Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 16:12

Motion 07 är postad i årsmötesforumet. Den lyder:<br>
<br>

<br>
<br>
Organisationsutvecklingsgruppens arbete med en ny stadga beräknas kunna stå klart innan 2009 är över. Däremot så är det tveksamt om den kan bli färdig i tid för det ordinarie årsmötet. Därför föreslår Jag en ändring av rådande stadgeparagraf 20 för att möjliggöra att partiet antar kompletta nya stadgar även senare under året, för att inte skapa en onödig fördröjning av det nödvändiga reformarbetet med stadgan.<br>
<br>
Denna motion skickas den 8:e januari, och enligt rådande stadgar ( § 12) kan den endast behandlas om den inkommit minst fyra veckor före årsmötet. Så för att frågan ska kunna behandlas under 2009 krävs att årsmöte inte hålls före den 5:e februari. Därför hoppas jag att styrelsen har visheten att inte lägga årsmötet före det datumet, då det skulle leda till att det nödvändiga reformarbetet med stadgan försenas.<br>
<br>
Dagens stadga kräver att en stadgeändring av vissa paragrafer tas på två möten, varav det ena är ett årsmöte. Detta skydd har ett gott syfte, men behovet av det skyddet ter sig tämligen litet då stadgarna som de ser ut idag inte är mycket att skydda. För att möjliggöra en totalrevidering av stadgan under året föreslår jag därför en förändring som gör att de stadgar som idag kräver två års- eller medlemsmöten, varav ett måste vara årsmöte för att kunna ändras framöver enbart kräver två möten. Dvs att de kan ändras även genom två medlemsmöten.<br>
<br>
Dessutom medför min föreslagna stadgeändring att även den här typen av ändringar kräver 75% majoritet för att gå igenom.<br>
<br>
[/b]Jag yrkar[/b]<br>
<br>
att (1):<br>
<br>
paragraf 20 i piratpartiets stadga ändras från rådande lydelse:<br>
<br>
Citat:
Gammal lydelse:
<br>
§ 20 STADGEÄNDRING<br>
<br>
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.<br>
<br>
Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.
<br>
<br>
till följande lydelse:<br>
<br>
Citat:
Ny lydelse:
<br>
§ 20 STADGEÄNDRING<br>
<br>
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.<br>
<br>
Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten, om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.
<br>
<br>
Mattias Bjärnemalm<br>
<br>
Ansvarig för organisationsutvecklingsgruppen<br>
<br>
Notera: För att den ändring som min motion föreslår ska börja gälla krävs två beslut på varandra följande års- eller medlemsmöten. Det innebär att om förslaget antas på ordinarie årsmöte måste det ratifieras på ett senare medlemsmöte innan det börjar gälla.<br>
<br>

<br>
<br>
STYRELSENS YTTRANDE<br>
<br>
Styrelsen är positiv till motionen, inte minst i ljuset av den planerade totala stadgerevisionen. Motionen tillåter den att utföras i höst, efter EU-valet som vi behöver fokusera på. Det är också positivt att motionen höjer ribban för en sådan stadgerevision till 75% majoritet, så att vi alla måste vara i praktiken helt överens om våra framtida arbetsformer.<br>
<br>
Styrelsen yrkar enigt årsmötet<br>
att bifalla motionen.<br>
<br>
<br>

<br>
<br>
Ändringsyrkande 1<br>
<br>
Årsmötet beslutar att<br>
§20 ändras till<br>
Citat:
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.<br>
<br>
Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.
<br>
<br>

<br>
<br>
Tråden stänger för votering klockan 1100 söndag. Notera att denna motion ändrar på en del av det som även motion 9 vill ändra på. Ett ja till motion 7 tar alltså företräde framför den skrivning, som motion 9 skapar.<br>


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #131759
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 16:40

Kan vara intressant att ta med vad den i en första läsning redan antagna motion 9 säger:Citat:
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten med minst två veckors mellanrum.


Så min tolkning på skillnaden (rätta mig om jag har fel) är att motion 9 versionen kräver två möten med 50% stöd och två veckors mellanrum, medan motion 7 versionen kräver två möten med 75% stöd, men att mötena kan vara för- och eftermiddag samma dag om styrelsen så vill.Ur stadgerevisionssynpunkt borde båda versionerna fungera lika bra, men motion 9 versionen har ett mycket bättre kupp-skydd.


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
  (#3) Gammal
jolindbe Inte uppkopplad
 
Inlägg: 48
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #131768
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 16:49

Kan man inte ta det starkaste från motion 7 och 9, och bygga ihop till:Citat:
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.


Det känns lite konstigt att man annars kan ändra regler om partiets upplösande, mål, organisationsform, osv, med 51% majoritet med två veckors mellanrum.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
jolindbe Inte uppkopplad
 
Inlägg: 48
Reg.datum: Dec 2008

Länk: #131778
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 16:57

Detta är ett ändringsyrkande:Jag yrkar på att ändra motion 7, för att inte utradera en positiv effekt av den redan antagna motion 9, så att §20 ändras tillCitat:
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #131786
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 17:05

Ett ändringsyrkande från jolindbe är mottaget.


