Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 14:56

Ändringsförslag

Avsnittet "Kulturen måste släppas fri", fjärde till och med åttonde stycket:Skrivningarna i de här styckena i principprogrammet leder med logisk nödvändighet till att piratpartiets krav skulle vara att avskaffa upphovsrätten helt, istället för att försöka reformera den.Jag är starkt emot att vi går på totalavskaffandelinjen, som jag har uttryckt i tråden "För en rimlig upphovsrätt".Rickard, du har överhuvud taget inte brytt dig om att svara något i den tråden, trots att det är den viktigaste ideologiska frågan som vi har att ta ställning till i partiet. Därför blir jag mycket förvånad över att du nu plötsligt presenterar ett principprogram som innebär att vi går på linjen totalt avskaffande, även om det är formulerat på ett sätt som kanske gör att man inte omedelbart uppfattar att så är fallet.Det skulle mycket väl kunna uppfattas som ett försök att kuppa igenom ett ställningstagande i den kontroversiella frågan. Jag hoppas dock att så inte är fallet, utan att det rör sig om ett olycksfall i arbetet.I enlighet med vad jag förslog i min första ordningsfråga tycker jag alltså att det vore bättre om vi först diskuterar sakfrågan hur vi vill ha det med upphovsrätten, och därefter formulerar det ställningstagandet på lämpligt sätt i principprogrammet.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Richie Inte uppkopplad
 
Richies avatar
 
Inlägg: 2 520
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #7402
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:00

Citat:
Christian Engström (2006-Jan-28)Meningen "Detta skall gälla även de företag som idag läser sina anställdas e-post." bör utgå. Den här frågan är inte alls så solklar att vi bör förespråka att det ska bli olagligt för arbetsgivare att kontrollera vad de anställda skriver i tjänsten, eller hur de väljer att utnyttja den datorutrustning som arbetsgivaren har ställt till deras förfogande.
Det där är en av de största kryphålen i dagens lagstiftning. Snigelpost till en anställd går genom företagets posthantering och läses vid företagets skrivbord sittande på företagets stol i skenet från företagets lysrör, men det omfattas av posthemligheten. Varför ska inte e-post omfattas?Citat:
För det första är lagen ungefär sådär redan nu, så även om vi skulle tycka att det bör vara så, finns det ingen anledning att "stärka" nuvarande lagstiftning.
Meningen med det stycket är att förekomma de som lägger ord i vår mun, att vi vill ta bort hela upphovsrättslagen. Stycket är alltså ägnat att fastslå att dagens skrivning i lagen skall kvarstå i allt väsentligt och vi alltså inte vill ändra varken citaträtt eller respekträtt. Det är inte avsett att framstå som en skärpning på något sätt. Om det framstår så, så är formuleringen direkt felaktig och bör tas ut och skjutas.Citat:
Jag menar därför att vi inte bör ha med det angivna stycket. I vart fall inte utan att vi har haft tid att föra en ordentlig diskussion om konsekvenserna.
Meningen är som sagt att fastslå att vi inte vill rota i den lilla del av URL som faktiskt fungerar hyfsat idag. Hur det ska formuleras är däremot up for grabs. Wo ist ein Will, ist ein Wiki: http://piratpartiet.hwaccess.net/ind...gsf%C3%B6rslag

:-) Du kan se på historik-sidan vilka ändringar som gjorts (legio) och vem som gjort dem (skyldig).


-- Old pirates never die, they just row faster
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Richie  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #7405
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:10

Ändringsförslag

Avsnittet "Patenten skadar samhället" är olyckligt formulerat och innehåller en del direkta felaktigheter.Jag håller i och för sig med om slutsatsen, att patentsystemet i dess helhet successivt bör avskaffas, men jag menar att avsnittet behöver skrivas om från grunden.Jag förstår inte heller varför stycket i version 2.0 som behandlar medicinpatent har utgått ur förslaget till version 2.5. Det stycket tycker jag var bra och viktigt, och jag anser att vi bör vara mycket tydliga med det faktum att vi vill ta bort de utomordentligt samhällsskadliga medicinpatenten. Alternativ till medicinpatenten finns, vilket jag har argumenterat för i tråden "Medicinpatent behövs inte".Därför menar jag att det avsnittet om patent behöver skrivas om, och inte bör antas i föreliggande skick.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #7407
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:29

Ändringsförslag

I version 2.0 av principprogrammet fanns ett avsnitt med rubriken "Vi vill bekämpa monopolen", som tagits bort i version 2.5.Jag tycker det avsnittet var kanske det allra bästa i version 2.0 av principprogrammet, och menar att det inte bör strykas såsom skett i det föreliggande förslaget.Det är just det här, att privata monopol är skadliga och dåliga, som är själva grundbulten i vår ideologi, och som knyter ihop de olika frågorna.* Om vi inte är emot privata monopol, varför klagar vi då på att upphovsrätten i Disney's händer hotar tränga undan oberoende kulturproducenter?* Om vi inte är emot privata monopol, varför ska vi då vara för leverantörsoberoende upphandlingar? I så fall har vi ju ingen anledning att motsätta oss att bara Microsoft kan leverera till stat och kommun.* Om vi inte är emot privata monopol, varför är vi då emot att mjukvarupatent hotar att slå undan benen för alla små och medelstora företag som utvecklar program?Och så vidare.Jag har läst diskussionerna i den här frågan, och tycker att de som menat att det kunde tolkas som ett höger-ställningtagande har en poäng. En bättre rubrik på avsnittet skulle enligt mitt förmenande vara "Vi vill bekämpa de privata monopolen", för att tydliggöra att vi inte uttrycker någon åsikt i frågan om till exempel Systembolaget.Men själva avsnittet som sådant anser jag är centralt för att vår ideologi ska hänga ihop. Det här tror jag är en fråga som vi behöver diskutera en gång till i lugn och ro.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #7409
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:33

