Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Proposition P24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration

Bakgrund
Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet måste bredda sin politik och undersöka hur våra gemensamma värderingar kan tillämpas på fler politikområden än våra ursprungliga kärnområden. Höstmötet 2011 antog en arbetsform för detta, där medlemsmöten antar sakpolitiska ställningstaganden, från vilka styrelsen sedan kan redigera fram program för olika sakområden. Tillsammans med principprogrammet utgör dessa sedan vårt partiprogram.

Styrelse och ledning har sedan dess bevakat den diskussion som förts, och genom breddningsbloggen skapat nya fora för den. Därtill har gamla programtexter gått genom. Alla tänkbara sakpolitiska ställningstaganden som därmed identifierades samlades i ett dokument, som presenterades för styrelse och medlemmar i början av sommaren.

Utifrån detta har styrelsen sedan arbetat fram en rad sakpolitiska propositioner, som täcker många viktiga politikområden: vård, utbildning, innovation + jobb, mångfald, rättssäkerhet, kultur, konstitution och forskning. I några viktiga områden läggs dock inga förslag till detta möte (ekonomi, socialförsäkringar, utrikespolitik, försvar) delvis för att tiden inte räckt, men också för att vi upplever att diskussionen i områdena utvecklas, och att ett samlat grepp därför bör vänta.

Överväganden
Trots alla goda föresatser finns stora problem i det svenska samhället vad gäller likabehandling och integration. I denna proposition lägger styrelsen en rad konkreta förslag på förändringar som kan bidra till att minska den direkta eller indirekta diskrimineringen av en eller flera olika grupper i dagens Sverige, liksom förslag som vi tror kan öka möjligheterna för att olika grupper med olika ursprung, övertygelser och livsstil att finna sig tillrätta och leva tillsammans i samhället.


Proposition från: styrelsen

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Av: styrelsen Yrkande P24-Y01 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Offentlig sektor inför ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Tommten Yrkande P24-Y22 (Motyrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska anse att arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P24-Y02 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Tillbakadraget yrkande P24-Y04 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen


Av: styrelsen Yrkande P24-Y05 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "En skola som är bättre på att låta nykomna elever hamna på den nivå deras förkunskaper fungerar på."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y06 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "En diversifierad svenskundervisning för invandrare som är bättre på att möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y07 (Propositionens ursprungliga yrkande) 6 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Utveckla system där senare delar av svenskundervisningen kan integreras med arbete och/eller praktik på arbetsplatser."

Se resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande P24-Y33 (Motyrkande) 8 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung ska behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung.

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P24-Y08 (Bortröstad)
Av: Partistyrelsen
Tillbakadraget yrkande P24-Y23 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P24-Y30 (Tillbakadraget)
Av: Henrik Brändén
Tillbakadraget yrkande P24-Y31 (Jämkad med yrkande P24-Y33)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P24-Y09 (Propositionens ursprungliga yrkande) 4 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Stöd till den civila sektorn/ ideella organisationer för att skapa mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige, i stil med korskulturella matlagningscirklar och blandade fotbollslag, syjuntor och scoutpatruller."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y10 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Stadsbyggande som motverkar boendesegregering. Finfördelad blandning av olika upplåtelseformer."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y11 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Samma rätt för exempelvis buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler som för kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P24-Y24 (Tillbakadraget)
Av: Tommten
Tillbakadraget yrkande P24-Y25 (Bortröstad)
Av: Tommten


Av: styrelsen Yrkande P24-Y12 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    3 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Rätt för läkare och psykologer att ansöka om absolut tystnadsplikt så att även människor vars livsåskådning ligger utanför etablerade religiösa samfund kan få möjlighet till bikt- och själavårdsliknande samtal."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y13 (Propositionens ursprungliga yrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Bryt dagens generationsapartheid. Ju mer tvåvägskommunikation mellan generationer och åldersgrupper, desto klokare blir vi, och desto bättre lösningar arbetas fram. Makthavare och andra vuxna måste lära sig av den unga generationen om den digitala kulturens möjligheter. Offentliga arbetsgivare ska sträva efter jämn åldersfördelning på arbetsplatser."

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P24-Y32 (Bortröstad)
Av: Calandrella


Av: styrelsen Yrkande P24-Y14 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Barn och unga har självklar rätt till kroppslig och personlig integritet."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y15 (Propositionens ursprungliga yrkande) 12 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot barnaga i hela den europeiska unionen."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y16 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Det är viktigt att vi inte låter den nya tekniken skapa djupa klyftor i samhället mellan de som vuxit upp med den och för dem som den är en ny bekantskap. Ökade satsningar på utbildning av äldre. Stimulera anpassningar av teknikerna efter äldre och funktionshindrades behov."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y17 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Stoppa diskrimineringen av icke-heterosexuella kring familjebildning. Inför moderskapspresumption i de fall där en kvinna som är gift med en kvinna föder barn och gör det även i praktiken lika möjligt för homo-som heterosexuella par att skaffa barn med hjälp av insemination, provrörsbefruktning och adoption."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y18 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Avskaffa kraven på sterilisering, medborgarskap och civilstånd för att få genomgå könsbyte."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y19 (Propositionens ursprungliga yrkande) 9 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler för äktenskap."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y20 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Transpersoner som tvingats till sterilisering för att få könskorrigerande kirurgi ska få möjlighet till skadestånd från staten."

Se resultat från tidigare voteringarAv: styrelsen Yrkande P24-Y21 (Propositionens ursprungliga yrkande) 7 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Sverigefinnarnas språkliga rättigheter utökas till att gälla hela landet, oavsett bostadsort."

Se resultat från tidigare voteringarTilläggsyrkanden

Av: Tommten Yrkande P24-Y29 (Tilläggsyrkande på propositionen) 5 personer gillar    4 personer ogillar

att lagstiftningen görs könsneutral och ger lika rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringarAv: Henrik Brändén Yrkande P24-Y27 (Motyrkande) 5 personer gillar    1 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas."

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P24-Y26 (Jämkad med yrkande P24-Y27)
Av: Tommten


Av: Henrik Brändén Yrkande P24-Y34 (Motyrkande) 4 personer gillar    0 personer ogillar

att Piratpartiet verkar för att föräldraledighet blir överhoppningsbar tid för att bli in-LASad.

