Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt

Motion Piratpartiet – Skriven av Marcus Davidsson, nationalekonom.
På 1800-talet hade Sverige något som kallas guldmyntfot där varje krona var värd en viss mängd guld. Detta har vi dock övergivit. I Sverige idag har vi istället ett banksystem som på engelska kallas Fractional Reserve Bankning. Det innebär att Sveriges banker skapar pengar från luft som dom sedan lånar ut till folk. Dom är till och med så fräcka att dom tar en avgift för detta som kallas ränta. På engelska heter dessa pengar fiat money. Kapitaltäckning kravet för Sveriges banker är 12% (1) vilket är högre än minimikravet i Basel III. Anta till exempel att en bank har 1 miljard i eget kapital en sådan bank kan alltså skapa 8,3 miljarder (1 000 000 000 / 0.12 = 8 333 333 333) från luft. En advokat vid namn Henning Witte har ifrågasatt rimligheten i detta system och stämde därför SEB 2013 (2) men han förlorade i tingsrätten. Han överklagade både till hovrätten och till högsta domstolen men dom vägrade att ta upp fallet. Henning menar att enligt grundlagen så har bara riksbanken rätten att skapa pengar och bankernas pengar skapande kan därför liknas vid ett olagligt pyramidspel. Det är dock inte bara bankerna som skapar pengar från luft. Även Sveriges riksbanken gör detta genom kvantitativa lättnader (QE) som innebär att riksbanken skapar pengar från luft som dom sedan köper svenska statsobligationer för. Enligt riksbankens rapport för 2016 kvartal 3 så har dom hitintills tryckt 220 miljarder kronor (3) som dom har köpt statsobligationer för. Dessa statsobligationer köper riksbanken från till exempel banker, pensionsfonder eller rika personer. Riksbankens QE leder till att efterfrågan på statsobligationer ökar vilket betyder att tillgången på statsobligationer minskar. Detta leder till att priset ökar och att räntan på statsobligationerna minskar. När räntan på dessa statsobligationerna minskar så minskar också lånekostnaden för staten eftersom räntan på statsobligationen är den avkastningen en investerare får för att låna ut pengar till staten.
Bara för att bankerna eller riksbanken trycker pengar så skapar det inte per automatik inflation. Hur mycket inflation man får beror på vems som får pengarna och vad dom väljer att göra med pengarna. Om man antar att alla som köper en bostadsrätt eller hus i dag gör det genom att ta ett banklån så kan man säga att 100% – kapitaltäckningskravet = 100% - 12% = 88% av folk köper bostaden med pengar som bankerna har skapat från luft. Ändå har en sådan pengar tryckning inte resulterat i någon inflation. Det är dock på sin plats här att kritisera sättet vi mäter inflation idag. Konsumentprisindex (KPI) tar i och för sig hänsyn till bostadspriserna men det är uppenbart att bostadspriserna skulle behöva ges mer vikt i beräkningarna. På 20 år har Sveriges bostadspriser ökat med 750% (4). Jag tvivlar på att inflationen ens har varit en tiondel av det. Det är något som inte stämmer här. Skulle riksbanken trycka 220 miljarder och ge dom till Sveriges 10 miljoner invånare direkt och alla skulle spara dom pengarna och inte öka konsumtionen så skulle vi sannolikt inte få någon inflation eller tillväxt i ekonomin. Om riksbanken skulle trycka 220 miljarder och ge dom till Sveriges 10 miljoner invånare direkt och alla skulle öka konsumtionen så skulle vi få hyperinflation. Vi skulle också förstöra den svenska kronan eftersom ingen skulle vilja köpa eller äga en valuta som inte har något värde.
Riksbanken har ett inflations mål på 2% per år som dom gärna vill uppnå. Skälet till varför riksbanken vill ha en låg och konstant inflation är på grund av att när folk märker att värdet på deras pengar minskar på grund av inflationen så börjar dom konsumera istället för att spara vilket ökar den ekonomiska tillväxten i ekonomin. Om riksbanken ökar bankernas likviditet genom QE i en ekonomi med höga bankräntor så sänker bankerna räntan vilket kommer leda till att bankerna kommer lånar ut mer pengar vilket ökar penningmängden, inflationen och tillväxten i ekonomin. Om riksbanken ökar bankernas likviditet genom QE i ekonomi där bankräntorna redan är låga så kommer bankerna inte sänka räntorna ytterligare på grund av att dom tycker att dom kommer tjäna för lite pengar då. Detta betyder att det inte spelar någon roll hur mycket riksbanken ökar likviditeten för bankerna om bankräntorna redan är låga för bankerna kommer inte låna ut mer pengar vilket inte ökar penningmängden, inflationen och tillväxten i ekonomin. Keynesianska ekonomer kallar en sådan situation för en likviditets fälla (på engelska liquidity trap). Detta är också förklaringen till varför vi inte ser någon inflation även om riksbanken har tryckt 220 miljarder kronor som dom har köpt statsobligationer för. Japan har experimenterat med QE sedan 2001 och har under hela perioden haft en låg bankränta och där kan man inte se att QE har haft någon effekt på BNP tillväxten. När räntan redan är låg så skapar tyvärr QE bara mer problem än var det löser. QE uppmuntrar till spekulation när investerare tvingas att ta risk när tillgången på statsobligationer minskar. Detta skapar bubblor på fastighets och aktie-marknaderna. Detta betyder att vinnarna på QE utöver bankerna är rika människor som äger sitt boende eller som spekulerar på aktiemarknaden. QE är socialism för dom rika och brutal kapitalism för dom fattiga. Det enda positive med QE är att den verkliga statsskulden minskar. I dagsläget (februari 2017) är Sveriges statsskuld runt 30% av BNP [2] och riksbanken äger 40% av statsobligationerna (5) vilket betyder att den verkliga statsskulden är 0,3 * (1 - 0,4) = 18% av BNP. Det finns ingen poäng med att ha en sådan låg statsskuld om staten inte har ett behov av att låna pengar. Om Sverige inte har en statsskuld så kan inte rika människor inte tjäna pengar riskfritt genom att köpa en svensk statsobligation. Det finns inga argument för varför rika människor ska tillåtas kunna tjäna pengar riskfritt medan fattiga tvingas att ta risk för att få avkastning. Bankräntan är också inte symmetrisk. En vanlig medborgare får inte ränta på sina sparade pengar på banken men måste betala ränta för att låna pengar. 2016 tjänade bankerna 115 miljarder på bostadslån (6) och 2012 tjänade dom runt 7 miljarder på dolda kortavgifter (7). Dessa pengar skulle göra mer nytta i statskassan där kom till exempel kunde finansiera en negative inkomstskatt.
p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { color: rgb(5, 99, 193); }
Referenser(1) Nya kapitalkrav på svenska banker
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-...venska-banker/(2) Wallenbergs SEB rättsfall när privatbankernas ”fuskpengar” ifrågasätts http://nyadagbladet.se/ekonomi/walle...r-ifragasatts/(3) Statsupplåning Prognos och analys 2016:3
https://www.riksgalden.se/PageFiles/...ing-2016-3.pdf

