Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rikard Fröberg Inte uppkopplad
 
Inlägg: 72
Reg.datum: Jun 2008
Standard Diskussion om faktafel, återhållsamhet och noggranhet i debatten - 2009-02-06, 13:40

Hej!Jag skulle vilja ha en levande diskussion om faktafel och proportioner i debatterna som rasar (IPRED, FRA osv). Ibland när vi läser inlägg som är "på vår sida" så får vi ändå en känsla av att vi inte håller med om varje punkt eller faktum, att detaljerna kanske saknar någon punkt eller brister på någon annan, eller att tonläget är fel. Ett slags djävulens advokat-diskussion där vi kritiserar och därmed slipar våra egna argument.Några saker som jag själv reagerat på:* IPRED och retroaktivitet

Ask gick ut och sa lite slarvigt att IPRED-lagen inte ska gälla retroaktivt. "Vår sida" reagerade kraftigt och menade att "fattas bara annat!". Det kom mängder med reaktioner om att lagar inte får vara retroaktiva, dvs inte gälla brott som begicks innan lagen gjort brottet olagligt.Det är mycket problematiskt. IPRED reglerar inte huruvida det ska vara olagligt att ladda ned skyddade verk (det blev ju olagligt redan för flera år sedan). Vad Ask menade var att den del inom IPRED som rör informationsföreläggande (att upphovsrättsinnehavare ska kunna gå till domstol med "bevis" för upphovsrättsintrång (fildelning) och få ett föreläggande som kräver att ISP översätter IP-nummer till abonnentems personuppgifter) inte skulle gälla för fildelning och bevis därom som skett innan IPRED antas i april.Det innebär att IPRED-lagen även utan Asks brasklapp om att skippa retroaktivitet inte skulle kunnat jämföras med andra lagar på just punkten retroaktivitet. Delen om informationsföreläggande är en bevisteknisk formalitet och inte ett nytt förbud per se.Därmed blir all upprördhet över retroaktiv lagstiftning lite missriktat och missar målet. Det skapas en skendebatt om en ickefråga (för att hårddra det) där krutet kunde läggas på att kritisera problemen med informationsföreläggande i sig. Vilket kanske är precis vad Ask och hennes departement ville.Ask har hela tiden vetat om att IPRED skulle användas retroaktivt (utan att det i sig är ovanligt eller brott mot grundlagen eller annat som förekommit i debatten). I, den av Beatrice Ask undertecknade, lagrådsremissen om IPRED (Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG, Stockholm den 9 oktober 2008, sid 244-245) står klart och tydligt att det är meningen att IPRED ska användas retroaktivt.Att hon spelade förvånad och ändrade sig på den punkten är därför mycket mer anmärkningsvärt än sjävla skrivningen om retroaktivitet.* Om informationsföreläggande i allmänhet

Ofta i debatten kan vi läsa att ett av integritetsproblemen med IPRED är att rättighetsinnehavarna kan gå till domstol och "få IP-nummer på fildelare utlämnade".Nja. Integritetsproblemet startade redan när Datainspektionen gav Ifpi och Antipiratbyrån tillstånd att i stor skala samla in och lagra IP-nummer med det uttryckliga syftet att inleda rättsprocesser mot fildelare. Dessa IP-nummer skulle enligt Ifpi och Antipiratbyråns ansökningar användas för att överlämna bevis till polis och åklagare (i grova fall) och för att lämna till ISPer i mindre grova fall (för att ISP skulle vidta sanktioner mot fildelare bland sina kunder).Där IPRED kommer in handlar det inte alls om att lämna ut några IP-nummer. (Vem skulle lämna ut dem, när och varför?). Informaionsförelägganden handlar om att någon presenterar bevis med IP-nummer och vill veta vem som "använt" dessa IP-nummer.Bättre kritik angående integritetsproblem med informationsförelägganden hade alltså varit att rättighetsinnehavarna ska få "personuppgifter via informationsföreläggande i domstol utlämnade av ISPer".* Danmark och IPRED