Visa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande P24-Y28 (Bortröstad)
Av: Megitt


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2012-10-05, 08:20 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y21:
att mötet antar ställningstagandet: "Sverigefinnarnas språkliga rättigheter utökas till att gälla hela landet, oavsett bostadsort."
Jag tycker dessa rättigheter borde gälla alla minoriteter inte bara sverigefinnar. (I den mån det finns efterfrågan i kommunen).
2012-10-06, 02:36 #3
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlig sektor inför ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju."
Det var en finurlig lösning på problemet!
2012-10-06, 02:45 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y22:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska anse att arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit.
Det är inte en likvärdig merit. Det är ju en helt annan sak att vara föräldraledig. Däremot skall inte föräldraledigheten ses som någonting negativt, utan en merit.
2012-10-06, 02:55 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbättra hemspråksundervisningen."
Och "Fred på jorden" kanske?
Jag tänker inte bifalla yrkanden med substanslösa floskler.
2012-10-06, 03:04 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En diversifierad svenskundervisning för invandrare som är bättre på att möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov."
Det är lätt att slänga ur sig att saker ska "bli bättre". Har ni något exempel på att undervisningen inte kan möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov på ett tillfredställande sätt? Vad jag vet så fungerar det bra.
2012-10-06, 03:07 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av romska gatumusikanter."
Formuleringen är en rasistanklagelse mot hela polisverksamheten!
Vi kan inte dra hela verksamheten över en kam på det sättet. Det finns ingenting positivt med att ha ordet "romska" i meningen.
2012-10-06, 03:09 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y23:
att mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av gatumusikanter."
Alla gatumusikanter. Inte bara romska gatumusikanter.
2012-10-06, 03:16 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Stadsbyggande som motverkar boendesegregering. Finfördelad blandning av olika upplåtelseformer."
Ett roligt yrkande som får en att tänka på något slags matlagningsprogram, men vad innebär ställningstagandet? “Finfördelad blandning”?
2012-10-06, 03:38 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y24:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter och skyldigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
2012-10-06, 03:39 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P24-Y24:
mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter och skyldigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
2012-10-06, 03:40 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y25:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
2012-10-06, 03:54 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot barnaga i hela den europeiska unionen."
Om det skulle bli en backlash i detta så vårt Svenska förbud mot barnaga tas bort, tror jag att det, tillsammans med ett eventuellt snusförbud, kanske kan vara droppen som får bägaren att rinna över så att folket tvingar fram en ny folkomröstning om EU medlemskap som en ståndpunkt för riksdagspartier till valet 2018.

Vilket jag anser vore alldeles utmärkt! Bifall!
2012-10-06, 04:35 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y26:
att att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas." Exempelvis när kristna ifrån Iran utvisas, fastän det är dödsstraff på att konvertera från Islam till Kristendomen i Iran.
Iransk pastor riskerar dödsstraff om han inte avsäger sig sin kristna tro

Stoppa utvisning av kristna iranier
2012-10-07, 13:00 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbättra hemspråksundervisningen."
Vagt formulerat. Satsa istället på att förbättra undervisningen i svenska.
2012-10-07, 13:04 #16
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot barnaga i hela den europeiska unionen."
Barnaga skall naturligtvis förbjudas över hela världen. Men vi får ta det ett steg i taget.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:04 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y23:
att mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av gatumusikanter."
Det har förekommit systematiska trakasserier av just romska gatumusikanter på ett helt annat sätt än av gatumusikanter av andra nationaliteter. Det MÅSTE stoppas!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:07 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y25:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Då blir det en norm för kyrkor och en för alla andra. Det var väl inte din mening, Tommy?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:10 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y27:
att att att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas."
Dumt att lyfta fram bara ett exempel, där valet av exempel dessutom lätt kan misstolkas.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 00:15 #20
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P24-Y22:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska anse att arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit.
Det är inte en likvärdig merit. Det är ju en helt annan sak att vara föräldraledig. Däremot skall inte föräldraledigheten ses som någonting negativt, utan en merit.
Jag har inget emot din formulering. Det hade däremot ett mycket stort antal partivänner när jag lade fram förslaget i en bloggpost: Då lyckades en rad killar tlka den formulering du nu föreslår som att föräldraledighet skulle vara ett krav för att få jobb, och ställde ilskna frågor i stil med hur barnlösa någonsin skulle kunna få sitt första jobb. Därav att vi lade in meningen om att det skulle vara en merit med samma värde som det hade varit att fortsatt arbeta vidare. Och det står faktiskt inte lika, utan likvärdig, vilket betyder av samma värde!
Megitts avatar
2012-10-11, 00:36 #21
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y28:
att Piratpartiet verkar för att föräldraledighet blir överhoppningsbar tid i LAS
Det är svårt att bli inlasad, det krävs att man arbetar ett år de senaste 3 åren för att få företräde till vikariat. som timanställd innebär det alltså i genomsnitt var 3dje dag året om i 3 år. Man kan alltså vara timvikarie i hur många år som helst utan att komma upp i tillräckligt antal dagar om snittet de tre senaste åren aldrig kommer upp till 1/3.

Får man sen barn och väljer att vara föräldraledig blir det extra svårt att komma upp i rätt antal timmar. Dessutom fortsätter det vara extra svårt i tre år innan de senaste tre åren alla är efter föräldraledigheten.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 08:21 #22
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y03:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl vid risk för förföljelse pga sexuell läggning måste förvandlas från ord på ett papper till konkret verklighet för de homosexuella som idag befinner sig på flykt."
I dag skickar Sverige glatt tillbaka hbtq-människor till länder där de löper en överhängande risk för förföljelse och död. Det enda de får med sig är uppmaningen att hålla tyst om vilka de är, så går det nog bra. Samtidigt vet vi att tex FRA samlar in information om sexuell läggning och byter informationen med främmande makt. Så, här finns det massor av utrymme för förbättring.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 08:23 #23
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbättra hemspråksundervisningen."
En förutsättning för att kunna bli en del av det svenska samhället, få jobb osv, är att man kan språket. I dag är hemspråksundervisningen inte så bra som den borde vara, så det finns all anledning att se över hur man kan göra den bättre och på så sätt minska tröskeln in i samhället.
Anna Trobergs avatar
2012-10-11, 08:25 #24
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En diversifierad svenskundervisning för invandrare som är bättre på att möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov."
I dag stoppar man ofta in människor med helt olika bakgrund (kulturellt, utbildningsmässigt, etc) i samma undervisningsgrupper. Det gör det svårt att lägga undervisningen på en nivå som gör att alla kan ta till sig undervisningen på bästa sätt.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 09:19 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av romska gatumusikanter."
Det är väldokumneterat att polisen på många håll i landet systematiskt trakasserat och utvisat romska gatumusikanter i strid med EUs regler om fri rörlighet.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 09:52 #26
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y25:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Vad är detta. Privatpersoner skall få föra oväsen hur som helst. Det ogillar jag.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 10:03 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y22:
att mötet antar ställningstagandet: att Piratpartiet ska anse att arbetsgivare inom offentlig sektor ska gå i spetsen för att se föräldraledighet som en merit.
Tycker styrelsen specat det bra hur meriterande föräldraledighet skall vara, alltså samma som om man hade jobbat under samma tid.

Detta yrkande är tandlöst och en merit kan innebära hur lite som helst. Jag gissar att arbetsgivaren kommer betrakta meriten som liten, ungefär som att jobba över ett par timmar en enda gång.
2012-10-11, 13:52 #28
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag gillar yrkande P24-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av romska gatumusikanter."
Det är väldokumneterat att polisen på många håll i landet systematiskt trakasserat och utvisat romska gatumusikanter i strid med EUs regler om fri rörlighet.
Yrkandet anklagar hela poliskåren för att behandla romer dåligt och signalerar att trakasserier på just romska gatumusikanter skulle vara värre än trakasserier på andra gatumusikanter. Det är ett dåligt yrkande.
2012-10-11, 13:55 #29
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y25:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Vad är detta. Privatpersoner skall få föra oväsen hur som helst. Det ogillar jag.
Yrkandet innebär att minareter, tempel, sekulära församlingslokaler osv inte ska få föra mer oväsen än privatpersoner får göra.
2012-10-11, 14:04 #30
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande P24-Y26 till fördel för P24-Y27.

