Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
PP-black sheep Inte uppkopplad
 
Inlägg: 134
Reg.datum: Jun 2009
Standard 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-20, 22:08

<FONT size=4><U><STRONG>Här diskuterar vi verksamhetsplanen</STRONG></U> </FONT><FONT size=2>som Stefan Flod skrivit i samråd med Mårten</FONT><br>
<br>
<STRONG>VERKSAMHETSPLAN 2009<br>
<br>
Inledning</STRONG><br>
Årsmötet väljer styrelsen. Styrelsen är den enda gruppen som fattar kollektiva formella beslut med votering. Styrelsen ansvarar för de riktigt stora puckarna, som vilka saker som ska göras under året, och vad de får kosta. En klassisk budget, alltså. Däremot säger styrelsen ingenting om hur. Det delegeras i stället till...<br>
<br>
...partiledaren, som styrelsen utser för att leda den operativa organisationen och verkställa styrelsens beslut. Partiledaren har alltså full beslutsrätt över den operativa organisationen, och förväntas också ta egna initiativ. Partiledaren svarar också mot styrelsen för att styrelsens beslut utförs. Men eftersom partiledaren inte kan göra allting själv, så delegeras ansvaret till andra individer. Både full beslutsrätt och motsvarande ansvar för vad som händer. Distriktsledarna får ansvar för geografiska områden; funktionsledare får ansvar får specifika funktioner som Teknik &amp; Drift. De ledarna får också en tillhörande budget för att utföra sina uppgifter, som de själva bestämmer över.<br>
<br>
Dessa individer delegerar ansvaret vidare ut mot organisationens kanter: distriktsledarna delegerar till valkretsledare, valkretsledarna delegerar till kommunledare. Vissa kommuner har till och med stadsdelsledare. Det är en viktig del av vår decentralisering att trycka ut ansvaret så långt det går mot organisationens kanter, som är det enda stället vi kan växa på. En kommunledare känner potentiella stadsdelsledare i sina sociala nätverk mycket bättre än vad distriktsledaren gör.<br>
<br>
Partiledaren samlar också med jämna mellanrum till ledningsmöte. Det är mest en stödfunktion för alla nyckelpersoner ? distriktsledare, funktionsledare ? för att kunna dela med sig av tankar och funderingar kring vad som händer i organisationen. Men ledningsgruppen tar inga kollektiva beslut: det är fortfarande individerna med ansvar för funktionerna som fattar besluten som diskuteras, om än i samförstånd med ledningsgruppen i övrigt. Ledningsmötet följer också upp vad som är på gång och ser till att saker inte ramlar mellan stolarna.<br>
<br>
Men den viktigaste resursen i organisationen är den enskilde aktivisten. De som vi uppmuntrar att agera, att våga agera, att prata med vänner och bekanta, och att hitta på nya sätt att sprida idéerna. Det ska finnas så lite som möjligt i vägen för att aktivister ska kunna ta initiativ. Och den enkla prinicipen är hela organisationen byggd efter.<br>
<br>
Mer om piratpartiets arbetssätt finns beskrivet på följande länkar:<br>
<A class=SmlLinks href="http://forum.piratpartiet.se/Topic127801-56-1.aspx" target="_"blank""><FONT color=#702080>http://forum.piratpartiet.se/Topic127801-56-1.aspx</FONT></A><br>
<A class=SmlLinks href="" target=_blank><FONT color=#702080>http://rickfalkvinge.se/files/2009/10/lokal-organisation-och-kommunikation.pdf</FONT></A><br>
<br>
<I>Disposition</I><br>
Verksamhetsplanen inleds med en brödtext där varje mål Piratpartiet har beskrivs. Sedan följer målen som baseras på Piratpartiets styrelses mål som presenterades på årsmötet 2009 i punktform.<br>
<br>
<br>
<B>Verksamhetsplan 2009</B><br>
Piratpartiets operativa organisation med styrelsen som stöd ska bedriva en riksomfattande valkampanj för EU-valet 2009 med målet att ta mandat i parlamentet.<br>
<br>
Under Almedalsveckan 2009 så kommer styrelsen samt andra intresserade centrala medlemmar få konkret erfarenhet av politiskt lobbyarbete och nätverkande. Genom sin roll som Sveriges främsta mötesplats för politiker, partiföreträdare och företrädare för myndigheter, företag och Intresseorganisationer är Almedalsveckan en perfekt plattform för att synas och samtidigt ett tillfälle att få knyta vitala kontakter och påverka Sveriges toppolitiker och företrädare i våra frågor.<br>
<br>
Partiet genom den operativa organisationen kommer delta på Dreamhack i syfte att värva medlemmar, prata med väljare och synas.<br>
<br>
Piratpartiet bör även om styrelsen anser sig kunna ha råd delta på större evenemang som är av stor vikt för partiet. Exempelvis bör Pridefestivalen i Stockholm vara ett av dessa evenemang som prioriteras.<br>
<br>
Enskilda landsomfattande kampanjer utöver valkampanjen för EU-valet 2009 är något styrelsen genom den operativa organisationen vill genomföra. Detta i syfte att belysa Piratpartiets politik i ett snävare fokus ökar förhoppningsvis partiets lång- och kortsiktiga strategi samt belyser frågor som lätt glöms bort i media. Ett exempel på en sådan kampanj kan vara en landsomfattande kampanj mot patent.<br>
<br>
Partiet viktigaste val detta år är EU-valet men styrelsen behöver även ha ett fokus på val 2010. Styrelsen behöver utreda om partiet ska ställa upp även i andra val 2010 än bara riksdagsvalet. Styrelsen behöver även genomföra ett primärval till valsedlar 2010 samt utreda de ekonomiska, politiska och organisatoriska förutsättningar för val 2010.<br>
