Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006
Standard Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-19, 13:12

Det här är en omredigering av ett inlägg jag skrev i en annan tråd. Jag hoppas vi kan ha en diskussion om saken här, med sikte på att kunna revidera principprogrammet till en version 3.1 (vi ligger på 3.0 nu).<br>
<br>

<br>
<b>Medborgarrätt</b><br>
<br>
Jag tycker kravet "skyddat privatliv" egentligen är lite för smalt. Jag tror att "skyddade medborgerliga rättigheter" bättre beskriver vad de flesta pirater tycker.<br>
<br>
Skyddet för privatlivet är en viktig komponent i de medborgerliga rättigheterna, men till exempel yttrandefriheten och rätten att få sin sak prövad i domstol innan man blir utsatt för bestraffning är minst lika viktiga.<br>
<br>
Jag uppfattar det som att de flesta pirater blir väldigt upprörda när det räcker med en hemlig anklagelse från USA för att svenska muslimska män ska bli stämplade som terrorister och endera bli utvisade och överlämnade till CIA, eller få alla sina tillgångar frysta i åratal. Vi blir också upprörda när polis och åklagare missbrukar reglerna för beslag av bevismatieral till att konfiskera datorerna för The Pirate Bay i syfte att störa verksamheten, trots att det inte finns någon fällande dom och det är högst osäkert om de någonsin kommer att bli fällda.<br>
<br>
Jag tycker vi borde formulera om oss så att vi står för medborgerliga rättigheter i stort, och inte bara skyddet för privatlivet. Jag tror inte vi skulle förlora någon av våra nuvarande sympatisörer med en sådan utvidgning av partiprogrammet, och jag tror att det skulle uttrycka vad vi faktiskt är villiga att ta strid för bättre.<br>
<br>
<br>
<b>Medborgarrespekt</b><br>
<br>
Men jag skulle vilja gå ett steg till. Jag skulle gärna se att vi inte nöjde oss med att stå för medborgarrätt, utan även krävde att politikerna visade respekt för medborgarna och behandlade oss som vuxna människor. De ska helt enkelt låta bli att ljuga och smussla igenom kontroversiella beslut bakvägen.<br>
<br>
Vi har sett det i samband med FRA-förslaget, där regeringen försökte smyga igenom det genom att skicka det på remiss under julledigheten, och sedan forcera beslutet genom riksdagen innan det hann bli någon debatt (vilket ju dessbättre misslyckades). När frågan om mjukvarupatent behandlades i EU var det precis samma sak, nämligen att de förökte införa mjukvarupatenten genom att vilseleda och ljuga inför både väljare och parlament.<br>
<br>
Det är inte en slump att just de frågor som Piratpartiet tar upp väldigt ofta behandlas på det här sättet. Både skärpningar av immaterialrätten och ökad övervakning av medborgarna är ju frågor där initativet ofta kommer från USA via lobbyister som föredrar att jobba i det fördolda i maktens korridorer.<br>
<br>
Men även i andra frågor, där Piratpartiet i och för sig inte tar ställning, tycker jag att det finns anledning att kräva att regeringen och andra beslutsfattare behandlar väljarna som vuxna människor och visar dem respekten att åtminstone öppet lägga fram sina förslag och vara beredda att ta debatt om det behövs.<br>
<br>
Att staten respekterar medborgarna genom att inte kränka deras medborgerliga rättigheter är förstås det grundläggande steget. Men jag tycker också att vi borde kräva att de styrande visar oss medborgare den respekt som det demokratiska systemet faktiskt förutsätter.<br>
<br>
Om vi hade medborgarrespekt som ett av våra krav kunde det förstås ändå hända att vi kände oss tvingade att stödja en regering med statsråd som lämnade oriktiga upplysningar till riksdagen, men det skulle i så fall bara vara för att det andra blocket inte kunde erbjuda något bättre alternativ på den punkten.<br>
<br>
Tyvärr är det lätt att föreställa sig en sådan situation i Sverige. Varken den förra regeringen eller den nuvarande har hanterat FRA-frågan på ett hederligt sätt, utan har försökt mygla igenom den bakvägen. Men om vi hade respekten för medborgarna och de demokratiska spelreglerna som en del av programmet, skulle vi åtminstone kunna ta in det i bedömningen när vi skulle välja den "minst dåliga" regeringen att stödja.<br>
<br>
<br>
Så, synpunkter på det här?