Mitt bortjämkade P24-Y26:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas." Exempelvis när kristna ifrån Iran utvisas, fastän det är dödsstraff på att konvertera från Islam till Kristendomen i Iran.


P24-Y27, som jag tycker bättre om:
att att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas."
2012-10-11, 14:12 #31
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y29:
att lagstiftningen görs könsneutral och ger lika rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet.
En självklarhet tycker jag!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 14:19 #32
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Yrkandet innebär att minareter, tempel, sekulära församlingslokaler osv inte ska få föra mer oväsen än privatpersoner får göra.
Medan de kristna kyrkorna ska få fortsätta ringa i klockorna?
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 14:20 #33
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P24-Y29:
att lagstiftningen görs könsneutral och ger lika rättigheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet.
En självklarhet tycker jag!
Skall barnadråp tas bort och ersättas med mord då?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-11, 14:28 #34
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y30:
att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung sa behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras även för romer"
Kan detta vara en kompromiss vi skulle kunna ena oss om? Någon direkt anklagelse finns inte längre, samtidigt som det tydligt pekas ut att det varit ett problem med saken, som vi måste vara vaksamma över att inte får fortsätta eller upprepas.
2012-10-11, 14:34 #35
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Skall barnadråp tas bort och ersättas med mord då?
Nu begriper jag inte vad du menar.
2012-10-11, 14:35 #36
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P24-Y30:
att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung sa behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras även för romer"
Kan detta vara en kompromiss vi skulle kunna ena oss om? Någon direkt anklagelse finns inte längre, samtidigt som det tydligt pekas ut att det varit ett problem med saken, som vi måste vara vaksamma över att inte får fortsätta eller upprepas.
Varför ska du envisas med att nämna romer?
2012-10-11, 14:37 #37
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y31:
att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung sa behandlas lika respektfullt av polisen."
En självklarhet
2012-10-11, 14:37 #38
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P24-Y23:
mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av gatumusikanter."
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 14:38 #39
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Nu begriper jag inte vad du menar.
Barnadråp är ett kvinnligt brott. Du vill ju avköna lagstiftningen med ditt yrkande.
2012-10-11, 14:51 #40
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Barnadråp är ett kvinnligt brott. Du vill ju avköna lagstiftningen med ditt yrkande.
Ja. Om nu en man någon gång i framtiden på något mirakulöst sätt skulle lyckas föda ett barn och "på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål" dödar sitt barn så tycker jag att samma förhållanden ska gälla för den mannen som om han vore en kvinna.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-11, 15:20 #41
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Ja. Om nu en man någon gång i framtiden på något mirakulöst sätt skulle lyckas föda ett barn och "på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål" dödar sitt barn så tycker jag att samma förhållanden ska gälla för den mannen som om han vore en kvinna.
Då vet jag.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-12, 06:24 #42
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Varför ska du envisas med att nämna romer?
Därför att det är just romer som polisen på många håll i landet envisats med att särbehandla!

Om man inte nämner de diskrimineringar som sker vid namn utan bara skriver in allmänna principer tas man inte på allvar. De allmänna principerna finns redan i de regelverk som styr polisens verksamhet. Trots det händer detta. Mot just romer. Då måste man kunna peka på just det, och säga att det ska upphöra!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Henry Rouhivuori
Henrik Brändéns avatar
2012-10-12, 07:15 #43
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Varför ska du envisas med att nämna romer?
Naturligtvis också relevant för frågan om vi ska göra politik av det att utkastandet av romska gatumusikanter hade uttryckligt stöd från högsta politiska nivå, migrationsminister Billström.

Titta exempelvis här:

De radioreportage som visade på eländet: (http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=14334)

DNs kommentar: (http://www.dn.se/ledare/signerat/musikanter-obehaglig-ton-mot-romer)

Kritik mot migrationsministerns hållning: (http://debatt.svt.se/2011/03/12/billstroms-forsvar-av-romavvisningarna-ar-etnisk-bortsortering/)

JOs kritik mot förfarandet: (http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=5503)

(Och jodå, jag har sett många romska gatumusikanter spela på gatorna i både Uppsala och Stockholm, och har i de flesta fall inte varit speciellt imponerad av vad jag hört. Men här är det inte frågan om min subjektiva värdering av enskilda gatumusikanters talang, utan om den grundläggande principen att regler ska gälla lika oavsett etnicitet, och att Sverige kring just romska gatumusikanter flagrant brutit mot denna.)
2012-10-13, 21:50 #44
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y20:
att mötet antar ställningstagandet: "Transpersoner som tvingats till sterilisering för att få könskorrigerande kirurgi skall få möjlighet till skadestånd från staten."
Jag är av den åsikten att ifall man vill byta sitt kön så är det rimligt att man själv står för den kostnaden, då det uppenbarligen inte är ett akut medicinskt tillstånd som behöver åtgärdas.
Det handlar snarare om hur dessa personer vill att omgivningen skall uppfatta dem.

Om man argumenterar att det skall ge dessa personer bättre självkänsla, så kan vi lika gärna bekosta bröst/penis förstoring/förminskning från statligt håll, bara för att vi inte är nöjda som vi är.

Om vården redan går med underskott och minskad budget som följd, kan vi inte dessutom ge personer skadestånd för något som dem valt att göra frivilligt, då de redan på förhand visste att det skulle innebära sterilisering.
2012-10-13, 21:56 #45
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbättra hemspråksundervisningen."
Hur ska man förbättra hemspråksundervisningen? Mer resurser? Användning av IT? Skriv då det istället. Att vi vill förbättra allt är ju liksom självklart.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-13, 22:03 #46
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Calandrella Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbättra hemspråksundervisningen."
Hur ska man förbättra hemspråksundervisningen? Mer resurser? Användning av IT? Skriv då det istället. Att vi vill förbättra allt är ju liksom självklart.
Hur man skall göra tar riksdagsgruppen beslut om. Vi enas nu om att ha målet att förbättra den. Det är ett (breddat) politiskt ställningstagande.
2012-10-14, 09:26 #47
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y32:
att mötet antar ställningstagandet: "Främja kommunikation över generationsgränserna. Ju mer tvåvägskommunikation mellan generationer och åldersgrupper, desto klokare blir vi, och desto bättre lösningar arbetas fram. Makthavare och andra vuxna måste lära sig av den unga generationen om den digitala kulturens möjligheter. Offentliga arbetsgivare ska sträva efter jämn åldersfördelning på arbetsplatser."
Jag bytte ut "Bryt generationsapartheid" till "Främja kommunikation över generationsgränserna", eftersom ett så slentrianmässigt bruk av begreppet "apartheid" är en kränkning mot alla de som led under det verkliga apartheid i Sydafrika IMO. I övrigt jättebra förslag!


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-10-14, 09:59 #48
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Därför att det är just romer som polisen på många håll i landet envisats med att särbehandla!

