Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik

Att få ägna sig åt kultur eller konstnärlig verksamhet är nyttigt för kreativiteten. Men ett kreativt intresse kan innebära en stor kostnad. Alla barn och ungdomar måste ha rätten till att kunna delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Men frågan är hur man säkerställer att alla verkligen kan inkluderas. Detta är något vi vill utreda.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Sofia Hartelius

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B02-Y01 (Jämkad med yrkande B02-Y02)
Av: Sofia Hartelius
Tillbakadraget yrkande B02-Y02 (Bortröstad)
Av: Sofia Hartelius


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:01 #2
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B02-Y01:
att Alla barn och ungdomar måste erbjudas möjligheten att få ägna sig åt kultur och konstnärlig verksamhet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.”

Vi vill utreda hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-18, 19:23 #3
Inte uppkopplad
Sv: B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik -
The problem with this motion is that you mix the reasoning for the motion with the motion itself. Also your motion seems to contain two motions which means that someone who would like research to be done to solve the stated problem might vote against the motion since the first part of the motion already seams to give a solution. I hope this helps in understanding the comment of Magnus because he gives the comment quit often on your motions.

I find many of Sofia's motions to be intresting but in many cases I'm not sure what she want us to vote on. But I would like to thank her for her energy and commitment and hope that se can sharpen her motions so that we can a good and open discussion followed by votes on the motions.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-19, 18:10 #4
Inte uppkopplad
Sv: B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik -
Well, your last section is precisely why I have commented on all motions where the format is incorrect, since it will require the person to formulate something that we can vote on. I haven't said anything about the contents of the motion, just the form.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-20, 15:34 #5
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B02-Y01:
Alla barn och ungdomar måste erbjudas möjligheten att få ägna sig åt kultur och konstnärlig verksamhet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.”

Vi vill utreda hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-21, 15:49 #6
Inte uppkopplad
Sv: B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik -
Citat:
Ursprungligen postat av Sofia Hartelius Visa inlägg
Jag har dragit tillbaka yrkande B02-Y01:
Alla barn och ungdomar måste erbjudas möjligheten att få ägna sig åt kultur och konstnärlig verksamhet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.”

Vi vill utreda hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Togs yrkandet bort för att du ångrade dig eller för att formuleringen ska uppdateras?
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 14:12 #7
Inte uppkopplad
Sv: B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik -
Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Togs yrkandet bort för att du ångrade dig eller för att formuleringen ska uppdateras?
För att jag ångrade mig. Detta är fråga om ett uppdrag att delge PP, inte ang sakpolitik.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
Anton Nordenfur
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:09 #8
Inte uppkopplad
Jag har lyft yrkande B02-Y01:
Alla barn och ungdomar måste erbjudas möjligheten att få ägna sig åt kultur och konstnärlig verksamhet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.”

Vi vill utreda hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:12 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B02-Y02:
att mötet ger styrelsen i uppdrag att utvädera hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Jag lägger fram ett nytt, tydligare förslag på yrkande.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:13 #10
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B02-Y01 till fördel för B02-Y02.

Mitt bortjämkade B02-Y01:
Alla barn och ungdomar måste erbjudas möjligheten att få ägna sig åt kultur och konstnärlig verksamhet. I Piratpartiets principprogram står det att:

“Piratpartiet tror på alla människors lika värde och att alla människor därför ska ha samma rättigheter.”

Vi vill utreda hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.

B02-Y02, som jag tycker bättre om:
mötet ger styrelsen i uppdrag att utvädera hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.


Bättre formulering
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 15:17 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B02-Y02:
att mötet ger styrelsen i uppdrag att utvädera hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Jag tror inte att vi ska ge styrelsen för många uppdrag, därför bör vi rösta ner det här förslaget. Det är bättre om en frivillig grupp åtar sig det här uppdraget.

Jag drar dock inte tillbaka yrkandet eftersom det har tillkommit i samspråk med andra medlemmar.
Sofia Harteliuss avatar
2017-04-23, 16:24 #12
Inte uppkopplad
Sv: B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik -
Citat:
Ursprungligen postat av Jonas Norrby Visa inlägg
The problem with this motion is that you mix the reasoning for the motion with the motion itself. Also your motion seems to contain two motions which means that someone who would like research to be done to solve the stated problem might vote against the motion since the first part of the motion already seams to give a solution. I hope this helps in understanding the comment of Magnus because he gives the comment quit often on your motions.

I find many of Sofia's motions to be intresting but in many cases I'm not sure what she want us to vote on. But I would like to thank her for her energy and commitment and hope that se can sharpen her motions so that we can a good and open discussion followed by votes on the motions.
Thank you! I misunderstood how we were supposed to formulate the motions. Hopefully everything is more clear now.
Mabs avatar
Gammal Mab
2017-04-23, 16:32 #13
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B02-Y02:
att mötet ger styrelsen i uppdrag att utvädera hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Jag instämmer i det Sofia själv skriver i varför vi bör avslå den här motionen. Vi bör inte ge styrelsen utredningsuppdrag kring frågor som bättre lämpar sig för engagerade medlemmar att utreda. Det har historiskt visat sig fungera ganska dåligt inom partiet.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-23, 20:09 #14
Inte uppkopplad
Sv: B02: Kulturpolitik: Utredning av Kulturskolans utformning och praktik -
Citat:
Ursprungligen postat av Mab Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B02-Y02:
att mötet ger styrelsen i uppdrag att utvädera hur kulturskolans utformning och praktik kan uppdateras för att bättre anpassas till framtidens tillgänglighetsbehov.
Jag instämmer i det Sofia själv skriver i varför vi bör avslå den här motionen. Vi bör inte ge styrelsen utredningsuppdrag kring frågor som bättre lämpar sig för engagerade medlemmar att utreda. Det har historiskt visat sig fungera ganska dåligt inom partiet.
Att det åläggs styrelsen att göra en utredning betyder inte att styrelsen i sig behöver göra detta, utan att de i sin tur kan delegera detta till en grupp, men att styrelsen har ansvaret för att gruppen skapas och att en utredning görs. Jag har svårt att se att det går att ge partiet som helhet ett uppdrag utan att åtminstone ge någon ansvaret att följa upp det. Men jag kan ha fel.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com