Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer.

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Piratpartiet har sedan starten varit mycket engagerat för att stärka rättssäkerheten i Sverige. Många konkreta förslag har funnits i tidigare programtexter och valmanifest. När man lade dem bredvid varandra gav de dock ett sammantaget intryck av en rad lösryckta, detaljerade åsikter som aktualiserats av olika fildelningsrättegångar, ofta uttryckta med alarmistiska ordalag och därför inte helt förtroendeingivande.

Här har styrelsen därför gjort ett försök att ta ett helhetsgrepp runt frågorna om rättssäkerhet. I separata propositioner utvecklas frågor om ordningsmaktens arbete, kriminalvård och konstitution.

Styrelsen noterar att vårmötet 2012 redan beslutat
  1. Lagen om förverkande av hjälpmedel ska ses över så att polisen istället för att förverka hjälpmedlen, enbart får förverka den information på datorer och lagringsmedia som är förknippad till det begångna brottet.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


YrkandenAv: styrelsen Yrkande P26-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Rättsstatens grundläggande principer måste värnas och stärkas: Likhet inför lagen. Vid utredning ska åklagare och polis i lika grad undersöka och beakta sådant som talar för den misstänkte, som sådant som talar mot. Offentliga domstolsförhandlingar och domar. För en dom ska skuld vara visad bortom varje rimligt tvivel. Ingen ska betraktas eller behandlas som skyldig utan dom som vunnit laga kraft."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P26-Y02 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Rätt till offentlig försvarare vid alla mål för brott där fängelse finns i straffskalan."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P26-Y03 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    4 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Nämndemannasystemet reformeras så att nämndemännen återgår till att vara bisittare till domarna utan egen rösträtt, de ges ett rimligt arvode/full ersättning för förlorad arbetsförtjänst och rekryteringsprocessen öppnas upp så att nämndemän likt valförrättare rekryteras från en bredare intresserad allmänhet än dem som är med i politiska partier."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P26-Y09 (Bortröstad)
Av: AndersLindbäck
Tillbakadraget yrkande P26-Y10 (Bortröstad)
Av: xpndr


Av: styrelsen Yrkande P26-Y04 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Den särskilda terroristlagstiftningen avskaffas. Den sätter rättssäkerheten ur spel, och riskerar att i sin förlängning kunna användas för att skrämma och förfölja immigranter och oliktänkande. Övriga befintliga lagar ger redan tillräckliga möjligheter att på ett rättssäkert sätt lagföra verkliga terrorister."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P26-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister, så att ekonomiskt starkare parter har mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att de har större resurser för att klara av en komplicerad rättsprocess. Det kan t ex ske genom begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader, och/eller kriminalisering av obefogade stämningar."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P26-Y11 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Av: styrelsen Yrkande P26-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 8 personer gillar    7 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P26-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Handläggningen av uppehållstillstånd får ta maximalt 12 månader. Migrationsverket ska tillföras de resurser som behövs för att uppnå detta."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P26-Y08 (Propositionens ursprungliga yrkande) 11 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för dem som idag befinner sig på flykt."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P24-Y03 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:19 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P26-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Nämndemannasystemet behövs för att säkerställa att folk döms av sina likar. De som utnämns till nämdemän bör vara vanliga människor och representera samhället i stort. "
Det sker att nämdemännen röstar bort juristen om de anser det nödvändigt med hänsyn till omständigheterna. Vi behöver ett system där de som dömmer är vanliga människor som då sitter med och ser till att dommarna är korrekta.