Om man inte nämner de diskrimineringar som sker vid namn utan bara skriver in allmänna principer tas man inte på allvar. De allmänna principerna finns redan i de regelverk som styr polisens verksamhet. Trots det händer detta. Mot just romer. Då måste man kunna peka på just det, och säga att det ska upphöra!
Min kritik mot ditt yrkande är av samma slag som din kritik var på mitt yrkande P24-Y26 som jag jämkade med ditt mer generella P24-Y27. Jämför nu P24-Y30 och P24-Y31.

motivering: Dumt att lyfta fram bara ett exempel, där valet av exempel dessutom lätt kan misstolkas.
2012-10-14, 10:02 #49
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Hur man skall göra tar riksdagsgruppen beslut om. Vi enas nu om att ha målet att förbättra den. Det är ett (breddat) politiskt ställningstagande.
Vad är det som är dåligt med den?
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 10:19 #50
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y33:
att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung sa behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 10:20 #51
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande P24-Y30:
mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung sa behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras även för romer"
2012-10-14, 10:28 #52
Inte uppkopplad
Jag Jämkat bort mitt yrkande P24-Y31 till fördel för P24-Y33.

Mitt bortjämkade P24-Y31:
mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung sa behandlas lika respektfullt av polisen."


P24-Y33, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung sa behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 18:29 #53
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y33:
att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung ska behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung.
Så här anklagas inte hela poliskåren för försyndelser som en del polismyndigheter - uppenbarligen med migrationsministerns goda minne - ägnade sig åt för något år sedan. Samtidigt som vi tydligt markerar mot oskicket!
Henrik Brändéns avatar
2012-10-14, 18:38 #54
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande P24-Y34:
att Piratpartiet verkar för att föräldraledighet blir överhoppningsbar tid för att bli in-LASad.
Ursprungliga yrkandet kan tolkas som att föräldraledig tid inte ska räknas när LAS ska skydda vid uppsägningar!
Anna Trobergs avatar
2012-10-18, 09:17 #55
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y20:
att mötet antar ställningstagandet: "Transpersoner som tvingats till sterilisering för att få könskorrigerande kirurgi skall få möjlighet till skadestånd från staten."
Jag är av den åsikten att ifall man vill byta sitt kön så är det rimligt att man själv står för den kostnaden, då det uppenbarligen inte är ett akut medicinskt tillstånd som behöver åtgärdas.
Det handlar snarare om hur dessa personer vill att omgivningen skall uppfatta dem.

Om man argumenterar att det skall ge dessa personer bättre självkänsla, så kan vi lika gärna bekosta bröst/penis förstoring/förminskning från statligt håll, bara för att vi inte är nöjda som vi är.

Om vården redan går med underskott och minskad budget som följd, kan vi inte dessutom ge personer skadestånd för något som dem valt att göra frivilligt, då de redan på förhand visste att det skulle innebära sterilisering.
Du skriver bland annat att detta inte är ett akut medicinskt problem. Det är bara att titta på statistiken för självmord och självmordsförsök bland unga transpersoner, så får man en ganska god insyn i hur akut det faktiskt är att få medicinsk hjälp.

Detta är inte heller ett tillstånd som går att jämföra med en allmän önskan om en kupstorlek större eller två centimeter längre penis. Detta är något som går betydligt mycket djupare än så, in i själva essensen av personen, och som skapar stort lidande och psykiska problem och en kraftigt förhöjd risk för självmord. Det är samhällets plikt att bistå i dessa fall.

MEN, med det sagt, så är det inte det yrkandet handlar om. Det handlar om de som ovanpå allt annat lidande tvingats till sterilisering ska få ersättning för detta. Det anser jag är självklart. Det är helt orimligt att en fertil person som söker hjälp för ett problem ska påtvingas en onödig sterilisering för att få hjälp. Därför är det viktigt att tvångssteriliseringarna upphör och att de som utsatts för dem får någon form av kompensation.
RikMattss avatar
2012-10-18, 13:01 #56
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Jag gillar yrkande P24-Y33:
att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung ska behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung.
Så här anklagas inte hela poliskåren för försyndelser som en del polismyndigheter - uppenbarligen med migrationsministerns goda minne - ägnade sig åt för något år sedan. Samtidigt som vi tydligt markerar mot oskicket!
Jag undrar lite över om det är någon konkret händelse det syftas på?

Men det får inte bli så att polisen istället tittar åt ett annat håll när någon blir ofredad, på grund av förövarens etnicitet. Eller snabbt lägger ner anmälningar om miljöbrott (grov nedskräpning) på grund av förövarnas etnicitet.

Etnojustis får bara sådana som Svenskarnas Parti att bli glada. Vi andra måste hålla uppe likheten inför lagen.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-18, 14:29 #57
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag undrar lite över om det är någon konkret händelse det syftas på?
Jodå, det finns en mycket konkret händelsekedja som gör att ställningstagandet är viktigt:

De radioreportage som visade på eländet: (http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=14334)

DNs kommentar: (http://www.dn.se/ledare/signerat/musikanter-obehaglig-ton-mot-romer)

Kritik mot migrationsministerns hållning: (http://debatt.svt.se/2011/03/12/billstroms-forsvar-av-romavvisningarna-ar-etnisk-bortsortering/)

JOs kritik mot förfarandet: (http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=106&MainMenuId=106&Language=sv&ObjectClass=DynamX_SFS_Decision&Id=5503)


Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Men det får inte bli så att polisen istället tittar åt ett annat håll när någon blir ofredad, på grund av förövarens etnicitet. Eller snabbt lägger ner anmälningar om miljöbrott (grov nedskräpning) på grund av förövarnas etnicitet.

Etnojustis får bara sådana som Svenskarnas Parti att bli glada. Vi andra måste hålla uppe likheten inför lagen.
Exakt!
2012-10-18, 14:59 #58
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y04:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbättra hemspråksundervisningen."
Hemspråksundervisning syftar på undervisning på det egna "hemspråket" inte svenskundervisning för invandrare. Hemspråksundervisning är bra och viktig men finns det någon speciell anledning varför den ska "förbättras" (en indirekt kritik)?
2012-10-26, 13:53 #59
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Anna Troberg Visa inlägg
Du skriver bland annat att detta inte är ett akut medicinskt problem. Det är bara att titta på statistiken för självmord och självmordsförsök bland unga transpersoner, så får man en ganska god insyn i hur akut det faktiskt är att få medicinsk hjälp.
Vart ska jag titta på den statistiken, det vore bra om du kunde länka, till ovan nämnd statistik.

