Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda

Sammanfattning:
Det behövs en reglering inom Piratpartiet av vilken makt valda de parlamentariker till riksdag och Europaparlament som vi hoppas blir valda 2014 ska ha, och vilken makt styrelsen ska ha. Mitt förslag är därför att styrelsen får i uppdrag att lägga ett sådant förslag till vårmötet 2013.

Motionstext:
Vid valet 2009 tog Piratpartiet för första gången mandat i en församling - Europaparlamentet. Efter visade det sig att vi var ganska oförberedda, bland annat hade vi inte reglerat hur vi skulle välja partigrupp och hur vi skulle hantera ekonomiska resurser som följde med mandaten. Partigruppen löste sig, men frågan om det ekonomiska resurserna hanterades genom en lång maktkamp. Maktkamp är inte ett bra sätt att hantera saker på, så i ljuset av den erfarenheten valde styrelsen att inför valet 2010 sätta upp en arbetsordning för riksdagsgrupp och ett dokument, Code of Conduct, varvid kandidaterna förband sig att följa arbetsordningen. Att styrelsen fattade beslutet om maktuppdelningen själv, samt att det gjordes efter listorna i praktiken var bestämda kritiserades.

För att inför 2014 hantera saken bättre är mitt förslag att besluten om uppdelning av makt mellan styrelsen och de valda parlamentariker till riksdag och Europaparlament som vi hoppas få in 2014, fattas innan listorna och att de maktuppdelande besluten (dvs vem bestämmer vad) fattas av medlemsmötet.

Eftersom det är stora beslut lägger jag inga egna förslag nu, utan föreslår att styrelsen får i uppdrag att lägga förslag till vårmötet 2013. Det ger också de som vill lägga motförslag gott om tid att fila på dem när man följer styrelsens behandling av uppdraget. Jag inkluderar vissa punkter som jag vill att styrelsen har med förslag på i propositionen, men styrelsen är naturligtvis fri att lägga till andra saker den ser behöver regleras.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Mårten Fjällström

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Av: Henrik Brändén Yrkande C02-Y02 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en eller flera propositioner som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslagen ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.


Yrkanden

Av: Henrik Brändén Yrkande C02-Y02 (Motyrkande) 2 personer gillar    0 personer ogillar

att styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en eller flera propositioner som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslagen ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.
Tillbakadraget yrkande C02-Y01 (Jämkad med yrkande C02-Y02)
Av: Mårten Fjällström


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #279745
Standard Sv: Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda - 2012-10-10, 21:44

Styrelsen har redan påbörjat detta arbete för riksdagsgruppen genom proposition 01.

Där föreslås en ny punkt i stadgan, som slår fast huvudpunkterna för hur maktfördelning mellan parti och riksdagsgrupp ska hanteras, liksom mellan riksdagsledamot och riksdagsgrupp.

Vidare föreslås att mer detaljerade regler slås fast i en arbetsordning för riksdagsgruppen, som ska antas av medlemsmöte som stadgebilaga, samt att styrelsen ska utarbeta ett förslag till sådan stadgebilaga till vårmötet 2013.

Därtill planerar styrelsen att samla in medlemmars synpunkter kring frågan om vi ska ha en kandidatförsäkran/ett väljarkontrakt. Så att beslut om eventuella sådana - precis som ett tidigare medlemsmöte krävt - kan fattas i god tid innan processen med att kandidera och utse kandidater börjar. Denna fråga är dock främst symbolisk - ett eventuellt sådant dokument har knappast någon juridisk verkan, utan skulle ha sitt främsta syfte i att för alla kandidater klargöra allvaret med att kandidera och i de förväntningar partiet har på dem som ska representera partiet i val och valda församlingar.

Vad gäller riksdag finns alltså en plan som redan börjat sättas i verket för att uppnå exakt det motionären önskar. Men på ett tekniskt något annat sätt än motionen föreslår. Vilket gör att ett bifall rakt av till motionens att-sats kommer att trassla till arbetet med att åstadkomma den ordning, motionären önskar.

Vad gäller kommun- och landsting är relationerna mellan lokal förening och fullmäktigegrupper redan klarlagda i regelverket för lokala föreningar.

Vad slutligen gäller EU-parlamentet är frågan komplicerad eftersom (a) vi inte bildar en egen grupp i parlamentet, utan måste ansluta oss till någon av de alleuropeiska parlamentsgrupperna och (b) de ekonomiska resurser som inte går till de alleuropeiska partigrupperna går direkt till parlamentarikerna.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
troed


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-05, 15:51 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande C02-Y01:
att Styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en proposition som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslaget ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.
Denna är bättre formulerad än styrelsens proposition med yrkandena P01-Y01 och P01-Y02 som då bara tar upp riksdagsgruppen.
willenforts avatar
2012-10-07, 15:31 #4
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda -
Det kan vara värt att tänka på att alla eventuella avtal mellan parlamentariker som kommer in i olika församlingar via en PP lista och partiet, legalt sätt inte är väda det papper de är skrivna på.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-07, 15:37 #5
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Det kan vara värt att tänka på att alla eventuella avtal mellan parlamentariker som kommer in i olika församlingar via en PP lista och partiet, legalt sätt inte är väda det papper de är skrivna på.
Nja detta är inte helt korrekt. Det beror på vad avtalen säger - det är t.ex. inte lagligt att avtala bort personers lagstadgade rätt men avtal kan
gälla många saker som inte är lagstadgade.


Avtalen är mest till för att säkerställa att ledamöter som ställer upp vet vad som förväntas av dem. Tror inte att avtalsbrott kommer leda till domstolsmål även om man aldrig kan vara säker på det.
willenforts avatar
2012-10-08, 16:59 #6
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Nja detta är inte helt korrekt. Det beror på vad avtalen säger - det är t.ex. inte lagligt att avtala bort personers lagstadgade rätt men avtal kan
gälla många saker som inte är lagstadgade.