Tyvärr är det idag praxis att de som sitter som nämdemän är politiskt aktiva på ett eller annat sätt - men enligt lagen så finns inget krav på det utan det står bara att det skall vara vanliga människor.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-02, 17:21 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
Vagt och otydligt - vad menas med detta ?
xpndrs avatar
2012-10-02, 17:57 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P26-Y10:
att att mötet antar ställningstagandet: "Piratpartiet anser att systemet med nämndemän helt bör avskaffas"
2012-10-06, 05:34 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning eller könsidentitet måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för dem som idag befinner sig på flykt."
P24-Y03 är samma sak.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt
2012-10-06, 05:41 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
För det finns säkert någon som tror att vi vill ha en rättsosäker asylprocess? Eller inte. Onödigt floskelyrkande!
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-12, 14:37 #7
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
Ja detta är faktiskt bra att det står i vårt program som senare kan ge möjlighet att rätta till brister i asylprocessen.
2012-10-14, 09:40 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Nämndemannasystemet behövs för att säkerställa att folk döms av sina likar. De som utnämns till nämdemän bör vara vanliga människor och representera samhället i stort. "
Nämndemannasystemet är rättsosäkert, eftersom nämndemännen - som inte är juridiskt skolade - helt enkelt saknar kompetens att döma. Den politiska och dömande makten bör skiljas åt.
2012-10-14, 09:43 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P26-Y11:
att att mötet antar ställningstagandet: "Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister, så att ekonomiskt starkare parter har mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att de har större resurser för att klara av en komplicerad rättsprocess. Det kan t ex ske genom begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader."
"kriminalisering av obefogade stämningar" bör inte alls föreslås; det skulle kunna vara det (strukna) förslaget från ursprungliga valmanifestet 2010, som baseras på något slags primitiv "öga för öga, tand för tand"-retorik gentemot upphovsrättsindustrin. Vi måste vara ett mer utvecklat parti, som höjer oss bort från sådant.
2012-10-25, 20:55 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Nämndemannasystemet reformeras så att nämndemännen återgår till att vara bisittare till domarna utan egen rösträtt, de ges ett rimligt arvode/full ersättning för förlorad arbetsförtjänst och rekryteringsprocessen öppnas upp så att nämndemän likt valförrättare rekryteras från en bredare intresserad allmänhet än dem som är med i politiska partier."
Det vore ett steg bakåt och att slänga ut barnet med badvattnet. En mer genomtänkt lösning behövs.
2012-10-25, 21:01 #11
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P26-Y11:
att att mötet antar ställningstagandet: "Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister, så att ekonomiskt starkare parter har mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att de har större resurser för att klara av en komplicerad rättsprocess. Det kan t ex ske genom begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader."
Jag tror inte heller kriminalisering är en bra lösning.
2012-10-25, 21:47 #12
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag gillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
Ja detta är faktiskt bra att det står i vårt program som senare kan ge möjlighet att rätta till brister i asylprocessen.
Det är ju fullständigt självklart att vi vill ha en rättssäker asylprocess. Yrkandet är onödigt, tar plats, och säger ingenting alls om vad det innebär. Det tillför absolut ingenting på något sätt. Meningslös text bara.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-25, 21:53 #13
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det är ju fullständigt självklart att vi vill ha en rättssäker asylprocess. Yrkandet är onödigt, tar plats, och säger ingenting alls om vad det innebär. Det tillför absolut ingenting på något sätt. Meningslös text bara.
Du tänker så, kan vara en poäng att inte ha fluff.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
2012-10-25, 22:20 #14
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Jag tänker att det dessutom låter onödigt alarmistiskt och kritiskt, det antyder ju att det inte är rättssäkert nu t.ex..
Henrik Brändéns avatar
2012-10-26, 14:55 #15
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag tänker att det dessutom låter onödigt alarmistiskt och kritiskt, det antyder ju att det inte är rättssäkert nu t.ex..
Precis min anledning att vilja ha ställningstagandet. Det finns många brister med den rättssäkerheten idag, även om det blivit bättre än för tio år sedan.

