Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 15:05

Citat:
Rick Falkvinge (2007-Nov-01)Staten ska respektera FN-deklarationen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter även i praktiken, utan att försöka komma runt dem genom att definiera om opassande element. Nominell respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering, inom- eller utomlands, som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.
Jag tycker i och för sig att Mab har en bra poäng när han påpekar att de olika konventionerna om mänskliga rättigheter är delvis motstridiga på vissa punkter, så att det kan vara bra att välja en. Då föreslår jag att vi väljer Europakonventionen, eftersom Sverige som land ändå redan är bunden av den rent juridiskt.Med den reservationen, och men invändningen att jag inte riktigt förstår vad ordet "nominell" betyder i sammanhanget, tycker jag det är ett utmärkt förslag. Sen tycker jag inte vi behöver specificera exakt vilka sätt stater brukar använda för att ta sig runt konventionerna (som att definiera om ord). Jag skulle alltså vilja ända förslaget till

<blockquote>Staten ska respektera Europakonventionen om mänskliga rättigheter även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering, inom- eller utomlands, som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.</blockquote>

Den här skrivningen tycker jag vore utmärkt om vi kan bli överns om den.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #85630
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 15:23

Det är värt att notera att vi inte kämpar för Europakonventionen för mänskliga rättigheter eftersom vi anser att lagen bör följas, utan för att vi anser att de mänskliga rättigheter som Europakonventionen listar är bra som koncept oavsett i vilket dokument de står.


   
Svara med citat
  (#3) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #85631
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 16:33

Citat:
Staten ska respektera Europakonventionen om mänskliga rättigheter även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering, inom- eller utomlands, som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.


Betydligt bättre skrivning av vad vi faktiskt vill och menar. Jag röstar för ett ja.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
exodus Inte uppkopplad
 
exoduss avatar
 
Inlägg: 1 645
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #85635
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 17:12

Vad sägs om att få regeringen att följa Svensk Grundlag i första hand?Strider t.ex. datalagringsdirektivet mot Sveriges Grundlag? Ja, enligt regeringsformen, kap 2, §3. FRA, buggning osv riskerar att bryta mot grundlagen.Grundlagsutredningen ska vara klar vid slutet av 2008. Den misstänks ha som uppgift att bl.a. försvaga Sveriges Grundlag för att ge EU mer direkt makt över sveriges medborgare.Borde inte dessa frågor platsa i principerna? De borde automatiskt prioriteras över de mänskliga rättigheterna.


--------------------------------------------------------------------------------Det är inte människans natur att världen ser ut som den gör, det är ett systemfel!
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #85636
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 17:23