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Freeman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 496
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #70218
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-19, 14:01

Transparens och rättssäkerhet är väl ledorden, men till vilken grad har vi det idag? Jag har alltid inbillat mig, naiv som jag är, att vi redan har en offentlighetsprincip som genomsyrar kommunal och statlig verksamhet. På vilket sätt vill vi stärka det skyddet, genom lagstiftning? Rättssäkerheten ska väl också vara säkrad, så att sägaPersonligen skulle jag hellre se förslag på nya kanaler in i beslutsfattandet, även om jag inte har några konkreta förslag själv. Delaktighet skapar en utökad transparens.

Brevis esse laboro, obscurus fio
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #70221
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-19, 16:56

Jag delar helt den här uppfattningen.Dessutom:Jag har hört fler och fler säga att det är värt att ha en eller två bedragare till i samhället, för priset av att inte behandla hela befolkningen som kriminell (på myndigheter, etc). Jag har haft magkänslan länge, men det var först nyligen som någon lyckades formulera den i ord för mig. Att tydligt ha uttalat den värderingen var ett viktigt steg i att själv förstå vad det är jag vill åstadkomma.Det här är en viktig del av vad jag menar med medborgarrespekt. Wikipedias policy kallar det för AGF; assume good faith, utgå från att folk är ärliga och vill göra rätt och gott. Den fungerar häpnadsväckande bra på Wikipedia för att hålla en god ton i communityn. I kontrast: svenska myndigheter idag utgår i de flesta fall från att folk försöker lura systemet, och behandlar dem därefter. Det gör folk bittra och kriminella, och flera som vill ha kvar någon värdighet kommer också att försöka lura systemet, om så bara för att visa att han/hon är smartare än systemet som behandlar illa.Därav min uttalade formulering att om myndigheter börjar behandla medborgare med respekt och slutar behandla alla som kriminella, och det betyder att vi får en eller två bedragare till, så är det ett pris värt att betala.


   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #70228
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-19, 19:51

Citat:
Freeman (2007-Mar-19)
Transparens Jag har alltid inbillat mig, naiv som jag är, att vi redan har en offentlighetsprincip som genomsyrar kommunal och statlig verksamhet. På vilket sätt vill vi stärka det skyddet, genom lagstiftning?
<br>
Jag ser det inte i första hand som att vi behöver ändra så mycket i lagen, utan mera se till att politikerna<br>
<ol><li>tillämpar allmän hederligehet och anständighet i lagstiftningsprocessen, och<br>
<li>följer de regler som finns<br>
</ol><br>
<b>Hederlighet och anständighet</b><br>
FRA-frågan är ett utmärkt exempel på där det uppenbart har brustit på den första punkten. Från att döpa förslaget till "En anpassad försvarsunderrättelsetjänst" när det handlar om att införa massavlyssning av civila svenskar, till att lägga en mycket kort remisstid över julledigheten och försöka forcera fram ett beslut så snabbt att ingen debatt skulle hinna komma igång, och utan att invänta Integritetsskyddskommittén.<br>
<br>
Om Mikael Odenberg har lyckats med någonting så är det väl att visa att han fullständigt saknar respekt för medborgarna, nu när valet är över. Den typen av beteende tycker inte jag hör hemma i en demokrati, och jag tycker man kan ifrågasätta hans lämplighet som minister på den grunden.<br>
<br>
<i>Om</i> det nu verkligen finns några så allvarliga överhängande hot mot Sveriges säkerhet att vi skulle behöva införa massavlyssning av hela befolkningen till den 1 juli för att klara oss, då har vi väl rätt att kräva att han berättar det för oss. Samtliga väljare är över 18 och tål att höra obehagliga sanningar om det behövs. Visa oss åtminstone den respekten att du öppet berättar vad du vill göra och ärligt förklarar varför, Odenberg. Vi vill inte bli behandlade som femåringar.<br>
<br>
Ett annat exempel var Bodström och datalagringsdirektivet. Istället för att öppet ta en debatt med väljarna i Sverige om att registrera deras elektroniska kommunikation för att hjälpa polisen, körde han den klassiska "Brysselbumerangen" och drev frågan nere i Bryssel där media inte följer spelet så noga. När det sedan var ett färdigt EU-direktiv kunde han i Sverige säga "Bryssel har bestämt det här, och vi är tvugna att implementera". Att använda makten på det här sättet är också bristande respekt för medborgarna som man har fått makten av.<br>
<br>
<b>Följa reglerna</b><br>
I Sverige vet jag inte hur vanligt det är att de faktiskt fuskar med att följa reglerna för hur beslut ska tas, men i EU förekommer det såvitt jag förstår hela tiden. Det är allvarligt, för syftet med de här reglerna är att ge aktivister och andra möjlighet att följa lagstiftningsarbetet och chansen att påverka genom att väcka debatt.<br>
<br>
När mjukvarupatentdirektivet behandlades i Bryssel var det den här typen av fusk flera gånger.<br>
<br>
Till exempel säger EU-fördragen att en så kallad A-punkt på ett ministerrådsmöte ska utlysas på dagordningen minst 14 dagar i förväg. Syftet är förstås att intresserade parter ska ha en möjlighet att uppmärksamma saken i tid, och eventuellt kunna agera.<br>
<br>
Men vid två olika tillfällen hände det att det mycket kontroversiella direktivet om mjukvarupatent plötsligt dök upp på ministerrådsagendan dagen innan mötet skulle hållas, i det ena fallet klockan kvart över åtta på kvällen. Dessutom var det båda gångerna möten med rådet för fiskerifrågor, som inte på något sätt var involverat i patentfrågan.<br>
<br>
Att försöka finta bort aktivister som följer frågan på det här sättet är inte att visa respekt för medborgarna. Men tyvärr visar sig den sortens attityd vara regel snarare än undantag i tjänstemännens Bryssel.<br>
<br>
När den danske industriministern på folketingets uttryckliga order bad att få frågan avförd från ett ministerrådsmöte (vilket han hade rätt till enligt reglerna) påstod ordförandelandet Luxemburg att det inte gick, och beslutet klubbades igenom i alla fall. Att Danmark försökt göra en invändning protokollfördes inte.<br>
<br>
Inför det sista mötet i parlamentsutskottet JURI försökte patentförespråkarna i sista stund få datum för mötet ändrat till en dag då de visste att rapportören för frågan (som var av motsatt uppfattning) var upptagen på annat håll. Och så vidare.<br>
<br>
Sådant här skulle aldrig accepteras i en vanlig svensk bostadsrättsförening eller sportklubb, och ännu mindre i ett svenskt politiskt parti eller ungdomsförbund. Men i Bryssel visar det sig vara hur det normalt går till. Det måste det bli ändring på om EU ska kunna vinna medborgarnas förtroende. Politikerna måste visa respekt för medborgarna som har valt dem. Annars förtjänar de inte förtroendet.


