Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar

Det sägs att om inte varor får korsa gränser kommer trupper att göra det.


När kol- och stålunionen, föregångaren till EU, bildades var det tänkt som ett fredsprojekt. Idag kan vi konstatera att inga EU-länder krigat med varandra, och att projektet därmed inte varit ett misslyckande. En av de största ambitionerna i Bryssel för att fullborda detta fredsprojekt var länge att etablera en fri inre marknad mellan medlemsländerna. Idag existerar den i någon mån, men det har de senaste åren talats mycket om införselkvoter för diverse produkter staten inte tycker Sveriges invånare är mogna nog att välja eller välja bort själva. Sedan finanskrisen satte klorna i Europa har det även höjts röster från flera länder om att driva en mer protektionistisk linje.


Detta vore en synnerligen olycklig utveckling. Förutom det rena förmynderi införselkvoter legitimerar, skulle protektionism undergräva den europeiska solidariteten och fördjupa finanskrisen. När varor slutar korsa gränser förvandlas internationella konkurrenter till nationella monopol medan arbetsmarknadens kompetensrekryteringspool snabbt torkar.


Vi borde istället vara för motsatsen: Mångkultur, konkurrens, och fri rörlighet. Det effektivaste sättet att göra detta på är med frihandel. Inom EU finns en grundläggande standard när det kommer till mänskliga rättigheter och marknadsföring, varför eventuella etiska hinder kan betraktas som undanröjda. Med en fri inre marknad stärker vi den europeiska känsla av samhörighet som måste ligga till grund för EU:s storslagna fredsprojekt samtidigt som vi raserar förutsättningar för privata monopol och rustar unionens ekonomi.


Möjligheterna slutar emellertid inte där. Friare handel med länder utanför EU gynnar oss minst lika mycket som inom EU. Även om länder som Kina har en historia av att vara mindre nogaräknade i kvalitetssäkring och varumärkesskydd av vissa produkter finns det fortfarande ett värde av öppnare gränser med dem. Förfalskade läkemedel och barnleksaker som innehåller bly är förstås något vi vill vara försiktiga med, men när en vara eller tjänst väl kan importeras finns det ingen anledning att avgiftsbelägga den enbart för att den inte är svensk. Frihandel är också bra för fattiga länder, eftersom de då kan konkurrera på en global arbetsmarknad, med ökad sysselsättning och höjda löner som resultat. Den typ av nationalistiska ideologi som ligger till grund för idén om att skydda inhemska industrier från internationell konkurrens leder bara till högre priser för konsumenten, lägre innovationstakt i näringslivet, och fortsatt armod i tredje världen. Istället borde vi rasera så många importhinder vi bara kan.


Undertecknat
Nicholas Miles
Niklas Dahl
Lars Johansson
Elin Andersson
Staffan Betnér


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Nicholas Miles

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: Nicholas Miles Yrkande B40-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    2 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att upprätthålla och fördjupa fri handel mellan EU:s medlemsstater, där tullar och införselkvoter hör till det förgångna

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B40-Y04 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: Nicholas Miles Yrkande B40-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    7 personer ogillar

att Piratpartiet ska verka för att avskaffa alla importtullar i Sverige och EU

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B40-Y03 (Bortröstad)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande B40-Y05 (Tillbakadraget)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande B40-Y06 (Tillbakadraget)
Av: Megitt
Tillbakadraget yrkande B40-Y07 (Bortröstad)
Av: Megitt


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-02, 06:43 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B40-Y02:
att Piratpartiet skall verka för att avskaffa alla importtullar i Sverige och EU
Ett kategoriskt krav på att avskaffa alla importtullar kan jag inte ställa mig bakom.

För motivering hänvisar jag till den tidigare diskussionen på breddningsbloggen:
http://breddning.piratpartiet.se/2012/09/12/frihandel-skapar-fred-och-ekonomiskt-valstand-for-alla/

(Det är synd att motionären valt ett så extremt yrkande tycker jag då jag delar uppfattningen att det finns många onödiga protektionistiska importtullar som bör tas bort.)
2012-10-02, 06:47 #3
Inte uppkopplad
Sv: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Klickbar hyperlänk: http://breddning.piratpartiet.se/201...tand-for-alla/
2012-10-02, 09:29 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B40-Y03:
att Piratpartiet skall verka för att tullar skall behållas eller införas i den mån det behövs för att se till att varor som produceras på ett miljömässigt eller etiskt dåligt sätt inte får konkurensfördelar på grund av detta.
Jag vill ha ett samhälle som inte premierar dålig djurhållning eller dåliga tillverkningsmetoder som förstör miljön.
2012-10-02, 09:57 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B40-Y04:
att Piratpartiet skall verka för importförbud på kött och ägg där djuren behandlats eller slaktats på ett sätt som inte vore tillåtet i Sverige. Importförbud på produkter som inte uppfyller dom kvalité och säkerhetskrav som vi har i Sverige. Möjligheten att införa importförbud på varor där en handel kan innebära att miljön kraftigt försämras eller att arter utrotas eller kraftigt reduceras. Att vi i övrigt förespråkar handel utan tullavgifter om det saknas goda motiv till tullavgifterna.
Det här tycker jag låter bättre än helt fri handel.
Nicholas Miless avatar
2012-10-02, 12:46 #6
Inte uppkopplad
Re: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Alltså, frihandel innebär inte att man kan importera vad som helst. Det är inte fri införsel av konfliktdiamanter och atombomber som föreslås av motionen. Om en produkt framställts under så miljöovänliga (säg) former att den förbjudits skall den förstås fortsätta vara helförbjuden. Ett bra exempel är elfenben, som skulle vara lika förbjudet som idag.