Citat:
Christian Engström (2006-Jan-28)Rickard, du har överhuvud taget inte brytt dig om att svara något i den tråden, trots att det är den viktigaste ideologiska frågan som vi har att ta ställning till i partiet. Därför blir jag mycket förvånad över att du nu plötsligt presenterar ett principprogram som innebär att vi går på linjen totalt avskaffande, även om det är formulerat på ett sätt som kanske gör att man inte omedelbart uppfattar att så är fallet.
Jag vet. Det beror inte på att jag är ointresserad, utan att det finns väldigt många saker som är illviktiga och tokbråttom just nu. Jag har helt enkelt varit tvungen att prioritera, och det väldigt hårt, modell "vad är minst jättedåligt att lämna till senare?".

Just nu har jag fokuserat på att få upp organisationen för valkretsarna, så att vi ska få in signaturer i tid. Den interna debatten har fått vänta en smula. Det är därför jag har synts lite lite i de interna diskussionerna. Man kan diskutera om detta är rätt eller fel, men det är så jag har resonerat.

F.ö. är det inte jag som gjort redigeringarna i det här principprogrammet. Och jag tycker att det finns fler viktiga ideologiska saker att ta ställning till i partiet, det är bara det att vi är mycket mer överens om dem. :-)


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #7413
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:37

Ja, som synes vart det alltså en hel del synpunkter. Och det är inte omöjligt att jag har fler när jag fått fundera igenom förslaget lite noggrannare. Det här var bara det som spontant dök upp i huvudet.I vart fall är redan de här ändringsförslagen för många för att vi ska hinna ha en meningsfull diskussion om dem innan deadline klockan 12.00 imorgon.Jag yrkar därför på att frågan om revidering av principprogrammet bordläggs, och att den nödvändiga revideringen av version 2.0 av principprogrammet får anstå tills vi har kunnat ta en seriös diskussion om de punkter jag har tagit upp i mina inlägg i den här tråden, och de punkter som andra kan tänkas vilja ta upp.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Björn Felten Inte uppkopplad
 
Björn Feltens avatar
 
Inlägg: 1 451
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #7412
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:37

Citat:
Christian Engström (2006-Jan-28) Men själva avsnittet som sådant anser jag är centralt för att vår ideologi ska hänga ihop. Det här tror jag är en fråga som vi behöver diskutera en gång till i lugn och ro.
Jag tycker att du mer än väl har "gjort din punkt".Som jag sagt tidigare, I second your notion.(Man vet att man suttit med i för många engelskspråkiga styrelser, när man inte längre minns de korrekta, svenska termerna. Vad heter ovanstående på svenska, någon?)
--
Bad officials are elected by good citizens who do not vote.
-- George Jean Nathan (1882-1958)

Min gamla PP-blogg
Min nya blogg
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Censur Inte uppkopplad
 
Inlägg: 138
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #7414
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:38

Jag stödjer oxå förslaget att bordlägga frågan om 'Revidering av principprogrammet' till ett senare, bättre valt, tillfälle.


http://www.df.lth.se/~triad/book/- copyright finns inte, en bra bok som de flesta piratpartister bör läsa även om de ej delar åsikterna!
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Tor Skude Inte uppkopplad
 
Tor Skudes avatar
 
Inlägg: 1 961
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #7419
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:44

Hur lång tid tror ni behövs för att föra en mindre stressad diskussion om principprogrammet? En vecka? En månad?Jag håller med om att vi rimligen inte kan anta en revidering i morgon, men jag menar också att det inte är lämpligt att dröja hur länge som helst med det.


[HR] | 0702-748398 | tor@skude.se | Skype: torskude | Blogg: Soffsittarbloggen
  Skicka ett meddelande via ICQ till Tor Skude  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Björn Felten Inte uppkopplad
 
Björn Feltens avatar
 
Inlägg: 1 451
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #7418
Standard RE: 12. Revidering av principprogrammet - 2006-01-28, 15:44

Citat:
Censur (2006-Jan-28) Jag stödjer oxå förslaget att bordlägga frågan om 'Revidering av principprogrammet' till ett senare, bättre valt, tillfälle.
Jag finner att förslaget om bordläggning har bifallits med acklamation.Och därmed var det första myteriet ett faktum, i sann piratanda.Nästa fråga?Nä, jag bara skämtar förstås. Kanske...


--
Bad officials are elected by good citizens who do not vote.
-- George Jean Nathan (1882-1958)

Min gamla PP-blogg
Min nya blogg
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
A16. Motion om komplett revidering av partiets stadga SimonRosenqvist Motioner rörande partiets stadgar 32 2010-04-15 02:59
A03. Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna Emil Isberg Motioner rörande partiets stadgar 12 2010-03-27 09:33
Revidering av principprogrammet med avseende p 'privata monopol' mobboffer Motionsförslag 18 2010-03-03 12:18
11. Revidering av stadgar Rick Falkvinge Möte den 28-29 januari 2006 20 2006-01-29 11:09Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com