Man kan inte operera bort en dålig själv känsla.
Oavsett ifall det handlar om att byta sitt kön, byta sina bröst, byta din näsa mot din stortå.
I slutändan handlar det om hur omgivningen och du själv ska uppfatta dig själv.
Jag tror inte att lösningen på det är kirurgi utan snarare terapi.
Och ett accepterande samhälle där alla får vara som dom vill.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-26, 14:50 #60
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Man kan inte operera bort en dålig själv känsla.
Oavsett ifall det handlar om att byta sitt kön, byta sina bröst, byta din näsa mot din stortå.
I slutändan handlar det om hur omgivningen och du själv ska uppfatta dig själv.
Jag tror inte att lösningen på det är kirurgi utan snarare terapi.
Och ett accepterande samhälle där alla får vara som dom vill.
Den medicinska professionen gör idag motsatt bedömning, och betraktar det som en medicinskt rimlig åtgärd att hjälpa den som verkligen upplever sig ha fel biologiskt kön att byta detta. Sedan förstår jag inte varför du sätter terapi i motsatsställning till kirurgi. Tror du inte att de flesta som bestämmer sig för kirurgi har gått genom en hel del terapi innan de kommit fram till beslutet?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Anton Nordenfurs avatar
2012-10-26, 17:50 #61
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Vart ska jag titta på den statistiken, det vore bra om du kunde länka, till ovan nämnd statistik.

Man kan inte operera bort en dålig själv känsla.
Oavsett ifall det handlar om att byta sitt kön, byta sina bröst, byta din näsa mot din stortå.
I slutändan handlar det om hur omgivningen och du själv ska uppfatta dig själv.
Jag tror inte att lösningen på det är kirurgi utan snarare terapi.
Och ett accepterande samhälle där alla får vara som dom vill.
All forskning som gjorts på detta är mycket entydig - det kön man identifierar sig som är både fysiskt och mentalt, och kirurgi gör extremt stor skillnad. Detsamma gäller (på andra sätt, inte emotsättande) med exempelvis vilka kläder man väljer att ta på sig, hur håret är klippt, och så vidare. Terapi är del av detta, men det är ingen seriös som förespråkar att man ska göra det ena eller det andra.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-28, 20:12 #62
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y34:
att Piratpartiet verkar för att föräldraledighet blir överhoppningsbar tid för att bli in-LASad.
Det här är ett riktigt bra förslag för att stärka situationen på arbetsmarknaden för dem som tar mycket av föräldraledigheten
Megitts avatar
2012-10-29, 00:11 #63
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y34:
att Piratpartiet verkar för att föräldraledighet blir överhoppningsbar tid för att bli in-LASad.
hade jämkat mig om jag sett den
2012-10-29, 01:06 #64
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rätt för exempelvis buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler som för kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Bra, samma nej till allt oljud!
2012-10-29, 01:20 #65
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag gillar yrkande P24-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rätt för exempelvis buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler som för kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Bra, samma nej till allt oljud!
2012-10-29, 08:53 #66
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Jag gillar yrkande P24-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rätt för exempelvis buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler som för kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Bra, samma nej till allt oljud!
Fast inte riktigt. Privatpersoner får inte föra samma oljud som en kyrka. Nu har jag inte testat att installera en kyrkklocka på balkongen, eller en högtalare som ropar ut något med samma ljudnivå som en minaret, men jag kan tänka mig att jag skulle få klagomål om jag började ägna mig åt det som privatperson.
RikMattss avatar
2012-10-29, 13:47 #67
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentliga arbetsgivare ska gå i spetsen för att räkna föräldraledighet som en merit likvärdig den man skulle skaffat sig av att arbeta vidare på arbetsplatsen under den lediga tiden."
Detta återspeglar ett förakt för kompetens i arbetsuppgiften och ett förakt för att kompetens är viktig i offentlig verksamhet.

De som röstar för detta har avsagt sig rätten för att i all framtid klaga på offentlig verksamhet.

Det jag har sett av en sådan här policy i praktiken är förfärligt.
2012-10-29, 15:44 #68
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Fast inte riktigt. Privatpersoner får inte föra samma oljud som en kyrka. Nu har jag inte testat att installera en kyrkklocka på balkongen, eller en högtalare som ropar ut något med samma ljudnivå som en minaret, men jag kan tänka mig att jag skulle få klagomål om jag började ägna mig åt det som privatperson.
Du har nog rätt, fast yrkandet säger inte hur mycket väsen de får föra, bara att det ska gälla samma regler för alla trossamfund och det tycker jag är bra i alla fall.

Det var ett antagligen misslyckat försök av mig att vara rolig samtidigt som jag ville påpeka att även kyrkklockor kan vara nog så störande om man råkar bo nära en.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-29, 15:53 #69
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y25:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
och privatpersoner

Det ursprungliga yrkandets syfte är att behandla alla religioner lika när det gäller att föra oväsen. Kyrkklockor eller böneutrop skall behandlas lika när det gäller tillstånd mm.

Texten "och privatpersoner" har inte där att göra.
2012-10-29, 16:39 #70
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Du har nog rätt, fast yrkandet säger inte hur mycket väsen de får föra, bara att det ska gälla samma regler för alla trossamfund och det tycker jag är bra i alla fall.

Det var ett antagligen misslyckat försök av mig att vara rolig samtidigt som jag ville påpeka att även kyrkklockor kan vara nog så störande om man råkar bo nära en.
Mitt yrkande P24-Y25 säger att deras rätt att föra oväsen ska vara densamma som för privatpersoner. Då får man välja. Utöka privatpersoners möjligheter att föra oväsen eller icke-privatpersoners möjligheter att föra oväsen.
2012-10-29, 16:40 #71
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mitt yrkande P24-Y25 säger att deras rätt att föra oväsen ska vara densamma som för privatpersoner. Då får man välja. Utöka privatpersoners möjligheter att föra oväsen eller icke-privatpersoners möjligheter att föra oväsen.
eller minska icke-privatpersoners möjligheter att föra oväsen skulle det stå.
2012-10-29, 16:41 #72
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henry Rouhivuori Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y25:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
och privatpersoner

Det ursprungliga yrkandets syfte är att behandla alla religioner lika när det gäller att föra oväsen. Kyrkklockor eller böneutrop skall behandlas lika när det gäller tillstånd mm.

Texten "och privatpersoner" har inte där att göra.
Det gör det visst. Jag tycker inte dom ska ha större rättigheter att störa än privatpersoner har.
2012-10-29, 16:48 #73
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentliga arbetsgivare ska gå i spetsen för att räkna föräldraledighet som en merit likvärdig den man skulle skaffat sig av att arbeta vidare på arbetsplatsen under den lediga tiden."
Det är inte en likvärdig merit. Det är en helt annan sak att vara föräldraledig.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-29, 16:51 #74
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentliga arbetsgivare ska gå i spetsen för att räkna föräldraledighet som en merit likvärdig den man skulle skaffat sig av att arbeta vidare på arbetsplatsen under den lediga tiden."
Det är inte en likvärdig merit. Det är en helt annan sak att vara föräldraledig.
Likvärdig betyder inte likadan. Det betyder lika mycket värd.
Henrik Brändéns avatar
2012-10-29, 16:56 #75
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag har lagt yrkande P24-Y25:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rättigheter för exempelvis buddisttempel, minareter, sekulära församlingslokaler och privatpersoner att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Vad jag fortfarande inte förstår med detta yrkande är varför kyrkor inte nämns. Ska de fortfarande ha en rätt att låta klockorna ringa, som ska gå utanpå vad alla andra har rätt till?

