Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vilket förslag vill mötet välja?
Förslag 1 3 4.00%
Förslag 2 39 52.00%
Förslag 3 5 6.67%
Förslag 4 28 37.33%
7 mötesdeltagare (9.33 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Flervalsomröstning. Antal röster: 75. Du får inte rösta i den här omröstningen

Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009
Standard Votering: Övergångsregler för den nya stadgans införande - 2010-12-04, 00:17

OBS! Mycket viktigt: Innan du lägger din röst så titta i webbläsarens adressfält. Det du ska titta efter är att det står 'https://' innan sidans url. Gör det inte det så klicka på den här länken: https://vbulletin.piratpartiet.se/sh...ad.php?t=31820

Votering: Övergångsregler för den nya stadgans införande


Stänger 2010-12-04 23:00

Mötet ska nu avgöra vilken uppsättning övergångsregler det vill ska gälla i den händelse att mötet därefter väljer att bifalla den nya stadgan i dess andra läsning. Notera alltså att de övergångsregler mötet väljer i denna votering endast tar effekt i det fall mötet bifaller den nya stadgan i dess andra läsning.

Du kan välja ett eller flera av alternativen samt 'avstår'. Avstår innebär att du markerar att du varit delaktig i voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen.

De förslag mötet har att ta ställning till:

Förslag 1: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30638
Förslag 2: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=31068
Förslag 3: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30644
Förslag 4: http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=30932


Diskussion har också förts i denna tråd: https://vbulletin.piratpartiet.se/sh...ad.php?t=30902

Senast redigerad av Andreas Bjärnemalm den 2010-12-04 klockan 22:13. Anledning: Lagt till viktig info överst
   
  (#2) Gammal
Andreas Bjärnemalm Inte uppkopplad
 
Andreas Bjärnemalms avatar
 
Inlägg: 1 238
Reg.datum: Jan 2009

Länk: #248602
Standard Sv: Votering: Övergångsregler för den nya stadgans införande - 2010-12-04, 00:19

Här nedan följer de fyra olika förslagen
Förslag 1
* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.

* Styrelsen för 2011 väljs på medlemsmötet 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat, i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till 2010-12-31, istället för att styrelsens mandat löper ut direkt efter valet av 2011 års styrelse.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.

* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.

* Verksamhetsplan för 2011 upprättas på vårmötet 2011. Styrelsen för 2011 följer verksamhetsplanen för 2010 fram till att verksamhetsplan för 2011 upprättas.

* Valberedningen för 2011 väljs på det medlemsmöte 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. För att partiet på höstmötet 2011 fullt ut ska kunna välja valberedning i enlighet med stadga 2.0 ska den valberedning som väljs på medlemsmötet 2010 bestå av en sammankallande vald till ett år, tre ledamöter valda till ett år samt tre ledamöter valda till två år. Valbar till valberedningen är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Revisorer för 2011 väljs på det medlemsmöte 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker och tillträder 2011-01-01. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse för 2010 enligt vad som stadgas i §7.2 i stadga 2.0.

* Som mötespresidium för perioden fram till att nästa mötespresidium valts och tillträtt, efter vårmötet 2011 i enlighet med §4.8.2 i stadga 2.0, huserar ett mötespresidium som väljs på medlemsmötet 2010 då andra läsningen av stadga 2.0 sker. Detta mötespresidium väljs i enlighet med §3.3.1 samt §4.8 i stadga 2.0.

Förslag 2
* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.

* Styrelsen för 2011 väljs på vårmötet 2011 och tillträder direkt efter valet. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat (återstoden av 2011 plus två år) och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat (återstoden av 2011), i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till det att ny styrelse valts.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.

* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.

* Verksamhetsplan för 2011 antas på vårmötet 2011.

