Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Motion B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna

Idag finns åtminstone Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, Mark- och miljödomstolar, Mark- och miljööverdomstolen, Migrationsdomstolar, Migrationsöverdomstolen, Patent-besvärsrätten, Tryckfrihetsdomstolen, Försvarsunderrättelsedomstolen. För tvister mellan myndigheter och privatpersoner finns förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta Förvaltningsdomstolen. Det bör utredas hur man startar och driver ärendena så att de som hamnar i tvister kan driva sin talan på ett enhetligt sätt.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Jan-Erik

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länkYrkanden

Tillbakadraget yrkande B42-Y01 (Jämkad med yrkande B42-Y02)
Av: Jan-Erik
Tillbakadraget yrkande B42-Y02 (Bortröstad)
Av: MattiasR


Mötet har avslagit motionen. Se voteringen: länk

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
  (#2) Gammal
Jan-Erik Inte uppkopplad
 
Jan-Eriks avatar
 
Inlägg: 78
Reg.datum: Oct 2014

Länk: #297368
Standard Sv: B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna - 2017-05-02, 21:28

Citat:
Ursprungligen postat av Anton Nordenfur Visa inlägg
Motionstexten är väldigt kort. Varför ska detta göras?
Motiveringen är att "de som hamnar i tvister kan driva sin talan på ett enhetligt sätt.", det vill säga att om personer hamnar i tvist ska formalian inte vara ett onödigt hinder. Oavsett om en person hamnar i tvist med en annan person, ett företag eller en myndighet.

Det här är inte det förslag jag har tänkt igenom mest, så jag har inte konkret föreslagit vilka domstolar som bör avvecklas. Jag tycker dock det är för många att överblicka.

Återigen, rättssystemet och domstolarna är inte enbart eller ens främst för de som hamnar där. Utan för att på ett begripligt sätt visa hur lagarna fungerar. Den stora majoriteten kan i så fall följa lagarna och självmant förlikas i tvister.
Hela den processen vilar dock på att domstolarnas hantering är förutsägbar, och en enhetligare ärendehantering genom färre specialdomstolar skulle medverka till det.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Jan-Erik  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Anton Nordenfur Inte uppkopplad
 
Anton Nordenfurs avatar
 
Inlägg: 1 600
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #297363
Standard Sv: B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna - 2017-05-02, 14:53

Motionstexten är väldigt kort. Varför ska detta göras?


aki

Partistyrelsen 2012-2017
Partiorganisatör 2014-2016
Partisekreterare 2016-2017
Revisor 2018-nutid

Ingenting jag skriver ska betraktas som ett formellt uttalande från mig som revisor, förutsatt att jag inte explicit skriver det. Fråga om du är osäker.

Bloggar på antonnordenfur.com och är krönikör på frihetssmedjan.se.
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Anton Nordenfur  
Svara med citat

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 22:20 #4
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B42-Y01:
att Piratpartiet ska anta följande text: "Vissa av dagens specialdomstolar bör på sikt omvandlas till att bli en specialdel av en vanlig tingsrätt, med gemensam ärendehantering för att underlätta för dem som påverkas av besluten att försvara sina rättigheter."
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-22, 13:55 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B42-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Vissa av dagens specialdomstolar bör på sikt omvandlas till att bli en specialdel av en vanlig tingsrätt, med gemensam ärendehantering för att underlätta för dem som påverkas av besluten att försvara sina rättigheter."
Jan-Eriks avatar
2017-04-23, 19:45 #6
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B42-Y01 till fördel för B42-Y02.

Mitt bortjämkade B42-Y01:
Piratpartiet ska anta följande text: "Vissa av dagens specialdomstolar bör på sikt omvandlas till att bli en specialdel av en vanlig tingsrätt, med gemensam ärendehantering för att underlätta för dem som påverkas av besluten att försvara sina rättigheter."

B42-Y02, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet "Vissa av dagens specialdomstolar bör på sikt omvandlas till att bli en specialdel av en vanlig tingsrätt, med gemensam ärendehantering för att underlätta för dem som påverkas av besluten att försvara sina rättigheter."


Samma ställningstagandetext.
JorgenLs avatar
2017-05-14, 22:10 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B42-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Vissa av dagens specialdomstolar bör på sikt omvandlas till att bli en specialdel av en vanlig tingsrätt, med gemensam ärendehantering för att underlätta för dem som påverkas av besluten att försvara sina rättigheter."
Vilka specialdomstolar gäller det? Hur ska någon kunna göra politik av detta yrkande?
Jan-Eriks avatar
2017-05-15, 21:36 #8
Inte uppkopplad
Sv: B42: Rättssäkerhetspolitik: Förenkla specialdomstolarna -
Det är ju lite intressant att ha ett ogillande som bara innehåller frågor och därmed inga direkta fakta... Vilka domstolar det kan handla om är ju t.ex. Arbetsdomstolen, Markdomstolen, Migrationsdomstolar, Patent-besvärsrätten och kammarrätterna samt ett antal andra domstolar... jag nämner i motionsbeskrivningen. Jag har dock avsiktligt öppnat upp för att detta är en fråga som behöver utredas av fler som är insatta innan det blir ett konkret förslag på vad man börjar med politiskt.

Motionerna där jag var tillräckligt säker på exakt vad som behövde göras t.ex. att prioritera brott med offer och snabbare utredningar eller att ge gemensam vårdnad till fler barn, har jag varit rätt konkret.

Citat:
Ursprungligen postat av JorgenL Visa inlägg
Jag ogillar yrkande B42-Y02:
att mötet antar ställningstagandet "Vissa av dagens specialdomstolar bör på sikt omvandlas till att bli en specialdel av en vanlig tingsrätt, med gemensam ärendehantering för att underlätta för dem som påverkas av besluten att försvara sina rättigheter."
Vilka specialdomstolar gäller det? Hur ska någon kunna göra politik av detta yrkande?
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com