(4) Bopriserna har stigit med 750 procent
http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/bo...ed-750-procent(5) Riksgälden, statsskulden procent av BNP per år
https://www.riksgalden.se/sv/omriksg...rik-i-diagram/(6) Så många miljarder tjänar bankerna på dina bolån
https://www.svd.se/sa-manga-miljarde...-pa-dina-bolan(7) Bankerna tjänar miljarder på dold kortavgift
http://www.dn.se/ekonomi/bankerna-tj...ld-kortavgift/


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:marcus davidsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Yrkande (Vinnande av nedanstående blir motionens/propositionen yrkande/tilläggsyrkande)
Av: marcus davidsson Yrkande B19-Y01 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    4 personer ogillar

att piratpartiet driver frågan att statsskulden betalas av.

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Av: MattiasR Yrkande B19-Y08 (Motyrkande) 0 personer gillar    6 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Vi vill betala av den svenska statsskulden".

Gilla yrkandeOgilla yrkande
Av: marcus davidsson Yrkande B19-Y02 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    8 personer ogillar

att piratpartiet driver frågan att räntan avskaffas.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeYrkande (Vinnande av nedanstående blir motionens/propositionen yrkande/tilläggsyrkande)
Yrkande (Vinnande av nedanstående blir motyrkande på den här nivån)
Av: MattiasR Yrkande B19-Y07 (Motyrkande) 1 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Vi vill förbjuda fractional-reserve banking."

Gilla yrkandeOgilla yrkande

Av: marcus davidsson Yrkande B19-Y03 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    5 personer ogillar

att piratpartiet driver frågan att bankerna förbjuds att skapa pengar. Bara riksbanken ska kunna skapa pengar.