Det är just detta vi måste lära oss: Inte bara slå fast en princip "rättssäkerhet". Utan sedan hävda den principen på de ställen, där samhället idag inte lever upp till principen. Först då blir det tydligt vad vår politik betyder för enskilda, konkreta människor. Och först då når vi fram till dem.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-28, 20:15 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för de homosexuella som idag befinner sig på flykt."
Inte bara homosexuella utan även transar m fl befinner sig på flykt!
2012-10-28, 21:04 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för de homosexuella som idag befinner sig på flykt."
Henrik har rätt, det andra yrkandet som inkluderar fler är bättre.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:34 #18
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P26-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Nämndemannasystemet behövs för att säkerställa att folk döms av sina likar. De som utnämns till nämdemän bör vara vanliga människor och representera samhället i stort. "
Nämndemännen är sveriges jurysystem som gör att man kan dömas av sina likar.
AndersLindbäcks avatar
2012-10-28, 22:37 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Nämndemannasystemet reformeras så att nämndemännen återgår till att vara bisittare till domarna utan egen rösträtt, de ges ett rimligt arvode/full ersättning för förlorad arbetsförtjänst och rekryteringsprocessen öppnas upp så att nämndemän likt valförrättare rekryteras från en bredare intresserad allmänhet än dem som är med i politiska partier."
Dumheter. Man ändrade detta för att hjälpa vanliga människor få större rättstro och öka rättsäkerheten. Vi kan inte ta bort nämdemannasystemet bara för att de politiska partiernas rekryteringssätt stinker. Reformera hur nämdemän rekryteras så får man ett bättre och rättsäkrare domstolsväsende.
2012-10-29, 17:00 #20
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P26-Y11:
att att mötet antar ställningstagandet: "Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister, så att ekonomiskt starkare parter har mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att de har större resurser för att klara av en komplicerad rättsprocess. Det kan t ex ske genom begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader."
Jag gillar P26-Y05 också men det här är bättre.
2012-10-31, 16:40 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister, så att ekonomiskt starkare parter har mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att de har större resurser för att klara av en komplicerad rättsprocess. Det kan t ex ske genom begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader, och/eller kriminalisering av obefogade stämningar."
Vadå kriminalisering av obefogade stämningar? Vad innebär det? Ska alla stämningar som failar kriminaliseras? Dessa kan ju ses som obefogade eftersom de failat.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Tommten
Henrik Brändéns avatar
2012-11-01, 16:36 #22
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av acwder Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P26-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "Stärk ställningen för den ekonomiskt svagare parten i juridiska tvister, så att ekonomiskt starkare parter har mindre chans att driva genom sin vilja med svagt juridiskt underlag bara för att de har större resurser för att klara av en komplicerad rättsprocess. Det kan t ex ske genom begränsningar av den svagare partens ansvar för motpartens rättegångskostnader, och/eller kriminalisering av obefogade stämningar."
Vadå kriminalisering av obefogade stämningar? Vad innebär det? Ska alla stämningar som failar kriminaliseras? Dessa kan ju ses som obefogade eftersom de failat.
Med samma resonemang borde varje åklagare som förlorar ett mål själv åtalas för obefogat åtal. Självklart är rekvisitet för att ett åtal ska vara obefogat högre än att det failar. Så här skriver brottsbalken 15 kap 5 §: "Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader." För obefogade stämningar är det nog rimligt att ribban läggs ytterligare lite högre.
RikMattss avatar
2012-11-04, 08:24 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
Ja, men då måste man ha klart för sig att det innebär längre behandlingstider och en "effektivare" jakt på dem som fått avslag.
RikMattss avatar
2012-11-04, 08:26 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Handläggningen av uppehållstillstånd får ta maximalt 12 månader. Migrationsverket ska tillföras de resurser som behövs för att uppnå detta."
Det går inte att kräva både rättssäkerhet och tidsbegränsning och sedan i en grandios gest kräva resurser för detta.

Rent önsketänkande/nånannanism.
2012-11-04, 13:12 #25
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
En förutsättning för yrkandet är att vi har en rättsosäker asylprocess idag, och det är ett ställningstagande som är tveksamt.

Det är dessutom mer en floskel än ett ställningstagande eftersom rättsäkerheten påverkas av så många andra faktorer, som resursanlag till migrationsverket, krav på kort handläggningstid, humanitära hänsyn opinionstryck o.s.v.
I de fall som rivek upp mediastormar verkar ofta media och debattörer vara emot en rättssäker process
Henrik Brändéns avatar
2012-11-04, 13:20 #26
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
En förutsättning för yrkandet är att vi har en rättsosäker asylprocess idag, och det är ett ställningstagande som är tveksamt.
Nej. Den enda förutsättningen för yrkandet är att vi önskar att det ska vara så. På andra ställen finns förslag om att vi ska ta ställning för parlametarism, allmän rösträtt och offentliga rättegångar.