Citat:
Christian Engström (2007-Nov-01)
<BR>Men om det är fler än du som är starka motståndare mot att vi tar ställning för Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, får vi väl ordna en poll om saken. Jag vet hur jag kommer att rösta i så fall.
<P>Det mesta du skrivit i dina två senaste inlägg tycker jag har varit vettigt. Men ovanstående stycke är ett retoriskt fulknep av sällan skådat slag. Du tillskriver mig en åsikt (att jag är emot att partiet tar ställning för Europakonventionen) som jag inte någonstans har uttalat. </P><P>Jag har inte sagt att jag är emot att partiet är för Europakonventionen. Jag har däremot sagt saker så som:</P><OL><LI>Det är inte enbart huruvida man är för en konvention som är relevant, utan hur man tolkar konventionens innehåll.</LI><LI>Vi är inte tillräckligt insatta för att göra bra uttalanden om mänskliga rättigheter i partiet i dagsläget</LI><LI>Det är bättre att vi väntar tills vi har en bra idé om vad vi bör skriva istället för att hasta ihop något.</LI></OL><P>Att ordna en poll om saken svarar inte på något av de här påståendena utan är ett sätt att forcera frågan. Det är som att ropa streck i debatten eftersom man inte orkar diskutera längre, trots att ämnet inte är färdigdiskuterat.</P><P>Att jag inte skrivit något i frågan det senaste halvåret beror på att jag faktiskt inte haft tid att ägna åt principdiskussioner och att jag därför nedprioriterat det för att ägna mig åt annat arbete för partiet på min lediga tid. Detta eftersom jag inte sett hur denna diskussion skulle vara bråttom.</P><P>Nåväl, nog om det och vidare till den mer konstruktiva diskussion som Rick fick igång i den här tråden:</P><P>
Citat:
Christian Engström (2007-Nov-01)Staten ska respektera Europakonventionen om mänskliga rättigheter även i praktiken. Respekt för medborgarna och deras integritet skall innebära att principer som tortyrförbud, lagstiftningsintegritet, rättssäkerhet, budbärarimmunitet och korrespondenshemlighet är okompromissbara. Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering, inom- eller utomlands, som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.
</P><P>Det här är en mycket tydligare skrivning än tidigare. Här lyfter vi fram vilka rättigheter vi anser vara typexempel på viktiga rättigheter som inte kan kringgås. Dessutom fastslår vi att det är vår (partiets) tolkning av om en regering lever upp till det krav på människorätt som vi ställer som avgör när vi ska fälla dem. Det framgick inte tidigare.</P><P>Den enda invändningen jag har är att du plockade bort FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Låt mig citera det jag skrev sex veckor efter att du lyfte frågan:</P><P>
Citat:
Mab (2007-Jun-16)
politiska implikationer:<BR><BR>Medborgarrespekt faller tillbaka på en idé om medborgliga rättigheter. Denna idé växte fram inom västerländsk liberalism och humanism och är individfokuserad vilket gör den politiskt laddad. Det kan till viss del vägas upp av att alla politiska partier annammat en hel del grundläggande liberala värderingar (demokrati, tanken om en rättsstat etc.). Sålunda förordrar bägge blocken medborgliga och politiska rättigheter idag. Samtidigt så vägs de mot de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som också uppnått någon form av upplevd politisk neutralitet men har en historisk vänstervridning. Det innebär att om vi explicit uttalar oss som förespråkare för de medborgliga rättigheterna utan att samtidigt prata om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna gör vi ett politiskt ställningstagande som kan, men inte behöver, upplevas som ett höger/vänster-ställningstagande.<BR><BR>Ett sätt att undvika ett sådant ställningstagande är att fokusera på samlingsbegreppet mänskliga rättigheter vilket dock är ett mycket bredare begrepp som dessutom är fyllt av inneboende paradoxer (det finns inga klara principer för hur man ska hantera när två rättigheter står mot varandra eftersom en grundprincip i de mänskliga rättigheterna är att de samtliga är okränkbara och likvärdiga). Men om man trots den inneboende problematiken vill hänvisa till mänskliga rättigheter istället för medborgliga rättigheter blir det problematiskt att använda sig av begreppet medborgarrespekt som åtminstonde implicit pekar på de medborgliga rättigheterna.
</P><P>Den Europeiska konventionen tillhör den första kategorin av rättigheter, dvs den som från den politiska idéanalysens håll definieras som liberal. Den vägs upp av den Europeiska sociala stadgan som anses komma från den socialreformistiska tanketraditionen. Denna&nbsp;har vi dock inte diskuterat alls.</P><P>FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett av få dokument som innehåller både den första och den andra kategorin (detta lyckades eftersom en deklaration inte är bindande) och därför anser jag att den är synnerligen lämplig att hänvisa till om vi inte vill upplevas ta ett politiskt höger/vänsterställningstagande ang vilka rättigheter vi förespråkar.</P><P>Summa sumarium: ta Christians omformulering av Ricks text (den är nämligen mer kärnfull) och stoppa tillbaka FN-deklarationen i texten så är texten så pass okej att jag kan leva med den.<P>
Citat:
exodus (2007-Nov-01)
Vad sägs om att få regeringen att följa Svensk Grundlag i första hand?<BR><BR>Strider t.ex. datalagringsdirektivet mot Sveriges Grundlag? Ja, enligt regeringsformen, kap 2, §3. FRA, buggning osv riskerar att bryta mot grundlagen.<BR><BR>Grundlagsutredningen ska vara klar vid slutet av 2008. Den misstänks ha som uppgift att bl.a. försvaga Sveriges Grundlag för att ge EU mer direkt makt över sveriges medborgare.<BR><BR>Borde inte dessa frågor platsa i principerna? De borde automatiskt prioriteras över de mänskliga rättigheterna.
</P><P>Exodus har en bra poäng. Jag ser gärna att vi ger vår syn på grundlagen i vårt principprogram. Men det står inte på något sätt emot stycket om mänskliga rättigheter.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#6) Gammal
exodus Inte uppkopplad
 
exoduss avatar
 
Inlägg: 1 645
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #85637
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 17:47

Citat:
Mab (2007-Nov-01)Jag ser gärna att vi ger vår syn på grundlagen i vårt principprogram. Men det står inte på något sätt emot stycket om mänskliga rättigheter.


