Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard Mötesordning - 2015-04-06, 18:32

Mötesordningen finns här
   
  (#2) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #294534
Standard Sv: Mötesordning - 2015-04-06, 22:36

Mötesordning för vårmöte 2015
Presentation av motioner, yrkanden samt nominerade
Motioner, yrkanden samt nomineringar till mötet presenteras under avsändarens riktiga namn, samt
eventuellt användarnamn på mötet. För att tydliggöra innehållet i motioner (och även propositioner)
sätter mötespresidiet en rubrik till förslaget i samband med publicering.
Mötesformalia
I frågan om mötets behöriga utlysande, val av justerare, eventuellt godkännande av fyllnadsvalda
mötespresidium samt fastställande av voteringsordning ska medlemmar ha minst ett dygn på sig att
lägga yrkanden och förslag, och därefter minst två timmar för att lyfta eventuella tillbakadragna
yrkanden och förslag.
Som ett sätt att få fram närvaro innehåller voteringar alltid alternativet ‘avstår’.
Det är ett sätt för den som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen,
att visa att den varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av
voteringen.
Voteringsordning och yrkanden
Vad gäller behandling av motioner, propositioner och andra sakfrågor får yrkanden läggas, dras
tillbaka och jämkas under mötets två första veckor. Därefter ska alla mötesdeltagare under minst ett
dygn ha möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden, och lägga dessa i eget namn.
Voteringar i ovan nämnda frågor äger rum under mötets två sista veckor. En vecka innan
voteringarna ska börja publicerar presidiet ett första förslag till voteringsordning, och ett slutligt
förslag fem dagar innan voteringarna ska starta. Kompletta alternativa förslag till voteringsordning
kan läggas senast tre dagar innan voteringarna ska börja, och omröstning om voteringsordningen
hålls därefter under minst 36 timmar.
Voteringar sker sedan i fyra voteringspass om minst två och ett halvt dygn vardera, med möjlighet
att utnyttja ett extra avslutande voteringspass om minst 36 timmar ifall detta skulle behövas för att
nå slutligt beslut i någon fråga.
Presidiet fastställer en konkret tidsplan med datum och tidpunkt för voteringspass och sista tillfälle
att lägga, dra tillbaka eller lyfta yrkanden i olika frågor, och anslår denna senast en vecka in på
mötet.
Val till förtroendeposter
Val till styrelse, revisorer, valberedning och fyllnadsval till dessa, samt val av presidium för
kommande mötesperiod äger rum under samma voteringspass som omröstningar i sakfrågor.
Dessa val sker genom att mötesdeltagare röstar på upp till det antal personer som ska väljas, och att
de kandidater som i en sådan omröstning får flest röster blir valda. I de voteringar där antalet
kandidater är färre, eller lika många som antalet poster som ska fyllas ska ‘vakant’ vara ett
röstalternativ. Vakant ska även läggas till som röstalternativ i efterföljande valomgångar när inte
tillräckligt många kandidater blivit valda, detta även ifall antalet valbara överstiger antalet platser
som ska fyllas.För att bli vald krävs att en kandidat fått stöd av över 50% av de röstande. Ifall alla platser på grund
av denna regel inte kan fyllas efter en första valomgång genomförs ytterligare valomgångar. I dessa
omgångar väljer man bland de ickevalda kandidater som fått flest röster – så många som är kvar att
väljas plus en.
I händelse av att inget av röstalternativen i en valomgång erhåller egen majoritet ska det
röstalternativ som erhållit minst antal röster tas bort i nästa valomgång. Detta gäller även vakant,
om det är ett av röstalternativen.
Vissa förtroendeposter kan inte innehas samtidigt av samma person. Om någon är kandidat till flera
sådana poster, måste personen meddela presidiet i vilken ordning den önskar prioritera dessa. Om
kandidaten inte gör detta väljs den till en post enligt följande ordning:
styrelsen, sammankallande
styrelsen, ledamot
revisor
revisors ersättare
———————
valberedningen, sammankallande
valberedningen, ledamot
———————
mötespresidium kommande mötesperiod, mötesordförande
mötespresidium kommande mötesperiod, vice mötesordförande
Vid fyllnadsval har långa mandat högre prioritet framför kortare mandat.
För den händelse att en kandidat i en första omröstningsomgång väljs till en plats längre ned på
listan men kvarstår i en andra valomgång till en plats högre upp på listan gäller följande:
Kandidaten kan då kvarstå i ytterligare omgångar i valet till platsen högre upp, och resultatet av