Poängen med styrelsens yrkande var att få likställdhet mellan kristendom, andra religioner och andra samhällsyttringar.
2012-10-29, 17:00 #76
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Mitt yrkande P24-Y25 säger att deras rätt att föra oväsen ska vara densamma som för privatpersoner. Då får man välja. Utöka privatpersoners möjligheter att föra oväsen eller icke-privatpersoners möjligheter att föra oväsen.
Ja, men du glömde skriva med kyrkklockorna vilket gör att ditt yrkande ser ut som ett lite omständligt sätt att förbjuda minareter, och det är ju inte bra.
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-29, 17:02 #77
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y02:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentliga arbetsgivare ska gå i spetsen för att räkna föräldraledighet som en merit likvärdig den man skulle skaffat sig av att arbeta vidare på arbetsplatsen under den lediga tiden."
Det är inte en likvärdig merit. Det är en helt annan sak att vara föräldraledig.
Föräldraledighet skall räknas som en merit likvärdig som om man hade jobbat kvar under ledigheten. (t.ex lönehöjningar, befodran etc)
2012-10-29, 17:10 #78
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Vad jag fortfarande inte förstår med detta yrkande är varför kyrkor inte nämns. Ska de fortfarande ha en rätt att låta klockorna ringa, som ska gå utanpå vad alla andra har rätt till?

Poängen med styrelsens yrkande var att få likställdhet mellan kristendom, andra religioner och andra samhällsyttringar.
Ser du ordet exempelvis där? Det kan man till exempel fylla med exemplet "kyrkklockor". Om det enbart gällde dom sakerna som listas uttryckligen i yrkandet så hade inte ordet "exempelvis" behövts?
2012-10-29, 17:12 #79
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Ja, men du glömde skriva med kyrkklockorna vilket gör att ditt yrkande ser ut som ett lite omständligt sätt att förbjuda minareter, och det är ju inte bra.
Det var olyckligt eftersom vissa läser yrkanden som fan läser bibeln, men det var förstås inte meningen med yrkandet.
2012-10-29, 17:16 #80
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Likvärdig betyder inte likadan. Det betyder lika mycket värd.
Jag tycker att P24-Y22 är bättre än P24-Y02.
2012-10-29, 19:50 #81
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Det var olyckligt eftersom vissa läser yrkanden som fan läser bibeln, men det var förstås inte meningen med yrkandet.
Man kan alltid lägga en ny motion till vårmötet, det är bättre än att folk riskerar att missförstå. Vi får räkna med att journalister och andra också kommer läsa detta så småningom och då kommer de garanterat läsa det som fan läser bibeln.
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-30, 13:30 #82
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av romska gatumusikanter."
Man börjar ju undra hur denne "styrelsen" som till höger och vänster uttalar sig i alla dessa frågor och dessutom kommer med alla dessa så fenomenalt genomtänkta yrkanden. Har man verkligen solidariskt tagit ansvar för formuleringarna eller är det en enskild individ som sitter och skriver i styrelsens namn. Jag har eller hade åtminstone så stort förtroende för enskilda individer i styrelsen och hoppas innerligt att det i framtiden kommer jobbas hårdare med att få till bättre formuleringar och stoppa dessa stolligheter. Sen när ska vi börja göra skillnad på individer utifrån etniskt ursprung? Och när börjar vi se kollektiv som ansvariga för enskildas handlande?


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Tommten
Christoffer Eldengrips avatar
2012-10-30, 13:35 #83
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rätt för exempelvis buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler som för kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Är det bara jag som tolkar det som att det blir fritt fram för alla att föra oväsen?
2012-10-30, 15:06 #84
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Stöd till den civila sektorn/ ideella organisationer för att skapa mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige, i stil med korskulturella matlagningscirklar och blandade fotbollslag, syjuntor och scoutpatruller."
"Rösta på PP! Vi tar ställning för korskulturella matlagningscirklar, blandade fotbollslag och syjuntor!"
Henry Rouhivuoris avatar
2012-10-30, 15:23 #85
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Omedelbart stopp för polisens trakasserier av romska gatumusikanter."
Man börjar ju undra hur denne "styrelsen" som till höger och vänster uttalar sig i alla dessa frågor och dessutom kommer med alla dessa så fenomenalt genomtänkta yrkanden. Har man verkligen solidariskt tagit ansvar för formuleringarna eller är det en enskild individ som sitter och skriver i styrelsens namn. Jag har eller hade åtminstone så stort förtroende för enskilda individer i styrelsen och hoppas innerligt att det i framtiden kommer jobbas hårdare med att få till bättre formuleringar och stoppa dessa stolligheter. Sen när ska vi börja göra skillnad på individer utifrån etniskt ursprung? Och när börjar vi se kollektiv som ansvariga för enskildas handlande?
Menar du att yrkandet drar alla poliser över en kam, eller vad?

Det hjälper inte de drabbade romerna att strunta i att yrka det som yrkades.
willenforts avatar
2012-10-30, 17:34 #86
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Christoffer Eldengrip Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y11:
att mötet antar ställningstagandet: "Samma rätt för exempelvis buddisttempel, minareter och sekulära församlingslokaler som för kyrkklockor att bidra till ljudbilden på offentliga platser i samhället."
Är det bara jag som tolkar det som att det blir fritt fram för alla att föra oväsen?
Alla eller ingen. Det finns regler som begränsar kyrkor. samma regler gäller idag de jure för andra religioner men de fakto har kristendommen lite särställning då den har funnits längre och komemr undan med saker om ingen klagar medans nya kyrkor måste få explicivt tillstånd.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis, Henrik Brändén
Henrik Brändéns avatar
2012-10-30, 23:43 #87
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Tommten Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y09:
att mötet antar ställningstagandet: "Stöd till den civila sektorn/ ideella organisationer för att skapa mötesplatser mellan dem som bott längre och kortare tid i Sverige, i stil med korskulturella matlagningscirklar och blandade fotbollslag, syjuntor och scoutpatruller."
"Rösta på PP! Vi tar ställning för korskulturella matlagningscirklar, blandade fotbollslag och syjuntor!"
So whats your problem?

Ett av de riktigt stora problemen för integrationen är just att många svenskar sällan möter och umgås med invandrare och vice versa.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
AndersLindbäcks avatar
2012-11-01, 01:49 #88
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätt för läkare och psykologer att ansöka om absolut tystnadsplikt så att även människor vars livsåskådning ligger utanför etablerade religiösa samfund kan få möjlighet till bikt- och själavårdsliknande samtal."
Detta är en försämring från hur det är idag. Idag har man rätten utan att behöva ansöka om det.
2012-11-01, 02:03 #89
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätt för läkare och psykologer att ansöka om absolut tystnadsplikt så att även människor vars livsåskådning ligger utanför etablerade religiösa samfund kan få möjlighet till bikt- och själavårdsliknande samtal."
Detta är en försämring från hur det är idag. Idag har man rätten utan att behöva ansöka om det.
Är du säker på det, är det inte så att man har tystnadsplikt som läkare och psykolog, men att den inte är lika stark som den som religiösa kan få.

Det varit trevligt att veta vilka regler som egentligen gäller nu och varför styrelsen inte tycker de är bra nog.
2012-11-01, 07:52 #90
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlig sektor inför ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju."
Jag hade velat ha med ålder också. Men det kanske är svårare än de andra uppgifterna att dölja...
2012-11-01, 08:02 #91
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: "Barn och unga har självklar rätt till kroppslig och personlig integritet."
Ska man inte få byta blöjor då eller tvinga barn att tvätta sig om de får för sig att de inte vill?

