Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B49: Sakpolitik: Reglering av sex

Piratpartiet har alltid verkat för individens rätt till sin egen kropp, dennas integritet. Detta har gått som en röd tråd genom de flesta programmering, och formuleras idag genom tillägg 4.3 i principprogrammet. För oss är det därför naturligt att motarbeta att kollektivet inskränker på individens frihet genom morallagar på det sexuella planet. Detta gynnar endast brottslig verksamhet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:duke_h3

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B49-Y01 (Jämkad med yrkande B49-Y04)
Av: duke_h3
Tillbakadraget yrkande B49-Y02 (Bortröstad)
Av: Anton Nordenfur
Tillbakadraget yrkande B49-Y03 (Tillbakadraget)
Av: Jonas Norrby
Tillbakadraget yrkande B49-Y04 (Bortröstad)
Av: Jan-Erik


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #297175
Standard Sv: B49: Sakpolitik: Reglering av sex - 2017-04-23, 16:55

Det är precis den här typen av lösa yrkanden som vi försökte bli av med när vi rev upp den tidigare sakpolitiken. Målet var att istället anta längre dokument där kopplingen till vårt principprogram tydligt framgick i texten som vi antog. I den här motionen finns en del av det resonemanget visserligen i brödtexten, men det hjälper inte när ställningstagandet som finns i yrkandet inte kommer med en motiverande text som mötet kan ta ställning till.

Om det här yrkandet antas kommer det förmodligen förpassas till glömskan lika snabbt som våra sakpolitiska ställningstaganden i det förflutna gjorde. Sedan kommer det som bäst skapa förvirring när enskilda medlemmar eller företrädare hänvisar till det, men inte lyckas vara tydliga med kopplingen till partiets ideologi, så som den beskrivs i principprogrammet. Jag anser därför att motionen bör avslås.


Följande medlemmar gillar debattinlägget:
JorgenL


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:36 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y01:
att Staten inte ska reglera vem, med vilka, hur eller varför vuxna individer har frivilligt sex med andra vuxna individer.(*)

(*)Detta innebär bland annat att förbuden mot sexköp och koppleri ska tas bort. Lika så lagar som förhindrar folk med mer ovanliga läggningar så som BDSM från att fritt utöva sina önskningar.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Anton Nordenfurs avatar
2017-04-22, 01:11 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Sexköpslagen ska avskaffas."
2017-04-23, 15:04 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y03:
att att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Sexköpslagen ska ändras så att frivilig försälning av sex till låts."
The old way and new way both leave a lot of room for criminals to earn money.

I'm not sure how but I feel that the balance between the two sides should be such that individuals who desire to sell sex are allowed but in such a way that we as a society can ascertain that it is of their free will and that they are the only beneficiaries of this sale and not controlled by a third entity.

Third parties who attempt to control the individual should by law be seen as slave keepers and as such be prosecuted. Third parties who provide neutral service like room rental and such (as long as it can be proven to not be exorbitant) should be allowed to earn money on the primary transaction.
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 19:25 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B49-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Staten inte ska reglera vem, med vilka, hur eller varför vuxna individer har frivilligt sex med varandra. Därför skall lagregleringen mot 'tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning' samt 'koppleri' (BrB 6:12–13) tas bort."
Renskrivning av ursprungsyrkandet, naturligtvis primärt att de inblandade vuxna själva bör vara de som bestämmer om sex ska förekomma (rättighetsperspektiv) och att regleringen runt sexköp skapar mer risker än sexhandeln i sig (skademinskningsperspektiv).

Som exempel brukar jag också nämna dansband. Jag avskyr dansbandsmusik, men kan dra flera paralleller till prostitution, t.ex. att det är ganska nära förknippat med sex. Men även om jag ogillar det och inte skulle betala för det själv, skulle jag inte seriöst föreslå ett förbud. Inte ens att bara de som betalar för dansband straffas.

Jag har efter viss fundering tagit bort skrivningen runt BDSM utöver "hur" ovan, eftersom jag inte ser hur dagens lagstiftning ska förändras för att göra det tryggare, förutom det andra förslag som ligger gällande diskriminering. I det s.k. BDSM-målet åtalades en 32-åring och blev frikänd i både Tings- och Hovrätt, även om det borde varit mer generellt gällande resonemang där,
JorgenLs avatar
2017-04-23, 21:10 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y03:
att att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Sexköpslagen ska ändras så att frivilig försälning av sex till låts."
Frivillig försäljning av sex är redan tillåten.
(Det är köp av sex som är förbjudet)
2017-04-23, 21:40 #8
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B49-Y01 till fördel för B49-Y04.

Mitt bortjämkade B49-Y01:
Staten inte ska reglera vem, med vilka, hur eller varför vuxna individer har frivilligt sex med andra vuxna individer.(*)

(*)Detta innebär bland annat att förbuden mot sexköp och koppleri ska tas bort. Lika så lagar som förhindrar folk med mer ovanliga läggningar så som BDSM från att fritt utöva sina önskningar.

B49-Y04, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Staten inte ska reglera vem, med vilka, hur eller varför vuxna individer har frivilligt sex med varandra. Därför skall lagregleringen mot 'tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning' samt 'koppleri' (BrB 6:12–13) tas bort."
2017-04-23, 21:46 #9
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande B49-Y03:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Sexköpslagen ska ändras så att frivilig försälning av sex till låts."
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:22 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y02:
att Piratpartiet antar ställningstagandet: "Sexköpslagen ska avskaffas."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Även om jag förvisso instämmer i sak tycker jag att en enda rad är ett alldeles för dåligt underlag för att gå ut till väljarna och tala om detta. Ska vi anta detta vill jag se en längre sammanhängande, välformulerad text som på ett lättförståeligt sätt förklarar varför vi tycker såhär.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:22 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B49-Y04:
att mötet antar ställningstagandet "Staten inte ska reglera vem, med vilka, hur eller varför vuxna individer har frivilligt sex med varandra. Därför ska lagregleringen mot 'tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning' samt 'koppleri' (BrB 6:12–13) tas bort."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com