* Valberedningen för 2011 väljs på vårmötet 2011 och tillträder direkt efter valet. För att partiet på höstmötet 2011 fullt ut ska kunna välja valberedning i enlighet med stadga 2.0 ska den valberedning som väljs på medlemsmötet 2010 bestå av en sammankallande vald till ett år (återstoden av 2011), tre ledamöter valda till ett år (återstoden av 2011) samt tre ledamöter valda till två år (återstoden av 2011 plus ett år). Valbar till valberedningen är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Revisorer för 2011 väljs på vårmötet 2011 och tillträder direkt efter valet. Deras mandattid är återstoden av 2011. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse för 2010 enligt vad som stadgas i §7.2 i stadga 2.0.

* Det mötespresidium som leder vårmötet 2011 ska väljas när vårmötet 2011 inleds. Styrelsen ska i rimlig tid innan vårmötet utse ett temporärt presidium som ska förbereda och inleda mötet, tills mötets eget presidium valts. Mötets eget presidium väljs i enlighet med §3.1.1 samt §4.8 i stadga 2.0. För att detta ska kunna ske ska punkten "Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium" i dagordningen för vårmötet 2011 bytas ut till "Val av mötespresidium". I enlighet med stadga 2.0 ska på vårmötet också ett mötespresidium för kommande mötesperiod väljas. Detta tillträder två veckor efter vårmötets avslutande, samtidigt avgår det mötespresidium som valdes för att leda vårmötet.

Förslag 3
* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft 2011-01-01, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, gäller fram till detta datum med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda.

* Styrelsen för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. Fem stycken styrelseledamöter ska väljas till treåriga mandat (återstoden av 2011 plus två år) och en styck sammankallande till ett ettårigt mandat (återstoden av 2011), i enlighet med §5.3 i stadga 2.0. Valbar är person som är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Det extra medlemsmöte där styrelsen för 2011 ska väljas ska kallas och hållas enligt vad som regleras om medlemsmöte i stadga 1.3.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till det att ny styrelse valts.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.

* De två styrelsesuppleanter som valdes till tvååriga mandat på årsmötet 2010 behåller sin suppleantstatus under hela sin mandatperiod. Detta innebär att de sitter kvar som suppleanter till utgången av 2011. Under denna period ska antalet ledamöter i styrelsen vara två (2) mindre än vad stadga 2.0 föreskriver för att tillgodose att det totala antalet poster i styrelsen överensstämmer med stadgans bestämmelser. På höstmötet 2011 ska val förrättas så att en stadgeenlig styrelse kan tillträda från och med 2012-01-01.

* Verksamhetsplan för 2011 upprättas på det extra medlemsmöte där 2011 års styrelse väljs.

* Valberedningen för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. För att partiet på höstmötet 2011 fullt ut ska kunna välja valberedning i enlighet med stadga 2.0 ska den valberedning som väljs på medlemsmötet 2010 bestå av en sammankallande vald till ett år (återstoden av 2011), tre ledamöter valda till ett år (återstoden av 2011) samt tre ledamöter valda till två år (återstoden av 2011 plus ett år). Valbar till valberedningen är medlem i partiet, i enlighet med §3.3.1 i stadga 2.0.

* Revisorer för 2011 väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter valet. Deras mandattid är återstoden av 2011. Revisorerna väljs i enlighet med §7.2.6 i stadga 2.0.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse för 2010 enligt vad som stadgas i §7.2 i stadga 2.0.

* Som mötespresidium för perioden fram till att nästa mötespresidium valts och tillträtt, efter vårmötet 2011 i enlighet med §4.8.2 i stadga 2.0, huserar ett mötespresidium som väljs på ett extra medlemsmöte senast 2011-02-28 och tillträder direkt efter mötets avslutande. Detta mötespresidium väljs i enlighet med §3.3.1 samt §4.8 i stadga 2.0.

* Mötespresidium för det extra medlemsmöte som ska hållas senast 2011-02-28, där valen enligt ovan ska ske, väljs på det mötet och ska bestå av en mötesordförande samt tre rangordnade vice mötesordförande. Dessa fyra utgör även mötessekreterare.

Förslag 4

* Vid antagande av den nya stadgan, hädanefter kallad stadga 2.0, ska denna träda i kraft direkt efter medlemsmötet, med undantag av de tillfällen då nedanstående övergångsregler säger annorlunda. Den nuvarande stadgan, hädanefter kallad stadga 1.3, slutar gälla samtidigt, förutom där det uttryckligen anges vid nedanstående övergångsregler.