Gilla yrkandeOgilla yrkande


Av: Jonas Norrby Yrkande B19-Y09 (Motyrkande) 0 personer gillar    2 personer ogillar

att mötet antar ställningstagandet "Vi vill införa en limit på hur mycke leverage låneföretag får hantera om dom andvänder fractional-reserve banking."

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motivering
Av: marcus davidsson Yrkande B19-Y04 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    6 personer ogillar

att piratpartiet driver frågan att riksbanken ska erbjuda Sveriges medborgare räntefria bostadslån.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeAv: marcus davidsson Yrkande B19-Y05 (Motionens ursprungliga yrkande) 0 personer gillar    4 personer ogillar

att piratpartiet driver frågan att bankerna och kortföretagen förbjuds att tjäna pengar på kort eller andra typer av finansiella transaktioner som mobilbetalningar.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeYrkande (Vinnande av nedanstående blir motionens/propositionen yrkande/tilläggsyrkande)
Av: Jonas Norrby Yrkande B19-Y10 (Motyrkande) 0 personer gillar    1 personer ogillar

att piratpartiet driver frågan att staten inför en finansiell transaktionsskatt på alla transanktioner som inte redan är beskattade. Denna transaktionsskatt ska had än minimum värde var under privat personer är fristälda.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motivering

Av: marcus davidsson Yrkande B19-Y06 (Motionens ursprungliga yrkande) 1 personer gillar    4 personer ogillar

att piratpartiet driver frågan att staten inför en finansiell transaktionsskatt (på korttransaktioner, aktieköp, mobilbetalningar, pengar förflyttningar etc.)

Gilla yrkandeOgilla yrkande
Tilläggsyrkanden

Av: duke_h3 Yrkande B19-Y11 (Tilläggsyrkande på motionen) 3 personer gillar    0 personer ogillar

att mötet uppdrar åt den "Ekonomipolitiska gruppen att bereda denna motion och komma in med ett yttrande till Höstmötet 2017, samt att ärendet bordläggs tills dess.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeSe resultat från tidigare voteringar

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #297595
Standard Sv: B19: Ekonomipolitik: Avbetala statsskulden, skapande av pengar, räntefria bostadslån, samt transaktionsavgifter/skatt - 2017-05-10, 23:27

Yrkande B19-Y11 har bifallits i voteringspass 1. Motionen har därmed bordlagts till höstmötet.
   
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-16, 20:52 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y02:
att piratpartiet driver frågan att räntan avskaffas.
Idag är problemet att räntan är för låg, att avskaffa räntan skulle bara förvärra de problem vi har.
2017-04-16, 20:53 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y04:
att piratpartiet driver frågan att riksbanken ska erbjuda Sveriges medborgare räntefria bostadslån.
Detta skulle leta till ännu högre bostadspriser och öka risken för en bostadsbubbla.
2017-04-16, 20:55 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y05:
att piratpartiet driver frågan att bankerna och kortföretagen förbjuds att tjäna pengar på kort eller andra typer av finansiella transaktioner som mobilbetalningar.
Detta låter verklighetsfrämmande. Betalningsförmedlare måste kunna ta ut transaktionsavgifter.
2017-04-18, 18:33 #6
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y01:
att piratpartiet driver frågan att statsskulden betalas av.
When the national debt is low or not present at all society as a whole has more room to adjust to outside market factors or invest in the society. Therefore it should be the responsibility of every government to strive for the elimination of the national debt.
2017-04-18, 18:38 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y02:
att piratpartiet driver frågan att räntan avskaffas.
1) The elimination of interest will only mean that we get a fee instead. The solution you give does not solve your stated problem.

2) If you change this to the elimination of any fee then what different system will you propose? Therefore your true motion is that which suggest a different system and therefore this motion is not necessary if you have a motion with your proposed solution. If no such motion is available then I would oppose this motion based on the chaos its adoption would entail.
2017-04-18, 18:51 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y03:
att piratpartiet driver frågan att bankerna förbjuds att skapa pengar. Bara riksbanken ska kunna skapa pengar.
The banks are not allowed to directly make money this right already solely rests with the national bank.

The banks are allowed to lend out more money than they have. This is what you propose to end. The reason this is not directly the same as the printing of money is this fictional money only becomes real as the lender pays of the debt. The money used is 'real' money and thereby not the same as printing money. This real money can only in the end come from efficiency gain or from the harvesting of a resource from nature. If this is not achieved then the debt will never be paid off and the loss will have to be taken. This loss can again be in real or imaginary form but I hope the point is clear. The banks cannot directly print or create money.

