Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill mötet bifalla presidiets förslag till voteringsordning?
Bifall 13 100.00%
Avslag 0 0%
0 mötesdeltagare (0 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 13. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 05. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2011-10-26, 23:48

Godkännande av voteringsordningen

Stänger 2011-10-30 13.00

Mötet har nu kommit till punkt 5 i dagordningen, godkännande av voteringsordningen. Det finns ett förslag att ta ställning till. Du kan välja antingen bifall eller avslag, eller så kan du välja "avstår".

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.


Förklaringar
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: måndag 31 oktober kl 00.01 - onsdag 2 november kl 21.30
Voteringspass 2: torsdag 3 november kl 00.01 - lördag 5 november kl 21.30
Voteringspass 3: söndag 6 november kl 00.01 - tisdag 8 november kl 21:30
Voteringspass 4: onsdag 9 november kl 00.01 - fredag 11 november kl 21.30
Voteringspass 5: lördag 12 november kl 00.01 - söndag 13 november kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Voteringsordningen:

PROPOSITIONER

Proposition 01:

Vp2a: P01-Y02 mot avslag
Vp2b: P01-Y03 mot avslag
Vp2c: P01-Y04 mot avslag
Vp2d: P01-Y06 mot avslag
Vp2e: P01-Y07 mot avslag

Vp3: Framvaskat + P01-Y01 mot avslag


Proposition 02:

Vp2a: P02-Y02 + P02-Y03 + P02-Y04 mot P02-Y07
Vp2b: P02-Y06 mot avslag
Vp2c: P02-Y08 mot avslag

Vp3: Framvaskat + P02-Y01 mot avslag


Proposition 03:

Vp1a: P03-Y04 mot avslag
Vp1b: P03-Y06 mot avslag
Vp1c: P03-Y09 mot avslag
Vp1d: P03-Y10 mot avslag
Vp1e: P03-Y11 mot avslag
Vp1f: P03-Y13 mot avslag
Vp1g: P03-Y14 mot avslag
Vp1h: P03-Y17 mot avslag
Vp1i: P03-Y18 mot avslag
Vp1j: P03-Y19 mot avslag
Vp1k: P03-Y22 mot avslag


Vp2a: P03-Y08 mot avslag
Vp2b: P03-Y12 mot avslag
Vp2c: P03-Y15 mot avslag
Vp2d: P03-Y16 mot avslag
Vp2e: P03-Y20 mot avslag
Vp2f: P03-Y21 mot avslag
Vp2g: P03-Y23 mot avslag

Vp3: Framvaskat + P03-Y01 + P03-Y02 + P03-Y03 mot avslag


Proposition 04:

Vp1: P04-Y01 mot P04-Y06

Vp2: Vinnande från Vp1 + P04-Y02 + P04-Y03 mot P04-Y08

Vp3: Framvaskat + P04-Y04 + P04-Y05 mot avslag


Proposition 05:

Vp2: P05-Y02 mot avslag

Vp3: Framvaskat + P05-Y01 mot avslag


Proposition 06:

Vp2a: P06-Y04 mot avslag
Vp2b: P06-Y05 mot avslag

Vp3: Framvaskat + P06-Y01 mot avslagA-MOTIONER

Motion A01:

Vp3: A01-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet]


Motion A02:

Vp3: A01-Y01 + A01-Y02 mot avslag [kräver 75% majoritet]


Motion A03:

Vp3: A03-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet på två på varandra följande medlemsmöten]

En viktig demokratisk princip är att medlemmar som läser motionerna vid mötets början ska kunna veta vilka frågor som kommer att behandlas under motionen. Denna motion handlar om det krav som ställs på styrelsen i stadgarna att inför varje möte lägga en proposition om budget. Yrkande A03-Y03 handlar istället om att ta bort även den del ur stadgarna som berör verksamhetsplanen. Yrkande A03-Y03 ingår därmed inte i det man kan förvänta sig behöva fatta beslut om, efter att ha läst motionen och dess yrkande, och det yrkandet tas därmed inte upp till votering i förslaget.


Motion A04:

Vp1: A04-Y04 mot A04-Y05

Vp2: Vinnande från Vp1 mot A04-Y03

Vp3: Framvaskat + A04-Y02 mot avslag [kräver 75% majoritet på två på varandra följande medlemsmöten]


Motion A05:

Vp3: A05-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet]B-MOTIONER

Motion B01:

Vp3: B01-Y02 mot avslag


Motion B02:

Vp1a: B02-Y01 mot B02-Y15
Vp1b: B02-Y02 mot avslag (B02-Y10)
Vp1c: B02-Y03 mot B02-Y08
Vp1d: B02-Y04 mot B02-Y14
Vp1e: B02-Y05 mot avslag (B02-Y12)
Vp1f: B02-Y06 mot avslag (B02-Y13)

