Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B09: Kulturpolitik: Graffiti som konstform

Det finns ett behov av att öka medborgarnas rätt till sina egna konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Gatukonst och graffiti måste få större utrymme och acceptans. Här finns också stor potential för innovation och utveckling. Detta kan uppnås genom att öppna ytor som lagliga klotterplank där medborgare kan uttrycka sig direkt.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B09-Y01 (Jämkad med yrkande B09-Y04)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B09-Y03 (Bortröstad)
Av: anderserk
Tillbakadraget yrkande B09-Y04 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur


Tillbakadraget yrkande B09-Y02 (Jämkad med yrkande B09-Y05)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B09-Y05 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:09 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y01:
att Medborgarna måste ges mer möjlighet till påverkan och tillgång till att bidra med sin konst till det offentliga rummet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Vi behöver en satsning på lagliga klotterplank och andra ytor där medborgare direkt kan uttrycka sig konstnärligt.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 20:09 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y02:
att Graffiti är en konstform som länge haft låg status. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Graffiti är en konstform som är lätt att ta del av och som förgyller närmiljöer. Det är dock sorgligt att det finns en brist på kunskap och förståelse för graffiti som konstform. Vi vill att graffiti ska inkluderas bland andra kulturyttringar och ges utrymme på befintliga kulturskolor och konstutbildningar.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
anderserks avatar
2017-04-21, 21:55 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y03:
att pp stöder lagliga väggar för grafitti
se sofias motiveringar
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 00:31 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Satsa lokalt på lagliga klotterplank och andra ytor där medborgare direkt kan uttrycka sig konstnärligt."
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 00:32 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B09-Y02:
att Graffiti är en konstform som länge haft låg status. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Graffiti är en konstform som är lätt att ta del av och som förgyller närmiljöer. Det är dock sorgligt att det finns en brist på kunskap och förståelse för graffiti som konstform. Vi vill att graffiti ska inkluderas bland andra kulturyttringar och ges utrymme på befintliga kulturskolor och konstutbildningar.
Till vilken grad bör politiker verkligen lägga sig i vad som får och inte får läras ut på kulturskolor?
2017-04-22, 14:39 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B09-Y05:
att mötet antar ställningstagandet "Graffiti bör inkluderas bland andra kulturyttringar och ges utrymme på kulturskolor och konstutbildningar".
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:47 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B09-Y01 till fördel för B09-Y04.

Mitt bortjämkade B09-Y01:
Medborgarna måste ges mer möjlighet till påverkan och tillgång till att bidra med sin konst till det offentliga rummet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Vi behöver en satsning på lagliga klotterplank och andra ytor där medborgare direkt kan uttrycka sig konstnärligt.

B09-Y04, som jag tycker bättre om:
Piratpartiet antar ställningstagandet: "Satsa lokalt på lagliga klotterplank och andra ytor där medborgare direkt kan uttrycka sig konstnärligt."


bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:48 #9
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B09-Y04:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Satsa lokalt på lagliga klotterplank och andra ytor där medborgare direkt kan uttrycka sig konstnärligt."
Jag föredrar den här formuleringen
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 13:48 #10
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B09-Y02 till fördel för B09-Y05.

Mitt bortjämkade B09-Y02:
Graffiti är en konstform som länge haft låg status. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Kulturen berikar våra liv och är en viktig del av ett samhälle som är sunt och roligt att leva i. Piratpartiet anser därför att det är viktigt att så många människor som möjligt får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud, och att vi ska bejaka och stödja de tekniska verktyg som kan göra detta möjligt.”

Graffiti är en konstform som är lätt att ta del av och som förgyller närmiljöer. Det är dock sorgligt att det finns en brist på kunskap och förståelse för graffiti som konstform. Vi vill att graffiti ska inkluderas bland andra kulturyttringar och ges utrymme på befintliga kulturskolor och konstutbildningar.

B09-Y05, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Graffiti bör inkluderas bland andra kulturyttringar och ges utrymme på kulturskolor och konstutbildningar".


Bättre formulering
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com