* Suppleanter får omgående rösträtt och räknas som ordinarie ledamöter i styrelsen för 2010, med samma mandatperioder som tidigare. Styrelsen för 2011 fastställs till de nuvarande medlemmar av styrelsen. De ledamöter som på årsmötet 2010 valdes till tvåårigt mandat får detta fastställt att gälla fram till och med 2011-12-31, medan de ledamöter som valdes till treårigt mandat får detta fastställt att gälla fram till och med 2012-12-31. De fem mandatperioder som är ettåriga fastställs till att gälla fram till vårmötet, där fyllnadsval kommer att hållas för de fem posterna.

* Styrelsen får i uppdrag att bland styrelsens ledamöter utse en tillförordnad sammankallande fram till dess att fyllnadsval hålls på vårmötet 2011. Styrelsen består därmed av 14 ledamöter plus en tillförordnad sammankallande fram till och med vårmötet 2011. Vid vårmötet kommer man fyllnadsvälja fem ledamöter på tre år (till och med 2013-12-31) samt en sammankallande fram till 2011-12-31.

* Mandatet för 2010 års styrelse förlängs till att gälla fram till 2010-12-31, istället för att styrelsens mandat löper ut direkt efter valet av 2011 års styrelse.

* Styrelsen för 2010 upprättar verksamhetsberättelse och ekonomiskt berättelse och redovisar denna på vårmötet i enlighet med regleringen i stadga 2.0 för detta.

* Verksamhetsplan för 2011 upprättas på vårmötet 2011. Styrelsen för 2011 följer verksamhetsplanen för 2010 fram till att verksamhetsplan för 2011 upprättas.

* Valberedningen för 2010 får fortsatt förtroende att hantera fyllnadsvalen vid vårmöte 2011. Valberedningen får också nominera personer som är medlemmar i valberedningen för 2010 till fyllnadsvalet av valberedning vid vårmöte 2011. Efter fyllnadsvalet vid vårmöte 2011 ska valberedning 2011 bestå av en sammankallande vald till ett år (till och med 2011-12-31), tre ledamöter valda till ett år (till och med 2011-12-31) samt tre ledamöter valda till två år (till och med 2012-12-31).

* Mandatperioden för revisorerna för 2010 förlängs till att gälla fram till vårmötet där fyllnadsval av revisorer för 2011 ska ske.

* Revisorerna för 2010 granskar partiets räkenskaper, förvaltning och verksamhet, samt upprättar revisionsberättelse enligt §16 i stadgar 1.3 för tiden 2010-04-25 fram till att protokollet med detta beslut är justerat, och enligt §7.2 i stadga 2.0 för tiden därefter.

* Ett mötespresidium väljs på medlemsmötet 2010 i enlighet med stadga 2.0 för att fram till nästa mötespresidium tillträtt förbereda och genomföra medlemsmöten, exempelvis vårmöte 2011.
   
  (#3) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #248704
Standard Sv: Votering: Övergångsregler för den nya stadgans införande - 2010-12-04, 23:01

Verifieringslista för röster

Du hittar din röstkod och instruktioner här.


