Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Antar mötet presidiets förslag till voteringsordning?
Ja 18 90.00%
Nej 2 10.00%
1 mötesdeltagare (4.76 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 21. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-03-20, 15:00

05. Godkännande av voteringsordningenVoteringsordningen är det sätt mötet röstar om olika yrkanden, och det sätt olika yrkanden ställs mot varandra. Anledningen till att ha ett sådant system istället för att rösta på varje yrkande ett och ett är att undvika att mötet fattar flera olika beslut som inte är förenliga med varandra.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=36409

Ett första utkast till voteringsordning presenterades nedan i tråden den 24 april. Efter att ha följt diskussionen och beaktat några synpunkter som förts fram lägger presidiet följande förslag till voteringsordning:


PRESIDIETS FÖRSLAG TILL VOTERINGSORDNING
_____________________________________________


6, Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp 1
Vp1a: Lägga till handlingarna mot avslag.

(Kommentar: Här finns inget yrkande lagt. Presidiet anser dock att det finns ett underförstått yrkande att den ska läggas till handlingarna genom att den inlämnats till mötet av styrelsen.)


7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp 1
Vp1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera den ekonomiska berättelsen så den kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.


Punkt 8, Revisionsberättelse för det föregående året

Vp 1
Vp 1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera bokslut och räkenskaper till revisorerna så dessa kan göra revision och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.


Punkt 9, Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp 1
Vp 1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast åtgärda bristerna så frågan om ansvarsfrihet kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.


PROPOSITION

Proposition 01 ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI

Vp 1
Vp 1a: P01-Y01 mot avslag.


MOTIONER

A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten

Vp 1
Vp 1a: A01-Y01 mot avslag.


B01: Asylpolitik

Vp 2
Vp 2a: B01-Y01 mot avslag.
Vp 2b: B01-Y02 mot avslag.
Vp 2c: B01-Y03 mot avslag.
Vp 2d:B01-Y04 mot avslag.


B02: Offentlighetsprincipen för personuppgifter

Vp 2
Vp 2a: B02-Y02 mot avslag.


Motion B03: Systembolagets monopol

Vp 1
Vp 1a: B03-Y05 mot B03-Y02

Vp 2
Vp 2a: Vinnande Vp 1a mot avslag
Vp 2b: B03-Y03 mot avslag.

(Kommentar: Y03 kan såväl stå som ett ensamt ställningstagande som finnas tillsammans med krav på att avveckla monopolet, precis som vi på samma gång har ställningstagandet att avskaffa patent och en rad förslag till modifieringar av patentsystemet.)


B04: Basinkomst

Vp 1
Vp 1a B04-Y13 mot avslag
Vp 1b B04-Y01 mot B04-Y03, för den händelse att Y13 avslås.

Vp 2
Vp 2a Om B04-Y13 avslagits ställs vinnande från Vp 1b mot avslag, ifall B04-Y13 antas faller både B04-Y01 och B04-Y03.
Vp 2b: B04-Y08 mot avslag
Vp 2c: B04-Y09 mot avslag
Vp 2d: B04-Y12 mot avslag
Vp 2e: B04-Y14 mot avslag

(Kommentar: Vi har här valt att tolka de yrkanden som lagts bokstavligt. När det yrkas att partiet ska "driva frågan om" är det inte ett yrkande om vad medlemsmötet ska fastställa att partiet ska tycka, utan ett yrkande om vad partiet ska göra. Det gäller även Y13, vars enda rimliga tolkning är att medlemsmötet tar ställning i frågan om vad partiet ska göra. De tre yrkandena som handlar om att partiet ska eller inte ska driva frågan om basinkomst på ena eller andra sättet är uppenbarligen inte förenliga med varandra. Däremot är var och en av dem förenlig med var och en av de olika yrkanden som gäller att förändra de åsikter medlemsmötet antagit.)


B05: Utredning av landskatt

Vp 2
Vp 2a: B05-Y02 mot avslag.


B06: Legal narkotikaförsäljning

Vp 2
Vp 2a: B06-Y05 mot avslag.
Vp 2b: B06-Y06 mot avslag.
Vp 2c: B06-Y07 mot avslag.
Vp 2d: B06-Y08 mot avslag.


B07: Upphovsrättens längd

Vp 2
Vp 2a: B07-Y02 mot avslag.


B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter.

Vp 2
Vp 2a: B08-Y01 mot avslag.


B09: Oberoende myndigheter för övervakning av Polis, rättsväsende och kriminalvård

Vp 1
Vp 1a: Flervalsvotering mellan B09-Y02, B09-Y04 och B09-Y05.