Att slopa importtullar innebär något helt annat, nämligen att de produkter som vi inte hittat några skäl för att förbjuda skall få importeras utan tariffer - dvs utan straffavgifter på deras utländska ursprung. Är man orolig för koldioxid finns det betydligt bättre lösningar än handelshinder. Utsläppsrätter skulle kunna vara en sådan lösning, men det är en separat diskussion.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 14:14 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B40-Y05:
att att Piratpartiet skall verka för att avskaffa alla importtullar inom WTO för att främja svenska export till alla medlemmar av WTO.
Frihandel bör gälla hela världen inte bara Sverige, inte bara EU utan även resten av de demokratier som handlar med varandra inom ramen för FNs frihandelsavtal genom WTO.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Gagarin Miljkovich
2012-10-02, 16:33 #8
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Alltså, frihandel innebär inte att man kan importera vad som helst. Det är inte fri införsel av konfliktdiamanter och atombomber som föreslås av motionen. Om en produkt framställts under så miljöovänliga (säg) former att den förbjudits skall den förstås fortsätta vara helförbjuden. Ett bra exempel är elfenben, som skulle vara lika förbjudet som idag.
Du har helt rätt i att det finns många onödiga protektionistiska importtullar i världen som bör tas bort, samtidigt inser du också behovet av att ibland bojkotta vissa varor. Därmed borde du också se att det ibland finns skäl att införa betydligt mildare former av sanktioner i form av exempelvis importtullar. Det är en av mycket få möjligheter vi har att reglera den "yttre" marknaden och det vore dumt att kategoriskt ta avstånd från den.

Vad tycker du t.ex. om exemplet med bedövning vid griskastrering? Bönderna motsatte sig länge att behöva bedöva/vaccinera vid kastrering då det medförde en merkostnad och därmed konkurrensnackdel för dem. Det slutade med att de fick den kostnaden subventionerad. Utan möjligheten att subventionera och/eller införa importtullar så hade det inte varit möjligt att införa ett krav på bedövning.

Det gäller förstås inte enbart djuruppfödning och djuretik utan samma argument kan användas för en lång rad varor och tjänster och dess produktionsförhållanden.

Inom EU är situationen annorlunda för där kan EU reglera den inre marknaden och säkerställa att gemensamma regler för etik, miljöpåverkan och arbetsmiljö (etc) följs.

(Vad gäller CO2 och utsläppsrätter så har det redan skett försök med det som inte föll särskilt väl ut, men ja det är kanske en annan diskussion.)
Nicholas Miless avatar
2012-10-02, 18:45 #9
Inte uppkopplad
Re: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Anders: Att slopa tullar inom WTO är ju en skiljd process från att slopa dem i Sverige och EU. Jag föreslår att du lägger din att-sats som tilläggsyrkande istället för ändringsyrkande.

Apis: Bönder har inte vetorätt i riksdagen. Det går utmärkt att reglera dem utan subventioner och tullar.
willenforts avatar
2012-10-02, 21:02 #10
Inte uppkopplad
Sv: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt yrkande B40-Y04:
att Piratpartiet skall verka för importförbud på kött och ägg där djuren behandlats eller slaktats på ett sätt som inte vore tillåtet i Sverige. Importförbud på produkter som inte uppfyller dom kvalité och säkerhetskrav som vi har i Sverige. Möjligheten att införa importförbud på varor där en handel kan innebära att miljön kraftigt försämras eller att arter utrotas eller kraftigt reduceras. Att vi i övrigt förespråkar handel utan tullavgifter om det saknas goda motiv till tullavgifterna.
Det här tycker jag låter bättre än helt fri handel.
Du är medveten om att du just nu har stoppat alla judat och muslimer från att äta kött i sverige i enlighet med sin religion? Eftersom vi är ett av de få länder som inte tillåter halal ellar kosher slakt.

Jag har inte funderat på om detta är bra eller dåligt men vill påpeka konsekvensen av yrkandet
2012-10-03, 01:26 #11
Inte uppkopplad
Sv: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Du är medveten om att du just nu har stoppat alla judat och muslimer från att äta kött i sverige i enlighet med sin religion? Eftersom vi är ett av de få länder som inte tillåter halal ellar kosher slakt.

Jag har inte funderat på om detta är bra eller dåligt men vill påpeka konsekvensen av yrkandet
Möjligt, men vissa människors eventuella traditioner går inte före djurens rätt att inte bli plågad. Det var bra att du påpekade det. Jag gillar inte nuvarande dubbelmoral och ställer mig på djurens sida framför kommersiella intressen att tjäna pengar på att inte behandla djur på ett, vad vi i Sverige anser vara ett värdigt sätt. Det kommer troligtvis innebära att köttet blir dyrare också, vilket kan förarga dom som vill köpa billigt plågat importerat kött.