Redan nu finns det en stegrande integritet som tar ett skutt i och med puberteten i lagstiftningen i exempelvis vad en lärare ska/får meddela barns föräldrar.
RikMattss avatar
2012-11-01, 08:27 #92
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y06:
att mötet antar ställningstagandet: "En diversifierad svenskundervisning för invandrare som är bättre på att möta var elev på dess nivå och utifrån dess förutsättningar och behov."
Ja, men i praktiken väldigt svårt i mindre kommuner.
RikMattss avatar
2012-11-01, 08:34 #93
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y13:
att mötet antar ställningstagandet: "Bryt dagens generationsapartheid. Ju mer tvåvägskommunikation mellan generationer och åldersgrupper, desto klokare blir vi, och desto bättre lösningar arbetas fram. Makthavare och andra vuxna måste lära sig av den unga generationen om den digitala kulturens möjligheter. Offentliga arbetsgivare ska sträva efter jämn åldersfördelning på arbetsplatser."
Även om jag sakligt håller med tycks yrkandet bortse ifrån att diskriminering av äldre snarare är ett större strukturellt problem än tvärtom.
RikMattss avatar
2012-11-01, 08:38 #94
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y14:
att mötet antar ställningstagandet: "Barn och unga har självklar rätt till kroppslig och personlig integritet."
Alltför ospecifikt. Det är säkert underförstått att blöjbyte och annan omvårdnad inte avses, men det är ytterst få som är bekanta med den filosofiska/libertarianska diskursen och/eller har ett hum om Piratpartister är för några. Och de som inte vet kommer att tolka in allt möjligt i yrkandet.
RikMattss avatar
2012-11-01, 08:41 #95
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot barnaga i hela den europeiska unionen."
Vi öppnar stora burkar med mask om vi börjar bestämma för andra.

Förbud mot abort i hela europeska unionen" är inte omöjligt att det skulle kunna få majoritet. Förbud mot snus har ju nästan lyckats.
RikMattss avatar
2012-11-01, 08:47 #96
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y19:
att mötet antar ställningstagandet: "Tillåt samkönade äktenskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap som ingåtts i annat land – även om det strider mot deras egna regler för äktenskap."
Detta är ingen bra formulering. Dels skall vi inte bestämma över andra med alla risker det innebär att själva bli bestämda över. Dels, och allvarligare, anser jag inte att polygami och äktenskap med personer under 15/18 år skall erkännas i Sverige.
Rick Falkvinges avatar
2012-11-01, 10:27 #97
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y33:
att mötet antar ställningstagandet: "Gatumusikanter av alla nationaliteter och ursprung ska behandlas lika respektfullt av polisen. EUs regler om fri rörlighet ska respekteras för alla EU-medborgare, oaktat etniskt ursprung.
Det blir väldigt märkligt när vi skriver i lagen att polisen ska följa lagen. Vårt instrument börjar och slutar ju med lagtexten. Vad ska vi lägga till? "Fri rörlighet gäller, och vi menar det faktiskt?" Bifall hur som helst.
xpndrs avatar
2012-11-01, 14:26 #98
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y21:
att mötet antar ställningstagandet: "Sverigefinnarnas språkliga rättigheter utökas till att gälla hela landet, oavsett bostadsort."
Bra yrkande! Men snälla styrelsen, ni kan väl använda ett bättre språkbruk.
2012-11-01, 15:34 #99
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Det skulle vara bra om styrelsen kan skriva yrkande med riktiga att-satser.
Henrik Brändéns avatar
2012-11-01, 16:26 #100
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av lordmetroid Visa inlägg
Det skulle vara bra om styrelsen kan skriva yrkande med riktiga att-satser.
Det vi gör nu är att anta ställningstaganden, som ska stoppas in i en databas av ställningstaganden (sakpolitisk logg) för att sedan ligga som underlag för att skriva programtexter. Därför har vi i samråd med presidiet valt att utforma yrkandena så att de innehåller ställningstagandet i normaliserat språkbruk, dvs så att det kan sättas in i databasen och plockas ut därifrån till en lista med rubriken "Piratpartiet tycker:" utan att det blir språkligt konstigt om man inte micklar med ordföljden.
2012-11-01, 18:53 #101
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Därför har vi i samråd med presidiet valt att utforma yrkandena så att de innehåller ställningstagandet i normaliserat språkbruk, dvs så att det kan sättas in i databasen och plockas ut därifrån till en lista med rubriken "Piratpartiet tycker:" utan att det blir språkligt konstigt om man inte micklar med ordföljden.
Är det första gången det där nämns? Jag känner inte igen att jag sett den där informationen tidigare.
2012-11-01, 19:13 #102
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlig sektor inför ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju."
Jag gillar inte texten då den borde kompletteras med att ålder ska heller inte behöva anges. Nu diskrimineras personer mist lika ofta baserat på ålder som på namn eller andra personliga data.
Visserligen framgår ålder av personnummret, men det gäller enbart sökande med svenskt personnummer.
2012-11-01, 19:16 #103
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y05:
att mötet antar ställningstagandet: "En skola som är bättre på att låta nykomna elever hamna på den nivå deras förkunskaper fungerar på."
Hårddrar man texten kan det innebära att en vuxen analfabet skulle placeras i förskolan.
Eller för att inte ta det så långt, men en 20 åring som inte kan läsa placeras i första klass.
2012-11-01, 19:21 #104
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Stadsbyggande som motverkar boendesegregering. Finfördelad blandning av olika upplåtelseformer."
Låter inte ralistiskt. Det känns som man skulle reglera hur och var folk får bo. Tror knappast att det skulle bidra till att få mindre segregerade bostadsområden.

Det är andra saker som styr att folk bosätter sig i ett visst område
2012-11-01, 19:26 #105
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätt för läkare och psykologer att ansöka om absolut tystnadsplikt så att även människor vars livsåskådning ligger utanför etablerade religiösa samfund kan få möjlighet till bikt- och själavårdsliknande samtal."
Har inte präster, läkare och psykologer redan tystnadsplikt? Och varför ska man ansöka om tystnadsplikt det borde i det fall de nämda kategorierna inte har tystnadsplikt stå att de ska åläggas tystnadsplikt
2012-11-01, 19:26 #106
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätt för läkare och psykologer att ansöka om absolut tystnadsplikt så att även människor vars livsåskådning ligger utanför etablerade religiösa samfund kan få möjlighet till bikt- och själavårdsliknande samtal."
Detta är en försämring från hur det är idag. Idag har man rätten utan att behöva ansöka om det.
Citat:
Ursprungligen postat av Apis Visa inlägg
Är du säker på det, är det inte så att man har tystnadsplikt som läkare och psykolog, men att den inte är lika stark som den som religiösa kan få.

Det varit trevligt att veta vilka regler som egentligen gäller nu och varför styrelsen inte tycker de är bra nog.
Enligt wikipedia så är det enbart präst som har så kallad absolut tystnadsplikt.
Citat:
Tystnadsplikt (även sekretess) innebär att till exempel läkare, lärare, poliser, präster, advokater och psykologer inte får informera hur som helst om människor de arbetar med. De som inte omfattas av absolut tystnadsplikt får informera om sådant, som annars faller under tystnadsplikten, för andra som arbetar med personen, till exempel kolleger.