Vp 2
Vp 2a: Vinnande från Vp1a mot avslag

(Kommentar: För att minska antalet voteringspass som går åt till att behandla en fråga och därmed förenkla för mötesdeltagarna provar vi på detta möte att i denna fråga, där flera alternativ står mot varandra, föreslå en flervalsvotering, istället för att ställa två alternativ mot varandra i flera led. I denna votering kan man alltså rösta på alla de förslag man finner acceptabla.)


Motion B10: Offentliga kollektivavtal

Vp 2
Vp 2a: B10-Y01 mot avslag.


Motion B11: EU-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap.

Vp 2
Vp 2a: B11-Y02 mot avslag.


Motion B12: Sexköpslagen

Vp 2
Vp 2a: B12-Y03 mot avslag.


14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp 1
Vp 1a: 1 st mötesordförande
Vp 1b: 6 st vice mötesordförande, rangordnade (flervalsvotering).


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2015-04-29 klockan 21:35.
   
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #295007
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-24, 11:38

Presidiet har nu gjort ett första preliminärt förslag till voteringsordning. Har du synpunkter tar vi gärna emot dem fram till tisdag 28 april. Onsdag 29 april kommer vi sedan att lägga ett slutligt förslag till voteringsordning. Vill du lägga ett alternativt förslag ska det ske senast fredag 1 maj kl 18.00, och det förslaget ska vara komplett, inte bara tala om vad som borde göras annorlunda än i presidiets förslag. Omröstning om voteringsordning sker därefter lördag 2 maj kl 00.01 till söndag 3 maj kl 13.00.

Kommentar
I det förslag vi nu lägger föreslår vi att vi under detta möte på försök provar att när det finns mer än två oförenliga alternativ där så är lämpligt istället för att ställa förslag två och två mot varandra i många omgångar hålla en utslagsvotering mellan alla de oförenliga alternativen, och låta det som då får flest röster ställas mot avslag. I sådana voteringar ska man då kunna rösta inte bara på ett alternativ utan på alla alternativ man tycker är "tillräckligt" bra. På detta sätt kan man minska antalet voteringspass som behövs för att avgöra en fråga, vilket vi tror kommer att göra behandlingen enklare att överblicka för de flesta mötesdeltagare.

Eftersom antalet frågor på detta möte är litet innebär detta att det kan vara möjligt att klara alla voteringar på detta möte under voteringspass 1 och 2. Övriga pass kan dock komma att användas om tekniska eller mänskliga fel leder till att någon omröstning måste göras om, eller ifall ett personval blir utdraget.

Tid för voteringspassen
Voteringspass 1: måndag 4 maj kl 00.01 - onsdag 6 maj kl 20.00
Voteringspass 2: torsdag 7 maj kl 00.01 - lördag 9 maj kl 20.00
Voteringspass 3: söndag 10 maj kl 00.01 - tisdag 12 maj kl 20.00
Voteringspass 4: onsdag 13 maj kl 00.01 - fredag 15 maj kl 20.00
Voteringspass 5: lördag 16 maj kl 00.01 - söndag 17 maj kl 18.00

(edit: Detta är ett tidigare förslag, det aktuella förslaget står högst upp i tråden)
Döljbart meddelande (klicka för att visa)PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL VOTERINGSORDNING
__________________________________________


6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp 1
Vp1a: Lägga till handlingarna mot avslag.

(Kommentar: Här finns inget yrkande lagt. Presidiet anser dock att det finns ett underförstått yrkande att den ska läggas till handlingarna genom att den inlämnats till mötet av styrelsen.)


7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp 1
Vp1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera den ekonomiska berättelsen så den kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.


8. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp 1
Vp 1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera bokslut och räkenskaper till revisorerna så dessa kan göra revision och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.


9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp 1
Vp 1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast åtgärda bristerna så frågan om ansvarsfrihet kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.

10. PROPOSITIONER

P01 ang. att lämna observatörsmedlemskapet i PPI

Vp 1
Vp 1a: P01-Y01 mot avslag.


11. MOTIONER

A01: Andraläsning av motion om tidsneutrala medlemsmöten

Vp 1
Vp 1a: A01-Y01 mot avslag.


B01: Asylpolitik

Vp 2
Vp 2a: B01-Y01 mot avslag.
Vp 2b: B01-Y02 mot avslag.
Vp 2c: B01-Y03 mot avslag.
Vp 2d:B01-Y04 mot avslag.


B02: Offentlighetsprincipen för personuppgifter

Vp 2
Vp 2a: B02-Y02 mot avslag.


