Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B38: Nordisk förbundsstat

De nordiska länderna hör till världens mest framstående i ekonomisk konkurrenskraft, folkligt välmående, politisk stabilitet, och mycket annat. Många av dessa fördelar går emellertid förlorade på den utrikespolitiska arenan, eftersom möjligheter att tala med samlad röst saknas. De nordiska ländernas gemensamma förflutna gör bildandet av en nordisk förbundsstat till ett naturligt nästa steg, och att göra så skulle avsevärt stärka vår position i världen. 42% av Nordens befolkning stödjer redan idén.

Vi har ibland fått beröm för våra fredliga relationer med våra grannar, men detta bör snarast ses som en konsekvens av att vi inte låtit de nationella vänskapsbanden löpa linan ut. Nordrein-Westfalen hade förmodligen kommit bra överens med Schleswig-Holstein om de varit självständiga stater, och detsamma kan sägas om South Carolina och Georgia. De valde emellertid för längesedan att tillsammans med andra delstater sluta upp för att bilda federala stornationer, och den globala politiska debatten talar sitt tydliga språk: USA och Tyskland får spela i den internationella toppligan, medan de nordiska länderna får nöja sig med geopolitiska korpenmatcher. Det är uppenbart att en nordisk förbundsstat är nödvändig för att stärka vårt internationella inflytande.


Sammanslagna skulle de nordiska länderna bli en av världens 12 största ekonomier - vi skulle få rätt att delta i G20-mötena - och ha en folkmängd på över 25 miljoner. Människor i omvärlden skulle rent av kunna placera oss på en karta. I EU, dit Island inom överskådlig framtid kommer sluta sig och Norge knappast lär hålla sig ifrån för alltid, skulle vi få färre ministerposter, men den enade rösten skulle ge ett långt större politiskt genomslag än vad vi kan hoppas på idag. De nordeuropeiska idealen om fred, öppenhet och subsidiaritet skulle på ett helt nytt sätt tas på allvar både i Bryssel och FN-byggnaden i New York. Vi skulle bli en av de stora spelarna på den politiska spelplanen. Den politiska, ekonomiska, och kulturella stormakt som blir resultatet av en nordisk förbundsstat skulle sätta den utrikespolitiska agendan i hela Nordeuropa, och de säkerhetspolitiska fördelarna av ett enat Norden är uppenbara. Skulle Baltikum på längre sikt också vara intresserade av att gå med, skulle resultatet vara en östersjöstat med en ekonomi i paritet med Indiens.


Kulturellt står de nordiska länderna mycket nära varandra - kanske närmre än de amerikanska delstaterna - och historiskt sett har alla länder utom Danmark under tid eller annan styrts från annan huvudstad än de nuvarande. En ömsesidig fred har bestått i två sekel. De likartade värderingarna har lett till likartad lagstiftning, och det har långt in på 1900-talet funnits en historia av gemensam samlagstiftning, för att inte nämna postunioner och likartade projekt. Fram till första världskriget fanns en skandinavisk valutaunion, och den nordiska passunionen är dubbelt så gammal som Schengensamarbetet. Den kultur och ekonomiska standard som länderna har gemensamt raserar många av de hinder som vanligtvis kan förknippas med nationssammanslagningar.


Att skapa en nordisk förbundsstat av federal modell är en ambitiös vision, men fullständigt realistisk. Enligt en rapport från nordiska rådet skulle projektet gå att genomföra på mindre än 20 år. Med de nordiska staternas tradition av regionalt självstyre skulle ett federalt system präglat av subsidiaritet bli enkelt att bibehålla. Piratpartiet har en kosmopolitisk tradition av att vilja sammanföra kulturer, och få sätt är lämpligare för att fullfölja detta imperativ än att en gång för alla sammansvetsa den nordiska kulturen med ett nationernas äktenskap. I skuggan av det storslagna idealet att göra världen mindre, vore detta ett litet steg i rätt riktning.


Det framstår därför som uppenbart att detta är en fråga Piratpartiet bör driva. Piratrörelsen behöver visioner. Visioner som inte bara är fina att tänka på, utan som faktiskt går att genomföra. Det här är en sådan vision.