Det står inte emot stycket om mänskliga rättigheter, nej, men det borde prioriteras högre av Piratpartiet eftersom att grundlagen direkt påverkar en av Piratpartiets kärnfrågor, integriteten, samt att det är rent logiskt att först försvara grundlagen och sedan de mänskliga rättigheterna eftersom det förstnämnda gäller främst landets medborgare och är bindande.Citat:
Rick Falkvinge (2007-Nov-01)Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering, inom- eller utomlands, som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en västerländsk demokrati.


Betyder detta att Piratpartiet aspirerar på att bli ett nytt CIA som fäller regeringar utomlands? Eller betyder det att Piratpartiet inte har något problem med att Sverige styrs av en regering sittandes i utlandet? Vilket är det?Sedan funderar jag hur det ens skulle vara möjligt att stödja hela Den Europeiska konventionen i ett svep, utan detaljdiskussion, den innefattar en hel massa koncept.


--------------------------------------------------------------------------------Det är inte människans natur att världen ser ut som den gör, det är ett systemfel!
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Blod-Svente Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #85647
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 20:05

Citat:
Christian Engström (2007-Nov-01)
Citat:
Blod-Svente (2007-Oct-31)Tydligen är det oron för att behöva rösta igenom lagar som man egentligen inte vill ha, som är orsaken till formuleringen.
Ja, det är oron över att vara tvingade att stödja en regering som gravt kränker de grundläggande medborgerliga rättigheterna som ligger bakom. Jag kan inte förstå hur du vill att vi skulle agera i ett tänkt scenario där vi har en vågmästarställning och stödjer en regering, och det visar sig att den regeringen har givit okay till att inrätta hemliga CIA-fängelser och tortera araber, som jag skrev ovan.

Vad anser du att vi skulle göra i en sån situation? Fortsätta stödja den så länge den låg rätt i fildelningsfrågan? Eller något annat, och i så fall vad?
Detta är en mycket svår fråga som inte alls är så lätt att besvara som du vill påskina.
Vadär alternativet?
Kanske kan situationen i världen vara sådan att det äri Sveriges intresse att faktiskt medverka till hemliga CIA-fängelser.

Citat:
Citat:
Har vi valt att enbart ta ställning i tre frågor så har vi.
Jag menar alltså att vi inte ska välja att strunta i respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är därför jag vill ha med det i principprogrammet.
Så långt är jag med dej. Jag har förstått vad du vill och hur du resonerar.
Personligen struntar jag inte i det man brukar mena med mänskliga rättigheter. Och jag struntar heller inte i t ex fördelningsfrågor eller sjukvårdsfrågor.
Men jag tycker alltså inte attmänskliga rättigheter som ett allmänt begreppär något för PP. De delar av mänskliga rättigheter som berörPPs kärnfrågor ska vi däremot såklart ha med.

Citat:
Citat:
Vi menar ju att vi inte har något annat att tillföra debatten i andra frågor.
Jag menar att vi har en hel del att tillföra till exempel när det gäller respekten för rättssäkerhet och yttrandefrihet. Därför anser jag att vi ska ta med det i programmet.
Jaa. Yttrandefriheten är ju en av anledningarnatill attvi värnar rätten till privatlivet.
Rättssäkerheten tycker jag personligen är jätteviktig. Men jag är ändå inte säker på att det är en PP fråga.
Ska vi ha med den tycker jag vi ska diskutera detta. Kanske är rättssäkerheten ett fjärde ben?

Citat:
Citat:
Detta bör gälla a l l a andra frågor, inklusive invandringspolitiken.
Vem har sagt att vi skulle lägga oss i invandringspolitiken? I vart fall inte jag. Jag håller helt med om att vi inte ska skaffa oss en ståndpunkt i den frågan, men det har mig veterligen ingen ens föreslagit.
Du har upprepade gånger använt Prebens inlägg som motiv till din ståndpunkt. I detta inlägg beskriver Preben hurPP - omPP suttit i Danmarks parlament - skulle ha tvingats röstat för ett antal "stærkt nationalistiske og fremmedfjendtlige love". Jag vet inte i detalj vad dessa lagar går ut på, men att tro att de åtminstone snuddar vid invandringspolitik tycker jag inte är särskilt långsökt.