If you wish to forbid fractional reserve banking then please change your motion.
2017-04-18, 18:54 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y04:
att piratpartiet driver frågan att riksbanken ska erbjuda Sveriges medborgare räntefria bostadslån.
This is the same as saying that government should provide free housing.
2017-04-18, 18:57 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y05:
att piratpartiet driver frågan att bankerna och kortföretagen förbjuds att tjäna pengar på kort eller andra typer av finansiella transaktioner som mobilbetalningar.
This will only mean that they instead of making a profit will increase their wages so that on paper they have no profit but still have just as much income. This does not solve a problem it merely changes the problem from one form to another form.
2017-04-18, 19:02 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y06:
att piratpartiet driver frågan att staten inför en finansiell transaktionsskatt (på korttransaktioner, aktieköp, mobilbetalningar, pengar förflyttningar etc.)
In most cases there already is a tax on most of these cases in the form of 'moms' so I would suggest you change your motion to those transactions which are not already taxed through another tax.
anderserks avatar
2017-04-21, 22:37 #12
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y03:
att piratpartiet driver frågan att bankerna förbjuds att skapa pengar. Bara riksbanken ska kunna skapa pengar.
Debatten är igång. Medvetenheten att privatbankerna skär guld med täljkniv med privilegiet att skapa nya pengar genom utlåning utan täckning sprider sej. Kolla till exempel sajter som Positiva pengar. Att man inte beaktat detta beror på att den traditionella ekonomiska teorin inte behandlar detta, man ser bankerna som nån sorts "Icke-agerande mellanhänder" vilket dom inte är. Riksbanken själv har faktiskt börjat nosa på detta genom att prata om hur det ser ut och ge ut egna pengar till allmänheten.

här svarar dom på hur det går till nu:

http://positivapengar.weebly.com/blogg/skapar-banker-verkligen-pengar-vad-sger-riksbanken

" Sverige ökar penningmängden främst på grund av affärsbankernas utlåning, vilken har ökat under perioden"
anderserks avatar
2017-04-21, 22:42 #13
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y06:
att piratpartiet driver frågan att staten inför en finansiell transaktionsskatt (på korttransaktioner, aktieköp, mobilbetalningar, pengar förflyttningar etc.)
OM det handlar om den omtalade Tobinskatten, så handlar det om typ nån promilles skatt - vet inte om det behövs på korttransaktioner, men om det gäller att något dämpa de automatiska snabbspekulerande datorerna på finansmarknaderna så är det en bra grej.
2017-04-22, 17:44 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill förbjuda fractional-reserve banking."
2017-04-22, 17:46 #15
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill betala av den svenska statsskulden".
2017-04-23, 13:09 #16
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y09:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill införa en limit på hur mycke leverage låne företag får hantera om dom andvänder fractional-reserve banking."
The abolition of fractional reserve banking will mean that the people who have money will gain even more power over those who have not power. The problem with fractional reserve banking lies in the leverage.

The basic idea of the banking methodology is that only a certain percentaqge of the money held by a bank is withdrawn over a certain period. As such the bank can lend out more money than they actually have. For them this is a profit and for use it increase the money reserve and as such allows us to do more with less.

The problem with this is when to many loans go bad and/or to much money is with drawn because the banks do not have reserves to cover the withdrawel and thereby need to be rescued. Therefore a limit should be imposed, in basis there already are limits but these can how loopholes or be to high.