Dock är det endast präster, som har absolut tystnadsplikt. Växeltelefonister[1] och skatterevisorer har en sträng tystnadsplikt, men kan till exempel åläggas att vittna vid domstol.

Prästs absoluta tystnadsplikt innebär följande: En präst får inte för någon någonsin avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. Uppgifter som framkommit vid sådant samtal får inte användas i något annat sammanhang. Ingen kan lösa prästen från tystnadsplikten. Prästen kan inte anmäla till någon myndighet eller eljest till någon vad som framkommit vid sådant samtal. Prästen får inte inkallas som vittne vid domstol om sådant som framkommit vid bikt och enskild själavård. Det är förbjudet att röja uppgifter i skriftliga handlingar som framkommit vid bikt eller enskild själavård. Det kan inte göras någon prövning av om sådana uppgifter kan leda till skada eller men för den enskilde. Innehållet i bikt och enskild själavård är undantaget från meddelarfriheten. Uppgifter som framkommit vid bikt eller enskild själavård får inte lämnas ut till granskning av tillsynsorgan. Prästens tystnadsplikt är livsvaraktig.

Prästens absoluta tystnadsplikt gäller två typer av situationer dels bikt, dvs ett enskilt samtal i avskildhet mellan en präst och en konfident med syftet att konfidenten skall bekänna sina synder och få avlösning för dem, dels enskild själavård, dvs ett samtal som sker under avskildhet i ett personligt möte mellan en präst eller en diakon och en konfident eller en liten grupp av konifdenter (t ex en familj eller ett par makar) med ett gemensamt problem som de vill bearbeta tillsammans.
Jag väljer att lita på det som står och röstar bifall.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Apis
2012-11-01, 19:30 #107
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande P24-Y12:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätt för läkare och psykologer att ansöka om absolut tystnadsplikt så att även människor vars livsåskådning ligger utanför etablerade religiösa samfund kan få möjlighet till bikt- och själavårdsliknande samtal."
Yrkandet gäller ABSOLUT tystnadsplikt. Enligt wikipedia så är det bara präster som har absolut tystnadsplikt.
2012-11-01, 19:32 #108
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y27:
att mötet antar ställningstagandet: "Rätten till asyl när någon flyr på grund av sin trosuppfattning måste stärkas."
Efter att man beslutat att barn till papperslösa har ätt att gå i skola och papperslösa har rätt till sjukvård och att dessa personer inte får eftersökas har man i praktiken fri invandring. och det gör det här tillägget ganska meningslöst.

Dessutom är Sverige ett sekulariserat sammhäll så trosuppfattning ska vara något helt ovidkommande.
2012-11-01, 19:34 #109
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av RikMatts Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y15:
att mötet antar ställningstagandet: "Förbud mot barnaga i hela den europeiska unionen."
Vi öppnar stora burkar med mask om vi börjar bestämma för andra.

Förbud mot abort i hela europeska unionen" är inte omöjligt att det skulle kunna få majoritet. Förbud mot snus har ju nästan lyckats.
Om det händer så kommer det svenska folket kräva att vi går ur EU, vilket vore bra tycker jag.
Daniel Flöijers avatar
2012-11-02, 07:17 #110
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande P24-Y01:
att mötet antar ställningstagandet: "Offentlig sektor inför ett system vid anställningar där personuppgifter som namn, kön, adress och födelseort inte syns när man gör urval av vilka sökande som kallas till anställningsintervju."
Nej tack till denna byråkrati.
Henrik Brändéns avatar
2012-11-02, 21:07 #111
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration -
Citat:
Ursprungligen postat av L_Holmgren Visa inlägg
Jag ogillar yrkande P24-Y10:
att mötet antar ställningstagandet: "Stadsbyggande som motverkar boendesegregering. Finfördelad blandning av olika upplåtelseformer."
Låter inte ralistiskt. Det känns som man skulle reglera hur och var folk får bo. Tror knappast att det skulle bidra till att få mindre segregerade bostadsområden.

Det är andra saker som styr att folk bosätter sig i ett visst område
Om man bara bygger hyresrätter i tio kvarter på ena sidan av en park och bara villor i tio kvarter på andra sidan parken, och har en skola på vart ställe, blir det mer segregering än om man bygger både hyresrätter, bostadsrätter och villor i samma kvarter.

När man nu förtätar många bostadsområden gör man det tyvärr ofta genom att bygga fler villor dr det finns plats kvar mellan andra villor, och fler hus med hyresrätter där det finns tomt utrymme mellan andra hyresrättsområden. För att motverka segregering borde man konsekvent göra tvärt om!
2012-11-10, 13:07 #112
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Henrik Brändén Visa inlägg
Den medicinska professionen gör idag motsatt bedömning, och betraktar det som en medicinskt rimlig åtgärd att hjälpa den som verkligen upplever sig ha fel biologiskt kön att byta detta. Sedan förstår jag inte varför du sätter terapi i motsatsställning till kirurgi. Tror du inte att de flesta som bestämmer sig för kirurgi har gått genom en hel del terapi innan de kommit fram till beslutet?
Jag tror inte, jag vet att för att man ens ska få komma på tal för en sådan operation måste genomgå en 2 år lång utredning med psykolog.
Det var inte menat som en motsättning.

Vad jag ville framföra med mitt inlägg var att jag tror att man istället för att operera problemet bör skapa mer förståelse och acceptans för att det finns människor som upplever att dem fötts med "fel" kropp.
På så vis kanske man kan spara en del lidande och pengar.
Måste man just ändra på sin kropp, räcker det inte med att bara vara som man vill vara?

Så som jag ser på saken så bör man få rätt till skadestånd ifall något oförutsett inträffar.
Så är inte fallet med steriliseringen av personer som väljer att byta sitt kön. Dom vet ju på förhand om att det innebär sterilisering, dom går ju med på det frivilligt. Varför skulle dem då få skadestånd?
Anton Nordenfurs avatar
2012-11-12, 07:57 #113
Inte uppkopplad
Sv: Proposition 24: Sakpolitik: Om diskriminering, mångfald och integration [bifallen] -
Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Vad jag ville framföra med mitt inlägg var att jag tror att man istället för att operera problemet bör skapa mer förståelse och acceptans för att det finns människor som upplever att dem fötts med "fel" kropp.
Varför kan vi inte göra både och?

Jämför med "jag tycker inte att vi ska ha poliser som fångar brottslingar, istället ska vi fokusera på att lösa de underliggande sociala problemen." Det är inte svart och vitt, utan vi kan göra både och.

Citat:
Ursprungligen postat av Persbrant Visa inlägg
Måste man just ändra på sin kropp, räcker det inte med att bara vara som man vill vara?
Fast att vara vem man vill vara betyder i många fall att ändra sin kropp. Att ändra sin kropp har ett enormt starkt inflytande på ens självförtroende. Kan du föreställa dig att vakna varje morgon, se dig själv i spegeln och tänka "det där är inte jag"?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com