Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Nyhetsankaret Inte uppkopplad
 
Nyhetsankarets avatar
 
Inlägg: 1 341
Reg.datum: Dec 2010
Standard Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-12, 23:33

Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän
Polisens händelserapporter har länge inkluderat signalement och övervakningsfoton, vilka även nämner vittnesuppgifter om de misstänktas etniska bakgrund. Dessa har sedan blivit populära bland de som vill göra politik av invandrares brottslighet.

Man kan tycka vad man vill om detta, (illa) men när polisen nu hävdar att de har upphovsrätt till dessa uppgifter och foton saknar de fullständigt stöd i lagen.
Källa: http://avpixlat.info/2012/05/12/senaste-pk-censurtricket-upphovsrattsskydd-av-polisens-signalementsbeskrivningar/ Tipstack: JonasL


   
Svara med citat
  (#2) Gammal
JonasL Inte uppkopplad
 
JonasLs avatar
 
Inlägg: 250
Reg.datum: Dec 2009

Länk: #276673
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-12, 23:36

Ännu ett exempel på en aktör i samhället som försöker använda IPR för att censurera och tysta ner yttrandefriheten och den fria samhällsdebatten. Jag ber om ursäkt för att länka till den kontroversiella sajten avpixlat men anser att detta är en principiellt viktig piratfråga.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #276681
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-13, 05:59

Om man misstänker att något inte går rätt till så får man väl höra av sig till den sajtansvariga och kolla upp saken. Men något säger mig att Avpixlat inte har så stort intresse av det, de nöjer sig nog ganska bra med bilden att "de nationella" är brave but lonely warriors mot PK-förtryckarstaten. Jag skulle inte bli extremt förvånad om de har en mullvad bland Polisens webbansvariga.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #276686
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-13, 07:57

Polisens sätt att peta in påminnelser om upphovsrätt här och var på sina webbsidor förefaller både godtyckligt och handfallet, men jag betvivlar att det är olagligt (som Avpixlat påstår). Dessutom gör Avpixlat en ganska krystad tolkning av 26 a § första stycket 2 upphovsrättslagen, när de antyder att deras urval av bilder på mörkhyade utgör "en redogörelse för ett mål eller ärende i vilket verket förekommit och verket återges endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen".

Därutöver verkar det irrelevant för frågan om Polisens påstådda förbud mot återgivning, eftersom första stycket bara ger upphovsmannen rätt till ersättning, inte något veto mot återgivningen. Stycket hänvisar nämligen till de handlingar som avses i 9 § första stycket, alltså författningar, beslut, yttranden samt officiella översättningar av dylika handlingar (förenklat uttryckt). Jag är inte övertygad om att Polisens efterlysningar räknas till denna kategori "yttranden", utan mera troligt är nog att de utgör "handlingar som är upprättade hos svenska myndigheter men inte är sådana som avses i 9 § första stycket", som regleras i 26 a § andra stycket, med undantag enligt tredje stycket.

Här måste jag peka på ett lagtolkningsproblem. Frågan gäller fotografiska bilder, inte verk, och dessa skyddas endast tack vare 49 a § (i kapitlet om "närstående rättigheter"). I denna paragrafs fjärde stycke finns en lång uppräkning av paragrafer i upphovsrättslagen som skall tillämpas också på fotografiska bilder, trots att de uttryckligen är formulerade med tanke på "verk". Vissa av dessa paragrafer gäller dock inte samtliga slags verk, utan endast verk av särskilt uppräknade slag. Skall då "fotografiska bilder" anses ingå i de uttryckliga uppräkningarna eller ej?

Enligt 49 a § skall såväl 9 § som 26 a § i deras helhet tillämpas på fotografiska bilder. 9 § medger återgivning av verk som ingår i de nämnda slagen av handlingar, utom just "kartor", "alster av bildkonst", "musikaliska verk" eller "diktverk". Skall här "alster av bildkonst" anses innefatta även "fotografiska bilder" så att inte heller dessa får återges fritt? Troligen, för annars begränsas hänvisningen till att avse 9 § tredje stycket, som bara gäller beslut rörande rätten att ta del av handlingar där sagda verk ingår.

På motsvarande sätt görs i 26 a § tredje stycket undantag för en rad olika slags verk, däribland "alster av bildkonst". Man skulle kunna tänka sig att hänvisningen bara gäller första stycket (rätten till ersättning), men det vore inkonsekvent att göra en annan tolkning av "alster av bildkonst" än i 9 §.