<br>
De ekonomiska förutsättningarna är en del av förutsättningarna för att kunna bedriva en valkampanj i stor skala. Piratpartiet är idag ett seriöst parti som samhället, media och väljare tar på allvar. Därför är det även viktigt att partiet fortsätter att se ut som ett professionellt parti med sikte på de beslutsfattande rummen. En stark finansiering är en viktig förutsättning för detta. Sökandet av mer och starkare finansiering ska prioriteras.<br>
<br>
Under verksamhetsåret så ser vi en uppsjö av sakfrågor som täcks av principprogrammet vara på våra politikers bord upp till röstning inom en snar framtid. Exempel på sakfrågor vi behöver kontinuerligt bevaka och reagera på är IPRED, ACTA-förhandlingarna, FRA, Datalagringsdirektivet, Telekompaketet, The Pirate Bay-rättegången med mera.<br>
<br>
De frågor Piratpartiet driver idag ser vi idag spridas över hela Europa och världen. Det är viktigt att erfarenheter från alla Piratpartiet i Europa och världen tas tillvara. Piratpartiet är det Piratparti som startades upp först i piratrörelsen och det är därför viktigt att vi drar i trådarna för en globalare piratrörelse.<br>
<br>
Ung Pirat, Piratpartiets ungdomsförbund är idag Sveriges största politiska ungdomsförbund med en allt snabbare tillväxt. Unga människor i Piratrörelsen är av yttersta vikt för framgång även för partiet. Ung Pirat är helt självständigt från partiet men har precis som tidigare år ett nära samarbete med Piratpartiet både operativt, politiskt och ekonomisk på en solidarisk basis. Detta ska även fortsätta och uppmuntras.<br>
<br>
<B>Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genom Piratpartiets operativa organisation genomföra följande:</B><br>
<br>
- Genomföra valkampanj för EU-valet 2009.<br>
- Delta på Almedalen 2009.<br>
- Delta på DreamHack 2009.<br>
- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride bör vara bland dessa.<br>
- Genomföra minst en landsomfattande kampanj utöver valkampanjen.<br>
- Förbereda för val 2010.<br>
- Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering.<br>
- Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av principprogram.<br>
- Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket.<br>
- Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.<br>
<br>
<STRONG><FONT size=3>Tommten"s<br>
</FONT>Tillägsyrkande på Stefan Flods verksamhetsplan 2009:<br>
<br>
</STRONG>Grästrotsverksamheten i partiet är viktigt. Beslut om vilka sakpolitiska frågor partiet ska driva bör därför inte ensamt beslutas av styrelsen. Det delegeras istället till...<br>
<br>
... medlemmarna. Styrelsen har i uppgift att försöka söka majoritetsbeslut från medlemmarna vid sakpolitik. Styrelsen ska ge uppmärksamhet om viktiga relevanta händelser och sakfrågor till medlemmarna och vara lyhörd. Det kan bland annat göras genom att de delegerar ansvaret vidare ut mot organisationens kanter: distriktsledarna delegerar till valkretsledare, valkretsledarna delegerar till kommunledare. Vissa kommuner har till och med stadsdelsledare. Det är en viktig del av vår decentralisering att trycka ut ansvaret så långt det går mot organisationens kanter, som är det enda stället vi kan växa på. En kommunledare känner potentiella stadsdelsledare i sina sociala nätverk mycket bättre än vad distriktsledaren gör. Styrelsen bör därför tillsätta en arbetsgrupp för att utreda hur man på bästa sätt kan främja partiets gräsrotsverksamhet och få förankring och acceptans av styrelsens kommande beslut bland medlemmarna. Arbetsgruppen får uppdraget att ge förslag på vad som kan förbättras och effektiviseras för att på ett smidigt sätt få med hela partiet.<br>
<br>
<B>Årsmötet uppdrar åt styrelsen att genom Piratpartiets operativa organisation genomföra följande:</B><br>
<br>
- Genomföra valkampanj för EU-valet 2009.<br>
- Delta på Almedalen 2009.<br>
- Delta på DreamHack 2009.<br>
- Delta på övriga event som styrelsen anser sig kunna ha råd att genomföra bra. Pride bör vara bland dessa.<br>
- Genomföra minst en landsomfattande kampanj utöver valkampanjen.<br>
- Förbereda för val 2010. <br>
- Kontinuerligt söka mer och starkare finansiering.<br>
- Kontinuerligt bevaka och reagera på utvecklingen inom de frågor som täcks av principprogram.<br>
- Kontinuerligt samarbeta med övriga piratpartier för att sprida idéerna inom och utom riket.<br>
- Samarbeta med Ung Pirat operativt och ekonomiskt på en solidarisk basis.<br>
- I största möjliga mån försöka söka majoritetsbeslut bland medlemmarna om viktiga sakpolitiska frågor.<br>
- Tillsätta en arbetsgrupp för främjande av medlemmarnas inflytande. <FONT size=1><br>
</FONT><br>
<br>
Möjligheten till yrkanden stänger torsdag klockan 22.00. Tråden är öppen för vidare diskussioner till lördag klockan 10.00.<br>
<br>
<br>
EDIT: Förtydligande om sluttider för yrkanden respektive diskussionens stängning.
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #174471
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-20, 22:27

