att söka medel. Vi har som alternativ att vi ökar tilldelningen till universitet och forskningsinstitutioner av oriktade medel. Detta kan iofs göras med yrkandets kriterier.

Vi kan också väcka liv i tänkandet bakom kritisk massa och låta olika former av geografiskt spridda forskargrupper söka medel. Vi bör också ta en funderare på om det skulle vara nödvändigt att begränsa till enbart svenska forskare, utan kanske det finns en poäng att ge medel även till utländska forskare som samarbetar med svenska forskare.

Jag tror det är bra att avslå yrkandet för att uppmuntra till fortsatt diskussion.
Du läser in saker i förslaget som inte finns där. Det mesta av det du tar upp är fullt förenligt med det. Man kan t ex om man önskar fördela få men stora anslag genom sådana system, så att de som fått ett anslag inte behöver söka 25 till. Ett kriterium skulle (kanske för en del anslag) kunna vara just att det är frågan om en grupp med en kritisk massa. Man kan lägga in grundfinansiering för de forskare som visat sig vara så duktiga att de fått en tjänst som utlysts med konkurrens. Osv.

Detta förslag går alltså inte in på den exakta utformningen av anslagen. Utan ställer ett formkrav på systemet, som borde vara självklart utifrån piratideologin: att systemet ska vara genomskinligt, så att risken för svågerpolitik och vänskapskorruption minimeras.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-21, 12:49 #8
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning -
Ang det första yrkandet, som det inte verkar vara någon oenighet kring, måste jag citera vad kungliga Vetenskapsakademiens nya preses (mikrobiologen Barbara Cannon) sade när hon intervjuades i tidskriften Science i våras:

Citat:
... says she hopes to be a strong advocate for basic research during her tenure. Scientists need to speak out for the inherent cultural value of research, she says. Too often, research advocates focus on possible applications, she says, but even more important is basic research that “will help us understand ourselves and our position in the universe.
Dvs: En forskare i mikrobiolog ser precis samma grundläggande anledning till sin verksamhet som en filosof eller litteraturvetare. Och för att närma sig det målet är humanistisk forskning precis lika viktig som naturvetenskaplig!
2012-10-21, 16:09 #9
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 36: Sakpolitik: Om värdering och finansiering av forskning -
Citat:
Ursprungligen postat av CMagnusB Visa inlägg
Detta vänder jag mig emot. Klart att forskningsresultat måste verifieras, så någon måste göra det hårda jobbet att inte vara innovativ, men hittills har jag inte någonstans sett kriterier som belönar detta speciellt.

Dessutom har vi redan ett sakpolitiskt ställningstagande:
"Resultatet av all forskning som helt eller delvis finansieras med offentliga medel ska publiceras med open access."
Att utifrån detta se på kommersiella resultat (som ofta innebär att forskningen låsas in) såsom något som är vägledande känns väldigt lite pirat.
Du missuppfattar. Jag påpekade att du använde innovation i samband med forskning. Forskning syftar till vetenskapliga genombrott. Man talar om kreativ forskning. Innovation är något annat.

"An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations
2012-10-30, 19:56 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P36-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Resurser till forskning fördelas i transparenta, genomskinliga system, där olika forskare ska konkurrera på lika villkor efter i förväg fastslagna kriterier, och det i efterhand ska vara lätt att se på vilka grunder besluten fattats."
Redundans ftw!
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com