TL;DR: Nordisk Förbundsstat är bland annat bra för de nordiska ländernas ekonomier och utrikespolitiska inflytande och vore dessutom allmänt coolt.Undertecknat
Nicholas Miles
Niklas Dahl
Lars Johansson
Elin Andersson
Staffan Betnér


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Nicholas Miles

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B38-Y01 (Bortröstad)
Av: Nicholas Miles
Tillbakadraget yrkande B38-Y02 (Bortröstad)
Av: Christoffer Eldengrip
Tillbakadraget yrkande B38-Y03 (Tillbakadraget)
Av: Tommten


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B38-Y04 (Bortröstad)
Av: JorgenL


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Christoffer Holmstedt Inte uppkopplad
 
Christoffer Holmstedts avatar
 
Inlägg: 4
Reg.datum: Oct 2012

Länk: #280859
Standard Sv: Motion B38: Nordisk förbundsstat - 2012-10-18, 23:10

Tanken lockar och har slagit mig flera gånger. Dessvärre för denna motion kommer jag endast fram till att dess syfte må vara bra men lösningen skapar större problem än vad den löser. En ny förbundsstat skapar nya murar och gränser oavsett hur jag vänder och vrider på det. För mig bör Piratpartiet istället ha visioner om gränslösa samarbeten.

Visionen jag har är att vi fokuserar på samarbeten på kommunnivå och möjligtvis länsnivå, så nära medborgarna som möjligt. Om en kommun har problem med exempelvis sophantering, hur kommer denna kommun i kontakt med andra "kommuner" med snarlika problem inom EU/Europa/Världen för att lära sig av deras framgångar och misstag. Konkreta samarbeten som dessa exempel över statsgränser löser konkreta problem samtidigt som det ger kulturutbyte över gränser. Främja samarbeten i sakfrågor istället för generella allianser.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-02, 10:12 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B38-Y01:
att Piratpartiet skall verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell med en gemensam, folkvald, statschef
Jag vill inte att makt flyttas högre upp, längre bort från folket.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-02, 10:35 #4
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B38-Y01:
att Piratpartiet skall verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell med en gemensam, folkvald, statschef
Detta är en väg att flytta tillbaka makt från Bryssel närmare oss i långt upp i norr.
Nicholas Miless avatar
2012-10-02, 12:35 #5
Inte uppkopplad
Re: Motion B38: Nordisk förbundsstat -
Tommy: Huruvida makt flyttas längre från folket är en fråga om implementation. I EU har man valt en lösning som, förutom att vara onödigt invecklad, innebär att vi röstar på riksdag som röstar på statsminister som utser ministrar som åker till Bryssel och får en massa lagstiftningsmakt. Denna modella innebär att makt flyttas högre upp, eller "längre från folket."

Det finns dock inget som säger att en Nordisk förbundsstat skulle behöva styras så. Min tanke är snarare att den, precis som Sverige, kommer att ha ett av folket direktvalt parlament som ägnar sig åt lagstiftningen.
2012-10-02, 15:20 #6
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B38: Nordisk förbundsstat -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Tommy: Huruvida makt flyttas längre från folket är en fråga om implementation. I EU har man valt en lösning som, förutom att vara onödigt invecklad, innebär att vi röstar på riksdag som röstar på statsminister som utser ministrar som åker till Bryssel och får en massa lagstiftningsmakt. Denna modell innebär att makt flyttas högre upp, eller "längre från folket."
Piratrörelsen behöver visioner. Visioner som inte bara är fina att tänka på, utan som faktiskt går att genomföra. Min vision är att Sverige går ut ur EU, har ett gott samarbete med alla länder, men särskilt dom nordiska, och inte formar en Nordisk förbundsstat. Det är också en vision.
Citat:
Det finns dock inget som säger att en Nordisk förbundsstat skulle behöva styras så. Min tanke är snarare att den, precis som Sverige, kommer att ha ett av folket direktvalt parlament som ägnar sig åt lagstiftningen.
Om den officiella makten flyttas ifrån att beslut som tidigare bestämts på en nationell nivå, Sverige, till att bestämmas på nordisk nivå, så har makten kommit längre bort ifrån det svenska folket. Våra grannländer skulle ju vara med och bestämma över Sverige på ett helt annat sätt än idag.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-02, 22:51 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B38-Y01:
att Piratpartiet skall verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell med en gemensam, folkvald, statschef
En sak i taget tack, jag anser att frågon om statskicket bör behandlas separat då det är en stor fråga både kulturellt och politiskt.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Calandrella, JPAnderson, Megitt, Tommten
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-02, 22:52 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B38-Y02:
att att Piratpartiet skall verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell.
2012-10-03, 06:06 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B38-Y03:
att Piratpartiet vill ersätta vårt medlemskap i EU med ett mycket starkt nordiskt samarbete, en Nordisk Union, där varje nordiskt land fortfarande behåller sin nationella integritet.
Heja Sverige! Heja Norden! Bu för EU!
erik78ses avatar
2012-10-08, 21:53 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B38: Nordisk förbundsstat -
Asså, alla motioner som motiveras så genuint med att "det är coolt", vinner mitt hjärta direkt!