Motion B03: Systembolagets monopol

Vp 1
Vp 1a: B03-Y05 mot B03-Y02

Vp 2
Vp 2a: Vinnande Vp 1a mot avslag
Vp 2b: B03-Y03 mot avslag.

(Kommentar: Y03 kan såväl stå som ett ensamt ställningstagande som finnas tillsammans med krav på att avveckla monopolet, precis som vi på samma gång har ställningstagandet att avskaffa patent och en rad förslag till modifieringar av patentsystemet.)


B04: Basinkomst

Vp 1
Vp 1a: Flervalsvotering med möjlighet att rösta på flera alternativ mellan B04-Y01, B04-Y03 och B04-Y13.

Vp 2
Vp 2a: Vinnande från Vp1a mot avslag
Vp 2b: B04-Y08 mot avslag
Vp 2c: B04-Y09 mot avslag
Vp 2d: B04-Y12 mot avslag
Vp 2e: B04-Y14 mot avslag

(Kommentar 1: Vi har här valt att torka de yrkanden som lagts bokstavligt. När det yrkas att partiet ska "driva frågan om" är det inte ett yrkande om vad medlemsmötet ska fastställa att partiet ska tycka, utan ett yrkande om vad partiet ska göra. Det gäller även Y13, vars enda rimliga tolkning är att medlemsmötet tar ställning i frågan om vad partiet ska göra. De tre yrkandena som handlar om att partiet ska eller inte ska driva frågan om basinkomst på ena eller andra sättet är uppenbarligen inte förenliga med varandra. Däremot är var och en av dem förenlig med var och en av de olika yrkanden som gäller att förändra de åsikter medlemsmötet antagit.)

(Kommentar 2: För att minska antalet voteringspass som går åt till att behandla en fråga och därmed förenkla för mötesdeltagarna provar vi på detta möte att i några frågor där flera alternativ står mot varandra att föreslå en flervalsvotering, istället för att ställa två alternativ mot varandra i flera led.)


B05: Utredning av landskatt

Vp 2
Vp 2a: B05-Y02 mot avslag.


B06: Legal narkotikaförsäljning

Vp 2
Vp 2a: B06-Y05 mot avslag.
Vp 2b: B06-Y06 mot avslag.
Vp 2c: B06-Y07 mot avslag.
Vp 2d: B06-Y08 mot avslag.


B07: Upphovsrättens längd

Vp 2
Vp 2a: B07-Y02 mot avslag.


B08: Öppen källkod i offentligt finansierade verksamheter.

Vp 2
Vp 2a: B08-Y01 mot avslag.


B09: Oberoende myndigheter för övervakning av Polis, rättsväsende och kriminalvård

Vp 1
Vp 1a: Flervalsvotering med möjlighet att rösta på flera alternativ mellan B09-Y02, B09-Y04 och B09-Y05.

Vp 2
Vp 2a: Vinnande från Vp1a mot avslag

(Kommentar, Se kommentar 2 vid motion B04.)


B10: Offentliga kollektivavtal

Vp 2
Vp 2a: B10-Y01 mot avslag.


B11: EU-länders ömsesidiga erkännande av äktenskap.

Vp 2
Vp 2a: B11-Y02 mot avslag.


B12: Sexköpslagen

Vp 2
Vp 2a: B12-Y03 mot avslag.


13. Fyllnadsval till styrelsen

Vp 1
Vp 1a: Fyllnadsval av en styrelseledamot tom 2016.


14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp 1
Vp 1a: 1 st mötesordförande
Vp 1b: 6 st vice mötesordförande, rangordnade (flervalsvotering).

Senast redigerad av JorgenL den 2015-04-29 klockan 21:46. Anledning: Dolt det gamla förslaget i spoliler-tagg
   
  (#3) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #295011
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-24, 12:06

Citat:
B04: Basinkomst

Vp 1
Vp 1a: Flervalsvotering med möjlighet att rösta på flera alternativ mellan B04-Y01, B04-Y03 och B04-Y13.

Vp 2
Vp 2a: Vinnande från Vp1a mot avslag
Detta förutsätter att vinnande i Vp1a får mer än 50% av rösterna, om det inte blir så, så måste voteringen tas om genom att ställa de två alternativen med flest röster mot varandra.


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#4) Gammal
JorgenL Inte uppkopplad
 
JorgenLs avatar
 
Inlägg: 1 342
Reg.datum: Aug 2006

Länk: #295018
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-24, 15:17

Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Detta förutsätter att vinnande i Vp1a får mer än 50% av rösterna, om det inte blir så, så måste voteringen tas om genom att ställa de två alternativen med flest röster mot varandra.
Nej, det är inte nödvändigt om vi inte väljer att kräva det.