Jag anser att yrkandet är ett etiskt hållbart ställningstagande för partiet. Jag tror inte att det är politiskt självmord att vi tar ställning för att vi inte vill stödja en kommersialisering av djurplågeri. Det blir intressant att se om resten av partiet håller med mig i den tankegången.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
2012-10-04, 09:42 #12
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Nicholas Miles: Bönder har inte vetorätt i riksdagen, men man måste ta hänsyn till böndernas produktionskostnader om man vill ha kvar produktion i Sverige. Resultatet skulle bli att all produktion flyttar utomlands där det inte finns krav på fördyrande etiska hänsynstaganden. Olika länder skulle tävla om arbetstillfällena genom att försöka erbjuda de billigaste förutsättningarna för produktion (dvs allt sämre djurskydd). På samma sätt skulle det drabba miljön, arbetsskydd m.m.. Detta brukar kallas race to the bottom.

Kostnader som inte drabbar producenten själv kallas negativa externaliteter, I ett frihandelssystem kan man inte ta hänsyn till och reglera dem och det kommer att på lång sikt leda till negativa konsekvenser.

Dessutom undrar jag om andra länder har importtullar för varor från oss, ska vi inte heller kunna ha importtullar på varor från dem?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
Megitts avatar
2012-10-05, 01:03 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B40-Y03:
att Piratpartiet skall verka för att tullar skall behållas eller införas i den mån det behövs för att se till att varor som produceras på ett miljömässigt eller etiskt dåligt sätt inte får konkurensfördelar på grund av detta.
transporter bör vägas in, inte bara produktionen.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-05, 03:27 #14
Inte uppkopplad
Sv: Re: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Citat:
Ursprungligen postat av Nicholas Miles Visa inlägg
Anders: Att slopa tullar inom WTO är ju en skiljd process från att slopa dem i Sverige och EU. Jag föreslår att du lägger din att-sats som tilläggsyrkande istället för ändringsyrkande.
Annan process men resultatet blir detsamma. Dvs man behöver inte då köra det igenom EU för det gäller redan hela EU pga att alla EU-länder är med i WTO.
Megitts avatar
2012-10-08, 02:04 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B40-Y06:
att Piratpartiet verkar för att införa koldioxidtull med kilometertaxa
Megitts avatar
2012-10-08, 02:05 #16
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B40-Y06:
Piratpartiet verkar för att införa koldioxidtull med kilometertaxa
Megitts avatar
2012-10-08, 02:12 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B40-Y07:
att Piratpartiet verkar för att istället för tullar ha en dubblerad momssats på momsbelagda importerade varor, produkter och tjänster.
Detta för att neutralisera den skattemässiga obalansen i arbetskostnaden mellan importerade och inhemskt producerade varor.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-14, 22:19 #18
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B40-Y05:
att Piratpartiet skall verka för att avskaffa alla importtullar inom WTO för att främja svenska export till alla medlemmar av WTO.
2012-10-29, 21:09 #19
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B40-Y01:
att Piratpartiet skall verka för att upprätthålla och fördjupa fri handel mellan EU:s medlemsstater, där tullar och införselkvoter hör till det förgångna
Frihandel är det viktigaste instrumentet för ekonomisk tillväxt och goda relationer mellan stater
2012-10-29, 21:14 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B40-Y07:
att Piratpartiet verkar för att istället för tullar ha en dubblerad momssats på momsbelagda importerade varor, produkter och tjänster.
Moms eller tull är väl sak samma, resultatet blir samma kontraproduktiva protektionism som i slutändan missgynnar alla parter.
Megitts avatar
2012-10-29, 22:28 #21
Inte uppkopplad
Sv: Motion B40: Frihandel inom EU och importtullar -
Citat:
Ursprungligen postat av ponli137 Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B40-Y07:
att Piratpartiet verkar för att istället för tullar ha en dubblerad momssats på momsbelagda importerade varor, produkter och tjänster.
Moms eller tull är väl sak samma, resultatet blir samma kontraproduktiva protektionism som i slutändan missgynnar alla parter.
http://www.gp.se/ekonomi/1.1083814-4...sar-lagger-ner

Alltså vi i sverige har köpt polsktillverkade bussar av volvo för de är billigare och nu förlorar folk jobben och i slutändan förorar sverige pengar på att köpa de billigare polska bussarna. (obs samma bussar) Det kan inte vara bra att transportera delar till polen för att montera dem och sedan transportera tillbaka produkten. Dels dåligt för vår samhällsekonomi, dels dåligt för miljön med extra transporter.
2012-11-04, 10:51 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B40-Y02:
att Piratpartiet ska verka för att avskaffa alla importtullar i Sverige och EU
Jag vill kunna handla saker från lander i hela världen utan tullar. Just nu begränsas jag av en spärr på 500 kr för import av saker. Över 500 kr blir jag brandskattad.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com