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #70234
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-19, 21:15

En idé som jag gått och klurat på som kan komma in på ett hörn här är ArkivNätet. Det rör offentlighetsprincipen i vår digitala värld.Vad jag tänkt på är hur ofta det verkar (utifrån erfarenhet som anställd) som att offentliga myndigheter:

* Har ordentliga problem med hur man ska hantera diareföring och arkivering i en digital miljö. Offentlighetsprincipen är inte mycket värd om handlingarna inte går att komma åt eller inte längre finns.

* Klart suboptimerar sitt tillgängliga hårddiskutrymme genom att underutnyttja arbetsdatorer och köra mycket arkivfunktioner från en server.Så hur löser man det? Min tanke är att man kan bygga ett ArkivNät som liknar FreeNet till sin grundläggande struktur, du avdelar alltså en del av hårddisken till programmet och kan sedan ladda upp och ner saker till systemet. Anledningen till att använda en FreeNet-struktur här är inte att anonymisera laddningen, utan att få redundans och effektivt resursutnyttjande.Till det behövs en klient som är väldigt användarvänlig, och är anpassad till arkivsystemets modeller.Ett ytterligare komplement vore ett filtersystem för mejl som kommer förmodellerat för arkivsystem. Inkludera spamfilter så har du något alla vill ha.Naturligtvis ska sakerna laddas upp när projektet är slut och ska arkiveras (i enlighet med god arkiveringssed). Bara det som är offentligt ska laddas upp och allting ska laddas upp i väldefinierade (och därigenom öppna) format. Min tanke är att ArkivNät ska vara fritt att ansluta sig till, så länge man avdelar lite hårddisk. Därmed får alla betydligt bättre tillgång till myndighetsdata, samtidigt som det förbättrar för myndigheter och anställda.Det kanske är sånt här som Martin menade med e-demokrati.(Om någon vill sätta igång och utveckla det här så är idéen fri att ta, men om ni har råd att anställa vill jag rekommendera en kreativ person som har fler idéer, det vill säga mig.)