Citat:
Citat:
Men en luddig formulering om mänskliga rättigheter löser verkligen inte denna fråga.
Jo, den ger oss mandat från väljarna att utnyttja vår vågmästarställning till att fälla en regering som vi anser går för långt utanför gränserna, om den skulle göra det.
Det kan vi göra ändå.
I slutändan är det såklart upp till varje enskild riksdagsman att röstautifrån sitt eget samvete.
Detta kan inga skrivelser i världen ändra på.
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #85652
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 21:49

Bara för att göra min ståndpunkt klar.Jag tycker inte partiet skall ta ställning för någon lista med rättigheter som innehåller punker som inte är relevanta för resten av vår politik.Att generellt annamma någon av de listor med rättigheter som föreslagits i denna trådgen går alltså bort. Där emot så tycker jag gott vi kan ta ställning för sådant som vi finner relevant och backa den ståndpunktne med att det även är en mänskilg rättighet enligt någon lista.


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #85664
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-01, 23:13

Citat:
John Nilsson (2007-Nov-01)Bara för att göra min ståndpunkt klar.Jag tycker inte partiet skall ta ställning för någon lista med rättigheter som innehåller punker som inte är relevanta för resten av vår politik.Att generellt annamma någon av de listor med rättigheter som föreslagits i denna trådgen går alltså bort. Där emot så tycker jag gott vi kan ta ställning för sådant som vi finner relevant och backa den ståndpunktne med att det även är en mänskilg rättighet enligt någon lista.
Är det några av de mänskliga rättigheterna som du är tveksam till?
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
TeirdeZ Inte uppkopplad
 
TeirdeZs avatar
 
Inlägg: 2 487
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #85679
Standard RE: Varför vi ska ha med att staten ska respektera de mänskliga rättigheterna - 2007-11-02, 06:10

Problemet med svenska grundlagen, och med Genevekonventionen, och med Europakonventionen är att Sverige redan är bundna att följa alla tre. Kanske viktigare är att Sverige bara är bundet att följa dessa i behandlingen av sina egna medborgare.Vad som är orosmomentet här är främst invandrare som kan utsättas för långvarig plåga och frihetsberövning i xenofobiska brottsbekämpningsförsök. Invandrare är ofta, men inte alltid, svenska medborgare. Många som flyttar till Sverige får bara permanent uppehållstillstånd men väljer att ha kvar sitt ursprungliga medborgarskap i sitt hemland. Kanske för att de hoppas att de någon gång kan flytta tillbaka, eller för att medborgarskap i ett land gör flytten lite väl "absolut".För att nå en fullständig gardering mot att vi inte behöver rösta för att staten börjar med sådana här förkastliga saker behöver vi alltså få med även icke-medborgare som befinner på sig svensk mark, med eller utan uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt. Annars kommer vi i praktiken fortfarande inte att ha det skydd som efterfrågas.Det svenska regeringsformen skyddar alltså idag inte sådana personer som inte är medborgare mot ett antal övergrepp som vi vill förhindra, däribland yttrandefrihet, informationsfrihet, skydd mot tvång och åsiktsregistrering samt skydd mot frihetsberövande (SOU 2006:2).


Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker för Piratpartiet 2009-2014.

Fråga om ni fattar det som sker i vad ni ser, plåga er och skratta åt er del i detta spel
spana, det viktigt!, ty ni bör innan ni dör ana att man riktigt har er roll under kontroll

-Virus, Sture Lönnerstrand, 1960 (omslaget, baksidan)
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
B26. Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken olofb Motioner rörande principprogrammet och extern politik 6 2010-03-18 15:25
Mänskliga rättigheter Henrik Rydberg Övrig diskussion 3 2009-09-30 21:55
Mänskliga rättigheter ZastDerg Djävulens Advokat 15 2009-05-18 12:32
Ipred och FRA lagen vs de männskliga rättigheterna. Snus3n Integritet och privatliv 8 2009-04-21 11:19
”Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna” Alexander F PP i media 4 2009-02-12 04:30Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com