Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 15:27

Motion 04 är postad i motionsforumet. Den lyder: <br>
<br>

<br>
<br>
Motion: Ovillkorlig respekt för människorätt<br>
<br>
I en annan tråd uppkom ett förslag om att komplettera ett stycke i principprogrammet (version 3.2) genom att lägga till en mening i slutet av stycket om att den människorätt som nämns inte kan villkoras.<br>
<br>
Nuvarande lydelse:<br>
<br>
Citat:
Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.
<br>
<br>
Föreslagen lydelse:<br>
<br>
Citat:
Staten ska respektera grundlagen även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller politisk åskådning.
<br>
<br>
Vi (JL och Winston Smith) yrkar<br>
<br>
att årsmötet 2009 antar den föreslagna lydelsen ovan som ny lydelse i det citerade stycket i principprogrammet.<br>
<br>
<br>
<br>
Uppdatering 5 feb 2009 kl 12:55: ändrade ordet "ras" till "etnicitet"<br>
<br>
Uppdatering 7 feb 2009 kl 00:20: JL är medmotionär (det var JL som kom med förslaget ursprungligen)<br>
<br>

<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Denna motion rör våra politiska principer.<br>
<br>
Som allmän princip vill styrelsen avråda från att ändra våra principer genom detta tillvägagångssätt. När vi har ändrat eller förfinat våra politiska principer har detta alltid skett genom en långtgående konsensusdiskussion där vi inte bara utvärderat vad vi tycker, utan också,<br>
<br>
- är den här linjen försvarbar?<br>
- vilka vinklar och vilken retorik fungerar för att lägga fram linjen?<br>
- exponerar den oss för några andra svagheter?<br>
- hur lägger den oss taktiskt gentemot andra partier för att nå våra mål?<br>
<br>
Efter en sådan diskussion då vi nått konsensus har vi tagit en rådgivande omröstning, och vi nådde 96% ja på Principer 3.1. Att ändra våra principer genom motionerande på årsmötet ger inget tillfälle att diskutera de taktiska konsekvenserna av en sådan förändring, och bör därför användas bara när det finns en tidigare överväldigande konsensus i frågan. Vid minsta tveksamhet eller kontrovers är det styrelsens uppfattning att principerna inte bör ändras på detta sätt och undvika diskussionerna om taktik, försvar och retorik.<br>
<br>
Det är vidare en svaghet i dagsläget att det inte är reglerat hur våra principer ändras. Styrelsen upplever det som besvärande att principer kan ändras utan att det ens diskuterats vad det får för taktiska och retoriska effekter. Styrelsen ser fram emot stadgar där detta är klargjort.<br>
<br>
Den aktuella motionen ändrar emellertid inte på något politiskt ställningstagande, trots att den ändrar i texten på våra principer. Dess effekt är att förstärka och förtydliga ett befintligt ställningstagande om människorätt. Styrelsen anser att detta är ett positivt och lämpligt förtydligande. Just detta förtydligande har dessutom diskuterats och ventilerats länge.<br>
<br>
Styrelsen yrkar årsmötet<br>
att bifalla motionen.<br>
<br>

<br>
<br>
Följande ändringsyrkanden ligger också:<br>
<br>
Ändringsyrkande 1<br>
<br>
Att texten<br>
Citat:
Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.
<br>
ändras till<br>
Citat:
Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati.
<br>
<br>
Ändringsyrkande 2<br>
<br>
Ändring av principtexten<br>
Citat:
Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller politisk åskådning.
<br>
<br>
Till:<br>
Citat:
Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.
<br>
<br>
Tilläggsyrkande 3<br>
<br>
Ändring av principtexten<br>
<br>
Citat:
Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller politisk åskådning.
<br>
<br>
Till:<br>
<br>
Citat:
Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras baserat på grupptillhörighet.
<br>
<br>

<br>
<br>
Denna tråd stänger 1100 söndag för votering.


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Krister Svanlund Inte uppkopplad
 
Krister Svanlunds avatar
 
Inlägg: 170
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #131598
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 15:33

Jag skulle nog helst vilja ha in ändringsyrkandet ändringsyrkande 1 men inte det ursprungliga...