Det står inte vems förslag detta är. Dessutom finns flera under http://forum.piratpartiet.se/Forum507-1.aspx. Vore bra om mötesordförande kan styra upp det.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Tommten Inte uppkopplad
 
Inlägg: 3 883
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #174480
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-20, 22:52

Struntar vi i mitt Tilläggsyrkande på verksamhetsplanen i den här diskussionen?
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
PP-black sheep Inte uppkopplad
 
Inlägg: 134
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #174489
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-20, 23:45

Citat:
agnesson (2009-Oct-20)Det står inte vems förslag detta är. Dessutom finns flera under http://forum.piratpartiet.se/Forum507-1.aspx. Vore bra om mötesordförande kan styra upp det.
Ursprungligen skrev Mårten ett förslag men som fick mycket stryk och det som presenteras för diskussion är skrivet av Stefan i samråd med Mårten.

Citat:
Tommten (2009-Oct-20)Struntar vi i mitt Tilläggsyrkande på verksamhetsplanen i den här diskussionen?
Beklagar att vi missade tilläggsyrkandet, men underlaget är nu uppdaterat
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #174491
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-21, 00:34

Jag yrkar bifall på Stefans ursprungsyrkande och avslag på Tommtens tilläggsyrkande.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
Macco Inte uppkopplad
 
Maccos avatar
 
Inlägg: 1 124
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #174503
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-21, 06:29

yrkar bifall på stefans förslag på VP samt tommtens tillägg.