   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Adam Eltér Inte uppkopplad
 
Adam Eltérs avatar
 
Inlägg: 126
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #131860
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 19:16

Citat:
jolindbe (2009-Mar-07)Detta är ett ändringsyrkande:Jag yrkar på att ändra motion 7, för att inte utradera en positiv effekt av den redan antagna motion 9, så att §20 ändras tillCitat:
Partiets stadgar, utom paragraferna §1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM, § 10 ÅRSMÖTE, § 11 MEDLEMSMÖTE, § 20 STADGEÄNDRING samt § 21 UPPLÖSNING, kan ändras genom beslut på årsmöte eller medlemsmöte om beslutet tas med minst 75 procent majoritet.Samtliga paragrafer kan ändras genom beslut på två på varandra följande års- eller medlemsmöten med minst två veckors mellanrum, om besluten tas med minst 75% majoritet.


Bra, men jag skulle vilja ha ännu längre tid mellan mötena, kanske 1-2 månader. Vad tycker ni andra?


Ordförande för Ung Pirat Västra distriktet
Ordförande för Ung Pirat Halmstad

Mail: adam.elter [at] piratpartiet.se
Skype: adamelter
Twitter: adamelter
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #131864
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 19:33

Citat:
Wannabe_lawyer (2009-Mar-07)Bra, men jag skulle vilja ha ännu längre tid mellan mötena, kanske 1-2 månader. Vad tycker ni andra?
Nej.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #131865
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 19:35

Citat:
Wannabe_lawyer (2009-Mar-07)Bra, men jag skulle vilja ha ännu längre tid mellan mötena, kanske 1-2 månader. Vad tycker ni andra?


En för lång minimumtid mellan möten kan vara ett problem om det är något vi måste genomföra av "legitima" (ej kuppförsök) skäl, och vi borde därför inte begränsa oss för mycket. Två veckor borde vara tillräckligt lång tid för att få ihop tillräckligt många medlemmar för att stoppa ett kuppförsök.


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
  (#9) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #131887
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-07, 20:43

Jag tycker Kadelake förklarade skillnaden bra i ett inlägg under fördiskussionen om motion 9 http://forum.piratpartiet.se/FindPost131375.aspx

Citat:
Kadelake (2009-Feb-17)

Anledningen till att jag föreslår enkel majoritet och två läsningar är att jag tycker majoriteten borde bestämma. Minimitiden mellan mötena tycker jag väger upp eventuell "sårbarhet" som uppkommer.


Det utförliga resonemanget om olika kuppscenarier i http://forum.piratpartiet.se/FindPost130625.aspx kan också vara relevant att läsa.Min slutsats är att med 2 veckors mellanrum mellan mötena så finns det nog med tid att informera alla medlemmar om att det är stadgeändring på gång och att det finns anledning att ta reda på vad som föreslås och ta ställning i frågan. Därför räcker det att begära enkel majoritet. Att kräva 75% i det läget, med god tid att informera, är att inte respektera medlemsmajoriteten.Skrivningen som redan antagits i motion 9 är bättre av dessa skäl, och jag

yrkar därför avslag på motionen.


  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
Svara med citat
  (#10) Gammal
Jon Severinsson Inte uppkopplad
 
Jon Severinssons avatar
 
Inlägg: 355
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #132029
Standard RE: 34. Diskussion om motion 07 - 2009-03-08, 09:46

Tänkte bara säga min åsikt om det hela:För att kuppskyddet ska fungera krävs en tidsgräns, och jag tror två veckor (motion 9 och motion 7 med ändringsyrkandet) är lagom.

Jag ser inget direkt fel med 75% (motion 7 i orignal och motion 7 med ändringsyrkandet), stadgar bör, liksom grundlagen, vara svåra att ändra på. Men med krav på två möten så ser jag inte heller något behov. Jag föredrar därför motion 09 över motion 7 med ändringsyrkandet över motion 7 i orignal.Därför tänker jag rösta för tillägsyrkandet i den initiala omröstningen, för att sedan rösta mot motionen i sin helhet (oavsätt om tillägsyrkandet går igenom eller inte) i den andra omröstningen.


Gestapo ansåg inte att Anne Frank hade rent mjöl i påsen
— "Tomten", insändare till SvD

Kopiering är lika mycket stöld som fotografering är kidnappning.
— Fritt tolkat av lholmq42
  Skicka ett meddelande via ICQ till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via AIM till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via MSN till Jon Severinsson Skicka ett meddelande via Yahoo till Jon Severinsson  
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
27. Diskussion om motion 04 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 32 2009-03-08 09:54
26. Diskussion om motion 03 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 25 2009-03-08 09:32
24. Diskussion om motion 01 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 30 2009-03-08 09:31
25. Diskussion om motion 02 Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 24 2009-03-08 09:21
11. Motion 09, diskussion Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 65 2009-03-07 12:16Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com