019a710559: Förslag 4
0355365890: Förslag 2
051e3e464d: Förslag 4
073d483bec: Avstår
083107adff: Förslag 1
0dea69c0ae: Förslag 4
16b531a58d: Förslag 2
202ac27b16: Förslag 4
213d50dd65: Förslag 2
254dd707dc: Förslag 4
2573cbe676: Förslag 2
26a2113385: Förslag 2
2febf9897e: Förslag 2
31a3e17e94: Förslag 2
331eb8b21b: Förslag 2
34379807bf: Förslag 2 , Förslag 4
387fd5b076: Förslag 2
45b778064d: Förslag 4
463cdf28fd: Förslag 2 , Förslag 3 , Förslag 4
4c9203acfd: Förslag 3
4db0a5e66e: Avstår
4e1fb20fee: Förslag 4
5254dba129: Förslag 4
584fd832d7: Förslag 2
5a5714aae1: Förslag 2
5db9a57c35: Förslag 2 , Förslag 3
64c25a7c11: Förslag 4
64ca33f016: Förslag 4
64cb5863a9: Förslag 3
651548718d: Förslag 2
6757cc3f5f: Förslag 4
6c1088af8b: Förslag 2
6f83be8862: Förslag 4
7fe815ec22: Förslag 1 , Förslag 4
891d205a92: Förslag 2
9126af2974: Förslag 4
91306ad6a3: Förslag 4
9d0a2e63de: Förslag 4
9f745760f8: Avstår
a070ac7c87: Förslag 2
a26118733c: Förslag 2
a5d67c657e: Förslag 1 , Förslag 2
ad765f200f: Förslag 2
ae98ee4f3a: Förslag 2
ae9958ba44: Förslag 2
af5e6b392e: Förslag 4
affe187098: Förslag 3 , Förslag 4
b27f4dff2e: Förslag 2
b3773c5689: Förslag 4
b3fd2e31d2: Förslag 4
be76ef61e4: Förslag 4
c40f6fe766: Förslag 2
c63a5330ca: Förslag 2
cf76f63db1: Förslag 2
d041c1f5cc: Förslag 2
d0cfc71218: Förslag 2
d7a205f161: Förslag 4
d7a4d913a5: Förslag 2
db648729d2: Förslag 2
de3e5ea086: Förslag 2
decf156749: Förslag 2
dfe787a351: Avstår
e34563f435: Förslag 4
e5e3242949: Förslag 2
e68a438cdb: Avstår
e858a0f3d5: Avstår
edcaa6616b: Förslag 2
eef3431daf: Förslag 2
f2e362c346: Förslag 2
f5013401e1: Förslag 4
f6232eb771: Avstår
f8a0ac3f60: Förslag 2
fbc7dea2a5: Förslag 2
fd17c5f25d: Förslag 4
fd7ecdc6f9: Förslag 4


Det här är min signatur. Its my sig.
   
  (#4) Gammal
Johan mlg Karlsson Inte uppkopplad
 
Johan mlg Karlssons avatar
 
Inlägg: 1 426
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #248706
Standard Sv: Votering: Övergångsregler för den nya stadgans införande - 2010-12-04, 23:02

Röstlängd


73 röster med giltiga medlemskap:

Medlem #1, Sollentuna kommun, medlem sedan 2006-01-15
Medlem #1007, Huddinge kommun, medlem sedan 2006-02-20
Medlem #367, Västra Söderort, medlem sedan 2006-01-26
Medlem #922, Västerås kommun, medlem sedan 2006-02-15
Medlem #17314, Örebro kommun, medlem sedan 2009-01-26
Medlem #5, Nacka kommun, medlem sedan 2006-01-15
Medlem #102, Nacka kommun, medlem sedan 2006-01-16
Medlem #9594, Borås kommun, medlem sedan 2009-07-05
Medlem #9590, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-09-22
Medlem #1185, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-03-07
Medlem #3829, Upplands Väsby kommun, medlem sedan 2006-06-02
Medlem #6093, Huddinge kommun, medlem sedan 2006-06-06
Medlem #4699, Haninge kommun, medlem sedan 2007-06-04
Medlem #6472, Mariestads kommun, medlem sedan 2006-06-08
Medlem #9812, Huddinge kommun, medlem sedan 2007-02-07
Medlem #10217, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2007-06-09
Medlem #1789, Linköpings kommun, medlem sedan 2006-04-12
Medlem #11443, Järfälla kommun, medlem sedan 2008-03-21
Medlem #11192, Hisingen, medlem sedan 2008-01-27
Medlem #2613, Jönköpings kommun, medlem sedan 2008-06-30
Medlem #12570, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-06-19
Medlem #15295, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #16687, Huddinge kommun, medlem sedan 2008-12-20
Medlem #19346, Vänersborgs kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #19747, Karlskrona kommun, medlem sedan 2009-02-28
Medlem #15490, Linköpings kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #24394, Lilla Edets kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #17591, Uppsala kommun, medlem sedan 2009-02-09
Medlem #18800, Örebro kommun, medlem sedan 2009-02-25
Medlem #29714, Forshaga kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #31715, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #50760, Vännäs kommun, medlem sedan 2009-04-25
Medlem #65252, Norrtälje kommun, medlem sedan 2009-10-15
Medlem #3106, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2006-06-01
Medlem #71008, Trollhättans kommun, medlem sedan 2010-07-04
Medlem #72589, Vilhelmina kommun, medlem sedan 2010-10-05 (mindre än stadgad tid för rösträtt)
Medlem #71105, Norrköpings kommun, medlem sedan 2010-07-11
Medlem #72840, Ånge kommun, medlem sedan 2010-11-29 (mindre än stadgad tid för rösträtt)
Medlem #71839, Örebro kommun, medlem sedan 2010-08-31
Medlem #437, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-01-29
Medlem #9360, Rättviks kommun, medlem sedan 2006-09-16
Medlem #2477, Västerås kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #378, Södermalm-Enskede, medlem sedan 2006-01-26
Medlem #1866, Ystads kommun, medlem sedan 2006-04-21
Medlem #15555, Umeå kommun, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #14135, Kalmars kommun, medlem sedan 2008-11-20
Medlem #1681, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-04-06
Medlem #1884, Malmö valkrets, medlem sedan 2006-04-24
Medlem #2396, Södertälje kommun, medlem sedan 2006-05-31
Medlem #11655, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2008-05-13
Medlem #17160, Vilhelmina kommun, medlem sedan 2010-09-08
Medlem #7838, Lunds kommun, medlem sedan 2006-08-03
Medlem #9635, Malung-Sälens kommun, medlem sedan 2006-10-11
Medlem #9576, Halmstads kommun, medlem sedan 2006-09-20
Medlem #15201, Helsingborgs kommun, medlem sedan 2008-12-06
Medlem #13758, Göteborg Öst/Nordöst, medlem sedan 2008-10-27
Medlem #15719, Malmö valkrets, medlem sedan 2008-12-08
Medlem #18583, Västra Söderort, medlem sedan 2009-02-24
Medlem #27206, Mölndals kommun, medlem sedan 2009-04-17
Medlem #34749, Eda kommun, medlem sedan 2009-04-19
Medlem #31370, Österåkers kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #64064, Västerås kommun, medlem sedan 2009-08-13
Medlem #15002, Eskilstuna kommun, medlem sedan 2008-12-04
Medlem #29360, Surahammars kommun, medlem sedan 2009-04-18
Medlem #59240, Salems kommun, medlem sedan 2009-05-27
Medlem #1070, Arboga kommun, medlem sedan 2006-02-25
Medlem #47, Kristianstads kommun, medlem sedan 2006-01-16
Medlem #10050, Lunds kommun, medlem sedan 2007-04-17
Medlem #12191, Kils kommun, medlem sedan 2008-06-17
Medlem #49655, Höörs kommun, medlem sedan 2009-04-23
Medlem #66932, Enköpings kommun, medlem sedan 2010-04-17
Medlem #71685, Landskrona kommun, medlem sedan 2010-08-26
Medlem #967, Uppsala kommun, medlem sedan 2006-02-18
Medlem #19331, Linköpings kommun, medlem sedan 2009-02-26
Medlem #7867, Bromma-Kungsholmen, medlem sedan 2006-08-04

Röster från geografier:
Vald (giltig) geografi: World
Förslag 2: Korrekt: 37 Annan: 0 Under 2 mån: 2 Ej medlem: 0 Totalt: 39
Förslag 4: Korrekt: 28 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 28
Avstår: Korrekt: 7 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 7
Förslag 3: Korrekt: 5 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 5
Förslag 1: Korrekt: 3 Annan: 0 Under 2 mån: 0 Ej medlem: 0 Totalt: 3


Det här är min signatur. Its my sig.
   
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com