Sedan är jag i och för sig övertygad om att det finns problem i rättsäkerheten runt asylprocessen. Bara häromdagen riktades t ex allvarlig kritik mot migrationsverkets nonchalanta sätt att välja biträden till de asylsökande inför prövningen i migrationsdomstolen, som lett till genomgående låg erfarenhet och kompetens hos dem som ska hjälpa dem tillvarata sina intressen i en för dem mycket viktig process.

Med det ställningstagande som föreslås får våra blivande parlemantariker en tydlig instruktion om hur de ska rösta om och när ett förslag dyker upp om att försöka göra något åt den situationen.
2012-11-04, 13:22 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Handläggningen av uppehållstillstånd får ta maximalt 12 månader. Migrationsverket ska tillföras de resurser som behövs för att uppnå detta."
Det är inte realistiskt att tro att man kan sätta till de resurser som krävs för att klara målet på tolv månader.
Dessutom har många av de asylsökande inga identitetshandlingar vilket gör att migrationsverket får lägga stora resurser på att fastställa en individs identitet.

Något som fördröjer processen och bidrar till att göra den mer till en tävling om vem som kan komma med den mest trovärdiga berättelsen.

Ett sätt att minska handläggningstiderna vora att direkavisa alla som inte kan styrka sin identitet. Men vill vi ha det så?

Många som smugglas in uppmanas att kasta sina idhandlingar just för att förlänga asylprocessen och inte bli skickade tillbaka till det EUland de först anlänt till. Enligt Dublinöverenskommelsen ska ett asylärende ska hanteras av det land den sökande först kommer till.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 19:50 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
Avslag yrkandet specificerar inte vad som är fel och ska ändras
Christoffer Eldengrips avatar
2012-11-04, 19:54 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y07:
att mötet antar ställningstagandet: "Handläggningen av uppehållstillstånd får ta maximalt 12 månader. Migrationsverket ska tillföras de resurser som behövs för att uppnå detta."
Nej vi ska inte dela ut bottenlösa Pengapåsar till olika myndigheter
2012-11-04, 21:26 #30
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
Avslag yrkandet specificerar inte vad som är fel och ska ändras
Jag tycker yrkandet är ungefär lika nödvändigt som ett yrkande som skulle säga "En fungerande brandkår.". Dvs fullständigt självklart och inte nödvändigt att yrka på alls. Det är givetvis ingen som vill ha "En rättsosäker asylprocess.", så varför ens ta upp att vi vill att den ska vara rättssäker?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-04, 21:33 #31
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag tycker yrkandet är ungefär lika nödvändigt som ett yrkande som skulle säga "En fungerande brandkår.". Dvs fullständigt självklart och inte nödvändigt att yrka på alls. Det är givetvis ingen som vill ha "En rättsosäker asylprocess.", så varför ens ta upp att vi vill att den ska vara rättssäker?
Henrik Brändén förklarar det några inlägg tillbaka.

