Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Kan mötet lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna?
Ja 64 94.12%
Nej 4 5.88%
11 mötesdeltagare (13.92 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 79. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse - 2015-03-20, 17:02

06. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014Verksamhetsberättelse för Piratpartiet 2014

Ett förlorat år?


När partiet gick in i 2014 var det med stora förhoppningar och med två stora utmaningar framför oss. Vi skulle försvarar våra platser i EU-parlamentet vid valet i maj och burna av den framgången ta oss in i lokala, regionala och nationella politiska vid höstens nationella val.

Vi hade ägnat tre år åt förberedelser för detta uppdrag. Vi hade en mer utvecklad organisation, en breddad politisk plattform, mer erfarenheter och partiets framgångsrika arbete i EU-parlamentet att luta oss mot.

Ändå står vi här ett år senare efter två svidande misslyckanden. Vår förlust av de två mandaten i EU-parlamentet kompenseras på inget sätt av att tyska Piraten Partei kom in. Det dubbla misslyckandet att inte nå in varken i riksdagen eller i någon av de 35 lokala och regionala beslutande församlingar vi kandiderar strödde salt i såren.

Det går inte att förklara bort ett sådant misslyckande. Det är bara att nyktert konstatera att vi gjorde misstag. Organisationen var inte redo, personer i ledande ställning gjorde felbedömningar, som organisation lyckades vi inte samla oss och fokusera på uppgiften.

En verksamhetsberättelse är inte rätta stället att reda ut varför och hur vi misslyckades, eller hur ansvaret för misslyckandet ska fördelas. En verksamhetsberättelse är platsen att redovisa vad organisationen företagit sig under året och en sådan redogörelse följer nedan.

Men innan den vill vi i den avgående styrelsen ändå avrunda med lite hoppfullare tongångar. För unga oprövade organisationer är misslyckanden bara en katastrof om man inte klarar av att resa sigfrån dem. Annars är de bara en effektiv metod för inlärning. 2014 har inte varit ett förlorat år för piratrörelsen. Internationellt växer vi och skördar framgångar. Vår politik utvecklas och blir bara mer och mer relevant med samhällsförändringen. Och vi lever och lär för att komma igen starkare i framtida val.

1. Partiets inre organisation och arbete


1.1 Lokal verksamhet
I samband med valåret hölls fem uppstartsmöten för länsföreningar, ett återuppväckande av föreningen för Östergötlands län samt 15 uppstartsmöten för kommunföreningar. Partiet ställde upp i lokala val i sammanlagt 35 kommuner och län/regioner. Partistyrelsen budgeterade 2000 kr i grundanslag till varje förening som genomfört medlemsmöte. Partistyrelsen uppdrog ledningen att fördela 135 000 kr till lokala föreningar i tio fokuskommuner, 130 000 kronor budgeterades till aktivistinitiativ. Ett aktivistnätverk med lokala aktivister och kontaktpersoner skapades och underhölls.

Partisekreteraren, Henrik Brändén, och Ung Pirats förbundssekreterare, Mikael Holm, uppmanade lokala partiföreningar och Ung Pirats lokalavdelningar att samverka under valrörelsen.

1.2 Medlemsutbildning
Studier spelar en avgörande roll för att bygga en stark kampanj- och partiorganisation. Med detta i åtanke genomfördes en valledarutbildning (mars), en aktivistutbildning (april), en studiecirkel (april) samt en quiz som släpptes på webben och Facebooksidan. Malin Ahnberg ansvarade för partiets centrala kurser under partisekreteraren, Henrik Brändén, och vice partiledare, Marit Deldén.

1.3 Politik
Principprogrammet och de sakpolitiska programmen lades ihop till ett heltäckande partiprogram, som både trycktes upp och kan läsas på partiets webbplats.

Valmanifestet för PPEU förhandlades och antogs. Valmanifesten för EU-valet samt riksdagsvalet antogs av styrelsen och trycktes upp som ett komplement till kampanjmaterialet.

Under året utsågs ytterligare två politiska talespersoner, Mattias Bjärnemalm inom utrikespolitik och Björn Flintberg inom arbetsmarknad och social trygghet.

En AFK-träff hölls i Uppsala 18/10 i anslutning till höstmötet för att diskutera mötet och partiets framtida politiska utmaningar.

1.4 Intern information / kunskapsöverföring
Hemsidan uppdaterades under året med information om vår politik, valmanifest samt vad våra EU-parlamentariker uträttat. Ett nytt forum lanserades och Piratpartiets officiella facebooksida uppdaterades och underhölls kontinuerligt.