Stadgarna kräver att beslut tas med minst majoritet, men det uppnås genom den efterföljande voteringen där det förslag med mest röster ställs mot avslag. Den inledande voteringen är bara en form av framsållning av det yrkande som accepteras av flest, inte ett beslut av mötet. Själva beslutet mötet tar är den senare följande voteringen där detta yrkande ställs mot avslag.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till JorgenL  
  (#5) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #295021
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-24, 23:34

Citat:
Ursprungligen postat av Mötespresidiet Visa inlägg


7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp 1
Vp1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera den ekonomiska berättelsen så den kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.


8. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp 1
Vp 1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera bokslut och räkenskaper till revisorerna så dessa kan göra revision och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.


9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp 1
Vp 1a: Yrkandet "att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast åtgärda bristerna så frågan om ansvarsfrihet kan behandlas på nästa medlemsmöte." mot avslag.
För 7 och 8 borde bordläggning vara automatisk. Krävs väl ingen omröstning om det ? Vad göra om yrkandena får avslag ?För 9 så borde avslag på Vp 1a leda till att man kör Vp 2 "skall föregående års partistyrelse beviljas ansvarsfrihet"


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#6) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #295025
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-25, 10:58

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
För 7 och 8 borde bordläggning vara automatisk. Krävs väl ingen omröstning om det ? Vad göra om yrkandena får avslag ?

För 9 så borde avslag på Vp 1a leda till att man kör Vp 2 "skall föregående års partistyrelse beviljas ansvarsfrihet"
Om 7 och 8: Så kan man se det. Vi ser det som att mötet är suveränt att besluta hur det ska hantera punkten, och att vi därför tagit in yrkanden. Nu har det bara kommit ett bordläggningsyrkande. Om det inte skulle gå genom finns inga andra yrkanden, och skulle bordläggningsyrkandet falla kan jag se flera möjliga sätt att gå vidare, t ex att (a) presidiet konstaterar att frågan inte är behandlad och att den uppskjutes till höstmötet eller (b) mötet skilja sig från ärendet utan att ha fattat något beslut, varpå styrelsen lägger propositioner till höstmötet om att behandla frågorna på nytt. Jag ser dock inget skäll att fördjupa mig i de alternativen förrän det inträffat att bordläggningsyrkandet avslagits.

Vad gäller 9 skulle det inte falla mig in att ställa frågan om ansvarsfrihet under proposition så länge inte en enda mötesdeltagare ställt ett sådant yrkande.


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
  (#7) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #295056
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-28, 10:38

Då den enda kandidaten till partistyrelsen nu valt att dra tillbaka sin kandidatur (https://mote.piratpartiet.se/showthr...049#post295049) torde voteringsordningen ändras för att istället handla om att vakantsätta posten.


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
  (#8) Gammal
Henry Rouhivuori Inte uppkopplad
 
Henry Rouhivuoris avatar
 
Inlägg: 5 452
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #295059
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-28, 12:12

Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Då den enda kandidaten till partistyrelsen nu valt att dra tillbaka sin kandidatur (https://mote.piratpartiet.se/showthr...049#post295049) torde voteringsordningen ändras för att istället handla om att vakantsätta posten.
...eller som i fallet med revisorsersättare och valberedning inte hålla votering alls då det är vakant per automatik när inga kandidater finns.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm, Anton Nordenfur, Fexlom, JorgenL


Ekonomiansvarig

ingsoc.eu
   
  (#9) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #295061
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-28, 21:31

Tack presidiet för ert utkast, och för att ni publicerade det så snabbt. Ber om ursäkt för att mina kommentarer till det kommer först nu, men jag får ursäkta mig med att jag spenderat de senaste dagarna nerbäddad med feber. Hur som så har jag några kommentarer:

Jag förstår mötespresidiets strävan om att hålla nere antalet voteringspass genom att ställa flera motstridiga yrkanden mot varandra i flervalsvotering (i motionerna B04 samt B09), jag är dock inte säker på att det kommer att leda till färre voteringspass då jag är rädd att risken ökar för att det ska bli lika röstetal mellan två eller flera yrkanden. Fast det kan ju vara värt att testa. Dock anser jag att det inte ska göras i B04, då jag tycker voteringsordningen i den motionen är upplagd på fel sätt.