Ibland hörs det i debatten "sedan Danmark införde IPRED så har folk fått utpressningsbrev osv". Danmark har visserligen genomfört IPRED-direktivet men just punkten med informationsföreläggande, att organisationer kan få ut personuppgifter från IP-nummer infördes i Danmark innan och utan IPRED. Så just den biten av IPRED (som för övrigt sedan Telefónica-domen mellan EU och Spaniens ISP Telefónica inte är obligatoriskt att införa) fanns inte med i Danmark. De hade redan ändrat lagen så att IP-nummer kunde översättas till personuppgifter vid misstänkt fildelning.* Bodström och hans lagar

Bodström ligger bakom IPRED, det är helt riktigt. Men ligger han också bakom FRA-lagarna, så som ofta hörs i debatten? Läser man handlingarna så ser man att det var dåvarande S-regeringens försvarsdepartement (med Leni Björklund i spetsen) som lade fram Departementsskrivelsen med förslagen om FRA-lagarna. Bodströms departement (JuDep) var kritiska och stoppade faktiskt processen. Nu kan man spekulera i varför just Bodström av alla personer skulle vilja stoppa övervakning av hela svenska internettrafiken. Var det för att han hade velat ha det till en polisuppgift och inte en försvarsuppgift? Intressanta spekulationer, helt klart. Men faktum är att Bodström ändå stoppat FRA en gång i tiden (och verkar än i dag vara kritisk till FRA-lagarna) så rätt kanske ändå ska vara rätt?Det är olyckligt om kritiken av FRA-lagarna blir ett angrepp på Bodströms person när han för en gångs skull inte är upphovet till övervakningslagar. Det blir en skendebatt igen och kanske är det precis vad förespråkarna vill? Hellre än att debattera problemen med FRA-lagarna (många av dem är inte precis med i Bodströms fanclub så de har så klart inget emot att spä på hatet mot honom).* Fildelning är inte alls stöld!!!123

Det stämmer att fildelning inte är stöld, varken juridiskt, ekonomiskt, eller filosofiskt. Där verkar vi alla vara överens "på vår sida". Men är det något att debattera? Ponera att ett antal kända personer skriver ett inlägg där de hyllar och välkomnar IPRED med hänvisning till att fildelning är stöld. Vilket ska vi lägga mest energi på att debattera? Felaktigheten i stöldargumentet, eller det vansinniga i IPRED? Vilket tror ni får mest effekt, om vi övertygar dem om att fildelning inte är stöld (men ändå olagligt sedan flera år)? (Ja, fildelning av upphovsrättsskyddat material, det blir för långt att skriva det varje gång)? Eller vansinnet med IPRED sätt ur rättsprinciper, bevisproblemen, itegritetsproblemen, privata spanare som bygger register över IP-nummer, de höga skadeståndsbeloppen, utpressningssituationer osv?Här har vi chansen att debattera själva lagförslaget IPRED och lägger i stället allt krut på att såga stöldjämförelsen. Stöldjämförelsen är dum och provokativ vilket gör att många i vårt läger går igång (jag har själv gjort det många gånger). Vi har chansen att visa på de för samhället positiva effekterna av fildelning, de ekonomiska möjligheterna med gratismodellen och då få de kända personerna över på vår sida. I stället hamnar vi åter i en skendebatt där vi fastnar i att de har fel angående stöldjämförelsen. Ifpi och andra IPRED-förespråkare slipper förklara svåra problem med lagförslaget och kan bara envist tugga på om att jo det är stöld och därmed omoraliskt och olagligt.Fildelning (av upph....) är redan olagligt (vilket vi iofs vill ändra på och är i gott sällskap med i princip alla ungdomsförbund på vår sida) men IPRED är orimligt. Jag föreslår att vi diskuterar huruvida vi kan begrava stölddiskussionen och bygga en ny diskurs med positiva exempel på gratisekonomi, kultur- och informationsspridning och vad gäller IPRED fokusera på de juridiska, moraliska och principiella problemen däri.Ämne för diskussion!
Kan ni komma på fler exempel? Mina exempel ska främst ses som diskussionsunderlag och inte "facit".
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
mobboffer Inte uppkopplad
 
mobboffers avatar
 
Inlägg: 2 735
Reg.datum: May 2006

Länk: #128591
Standard RE: Diskussion om faktafel, återhållsamhet och noggranhet i debatten - 2009-02-15, 15:49

Många bra poänger!Citat:
Rikard Fröberg (2009-Feb-06)Bodström ligger bakom IPRED, det är helt riktigt.
Nja, Bodström ligger bakom datalagringsdirektivet.Janelly Fourtour hittade på IPRED:

Citat:
Konservativa politkern Janelly Fourtour tog initiativ till IPRED-direktivet i EU, ursprungligen för att stävja varumärkessnyltning på kläder. Hon drev sedan processen i rekordfart. Den sedvanliga andra debattomgången, som innebär en offentlig genomlysning, inhiberades. Janelly Fourtours familj äger världens största nöjesföretag, nöjesföretag Vivendi-Universal, och hon är till yttermera visso gift med företagets VD.