Det kommer tillfällen då våra riksdagsledamöter skall rösta om något som regeringsparterna hittat på och då är det bra att partimedlemmarna har varit tydliga med riktningen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Rick Falkvinges avatar
2012-11-06, 22:01 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P26-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En rättssäker asylprocess."
Det är alldeles för ospecifikt. Det är ungefär som när någon ställer sig upp och säger "Vi kräver en effektiv brottsbekämpning". Javadå - är alternativet att man vill ha en INEFFEKTIV brottsbekämpning? På samma sätt här - vad är alternativet, en ICKE rättssäker asylprocess?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Megitt, Tommten
2012-11-06, 23:03 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Det kommer tillfällen då våra riksdagsledamöter skall rösta om något som regeringsparterna hittat på och då är det bra att partimedlemmarna har varit tydliga med riktningen.
Menar du att dom skulle tveka, och inte veta om dom ska arbeta för en rättssäker asylprocess, eller om dom ska arbeta för en asylprocess som inte är rättssäker? Då har vi valt fel riksdagsledamöter.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-11-06, 23:10 #34
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Menar du att dom skulle tveka, och inte veta om dom ska arbeta för en rättssäker asylprocess, eller om dom ska arbeta för en asylprocess som inte är rättssäker? Då har vi valt fel riksdagsledamöter.
Ja okej du har en poäng om våra riksdagsledamöter inte jobbade proaktivt och låta någon/några läsa in utförligt vad regeringen kommer med, så är det inte bra.
2012-11-07, 02:03 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Henrik Brändén förklarar det några inlägg tillbaka.

Det kommer tillfällen då våra riksdagsledamöter skall rösta om något som regeringsparterna hittat på och då är det bra att partimedlemmarna har varit tydliga med riktningen.
Det framgår väl redan utifrån principprogrammet att det är självklart att asylprocessen ska vara rättssäker, om nu några riksdagsledamöter skulle tveka om detta.
RikMattss avatar
2012-11-07, 07:10 #36
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Det framgår väl redan utifrån principprogrammet att det är självklart att asylprocessen ska vara rättssäker, om nu några riksdagsledamöter skulle tveka om detta.
Fast jag håller med om kritiken att det inte säger ett skvatt. Självaste Kent Ekeroth nämnde ordet "rättssäkerhet" på valpejl 2010 i samband med FRA-lagen.

Jag gick förresten igenom när det begav sig vilka som nämnde "rättssäkerhet" på valpejl då och skrev om det.

Annars tycker jag att kombinationen krav på kvalitet och det andra yrkandet (som redan gått igenom) sätta en maxtid på handläggning (med löften om obegränsade resurser) är ett recept för fiasko. Man kan inte hårdkoppla alla variabler och göra sina önskningar till krav. Och även om två kvinnor kan föda två barn på 9 månader, så kan inte alla pengar i världen få en kvinna att föda ett barn på 4,5.
Johan mlg Karlssons avatar
2012-11-07, 09:27 #37
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Jag tycker den här typen av yrkanden är toppen!

Inte för oss själva, för någon i riksdagen eller för att vi ska veta vägen frammåt, utan för våra väljares skull.

Ifall jag står vid ett bokbord och någon, medan dom går förbi, frågar mig vad vi vill göra med asylprocessen så kan inte jag ställa mig och ge en 5-minutersförklaring om massa smådetaljer. Utan jag har ungefär 5 sekunder på mig att säga vad vi vill. "Vi vill göra asylprocessen rättssäker" är precis rätt längd för det.

Det är samma ifall en väljare själv skulle läsa våra program. Det är tillräckligt precist för att vi inte ska se dumma ut, men det är inte så jobbigt att det blir svårbegripligt.

Som politik är yrkandet totalt meningslöst, men som pr är det fullständigt genialiskt! Bifall!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur, Henry Rouhivuori
2012-11-07, 14:03 #38
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 26: Sakpolitik: Om rättsstaten och asylpolitik för hbtq-personer -
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Som politik är yrkandet totalt meningslöst, men som pr är det fullständigt genialiskt! Bifall!
Dels kan man säga det oavsett utifrån principprogram och övriga ställningstaganden, dels ska väl detta ändå bara in i en databas och sedan ska någon skriva ihop valmanifest och liknande PR utifrån den, om jag förstått det rätt. Då förefaller det mindre meningsfullt.

Jag tror det är klokt att undvika saker som kommer att missuppfattas då granskande journalister och andra riskerar att gå igenom beslut från möten men jag hoppas inte dessa yrkanden är vad som ska exponeras utåt direkt mot väljarna.

I och för sig så är det svårt att se hur att detta yrkanden skulle kunna uppfattas negativt, men det är lite alarmistiskt och inte särskilt konstruktivt. Det kan man iofs beskylla en hel del annat för att vara också.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com