Jag anser att B04-Y13 ska prövas ensamt mot avslag i Vp1a, samtidigt som B04-Y01 och B04-Y03 prövas mot varandra i Vp1b. Detta då de två senare yrkandena bådar handlar om att partiet ska driva frågan om basinkomst, medan B04-Y13 handlar om att partiet inte ska driva frågan om basinkomst. Skulle B04-Y13 vinna sin votering har mötet beslutat att partiet inte ska driva frågan om basinkomst och därmed behöver ingen mer votering ske gällande B04-Y01 eller B04-Y03.

I det läget bör inte heller någon votering ske gällande B04-Y12 eller B04-Y14, som handlar om att ålägga den arbetsmarknadspolitiska talespersonen respektive styrelsen att utarbeta ett detaljerat förslag till ställningstagande om basinkomst. Har mötet beslutat att partiet inte ska driva frågan blir det felaktigt om mötet samtidigt beslutar att det ska tas fram ett detaljerat ställningstagande i frågan. Även om mötet rent teoretiskt skulle kunna bestämma att partiet inte ska driva frågan, samtidigt som det beslutar att det ska tas fram ett ställningstagande i frågan tycker jag det känns fel. Det blir liksom inkonsekventa beslut.

Skulle däremot B04-Y13 avslås i Vp1a ska i voteringspass 2 vinnande från Vp1b ställas mot avslag, samtidigt som B04-Y12 och B04-Y14 båda prövas var för sig mot avslag.

De övriga yrkandena (B04-Y08 och B04-Y09) är däremot oberoende av B04-Y13 och bör i voteringspass 2 prövas var för sig mot avslag oavsett utfallet i Vp1a.


När det gäller punkterna om ekonomisk berättelse och revisionsberättelse är frågan om det bordläggningsyrkande som ligger bör ställas direkt mot avslag. Det ligger förvisso inget annat yrkande i ärendena, men jag tycker nog att mötet borde ges möjligheten att anse punkterna vara avklarade. Något i stil med:

Vp1: "Bordläggning" mot "lämna punkten utan åtgärd"
Vp2: Vinnnande Vp1 mot avslag


När det gäller punkten om ansvarsfrihet för styrelsen instämmer jag med Henrik om att frågan om ansvarsfrihet inte bör ställas under proposition om ingen mötesdeltagare yrkat om att så ska ske. Dock bör noteras att så skedde på föregående års vårmöte, så det kan vara att anse att praxis finns att göra så.
(Nu ingick jag förvisso i mötespresidiet som vice mötesordförande under föregående års vårmöte, men jag var inte delaktigt i diskussion och beslut gällande voteringsordningen så jag kan tyvärr inte redogöra för hur tankegångarna gått då.)

Möjligtvis bör samma tillvägagångssätt som jag nyss dryftade gällande punkterna om ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse användas i punkten om ansvarsfrihet för styrelsen (dvs bordläggning mot lämna punkten utan åtgärd), men det känns inte riktigt rätt att göra så då det i realiteten skulle innebära att föregående års styrelse inte kan beviljas ansvarsfrihet ifall mötet skulle välja att lämna punkten utan åtgärd.
Så när det gäller den punkten vill jag uppmana mötet att bifalla mitt bordläggningsyrkande, så att styrelsen kan ges möjlighet till ansvarsfrihet på höstmötet istället.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Mikael Holm
   
  (#10) Gammal
Henrik Brändén Inte uppkopplad
 
Henrik Brändéns avatar
 
Inlägg: 1 722
Reg.datum: Oct 2010

Länk: #295063
Standard Sv: 05. Godkännande av voteringsordningen - 2015-04-29, 00:16

När det nu inte längre finns någon kandidat att fyllnadsvälja till den vakanta styrelseposten behöver mötet vad jag förstår inte göra någonting. Den vakanta posten fortsätter helt enkelt vara vakant.

Jag tycker Ante hittat ett ännu bättre sätt att hantera motion 4 om medborgarlön, än det som finns i vårt första förslag till voteringsordning.

Jag är däremot tveksam till att mötet, utan att någon yrkat på saken, ska kunna rösta på att lämna frågorna om ekonomisk- och revisionsberättelse utan åtgärd. Både rent formalistiskt - mötet tar ställning till de yrkanden som lagts. Att lämna punkterna utan åtgärd kan lätt uppfattas som att mötet inte bryr sig om att handlingarna inte kommit - i synnerhet när motyrkandet är som det är. Ett sådant förslag bör nog mötet ha fått gott om tid att fundera över och diskutera - och bör därför kanske inte kastas in i debatten som en teknikalitet strax före omröstningen.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Andreas Bjärnemalm


Henrik Brändén, Uppsala
Bloggar på Henrik B och Henrik Brändén, Molekylärbiolog
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com