Citat:
Eller vansinnet med IPRED sätt ur rättsprinciper, bevisproblemen, itegritetsproblemen, privata spanare som bygger register över IP-nummer, de höga skadeståndsbeloppen, utpressningssituationer osv?
Personligen har jag inga problem med att APB skapar register med IP-nummer. Vet vi nånting om vilka skadeståndsbelopp det blir? Utpressningssituationen tror jag är vårt starkaste kort (men även här är det nog bäst att undvika ordet utpressning för att inte komma in på en skendebatt).
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
mobboffer Inte uppkopplad
 
mobboffers avatar
 
Inlägg: 2 735
Reg.datum: May 2006

Länk: #129676
Standard RE: Diskussion om faktafel, återhållsamhet och noggranhet i debatten - 2009-02-25, 18:33

Skampålsargumentet mot IPRED är vad jag vet helt fel. Att den dömde eventuellt ska tvingas betala en tidningsannons är bara till för att upplysa allmänheten om var och när piratkopior sålts. Det kan inte hända i fildelningsfall. Det var dock några månader sen jag läste propositionen så det kan ju så klart ha ändrats eller så kanske jag tolkade fel. Men i annat fall så hoppas jag att vi kan sluta använda oss av det argumentet.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
mobboffer Inte uppkopplad
 
mobboffers avatar
 
Inlägg: 2 735
Reg.datum: May 2006

Länk: #130059
Standard RE: Diskussion om faktafel, återhållsamhet och noggranhet i debatten - 2009-02-27, 23:28

IPRED-propositionen (pdf)Skampålen Sid 270:

Citat:
Genom uttrycket ”lämpliga åtgärder” markeras att åtgärderna ska an-

passas efter omständigheterna i det enskilda fallet, självfallet med de

begränsningar som det aktuella yrkandet i målet ger. I bedömningen av

vad som i det enskilda fallet kan anses vara lämpligt ligger att åtgärden

måste vara rimlig i förhållande till vad målet rör. Ett exempel på när det

kan vara rimligt att domstolen beslutar att intrångsgöraren ska bekosta

åtgärder för att sprida information om domen i målet är när rättighets-

havaren har ett befogat intresse av att sprida information om att varor

som har köpts i en viss butik, eller av en viss återförsäljare, är kopior.
Citat:
Självfallet måste exempelvis

personuppgiftslagens bestämmelser beaktas när information om domen

sprids. Vid publicering av en dom torde det mycket sällan finnas skäl att

namnge intrångsgöraren om denne är privatperson.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
mjolbypirat Inte uppkopplad
 
mjolbypirats avatar
 
Inlägg: 199
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #141490
Standard RE: Diskussion om faktafel, återhållsamhet och noggranhet i debatten - 2009-04-24, 16:40

Jag tror också att det är viktigt att man istället för "fildelning" använder uttrycket "illegal kopiering" om det är det man menar. Skilj på begreppen, annars haltar retoriken, i min mening.


---

http://randomtankar.blogspot.com

http://www.last.fm/music/agnosticaIf tyranny and oppression come to this land, it will be in the guise of fighting a foreign enemy. - James MadisonThey who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Faktafel i gammelmedia Winston Smith Övrig diskussion 0 2008-09-16 20:54
En ny clown i FRA-debatten Anders Strömgren PP i media 1 2008-08-01 14:13
Din guide i FRA-debatten Ken Rabelius PP i media 7 2008-07-30 11:53
Ta debatten? Christian Engström PP i media 0 2007-04-19 08:34
Faktafel! CopyCat Piratpartiets hemsida (STÄNGD) 5 2006-02-08 15:16Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com