1.5 Organisatorisk samordning
Avstämningen mellan styrelsen och ledningen skedde i form av partiledningsrapporter som skrevs till partistyrelsemötena. Det fanns i stort sätt ingen annan kontakt mellan ledning och styrelse under året bortsett ifrån 2 informella träffar mellan partiledaren, Anna Troberg, och styrelsens sammankallande, Malin Ahnberg. Avstämningen mellan ledningen och EU-parlamentarikerna skedde via deras assistenter då direktkommunikationen havererade.

Avstämningsmöten skedde mellan partisekreteraren, Henrik Brändén, och Ung Pirats förbundssekreterare, Mikael Holm, med cirka tre veckors mellanrum. Partiledaren, Anna Troberg, och Ung Pirats ordförande, Gustav Nipe, hade ett antal möten under året.

Samarbetet mellan vice partiledare, Marit Deldén, och Ung Pirats valamiral, David Midhage, var i stort sätt obefintligt. Nils Agnesson (t o m 2 juli) och Marit Deldén ansvarade för löpande kontakt och samordning med lokala föreningar och grupper av lokalt aktiva.

1.6 Arbetsklimat och arbetsbelastning
För att förbättra arbetsklimatet gjordes satsningar på moderatorer i facebookgruppen. På uppdrag av ledningen arbetade Annika Suikki med medlemsvård till både enskilda aktivister och till lokala föreningar som bildats. Under januari och februari började Marit Deldén och Torbjörn Wester arbeta på heltid, vilket avlastade partiledaren.

1.7 Organisatorisk utveckling
Under höstmötet 2014 bifölls en motion om tidsneutrala möten. Två propositioner bifölls, personuppgiftsombud samt utredning och tidtabell för organisation- och stadgerevision.

I övrigt så har organisationsutvecklingen avstannats under året till förmån för valarbetet.

2. Utåtriktat arbete


2.1 Lokalt kampanjande och aktivism
Partiledaren var på turné under de sista två veckorna i april och besökt Umeå, Härnösand, Sundsvall, en rad orter i Skåne och Karlskrona.

Lokala initiativ och aktiviteter presenterades i allt högre utsträckning i partiets sociala mediekanaler. En katalog med tips och och idéer på utåtriktade verksamheter lades upp på partiets hemsida.

Valstugor fanns under EU-valrörelsen i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Norrköping, Linköping och Västerås. Under EU-valrörelsen delade man på många orter ut material i brevlådor.

Under valrörelsens sista veckor var aktiviteten hög med väldigt många aktiva som spred material och affischerade på en lång rad orter.

Ledningen tog fram en central riksdagsvalkampanj. Under höstvalrörelsen fortsatte man att dela ut material i brevlådor. Valstuga fanns under höstvalrörelsen på samma orter som under EU-valrörelsen.

2.2 Kampanj och valmaterial
Piratshoppen hanterade kampanjmaterialet. Kampanjmaterial till EU-valet togs fram och trycktes: En affisch med vardera av våra tre toppkandidater frambärande var sitt av partiets centrala budskap, en åttasidig folder med toppkandidaterna och våra viktigaste krav, valmanifestet och 200 000 ex av en enkel flyer om en tredjedels A4 tryckt på båda sidor. Mycket profilmaterial, t ex T-shirts och ballonger, fanns inte för leverans under EU-valrörelsen.

Rösta pirat-knappar och klistermärken levererades så de nådde partiaktiva först när en dryg vecka återstod till EU-valet.

Tillsammans med UP genomfördes en valupptakt 5 april i Europahuset med brittiska Piratpartiets partiledare och våra fd EU-parlamentariker.

Crowdfunding till olika event, kampanjer och lokalföreningar återfanns på partiets crowdfundingsida som marknadsfördes hårt på mail och facebook.

Till höstvalrörelsen trycktes valmaterial upp med den nya designen. 300 000 flyers (en tredjedels A4), 100 000 foldrar (vikt A4), 20 000 valmanifest (8 A4-sidor) och därtill 3000 partiprogram. Vidare 1500 ex var av fyra olika A4-affischer, 10 000 ex var av 4 olika A3-affischer och 1500 ex var av tre olika B1-affischer. Av dessa hade alla foldrar gått åt en knapp vecka före valet, medan en del av upplagan av flyers, valmanifest och affischer återstod.

En FRA-kampanj kördes i våra sociala medier veckorna inför den 14 september.

2.3 Mediearbete
Partiet syntes i media, bland annat genom vår fd EU-parlamentariker Christian Engström som deltog i ett antal intervjuer under valåret. Även Amelia Andersdotter och Anna Troberg fick en delmedietid trots det höga trycket under valåret. Torbjörn Wester skapade ett nätverk för support för lokalt insändarskrivande. Torbjörn hade även ansvar för talespersonernas arbete under valperioderna.