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #70240
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-19, 22:15

Citat:
Mårten Fjällström (2007-Mar-19)
Vad jag tänkt på är hur ofta det verkar (utifrån erfarenhet som anställd) som att offentliga myndigheter: <br>
* Har ordentliga problem med hur man ska hantera diareföring och arkivering i en digital miljö. Offentlighetsprincipen är inte mycket värd om handlingarna inte går att komma åt eller inte längre finns.
<br>
Jag gör samma observation. Häromdagen frågade en kollega, på väg att avsluta sin anställning vid institutionen, vad hon skulle göra med all gammal e-post som hon inte ville slänga (eftersom den fortfarande kunde ha betydelse för verksamheten, alternativt vara av intresse vid granskning av tidigare ärenden). Hon kom fram till att det enklaste var att skriva ut e-postlådan på CD och lämna skivan till institutionen för förvaring.<br>
<br>
Jag suckade, för det är precis så vi brukar göra (om vi gör något alls för att "bevara" gamla handlingar). En trave osorterade CD och oläsbara magnetband i institutionens källare gör dock ingen arkivarie glad, och ingen annan heller. Dels är det ingen som katalogiserar arkivet, dels riskerar de gamla medierna att bli oläsbara efter relativt kort tid, antingen genom fysisk degenerering eller på grund av att utrustningen som krävs för att läsa dem har skrotats.<br>
<br>
Jag tycker att universitetsarkivarien borde tillhandahålla en digital arkiveringstjänst för lagring on-line snarare än arkivskåp avsedda för papper. Då kan man dels säkerställa att informationen bevaras på det mest kostnadseffektiva sättet, dels göra materialet åtkomligt såväl för arkivariens löpande katalogiseringsarbete, som för allmänheten i enlighet med tryckfrihetsförordningens bestämmelser.<br>
<br>
Citat:
* Klart suboptimerar sitt tillgängliga hårddiskutrymme genom att underutnyttja arbetsdatorer och köra mycket arkivfunktioner från en server.
<br>
Det där ser jag som en i sammanhanget oviktig bisak. Universitetets IT-lösningar är sällan optimala ur teknisk synvinkel, och jag tror inte man råder bot på det genom att försöka införa "smarta" lösningar från gräsrotsnivån. Självfallet behöver ett arkivsystem en god portion redundans, men då är det nog bättre att skriva in det i kravspecifikationen och beställa ett konventionellt system med flera servrar, än att förlita sig på att den befintliga maskinparken kan utnyttjas för detta ändamål. Det är inget fel på idén i teknisk mening, men dagens administrativa rutiner förutsätter att man kan bygga vattentäta skott mellan system som anskaffats för skilda ändamål och, framför allt, skilda penningpotter.<br>
<br>
Det är inte fråga om någon övergående kortsynthet hos enstaka pensionsfärdiga beslutsfattare, utan om ett 500-årigt institutionaliserat revirtänkande av Guds nåde. "Den där superdatorn har köpts in med särskilda medel från FRN, då skall den inte användas för att läsa e-post!" Det är inte bra, men vi har åtminstone lärt oss att leva med det. Utveckla gärna din distribuerade lagringsplattform inom ramen för något forskningsprojekt, så kanske administrationen tar till sig tekniken när den sedan länge är etablerad i resten av samhället, om 50-100 år eller så.<br>
<br>
Citat:
Ett ytterligare komplement vore ett filtersystem för mejl som kommer förmodellerat för arkivsystem. Inkludera spamfilter så har du något alla vill ha.
<br>
Integrerade funktioner är en god idé, men som sagt, försök inte lura på administrationen någonting den inte själv uttryckligen har beställt, för de funktioner som inte står i kravspecifikationen riskerar att ryka all världens väg genom ett pennstreck den dag Microsoft erbjuder en helt annan lösning till en nominellt lägre kostnad. Vi fick i dag veta att institutionens med universitetet samordnade användaradministration, som vi är helt beroende av vid terminsstarterna, anses vara ett "hack" som kommer att försvinna när universitetet byter studiedokumentationssystem den 10 maj. Eventuellt återkommer funktionen till hösten. <br>
<br>
Been there, done that, liksom. Jag flyttar numera inte ett papper som ingen har bett mig att flytta, om det finns den minsta risk för att någon annan får betalt för att ogöra min arbetsinsats.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Freeman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 496
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #70245
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-20, 00:31

Citat:
Mårten Fjällström (2007-Mar-19)Det kanske är sånt här som Martin menade med e-demokrati.
Ett öppet arkiv är onekligen en bit på vägen iaf
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Christian Engström Inte uppkopplad
 
Christian Engströms avatar
 
Inlägg: 3 206
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #70255
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-20, 09:56

Förlåt, men vad har Uppsala universitets backuprutiner för email att göra med att makthavarna ska visa respekt för medborgarna som har valt dem?Jag ser det här som en chans för oss att förtydliga vårt budskap på ett sätt som potentiellt kan göra oss attraktiva för nya väljargrupper, som är irriterade över att maktens män inte visar medborgarna tillbörlig respekt, men inte riktigt vet vad de ska göra åt saken. Junilistans kärnväljare alltså, för att prata klarspråk.Finns det ingen annan som tror det?