Slutsatsen av detta blir att rättsinnehavaren (fotografen, eller dennes uppdragsgivare om det gäller yrkesmässig fotografering) visst kan förbjuda andra än Polisen att sprida fotografierna. Eftersom det sannolikt är olika rättsinnehavare i de båda exempel Avpixlat hänvisar till (gissningsvis SL respektive en anhörig eller vårdare till den försvunna kvinnan) så kan de också ha uppställt olika villkor för spridningen.

Jag blir nog mer upprörd över att Polisen också tror sig lyda under lagen om elektronisk kommunikation och därför kräver "kaktillstånd" av alla som besöker webbplatsen. Polisen är ingen nätoperatör! Kakor är innehåll, och med detta har lagen om elektronisk kommunikation intet att skaffa! Begrips!


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
SimonForsman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 111
Reg.datum: Oct 2006

Länk: #276687
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-13, 08:57

Citat:
Ursprungligen postat av SM5POR Visa inlägg
Jag blir nog mer upprörd över att Polisen också tror sig lyda under lagen om elektronisk kommunikation och därför kräver "kaktillstånd" av alla som besöker webbplatsen. Polisen är ingen nätoperatör! Kakor är innehåll, och med detta har lagen om elektronisk kommunikation intet att skaffa! Begrips!
Enligt PTS:
Citat:
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.
Du kan inte begära att Polisen ska göra en annan bedömning av hur lagen ska tolkas än PTS gör så om något är det PTS man ska klaga på. (Jag kan inte heller hitta något i lagtexten som pekar mot att webplatsers använding av kakor skulle omfattas men från vad jag läst i media om "kaklagen" så var syftet med lagändringen att kakor skulle omfattas så det är inte konstigt att myndigheterna gör den tolkningen)
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
JonasL Inte uppkopplad
 
JonasLs avatar
 
Inlägg: 250
Reg.datum: Dec 2009

Länk: #276689
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-13, 10:59

Citat:
Ursprungligen postat av Winston Smith Visa inlägg
Jag skulle inte bli extremt förvånad om de har en mullvad bland Polisens webbansvariga.
Nu tycker jag att du ägnar dig åt lösa spekulationer och konspirationsteorier. Jag tror inte en sekund på din hypotes.
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
SM5POR Inte uppkopplad
 
SM5PORs avatar
 
Inlägg: 2 983
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #276696
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-13, 12:33

Citat:
Ursprungligen postat av SimonForsman Visa inlägg
Du kan inte begära att Polisen ska göra en annan bedömning av hur lagen ska tolkas än PTS gör så om något är det PTS man ska klaga på.
Jag tvingas själv att göra mina egna tolkningar av diverse lagar eftersom jag inte litar på att alla myndigheter tolkar dem rätt (och inte har råd att betala en advokat att utreda mina tvivel åt mig). Enligt svensk rätt är det domstolarna som har sista ordet när det gäller tolkning av lagar, inte allehanda förvaltningsmyndigheter, och PTS är inte tillsynsmyndighet gentemot Polisen. När Polisen i sin tur med hänvisning till gällande lag uppmanar allmänheten att vidta vissa åtgärder, då tycker jag det ankommer på Polisens egen juridiska expertis att göra en självständig bedömning av huruvida tolkningen är korrekt i deras sammanhang. Jag tror nu inte att deras jurister nödvändigtvis skulle komma till en annan slutsats än PTS, men om jag skulle invända mot deras tolkning förväntar jag mig ett annat svar än "Vi vet inte, vi litar på den tolkning PTS har gjort".

Citat:
(Jag kan inte heller hitta något i lagtexten som pekar mot att webplatsers använding av kakor skulle omfattas men från vad jag läst i media om "kaklagen" så var syftet med lagändringen att kakor skulle omfattas så det är inte konstigt att myndigheterna gör den tolkningen)
Det stämmer att detta är ett av de från politikerhåll uttalade syftena med bestämmelsen (den hänger förstås också samman med diverse EU-direktiv), men dess placering i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och denna lags utformning i övrigt gör att man måste ifrågasätta bestämmelsens tillämpningsområde. Så här lyder en av tillämpningsbestämmelserna, 1 kap. 4 § LEK:
Citat:
Denna lag gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning.

Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.
Innehåll syftar alltså på vad som sägs i ett telefonsamtal eller vilka data som skickas över en datakommunikationsförbindelse, med undantag för de data som nätoperatören behöver för att dirigera trafiken rätt i nätet (avsändarens och mottagarens telefonnummer respektive IP-adresser, TTL och liknande parametrar, ibland kallade "trafikuppgifter").

En webbsida är innehåll, men också en videoström, en terminalinloggning via SSH eller en DNS-fråga. Det spelar ingen roll vilket protokoll som används; ur operatörens synvinkel är HTTP-headern med dess URL lika mycket innehåll som HTML-sidan och bådadera transporteras från avsändare till mottagare.

Jag menar att också vald TCP- eller UDP-port ingår i innehållet, eftersom de bara antas styra hur mottagaren sorterar inkommande data och inte hur operatören skickar trafiken i nätet, men här bryts det friskt mot telehemligheten (eller snarare skyddet i 6 kap. 17 § LEK) när operatören inte bara registrerar vilka portnummer som används utan rentav filtrerar bort viss trafik beroende på portnumret (om nu inte abonnenten har lämnat sitt medgivande till denna filtrering).

Eventuella "cookies" (och förfrågningar om dylika) finns i HTTP-headern. Innehåll. 6 kap. 17 § anger några undantag när utomstående får ta del av uppgifter ur kommunikationsinnehållet, och 6 kap. 18 § ("cookie-lagen") ingår inte bland dessa undantag. Alltså kan lagen inte heller reglera vilka kakor som får skickas eller tas emot i den privata kommunikationen mellan enskilda abonnenter. Polisen är också en abonnent.

Om man skulle lyfta ut den här bestämmelsen ur LEK och placera den i en egen lag, då skulle det kanske bli möjligt att tillämpa den, men då är frågan hur pass grundlagsenlig den skulle vara. "Under ett telefonsamtal får du inte lagra något meddelande på en annan abonnents automatiska telefonsvarare, om inte den andre abonnenten har lämnat sitt medgivande till detta" är bestämmelsens principiella innebörd uttryckt i klarspråk. Det känns ungefär lika grundlagsenligt som att förbjuda ovårdat språk i telefon, eller högläsning ur telefonkatalogen...

Men nu kom vi bort från ämnet. Ursäkta. Det är då för väl att Polisen inte hänvisar till SL för sin tolkning av upphovsrättslagen, utan svarar för denna tolkning själva.


Anders Andersson
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
JPAnderson Inte uppkopplad
 
JPAndersons avatar
 
Inlägg: 975
Reg.datum: May 2009

Länk: #276712
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-13, 20:47

Flyttad till övrig diskussion då källan till detta inlägg inte kan anses helt trovärdig vilket också framgår i diskussionen.

När man postar i nyhetsforumet är det också viktigt att tänka på:
"Eftersom länkarna som postas här även publiceras på www.piratpartiet.se är det extra viktigt att endast trovärdiga nyheter och diskussioner med ett högt substansvärde kommer med."


Ledamot av valberedningen.
Tidigare; Ledamot av partistyrelsen 2012-2014, Sekreterare för Piratpartiet Värmland

Bloggar som Värmlandspiraten
Partimail | Facebook | Twitter
  Skicka ett meddelande via MSN till JPAnderson Skicka ett meddelande via Skype™ till JPAnderson  
Svara med citat
  (#9) Gammal
Winston Smith Inte uppkopplad
 
Winston Smiths avatar
 
Inlägg: 8 438
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #276723
Standard Sv: Polisen.se IPR-skyddar (olagligt) signalement/foton på utländska gärningsmän - 2012-05-14, 05:22

Citat:
Ursprungligen postat av JonasL Visa inlägg
Nu tycker jag att du ägnar dig åt lösa spekulationer och konspirationsteorier. Jag tror inte en sekund på din hypotes.
Det var varken en spekulation, en teori eller en hypotes. Det var en upplysning om sakförhållandet att jag inte skulle bli förvånad. Den där varningsrutan var ju så klantig att man måste bli misstänksam. Den eller de som beslutade var och hur varningsrutan skulle dyka upp respektive inte dyka upp är antingen rejält enfaldiga eller väl medvetna om hur det skulle tas emot och utnyttjas av SD-rörelsen.
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com