Hurra för komedi i politiken!

Citat:
"vore dessutom allmänt coolt."
Det kan inte bli bättre.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
henrik_sundstrom, Kristofer Pettersson
2012-10-12, 01:09 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B38-Y03:
Piratpartiet vill ersätta vårt medlemskap i EU med ett mycket starkt nordiskt samarbete, en Nordisk Union, där varje nordiskt land fortfarande behåller sin nationella integritet.
JorgenLs avatar
2012-10-15, 21:37 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B38-Y04:
att övriga yrkanden avslås och
att frågan remitteras till styrelsen
med uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation från medlemsbasen,
med syfte att ge underlag för styrelsen att presentera en proposition om vad partiet ska tycka i frågan om en nordisk förbundstat,
och att denna åsiktsgrund i så fall ska läggas in i principprogrammet.
Detta är en alldeles för grundläggande fråga att ta ställning till med bara den här motionen som beslutsunderlag. Den behöver diskuteras igenom ordentligt i en arbetsgrupp så att alla för och nackdelar tydligt kommer upp på bordet, annars vet vi inte riktigt vad det är för beslut vi tar.
2012-10-15, 22:11 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B38-Y04:
att övriga yrkanden avslås och
att frågan remitteras till styrelsen
med uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med bred representation från medlemsbasen,
med syfte att ge underlag för styrelsen att presentera en proposition om vad partiet ska tycka i frågan om en nordisk förbundstat,
och att denna åsiktsgrund i så fall ska läggas in i principprogrammet.
Jag tycker att det är bättre att avslå hela skiten rakt av istället för att styrelsen och andra ska ägna mer tid och kraft åt den här frågan.
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-16, 09:21 #14
Inte uppkopplad
Sv: Motion B38: Nordisk förbundsstat -
Om någon vill förbereda ett större underlag och/eller diskutera saken vidare i en arbetsgrupp får de gärna göra det. Jag ser dock inte poängen med att detta arbete ska läggas på styrelsen som redan har tillräckligt mycket arbete.
PiratPendlerProtestants avatar
2012-10-29, 17:41 #15
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B38-Y02:
att Piratpartiet ska verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell.
Jag är emot EU. Jag är för nordiskt samarbete.
Om DETTA bör vara en federal stat eller ett fortsatt samarbete kan diskuteras.
jag vill ha en nordisk union med fri stater.
Det är med samarbete och pass union've fanns i norr långt innan det kom i EU.
Det är inte en europeisk uppfinning, även om många tror det.
Och vad som är ännu viktigare, är det inte nödvändigt att ha en federal stat.
Vi har här i Skandinavien gjort tricket gennom samarbetet mellan likvärdiga stater.
2012-11-01, 22:54 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B38-Y01:
att Piratpartiet ska verka för bildandet av en nordisk förbundsstat av federal modell med en gemensam, folkvald, statschef
Centralisering av styre ger motgång mot demokratin
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com