[HR]”The Internet interprets censorship as damage and routes around it” -- John GilmoreFör aktivister i Göteborg:

* Hemsida/wiki med kalender: http://gbg.piratpartiet.se

* Blog för västra-distriktet: http://vast.piratpartiet.se

* IRC-kanal: #gothenburg @ irc.piratpartiet.se
  Skicka ett meddelande via MSN till Krister Svanlund  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Snild Dolkow Inte uppkopplad
 
Snild Dolkows avatar
 
Inlägg: 924
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #131658
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 15:51

"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller politisk åskådning."...problemet med att rada upp exempel är att man alltid glömmer bort någon. Det har vi sett iom att det lagts ändringsyrkande om att lägga till "handikapp". Bara "Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras" hade varit bättre, men nu finns det inte som yrkande och då blir det avslag, tycker jag.


Snild Dolkow
  Skicka ett meddelande via ICQ till Snild Dolkow Skicka ett meddelande via MSN till Snild Dolkow  
Svara med citat
  (#4) Gammal
narnigrin Inte uppkopplad
 
narnigrins avatar
 
Inlägg: 20
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #131669
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 15:56

Citat:
Snild Dolkow (2009-Mar-07)"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller politisk åskådning."...problemet med att rada upp exempel är att man alltid glömmer bort någon. Det har vi sett iom att det lagts ändringsyrkande om att lägga till "handikapp". Bara "Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras" hade varit bättre, men nu finns det inte som yrkande och då blir det avslag, tycker jag.
"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras" riskerar dock tyvärr att låta urvattnat. Dock vet jag inte hur en bättre formulering skulle kunna se ut.


Erika "Masala" Nilsson
Independent adj. Not having sold one's life, career, and creative works over to a corporation.
  Skicka ett meddelande via ICQ till narnigrin Skicka ett meddelande via AIM till narnigrin Skicka ett meddelande via Skype™ till narnigrin  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Nicholas Miles Inte uppkopplad
 
Nicholas Miless avatar
 
Inlägg: 524
Reg.datum: Jun 2008

Länk: #131680
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 16:02

"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras baserat på (folk)grupptillförighet"? Det är ju mer specifikt utan att man begränsar sig till enskilda grupper.


Chef för Ung Pirats Organisationsutvecklingsgrupp, Ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
JN Inte uppkopplad
 
Inlägg: 10
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #131694
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 16:07

Citat:
Miles (2009-Mar-07)"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras baserat på (folk)grupptillförighet"? Det är ju mer specifikt utan att man begränsar sig till enskilda grupper.


+1 med grupptillhörighet
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #131698
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 16:10

Avslag i sin helhet.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
cluez Inte uppkopplad
 
cluezs avatar
 
Inlägg: 79
Reg.datum: Sep 2007

Länk: #131704
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 16:11

Citat:
Miles (2009-Mar-07)"Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras baserat på (folk)grupptillförighet"? Det är ju mer specifikt utan att man begränsar sig till enskilda grupper.


Finns inte mycket mer att säga än:+1
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Jadawin Inte uppkopplad
 
Jadawins avatar
 
Inlägg: 11
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #131707
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 16:12

Avslag. texten är utmärkt som den är


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ingen håller lovtal om luft...men att vara utan...
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
JN Inte uppkopplad
 
Inlägg: 10
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #131721
Standard RE: 27. Diskussion om motion 04 - 2009-03-07, 16:17

Citat:
Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.


Västerländsk eller ej, borde vi inte ha samma åsikt?

Håller med om det första ändringsyrkandet att ta bort västerländsk.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
26. Diskussion om motion 03 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 25 2009-03-08 09:32
24. Diskussion om motion 01 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 30 2009-03-08 09:31
30. Diskussion om motion 05 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 8 2009-03-08 09:30
25. Diskussion om motion 02 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 24 2009-03-08 09:21
11. Motion 09, diskussion Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 65 2009-03-07 12:16Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com