Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill du lägga revisionsberättelsen till handlingarna?
Bifall 62 98.41%
Avslag 1 1.59%
4 mötesdeltagare (5.97 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 67. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 08. Revisionsberättelse för det föregående året [avklarad] - 2013-03-17, 22:10

Du kan välja att bifalla eller avslå att lägga berättelsen till handlingarna, eller så kan du välja alternativet avstår.

Avstår är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. Avstår kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.


Revisionsberättelse för Piratpartiet verksamhetsåret 2012

Vi har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2012. Det är styrelsens som har ansvar för partiets förvaltning och bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om om detta på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Detta innebär att vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att redovisning och övrig dokumentation inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för att kontrollera deras kvalitet.

Vi har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller gällande lag. Vi anser att våran granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet med de lagar och regler som gäller och enligt god redovisningssed, därmed kan vi anse att de ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Vi har också funnit att styrelsen har hållit sig till verksamhetsplanen och utfört mycket men inte allt i den. Vi finner att styrelsen arbetat i verksamhetsplanens anda och för partiets syften.

Styrelsen har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed att mötet beslutar:

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.


Med detta sagt vill vi ändå tillägga följande iakttagelser:

1. Delar av verksamhetsplan och budget har styrelsen inte följt. Det är naturligtvis inte bra, men det tycks vara följden av otillräckligt antal aktiva medlemmar – som i fallet med aktivistinitiativ och utbildningsatsningar.

2. Förra året skickade vi förutom revisionsberättelsen till mötet även en promemoria till styrelsen med förslag på förbättringar av rutiner och arbetssätt för att förbättra den ekonomiska kontrollen och förenkla revisioner - dvs saker på en detaljnivå som inte var relevanta att ta upp i revisionsberättelsen. Styrelsen har under året arbetat hårt för att göra något åt det saker vi föreslog och till årets revision fick vi en mycket bra redovisning av det arbetet. Den ekonomiska kontrollen är därmed klart förbättrad och vår granskning underlättades betydligt.

3. Som en del av det arbetet har gamla fordringar på medlemmar från 2009 och 2010 avskrivits. Det handlar om aktiviteter som genomförts men där kvitton inte redovisats i de flesta fall. Inga av fordringarna framstår som möjliga att driva in, då de är preskriberade, eftersom påminnelser inte har skickats ut.


1. Under året har lokala föreningar bildats. Det har varit en ganska omfattande process som vi särskilt granskat. I arbetet med att dela ut lokala medel satte styrelsen upp krav och tidsgränser t ex att lokala föreningar måste ha valt revisorer före en viss tidpunkt. En förening klarade inte av att utse en revisor innan sista deadline vilket gjorde att deras pengar frös inne. Vi revisorer tycker att styrelsens hantering av dessa frågor har varit bra av två skäl: För det första är revisorskravet viktigt när pengarna delas ut, utan revision saknas möjligheter för partiets medlemmar att se att pengarna används rätt. För deta andra är det viktigt att undvika godtycke. Att partistyrelsen håller på de tidsgränser och formkrav som de sätter när det gäller ekonomiska beslut är därför viktigt.

2. Partiet har under året haft en ganska god ekonomi, och har ganska mycket fonderade pengar. Ändå har vi inte fått in en krona på ränteintäkter. Det är definitivt något som nästa styrelse bör arbeta med.


Internet den 11 mars 2013Göran Widham
ord revisor

C Magnus Berglund
ord revisor

Isak Gerson
revisorsersättare

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2013-04-28 klockan 23:23.
   
  (#2) Gammal
Christoffer Eldengrip Inte uppkopplad
 
Christoffer Eldengrips avatar
 
Inlägg: 558
Reg.datum: Mar 2011

Länk: #284146
Standard Sv: 08. Revisionsberättelse för det föregående året - 2013-04-02, 08:48

Håller med revisorerna lite avkastning på kapitalet hade ju varit önskvärt. Till nästa år fixar vi det
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Christoffer Eldengrip  
  (#3) Gammal
Göran Widham Inte uppkopplad
 
Göran Widhams avatar
 
Inlägg: 85
Reg.datum: Apr 2009

Länk: #284186
Standard Sv: 08. Revisionsberättelse för det föregående året - 2013-04-02, 10:42

Checkar bara in gör att attestera att jag skrivit texten ovan.


Styrelseledamot för Piratpartiet 2010 samt 2014-2016
Sammankallande i valberedningen för Piratpartiet 2013
Revisor för Piratpartiet 2011-2013
Bloggar på Sagor från Livbåten
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Göran Widham  
  (#4) Gammal
Leopold Inte uppkopplad
 
Inlägg: 23
Reg.datum: Aug 2012

Länk: #286868
Standard Sv: 08. Revisionsberättelse för det föregående året - 2013-04-29, 09:00

Jag tycker att det är bra att författaren valt den öppna standarden .odt för dokumentet.

Jag yrkar bifall.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Leopold  
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com