The total abolotion of the system is a major proposal which nobody could say how it would work. It is a flight back and has no advantge for 99% of the world. It would be a boon for the 1% since they gain much power.
2017-04-23, 13:20 #17
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y10:
att piratpartiet driver frågan att staten inför en finansiell transaktionsskatt på alla transanktioner som inte redan är beskattade. Denna transaktionsskatt ska had än minimum värde var under privat personer är fristälda.
If you introduce a tax do not make it a tax upon a tax because this never seems fair. Since the tax is small but has a cost coupled to it in the form of administration cost there should be a limit for privat person based upon a cost benefit analysis.
2017-04-23, 20:23 #18
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y11:
att att mötet uppdrar åt den "Ekonomi politiska gruppen att bereda denna motion och komma in med ett yttrande till Höstmötet 2017, samt att ärendet bordläggs tills dess.
2017-04-23, 20:23 #19
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B19-Y12:
att att mötet uppdrar åt den "Ekonomi politiska gruppen att bereda denna motion och komma in med ett yttrande till Höstmötet 2017, samt att ärendet bordläggs tills dess.
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:09 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y01:
att piratpartiet driver frågan att statsskulden betalas av.
Vi behöver inte betala ränta på statsskulden, vilket är det viktiga. Riksbanken ska göra tillräckligt med QE så vi slipper det, och budgeten ska vara i balans så att det inte blir inflation.
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:10 #21
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill betala av den svenska statsskulden".
Budgeten ska vara i balans och Riksbanken ska se till att vi inte betalar ränta på statsskulden.
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:12 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y03:
att piratpartiet driver frågan att bankerna förbjuds att skapa pengar. Bara riksbanken ska kunna skapa pengar.
Det är för flummigt. Man kan skapa pengar på alla möjliga sätt. Vi ska arbeta emot att ta kontrollen ifrån bankerna, men det kan också ske genom konkurrens och nya finansiella instrument ifrån den fria marknaden.
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:13 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill förbjuda fractional-reserve banking."
För dåligt genomtänkt. Möjligen om jag ser ett väl igenomtänkt förslag.
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:14 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y09:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill införa en limit på hur mycke leverage låne företag får hantera om dom andvänder fractional-reserve banking."
Det finns redan. Finns ingen större anledning att ta ett sådant ställningstagande.
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:19 #25
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y11:
att att mötet uppdrar åt den "Ekonomi politiska gruppen att bereda denna motion och komma in med ett yttrande till Höstmötet 2017, samt att ärendet bordläggs tills dess.
Ja, tack. Det är massor med detaljer här som är direkt fel som kommer ifrån akademiska nationalekonomer som aldrig sysslat med riktig trading och inte har koll på hur marknaderna och världen fungerar, utan bara skriver sånt som låter bra till andra lika verklighetsfrämmande tänkare.

Det måste också finnas någon slags svängrum, och det viktiga är att man har en ekonomi som sätter makten i händerna på folket. Och inte i händerna på staten och storkapitalet.
heddahenriks avatar
2017-04-23, 22:25 #26
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B19-Y04:
att piratpartiet driver frågan att riksbanken ska erbjuda Sveriges medborgare räntefria bostadslån.
Det här är faktiskt inte alls lika dumt som det låter. Om Riksbanken upprätthåller värdet på kronan så att det inte blir någon inflation eller t o m lite deflation, och det finns krav på avbetalningar och en viss begränsning per person så kan detta hjälpa till med tillväxten i samhället. Jag tror Danmark har något sådant här, och Canada har haft en centralbank som gav ut gratis lån till offentliga investeringar.
Johan mlg Karlssons avatar
2017-05-01, 22:00 #27
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill betala av den svenska statsskulden".
Vi betalar av? Vi som i Piratpartiet? Eller vi som i mötesdeltagarna? I vilket fall; det är en synnerligen dålig idé....
EnRIzs avatar
Gammal EnRIz Erik Einarsson
2017-05-01, 22:01 #28
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill betala av den svenska statsskulden".
Jag vill inte att Piratpartiet ska betala av den svenska statsskulden, vet ni hur mycket pengar det är? Inte jag heller, men det är tillräckligt för att jag inte vill betala den.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:45 #29
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y01:
att piratpartiet driver frågan att statsskulden betalas av.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:45 #30
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y08:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill betala av den svenska statsskulden".
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:46 #31
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y02:
att piratpartiet driver frågan att räntan avskaffas.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker i väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:46 #32
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y03:
att piratpartiet driver frågan att bankerna förbjuds att skapa pengar. Bara riksbanken ska kunna skapa pengar.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:47 #33
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y07:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill förbjuda fractional-reserve banking."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:47 #34
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y09:
att mötet antar ställningstagandet "Vi vill införa en limit på hur mycke leverage låneföretag får hantera om dom andvänder fractional-reserve banking."
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:47 #35
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y04:
att piratpartiet driver frågan att riksbanken ska erbjuda Sveriges medborgare räntefria bostadslån.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:48 #36
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y05:
att piratpartiet driver frågan att bankerna och kortföretagen förbjuds att tjäna pengar på kort eller andra typer av finansiella transaktioner som mobilbetalningar.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:48 #37
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y10:
att piratpartiet driver frågan att staten inför en finansiell transaktionsskatt på alla transanktioner som inte redan är beskattade. Denna transaktionsskatt ska had än minimum värde var under privat personer är fristälda.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 01:49 #38
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B19-Y06:
att piratpartiet driver frågan att staten inför en finansiell transaktionsskatt (på korttransaktioner, aktieköp, mobilbetalningar, pengar förflyttningar etc.)
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com