Vp2a: Vinnande från Vp1a mot avslag (B02-Y16)
Vp2b: Vinnande från Vp1c mot avslag (B02-Y07)
Vp2c: Vinnande från Vp1d mot avslag (B02-Y17)

Vp3: Framvaskat mot avslag [om B02-Y03 eller B02-Y08 är med krävs 75% majoritet]


Motion B03:

Vp3: B03-Y01 mot avslag (B03-Y02)


Motion B04:

Vp2: B04-Y01 mot B04-Y02

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B05:

Vp3: B05-Y01 + B05-Y02 mot avslag


Motion B06:

Vp2a: B06-Y01 mot avslag
Vp2b: B06-Y03 mot avslag

Vp3: Framvaskat mot avslag


Motion B07:

Vp3: B07-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet]C-MOTIONER

Motion C01:

Vp3: C01-Y01 mot avslag


Motion C02:

Vp3: C02-Y01 + C02-Y02 mot avslag


Motion C03:

Vp3: C03-Y01 mot avslagVALEN

Val av kommande års partistyrelse

Vp1a: Sammankallande, mandat 2012-12-31
Vp1b: Frågan om vakantsättning, fyra yrkanden+avslag mot varandra i flervalsvotering

Vp2: Ledamot (i antal enligt VP1b), mandat 2014-12-31

Vp3: Ledamot (i antal enligt VP1b), mandat 2012-12-31 (fyllnadsval)

Vakantsättningsvoteringen genomförs som en flervalsomröstning där man kan rösta på flera alternativ som man tycker är acceptabla, inkluderande de fyra som presenterats i samband med ordningsfrågan och avslag. Av de alternativ som kommer upp i mer än 50% stöd, används det som fått flest röster.

Om det ordinarie valet till ledamöter med mandattid till 2014-12-31 inte är klart efter voteringspass 2 används voteringspass 3 till en andra valomgång. I så fall påbörjas val av ledamöter med mandattid till 2012-12-31 (fyllnadsval) först under voteringspass 4.


Val till revisorer:

Vp1: Val av revisorer

Valen till revisorer samt ersättare körs tillsammans. Detta sker på så sätt att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen, väljs de två med flest röster till ordinarie revisorer och efterföljande två till ersättare (till valet på detta mötet har vi dock endast tre kandidater). Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.


Val till valberedning:

Vp1: Sammankallande, mandat 2012-12-31

Vp2: Ledamot, mandat 2013-12-31

Vp3: Ledamot, mandat 2012-12-31 (fyllnadsval)

Om det ordinarie valet till ledamöter med mandattid till 2013-12-31 inte är klart efter voteringspass 2 används voteringspass 3 till en andra valomgång. I så fall påbörjas val av ledamöter med mandattid till 2012-12-31 (fyllnadsval) först under voteringspass 4.


Val till kommande mötespresidium:

Vp1a: Val av mötesordförande
Vp1b: Val av vice mötesordförande

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.äldre text:

Detta är mötespresidiets färdiga förslag till voteringsordning.

Mötesdeltagarna kan inkomma med annat komplett förslag till voteringsordning senast fredag 28 oktober kl 18.00. (Vill någon lyfta ett tillbakadraget förslag i frågan kan detta göras t o m kl 20.00 samma dag. Observera att presidiets första utkast till voteringsordning inte är ett komplett förslag som går att lyfta.)
Omröstning om voteringsordning sker därefter lördag 29 oktober kl 00.01 till söndag 30 oktober kl 13.00.

Förändringar sedan tidigare förslag:
Döljbart meddelande (klicka för att visa)

Generellt: Vissa motioners voteringar startar nu i ett senare voteringspass.

Proposition 02:
Vp1a: P02-Y02 + P02-Y03 + P02-Y04 mot P02-Y07

Motion A03:
Förtydligande avseende A03-Y03

Motion B06:
Vp2b: B06-Y03 mot avslag
Vp3: Framvaskat mot avslag

Val av kommande års partistyrelse
Vp1b: Frågan om vakantsättning, fyra yrkanden+avslag mot varandra i flervalsvotering
+förtydligande

Val till revisorer:
Lagt in förtydligande av proceduren.

Val till valberedning:
Lagt in förtydligande av proceduren.

Val till mötespresidie:
Lagt in förtydligande av proceduren.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JPAnderson

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-11-03 klockan 00:39.
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #269739
Standard Sv: Mötespresidiets färdiga förslag till voteringsordning - 2011-10-26, 23:50

Tankar bakom förslaget

Då presidiet utformat detta förslag till voteringsordning har vi bland annat beaktat följande:

1. Om man vill lyfta en fråga till medlemsmötet ska man lägga en motion om denna. Om en annan medlem lagt en motion som handlar om en viss fråga, och man anser annorlunda i just den frågan, eller tycker att förslaget kan göras ännu bättre, kan man lägga tilläggs- eller motyrkanden. Denna möjlighet ska dock inte användas för att lägga förslag om helt andra frågor än dem motionen handlar om. Därför kan det förekomma att presidiet föreslår att en att-sats inte tas upp till behandling eftersom den ligger utanför motionens ämne.