/Christian
EU-parlamentariker
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Björn Odlund Inte uppkopplad
 
Björn Odlunds avatar
 
Inlägg: 1 072
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #70262
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-20, 11:13

Detta är altså mer av ett statement om principer som skall genomsyra det poliitiska arbetet/livet än en politik med konkreta förslag vi vill driva?Isåfall tycker jag att det är bra, jag tycker att det är en självklarhet att det skall vara såhär, och det kommer de andra partierna också säga, det är bara det att endel politiker/partier säger en sak och gör en annan (och som vanligt är det det senare som räknas). Vi menar altså att det som är så självklart för alla, inte är så självklart, för man lever inte som man lär.


Björn Odlund, Borås
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #70266
Standard RE: Medborgarrätt - respekt för medborgarna - 2007-03-20, 11:49

Det hänger faktiskt ihop, fast jag inte förklarade hur.Min tankegång är ungefär så här: politiker och myndigheter ska visa respekt för medborgarna, men att bara säga att vi vill ha respekt för medborgarna räcker inte så långt. Vi kanske kan plocka upp några väljare på det, men vi behöver också någon slags program för att åstadkomma respekt om vi menar allvar. Vilka reformer krävs då för att komma längre? Vilka reformer krävs för att få myndighets-Sverige att präglas av AGF?Jag ser det ganska mycket som att etablera en relation mellan myndigheter och medborgare där myndigheterna är till för medborgarna och inte tvärtom. I det finns det många aspekter.Större insyn är en aspekt. Insyn och information är ju saker vi är rätt bra på.Offentlighetsprincipen är ett vackert verktyg för att få insyn, men är tydligt anpassad för en tid då noter skickades mellan myndigheter och allt fästes på papper i tre exemplar och arkiverades på riksarkivet. Naturligtvis fanns det även då möjligheter att mygla, men dokumenten var centrala i arbetet (hur skulle annars någon i Kalmar veta vad man bestämt i Stockholm), och genom att göra dem offentliga skapades stor potential till insyn. Det enda som krävdes var att fysiskt ta sig till riksarkivet.Nu har vi en annan verklighet. Telefoni har inneburit en mängd lättflyktig information, men elektroniska handlingar finns det väldigt gott om. I den mån de arkiveras idag är de strax otillgängliga på grund av att de format som användes (och så småningom den tekniska hårdvaran) inte längre används.Arkivnätet är inte en idé för Uppsala universitet, det är en idé för att skapa en fungerande arkivering av samtliga offentliga handlingar vid Sveriges myndigheter, med mycket bättre möjligheter till insyn än någonsin tidigare. Och eftersom myndigheter är till för medborgare är ju inte insyn något problem. Att jag och Anders använder Uppsala universitet som utgångspunkt i vårt tänkande är för att det är myndighet vi båda har som gemensam utgångspunkt för att vi har erfarenhet av den som arbetsplats.Det känns som att vi närmar oss en kärna från lite olika håll. Problemen har vi beskrivit tidigare, men när vi nu ska beskriva vart vi vill har vi lite olika infallsvinklar. Det är nog i grunden bra för jag tror att vi behöver många infallsvinklar för att bygga en positiv vision.Ungefär så här uppfattar jag läget just nu:Mål: samhälle som präglas av respekt för medborgarna.Medel: Reagera på nedmontering av rättstat och försök att mygla igenom saker, AGF som attityd i lagstiftning, insyn i myndigheter, andra delar av e-demokrati, mer?


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
B23. Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Calandrella Motioner rörande principprogrammet och extern politik 23 2010-04-12 01:14
medborgarrätt - grundläggande rättigheter/friheter S_tigh Övrig piratpolitik 3 2009-06-17 12:25
Motion 04: Ovillkorlig respekt för människorätt Winston Smith Motioner 49 2009-03-07 15:25
Bo Strömstedt om JKs förslag om ny tryckfrihetsförordning: "JK brister i tilltro till medborgarna" Winston Smith PP i media 9 2007-11-19 18:52
Respekt för existerande rättigheter SM5POR Djävulens Advokat 24 2006-04-01 20:05Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com