Avtalen är mest till för att säkerställa att ledamöter som ställer upp vet vad som förväntas av dem. Tror inte att avtalsbrott kommer leda till domstolsmål även om man aldrig kan vara säker på det.
De avtal som tidigare har florerat innom partiet som alla kandidater var tvingade att skriva på 2010, vara av den typen att de inte var värda papperet de var skrivna på. men vist det går att göra andra avtal.
Mårten Fjällströms avatar
2012-10-14, 13:06 #7
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda -
Jag förstår inte riktigt hur ett sånt här beslut skulle trassla till arbetet om det nu är precis det här styrelsen arbetar på - det enda yrkandet reglerar är att regleringen av de nämnda områdena ska vara med i en propp till vårmötet. Om styrelsen har med det i ett tänkt förslag till arbetsordning för riksdagsgruppen så är det ett smidigt sätt att uppfylla uppdraget.

Vad gäller Europaparlamentet så är inte det här yrkandet komplicerat, däremot kan propositionsskrivandet bli komplicerat. Erfarenheterna från 2009 och 2010 visar att vi behöver - innan vi gör listorna - vara tydliga med maktuppdelningen. Vilken maktuppdelning det bör vara fattar vi då beslut om i vår. Om styrelsen vill fråga andra partier hur de gör, om de vill uppskatta möjligheterna att skapa en piratgrupp etc, så är styrelsen fri att göra så innan de skriver propositionen.

Vad gäller juridiken så är det helt sant att ett parti vanligen inte kan stämma sina parlamentariker för att de bryter mot partiets regler. Det minskar inte behovet av att internt klargöra maktfördelningen. Det som brukar hända om ett parti och vald parlamentariker inte alls är överens om vad som gäller är att parlamentarikern lämnar eller blir utsparkad ur partiet, men eventuellt kvarstår som politisk vilde i parlamentet. Att vara så tydlig som det går om reglerna innan man gör listor minskar risken för att slitningar går så långt.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 18:28 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande C02-Y02:
att Styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en eller flera propositioner som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslagen ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.
Jag hakade nog upp mig på att det skulle vara en enda proposition, och då föreställde jag mig att alla reglerna skulle finnas i ett enda dokument, och det skulle nog bli lite knepigt eftersom olika av dessa saker nog bör regleras på olika sätt. Så man löser nog mina problem så enkelt som genom att ändra från singular till plural!
2012-10-15, 00:07 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande C02-Y01:
att Styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en proposition som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslaget ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.
Jag skulle säga att det är djupt olyckligt om det är styrelsen som skall lägga fram ett förslag om hur maktförhållandet mellan styrelsen och andra externa grupper skall vara. Jag personligen ser mycket hellre att detta sker via ett utskott till medlemsmötet.
Mårten Fjällströms avatar
2012-10-15, 12:13 #10
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande C02-Y01 till fördel för C02-Y02.

Mitt bortjämkade C02-Y01:
Styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en proposition som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslaget ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.


C02-Y02, som jag tycker bättre om:
Styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en eller flera propositioner som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslagen ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.
Mårten Fjällströms avatar
2012-10-15, 12:19 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har lagt yrkande C02-Y02:
att Styrelsen får i uppdrag att till vårmötet 2013 lägga en eller flera propositioner som lämnar förslag om hur maktdelning mellan styrelse och valda parlamentariker ska gå till om Piratpartiet tar mandat i val till riksdag och Europaparlament 2014. I förslagen ska behandlas vem som fattar beslut om vilka avtal partiet ingår med andra partier, vem som fattar beslut om vilka ekonomiska medel och anställningar, samt hur parlamentarikerna fattar sina kollektiva beslut.
Jag hakade nog upp mig på att det skulle vara en enda proposition, och då föreställde jag mig att alla reglerna skulle finnas i ett enda dokument, och det skulle nog bli lite knepigt eftersom olika av dessa saker nog bör regleras på olika sätt. Så man löser nog mina problem så enkelt som genom att ändra från singular till plural!
Om det gör det lättare för styrelsen så. Jämkat.

Citat:
Ursprungligen postat av duke_h3 Visa inlägg
Jag skulle säga att det är djupt olyckligt om det är styrelsen som skall lägga fram ett förslag om hur maktförhållandet mellan styrelsen och andra externa grupper skall vara. Jag personligen ser mycket hellre att detta sker via ett utskott till medlemsmötet.
Om vi hade sådana utskott så vore det idealt. Men i brist på sådana är det bäst att ge styrelsen ett uppdrag för att få in grundförslaget. Sedan står det var och en fritt att yrka annat. Med tanke på hur mycket känslor maktförhållandefrågor tidigare väckt antar jag att det kommer alternativa yrkanden och en intensiv diskussion i vår.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-15, 18:48 #12
Inte uppkopplad
Sv: Motion C02: Uppdra åt styrelsen: Maktfördelning mellan partiet och folkvalda -
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Fjällström Visa inlägg
Med tanke på hur mycket känslor maktförhållandefrågor tidigare väckt antar jag att det kommer alternativa yrkanden och en intensiv diskussion i vår.
Fast det är förvånansvärt lite uppståndelse på detta möte kring propositionen om stadgereglering av riksdagsgrupp. Fast än det redan där föreslås hårdkodas dels att medlemsmöte ska fastställa arbetsordning för ríksdagsgruppen, och att riksdagsledamöter måste respektera de överenskommelser och kompromisser som görs med andra partier!

Det är kanske helt enkelt inte är så många som ännu krupit in i rollen som blivande riksdagsledamot ...
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com