2. De flesta motionsbehandlingar (utom de enklaste) avslutas med en omröstning där framvaskat förslag ställs mot avslag. Detta har två skäl. För det första kan omröstningar i komplicerade frågor med många olika tilläggs- och motyrkanden resultera i att många medlemmar upplever den helhet som röstats fram som så orimlig att de hellre ser att vi inte beslutar något i frågan, än att den framvaskade kombinationen av beslut fastställs. För det andra därför att partiets stadgar tydligt säger att beslut måste fattas med en majoritet av avgivna röster, i en del frågor tom med 3/4 av rösterna. Detta är inte alltid möjligt att uppnå i voteringar där många olika förslag står mot varandra.


3. I voteringar där många förslag står mot varandra har olika organisationer olika praxis: antingen får var mötesdeltagare rösta på ett förslag, och då vaskas (i princip) det förslag fram som har störst stöd. Eller så får man rösta på så många man vill, och då vaskas det förslag fram som har störst tolerans. Möjligheterna att manipulera mötet genom att taktikrösta är dock mycket större om man bara får rösta på ett alternativ. (Till exempel: Om en grupp medlemmar som inte vill byta namn på partiet i en första voteringsomgång taktikröstar på ett namnförslag de vet är mycket impopulärt är deras möjlighet att få fram det impopulära namnet som förslag till nytt namn mycket större om var deltagare bara får rösta på ett förslag). Av denna anledning har presidiet fastnat för modellen att man får rösta på så många av förslagen man önskar när mer än två yrkanden står mot varandra.


4. I vissa motioner och propositioner är det många voteringar som går parallellt med varandra, och alltid fler i tidigare voteringspass än senare. Detta leder till att det kan bli väldigt mycket för den som ska rösta att sätta sig in i och ta till sig direkt i voteringspass 1, samtidigt som det i voteringspass 3 bara blir ett fåtal omröstningar. För att råda bot på detta och få en jämnare fördelning av antalet omröstningar i varje voteringspass har vi valt att sprida ut voteringarna genom att de motioner med endast två voteringspass planerade startar i voteringspass 2, och de med endast ett voteringspass planerat tas först i voteringspass 3.
   
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #269819
Standard Sv: Mötespresidiets färdiga förslag till voteringsordning - 2011-10-28, 17:03

Klockan är nu över 18.00 och det går inte längre att lägga några förslag till voteringsordning.

Då det inte inkommit några alternativa förslag till mötespresidiets kommer det förslaget att ställas mot avslag i en omröstning som startar strax efter midnatt (lördag 29 oktober kl 00.01) och är öppen till söndag kl 13.00.
   
  (#4) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #269820
Standard Sv: Mötespresidiets färdiga förslag till voteringsordning - 2011-10-28, 17:44

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg
Klockan är nu över 18.00 och det går inte längre att lägga några förslag till voteringsordning.

Då det inte inkommit några alternativa förslag till mötespresidiets kommer det förslaget att ställas mot avslag i en omröstning som startar strax efter midnatt (lördag 29 oktober kl 00.01) och är öppen till söndag kl 13.00.
Vintertid får man förmoda.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#5) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #269822
Standard Sv: Mötespresidiets färdiga förslag till voteringsordning - 2011-10-28, 18:19

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Vintertid får man förmoda.
Ja, vintertid.
   
  (#6) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #269829
Standard Sv: Mötespresidiets färdiga förslag till voteringsordning - 2011-10-28, 23:03

Omröstningen i frågan om godkännande av voteringsordningen har nu startat. Den finns ovanför första inlägget. Omröstningen är öppen till klockan 13.00 söndag 30 oktober.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2011-10-28 klockan 23:44. Anledning: korrigerat datum
   
  (#7) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #269874
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2011-10-30, 12:04

Klockan är över 13.00 och voteringen har stängt. Presidiet kommer nu att börja förbereda för voteringspass 1, i enlighet med den precis antagna voteringsordningen. Voteringspass 1 kommer att inledas kl 00.01 inatt och avslutas kl 21.30 onsdag 2 november.

Tiderna för alla voteringspass är följande:

Voteringspass 1: måndag 31 oktober kl 00.01 - onsdag 2 november kl 21.30
Voteringspass 2: torsdag 3 november kl 00.01 - lördag 5 november maj kl 21.30
Voteringspass 3: söndag 6 november kl 00.01 - tisdag 8 november kl 21:30
Voteringspass 4: onsdag 9 november kl 00.01 - fredag 11 november kl 21.30
Voteringspass 5: lördag 12 november kl 00.01 - söndag 13 november kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com