valet till platsen längre ner är då preliminärt tills valen till platsen högre upp är avgjorda.
Fram till mötets avslutande kan en kandidat tacka nej till en post den blivit vald till. Ifall någon
under mötet avstår en plats den blivit vald till och det finns en ytterligare kandidat på tur som fått
en majoritet av avgivna röster men ej blivit vald, så inträder denna automatiskt på den nu lediga
platsen. Finns kandidater som ej fått en sådan majoritet, och tid fortfarande finns att hålla en
ytterligare valomgång på ordinarie voteringspass, hålles en ytterligare valomgång. Annars lämnas
posten vakant och fyllnadsval sker på nästa medlemsmöte.
Lika röstetal
Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten såvida inte ett av
alternativen är avslag, då gäller istället avslag. Om lotten avgör administreras detta av
mötespresidiet. Mötets justerare samt partiets revisorer äger rätt att granska avgörandet.
Ordningsfrågor
Ordningsfråga lämnas in genom ett meddelande på särskild avsedd plats på mötet.
Mötespresidiet tar beslut i ordningsfrågor, såvida inte minst en mötesordförande eller minst 10
mötesdeltagare begär att frågan ska beslutas av medlemsmötet. Ett beslut av mötespresidiet är
gällande fram till dess att medlemsmötet beslutar annorlunda i ordningsfrågan.
Mötespresidiet ska publicera sitt beslut inom tre dygn från frågans inkommande, med undantag för
allmänna helgdagar.Om medlemsmötet ska votera i frågan under mötets fyra första veckor ska voteringen vara öppen i
minst två dygn. Under mötets två sista veckor, de så kallade voteringsveckorna, ska eventuell
votering i ordningsfråga överlappa avslutningen av ett voteringspass. Detta genom att voteringen i
ordningsfrågan inleds minst sex timmar innan voteringspasset avslutas, och avslutas minst 30
minuter efter voteringspasset.
Votering i ordningsfråga får inte inledas tidigare än 24 timmar efter ordningsfrågans inlämnande.
En ordningsfråga beslutad av medlemsmötet kan inte rivas upp av mötespresidiet.
Reservationer
Reservationer skickas direkt till motespresidiet@piratpartiet.se (med tydligt angivet vilket beslut
medlemmen vill reservera sig mot och varför). Presidiet postar därefter reservationen på för
ändamålet avsedd plats. En mötesdeltagare kan ställa sig bakom en annan mötesdeltagares
reservation, detta görs genom att medlemmen mailar mötespresidiet och anger vilken reservation
den vill ställa sig bakom, mötespresidiet lägger sedan till personens namn till den lagda
reservationen.
Direktjustering
Ändringar av stadgarna får inte direktjusteras. Varje möte i sin helhet ska vara baserat på samma
stadgar.
Respekt för mötet
Mötespresidiet har rätt att avbryta diskussioner och flytta undan inlägg som innehåller rena
personangrepp eller på annat sätt uppenbart stör mötet till en därför avsedd plats. Mötesordförande
äger rätt att väcka ordningsfråga om att frånta medlem eller annan närvarande sin yttrande-
och/eller förslagsrätt under hela, eller delar av, medlemsmötet.
Att använda färger i meddelanden
Färgerna blått och rött är reserverade för presidiet och får inte användas i annat fall.
Övriga färger får lov att användas, men mötesdeltagarna uppmuntras att använda möjligheten
sparsamt. Mötespresidiet kan komma att ändra meddelanden där mötesdeltagaren använder färger
ifall det skulle anse det behövas.
Språkliga och administrativa korrigeringar
Mötespresidiet äger rätt att döpa om och flytta meddelanden skapade av mötesdeltagare för att
passa in dessa i mötets struktur. Dessutom har mötespresidiet rätt att ta bort inlägg som är identiska
med nyligen, av samma person, skrivna inlägg – s k dubbelinlägg. Vidare har mötespresidiet rätt
att korrigera stavfel och andra språkliga fel i lagda yrkanden innan votering, detta under
förutsättning att det inte innebär en förändring av yrkandets innebörd.
Fastställande av kandidatlista till Europaparlamentsval
Till höstmötet före valår ska sammankallande i valberedningen inkomma med en motion om att
anta ett komplett förslag på kandidatlista
Förslaget ska vara komplett med 20 rangordnade kandidater, samt fem ersättare
Enskilda medlemmar kan lägga motförslag, även dessa ska vara kompletta
Partistyrelsen kan ge valberedningen instruktion om vilka kriterier valberedningen ska utgå ifrån i
arbetet med att ta fram kandidatlistan
Partistyrelsen har i uppgift att fyllnadsvälja eventuella vakanser som uppstår efter att kandidatlistan
är fastställd. Enbart ersättare är valbar.
En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan och välja in en
ny kandidat från ersättarna.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com