2.4 Evenemang och utåtriktade insatser
Partiet närvarade bland annat med en representant på Dreamhack Summer, ett antal personer deltog på almedalsveckan, vi närvarade på pride och deltog i prideparaden. Vi deltog även på bok-och biblioteksmässan i september. Styrelsen beslutade att prioritera ner Dreamhack ekonomiskt och istället samarbeta med UP för att få en bra piratrepresentation där. Ledningen skulle samråda med UP om planeringen av närvaron.

Utåtriktade insatser:
• Rösta Pirat-reklam på videoskärmar i Stockholm x 2, Göteborg, Malmö och Gävle.
• Helsidesannons under Maj månad i magasinet QX.
• Facebook-reklam.
• Radioreklam i Stockholmsområdet (aktivistinitiativ).
• Helsidesannons inför höstvalet i magasinet QX.

3. Internationellt samarbete


Under 2014 deltog ett stort antal svenskar i anslutning till PPEUs uppstartsmöte, där Amelia Andersdotter valts till PPEUs ordförande. Josef Collentine valdes till internationellt ansvarig. Ledaren för brittiska piratpartiet, Loz Kaye, besökte Sverige och deltog i partiets EU-valupptakt i början av april. Ett samarbete etablerades med norska Piratpartiet inför valen.

4. Centrala organ


Under 2014 har alla partiets centrala organ fungerat och fyllt sina funktioner.

4.1 Medlemsmöte och presidium
Under 2014 genomfördes både vårmötet och höstmötet vid de tidpunkter och på de sätt stadgarnaföreskriver. Vårmötet ägde rum 7 april till 18 maj på partiets mötesforum, och höstmötet ägde rum6 oktober till 16 november på samma ställe.

Mötespresidiet bestod under vårmötet av ordförande Lars Johansson och vice ordförandena Jörgen Lindell, Johan Karlsson, Mikael Iresten, Emil Isberg och Andreas Bjärnemalm.

Mötespresidiet bestod under höstmötet av ordförande Andreas Bjärnemalm och vice ordförandena Mikael Iresten och Emil Isberg. Mikael Holm fyllnadsvaldes av partistyrelsen till höstmötet.

4.2 Styrelse
Styrelsen har under 2014 hållit tre fysiska samt fem elektroniska möten. Mötena dokumenterades genom protokoll som återfinns på styrelsebloggen. Därtill har den tillträdande styrelsen för 2015 hållit konstituerande möte den 7 december. Tre per capsulam-beslut har fattats. PC-beslut om lokalavdelningar (28/2), ny sammankallande (1/10) och riksdagslista (17/12).

Under året har styrelsen bestått av:

mandat t o m 2014-12-31
JP Anderson
Fredrik Holmbom
Andreas Larsson (Lämnade partistyrelsen 28/9)
Nathalie Ylitalo
Kristofer Pettersson

mandat t o m 2015-12-31
Troed Sångberg
C Magnus Berglund
Malin Karlsson (Lämnade partistyrelsen)
Anton Nordenfur (sekreterare)
Malin Ahnberg (biträdande sekreterare t o m 1/10, tillträdde som sammankallande 1/10)

mandat t o m 2016-12-31
Göran Widham
Erik Hultin
Jan Lindgren (sammankallande t o m 30/9)
Karolina Andersdotter (Lämnade partistyrelsen 13/3)
Torbjörn Wester (Lämnade partistyrelsen 2/2)
Nils Kadesjö (Lämnade partistyrelsen i december 2014)

4.3 Ledning

Ledningen har haft ett fysiskt samt tre elektroniska möten under året. Mötena dokumenterades genom minnesanteckningar som återfinns på ledningsbloggen.

Ledningen har under året bestått av:
Anna Troberg, partiledare
Marit Deldén, partiledarassistent, vice partiledare
Henrik Brändén, partisekreterare
Ola Nyström, IT-ansvar
Nils Agnesson, lokal samordnare (Lämnade ledningen 2e juli)
Torbjörn Wester, centralt stöd
Christian Engström, EU-representant (Lämnade ledningen 2e juli)
Isabelle Danielsson, eventansvarig

4.4 Revisorer
För 2014 har revisorerna varit Jacob Hallén och Markus Berglund samt Anders Andersson som
revisorsersättare.

4.5 Valberedning
Under 2014 har valberedningen bestått av:

Ledamot med mandat t o m 2014-12-31
Victoria Westberg
Niklas Dahl
Max Gnipping

Ledamot med mandat t o m 2015-12-31
Anders Lindbäck
Adam Eltér (Lämnade sitt uppdrag under hösten)
Mattias Bjärnemalm

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2015-03-22 klockan 17:27.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com