Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning

Som många har sett har Sverige haft ett skenade bostadsprisläge under de senaste åren, speciellt i storstäderna. Vissa har också noterat ett samband med att riksbanken sänker reporäntan och bankerna följer efter. Detta har gjort det väldigt lönsamt för den äldre generationen påväg ut från bostadsmarknaden att sälja sina bostäder, medan den försätter ungodmmar i ett allt svårare läge då dessa tvingas att ta allt större lån för att kunna skaffa sig en bostad. Medan mina färäldrars generation kunde få en bra bostad för 40 årslöner så tvingas idag dagens ungdomar ta lån motsvarande 125 årslöner. Detta är en situlation som är allt annat än önskvärd, då det tvingar samhället in i en lågräntepolitik som får långtgående konsekvenser. Samtidigt som bankerna väl medvetna om sitt speciella läge forstätter att låna ut och expandera kreditmängden i samhället. Då detta är i grund och botten ett politisk problem är det viktig att vi hittar en politisk lösning för att få ungdomsgenerationen ur fällan, så att räntan kan återställas till en för samhället hällsomsam nivå ( kring 5% ) utan att samtidig sätta en hel generation i personlig konkurs. Det absolut enklaste sättet, vilket också fungerar internationellt, är att införa en ansvarsbegränsning hos låntagare vid utlåning gentemot pant. Vilket belåning av fastigheter är, så att vid ett kraftigt prisfall, som vi hade i början på 90-talet, så stannar förlusterna hos ägaren av panten och kan inte forslas vidare till bostadsinnehavaren.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:duke_h3

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B16-Y01 (Bortröstad)
Av: duke_h3
Tillbakadraget yrkande B16-Y02 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-16, 21:39 #2
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B16-Y01:
att införa en ansvarsbegränsning hos borgenären vid pantbelåning.
Bra förslag. Om panten faller i värde på grund av faktorer utanför låntagarens kontroll (den allmänna utvecklingen på marknaden) så bör risken tas av långivaren.

Däremot borde nog låntagaren stå för ansvaret om värdet faller p.g.a. misskötsel av det pantsatta objektet.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 21:45 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y01:
att införa en ansvarsbegränsning hos borgenären vid pantbelåning.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-22, 15:14 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B16-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska införa en ansvarsbegränsning hos borgenären vid pantbelåning".
Magnus Anderssons avatar
2017-04-23, 16:07 #5
Inte uppkopplad
Sv: B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning -
Har jag tolkat det rätt om motionären menar att bankerna inte ska kunna kräva att lån löses när en låntagare väljer att flytta från sin pantsatta lägenhet, utan vad som händer är att de istället får panten, det vill säga besittningsrätten till lägenheten? Oavsett vad lägenheten värderas till? Lite som att gå i personlig konkurs utan själva konkursen, så att säga.

Jag försöker mest förstå implikationerna av motionen.
2017-04-23, 16:58 #6
Inte uppkopplad
Sv: B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning -
Citat:
Ursprungligen postat av Magnus Andersson Visa inlägg
Har jag tolkat det rätt om motionären menar att bankerna inte ska kunna kräva att lån löses när en låntagare väljer att flytta från sin pantsatta lägenhet, utan vad som händer är att de istället får panten, det vill säga besittningsrätten till lägenheten? Oavsett vad lägenheten värderas till? Lite som att gå i personlig konkurs utan själva konkursen, så att säga.

Jag försöker mest förstå implikationerna av motionen.
Som jag har förstått Rene, ja.
2017-04-23, 20:36 #7
Inte uppkopplad
Sv: B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning -
Citat:
Ursprungligen postat av Magnus Andersson Visa inlägg
Har jag tolkat det rätt om motionären menar att bankerna inte ska kunna kräva att lån löses när en låntagare väljer att flytta från sin pantsatta lägenhet, utan vad som händer är att de istället får panten, det vill säga besittningsrätten till lägenheten? Oavsett vad lägenheten värderas till? Lite som att gå i personlig konkurs utan själva konkursen, så att säga.

Jag försöker mest förstå implikationerna av motionen.
Om lägenhetens marknadsvärde faller under lånebeloppet så kan ägaren välja att flytta, ge lägenheten till banken och gå skuldfri. Poängen är att banken ska ta större del av risken för ett kraftigt prisfall. Det skulle bl.a. leda till att bankerna blir ovilliga att belåna alltför högt, och behovet av statlig reglering av detta (som dagens bolånetak på 85 %) minskar.
2017-04-23, 20:44 #8
Inte uppkopplad
Sv: B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning -
If this is the case then you also have to tackle the responsibilities of the 'låntagare' because otherwise you might get the case that someone buys an apartment misuses this apartment through some means whereby the value drops dramatically and then gives the bank the apartment back.

For most loans you might use the apartment but you are not actually the owner until you have paid of the loan. So thereby if you give the bank more responsibility you will also cause them to make more demands on how you use 'their' apartment until they have gotten their loan back. In essence you enter a rental agreement in which your rent is used to pay of the apartment until it is fully paid of at which point you become owner.
2017-04-23, 20:46 #9
Inte uppkopplad
Sv: B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning -
Citat:
Ursprungligen postat av Jonas Norrby Visa inlägg
If this is the case then you also have to tackle the responsibilities of the 'låntagare' because otherwise you might get the case that someone buys an apartment misuses this apartment through some means whereby the value drops dramatically and then gives the bank the apartment back.

For most loans you might use the apartment but you are not actually the owner until you have paid of the loan. So thereby if you give the bank more responsibility you will also cause them to make more demands on how you use 'their' apartment until they have gotten their loan back. In essence you enter a rental agreement in which your rent is used to pay of the apartment until it is fully paid of at which point you become owner.
Ja, om värdet faller p.g.a. att ägaren missköter lägenheten så bör ansvaret för detta falla på ägaren. Men om det handlar om allmänt prisfall på marknaden så bör ansvaret falla på banken.
Jan-Eriks avatar
2017-05-03, 00:01 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska införa en ansvarsbegränsning hos borgenären vid pantbelåning".
Du har nog förväxlat begreppen. Det omvända, en ansvarsbegränsning för gäldenären (plus ev borgensmän) och ökat ansvar för borgenären, dvs. banken är jag dock också emot, jag tror grundproblemet är att bankerna kan skapa pengar av luft. Har banken ansvaret för bostaden blir det ju mer som en hyresbostad där man kan tvingas betala om man haft sönder tapeterna...
2017-05-11, 20:25 #11
Inte uppkopplad
Sv: B16: Ekonomipolitik: Ansvar vid pantbelåning -
Citat:
Ursprungligen postat av Jan-Erik Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B16-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Sverige ska införa en ansvarsbegränsning hos borgenären vid pantbelåning".
Du har nog förväxlat begreppen. Det omvända, en ansvarsbegränsning för gäldenären (plus ev borgensmän) och ökat ansvar för borgenären, dvs. banken är jag dock också emot, jag tror grundproblemet är att bankerna kan skapa pengar av luft. Har banken ansvaret för bostaden blir det ju mer som en hyresbostad där man kan tvingas betala om man haft sönder tapeterna...
Ja, du har såklart helt rätt i begreppsförväxlingen... Pinsamt. Jag tror också att grundproblemet ligger i pengaskapandet. Jag tror däremot att en del av vägen ur nuvarande situation mot en mer hållbar sådan är att befria gäldenärerna från delar av sitt ansvar.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com