Fd. PiratPartist
Avgång: Jag kan inte stödja ett parti som inte är för skyddad integritet genom sekretess. Stöder man inte grova brottslingar som sprider sekretessmaterial så skall man inte rösta på dem.
"Life is eternal for you, When you pass the gate of Hel, come to the end of the row, The Beast and the God conjoined"
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Simon B. Inte uppkopplad
 
Inlägg: 35
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #174517
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-21, 07:41

Som jag förstår ger Tommtens tilläggsyrkande mer makt åt medlemmarna (direktdemokrati), med sidoeffekt att det kräver aningen mer tid och kraft av styrelsen för att få viktiga sakfrågor beslutade, samt trolig sidoeffekt att fler medlemmar blir intresserade efter att de tyckt till. (Själv hittade jag hit igår och idag just pga chansen att rösta och tycka till.)

Samtidigt lämnas i Tommtens tilläggsyrkande utrymme för styrelsen att avgöra vilka kollektiva beslut som styrelsen tar själv, och vilka som är både viktiga och sakpolitiska och därmed tillfaller medlemmarna att besluta om.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #174518
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-21, 07:42

Från protokolltråden:Citat:
Tycker det är oansvarigt att genomföra en kampanj med det ekonomiska läget vi har. Enligt sidan Guldpirat så rasar saldot mot oblivion. Tänkte just nu yrka på att stryka kampanjen från verksamhetsplanen, men inser att det är försent.Apropå dessa kampanjer så märks inte dessa i min hemstad, läs: jag har inte fått mail om aktiviteter, ej heller märker jag något på stan.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #174552
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-21, 10:41

Jag tycker Tommtens tilläggsyrkande inte hör hemma i en verksamhetsplan, och därför går utanför det mandat som detta medlemsmötet har att behandla ärenden.Ska reglerna om sakpolitik bara gälla under 2009? Om det är generella regler för styrelsens arbete så bör de arbetas in i stadgarna, alternativt presenteras som ett separat beslut. Och några sådana ärenden fanns inte i kallelsen, vilket gör att de som skulle kunna vara intresserade av ett sådant ärende kanske inte är närvarande.Jag kan acceptera att verksamhetsplanen skulle kunna inkludera tillsättadet av en arbetsgrupp som Tommten föreslår.Men jag vill alltså yrka AVSLAG på Tommtens tilläggsyrkande som det är formulerat eftersom jag anser det vara stadgevidrigt att fatta ett sådant beslut som del av en verksamhetsplan.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #174557
Standard RE: 16: Verksamhetsplan - diskussion - 2009-10-21, 10:56

Även jag yrkar avslag på Tommtens tilläggsyrkande.Motivering:

Förslaget som helhet bör komma i form av en motion till nästa medlemsmöte. Vi skulle dock (som Mikael Nilsson redan påpekat) kunna ge styrelsen i uppdrag att bereda ärendet genom den arbetsgrupp som Tommten föreslagit.Citat:
Styrelsen bör därför tillsätta en arbetsgrupp för att utreda hur man på bästa sätt kan främja partiets gräsrotsverksamhet och få förankring och acceptans av styrelsens kommande beslut bland medlemmarna. Arbetsgruppen får uppdraget att ge förslag på vad som kan förbättras och effektiviseras för att på ett smidigt sätt få med hela partiet.


För att kunna göra detta krävs att Tommten ändrar sitt yrkande eller att någon inkommer med ett nytt yrkande.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Verksamhetsplan 2010 Tommten Ung Pirat Sundsvall 6 2010-03-19 23:12
Verksamhetsplan 09/10 Paulsrud Piratstudenterna i Uppsala 9 2009-12-02 20:51
40. Diskussion om verksamhetsplan Rick Falkvinge Årsmöte 7-8 mars 2009 24 2009-03-08 09:36
Punkt 16 - Verksamhetsplan Stefan Flod Ung Pirats förbundskongress 2007 3 2007-09-03 03:19
19: Val av verksamhetsplan, budget Rick Falkvinge Årsmöte den 21-22 april 2007 1 2007-04-22 12:28Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com