Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Motion B45: EU-politik: EU, frihandelsavtal, samt flyktingpolitik på EU-nivå

Piratpartiet har en fantastisk chans att driva kvalitativ, värderingsgrundad och optimistisk EU-politik där vi verkligen får uttrycka våra principer om demokrati, transparens och vår tillit till de mänskliga rättigheterna.

I höstas blev jag vald till EU-politisk talesperson vilket var ett stort nöje för en EU- tillika konstitutionsnörd. Jag hoppas att Piratpartiets medlemmar håller med om att dessa formuleringar skulle höra hemma i ett EU-politiskt program för Piratpartiet.


Motionerat av:
Användarnamn på mötet:pelutt

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.


Yrkanden

Tillbakadraget yrkande B45-Y01 (Bortröstad)
Av: pelutt


Tillbakadraget yrkande B45-Y02 (Bortröstad)
Av: pelutt


Av: anderserk Yrkande B45-Y09 (Motyrkande) 2 personer gillar    5 personer ogillar

att Piratpartiet som vision för europasamarbetet antar följande:

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen

För att demokratiskt inflytande och verkligt samarbete ska infrias måste EU på sikt reformeras i grunden. EU-systemet bör styras om till att vara ett redskap för samverkan mellan nationella parlament. På EU-nivån bör det folkvalda EU-parlamentet vara ensamt beslutande, samtidigt som dess beslut inte blir obligatoriska att anta nationellt. Däremot bör alla nationella parlament åläggas att behandla deras förslag, och släppa in representanter för dessa i de nationella debatterna. Förslag i EU-parlamentet kan komma även från nationella parlament och från ministerrådet. På sätt kan till exempel ett förslag från en minoritet i Sveriges riksdag nå alla andra nationella parlament för behandling där, med deltagare från de svenska förslagsställarna. Systemet kan kallas ett understött interparlamentariskt samarbete.

Gilla yrkandeOgilla yrkandeVisa motiveringSe resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande B45-Y03 (Bortröstad)
Av: pelutt


Tillbakadraget yrkande B45-Y04 (Bortröstad)
Av: pelutt


Tillbakadraget yrkande B45-Y05 (Bortröstad)
Av: pelutt


Tillbakadraget yrkande B45-Y06 (Bortröstad)
Av: pelutt


Tilläggsyrkanden

Tillbakadraget yrkande B45-Y07 (Jämkad med yrkande B45-Y08)
Av: Mikael Ståldal
Tillbakadraget yrkande B45-Y08 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Mikael Ståldal


Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


2017-04-13, 17:43 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B45-Y07:
att Utvecklingen efter finanskrisen 2008 har tydligt visat att Euron är ett misslyckat projekt som håller länder som Grekland i fattigdom och skapar splittring mellan EU:s länder. Därför måste Euron avskaffas och alla EU-länder återinföra nationella valutor. Dessa valutor bör ha flytande växelkurs gentemot varandra och ERM avskaffas. Sverige ska behålla kronan som valuta och inte införa Euro, samt behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM.
För att bevara och utveckla EU så måste en del misslyckade projekt avbrytas och rullas tillbaka. Euron är ett sådant projekt.
2017-04-13, 17:46 #3
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y06:
att Piratpartiet vill se ett gemensamt EU-ansvar vad gäller flyktingpolitiken, och att medlemsländerna använder sitt existerande samarbete till att komma överens om ett ansvarsfullt och generöst flyktingmottagande. Utan ett stadigt och välfungerande mottagande av människor kommer EU falla samman under vikten av sin egen åldrande befolkning. Det ligger i alla människors intressen att skapa ett fungerande flytkingmottagande, som minimerar lidandet i omvärlden och samtidigt stärker EU för framtiden.
Detta är tyvärr orealistiskt då flera av EU-länderna vägrar, inte minst länderna i öst. Det är inte rimligt att försöka tvinga länder att ta emot fler flyktingar, det kommer inte att fungera.
2017-04-14, 03:00 #4
Inte uppkopplad
Sv: B45: EU-politik: EU, frihandelsavtal, samt flyktingpolitik på EU-nivå -
Man kan dock verka för att flyktingmottagande ska bli just en EU-gemensam fråga, där det finns en tydlig gemensam politik som åtminstone får agera bas för de nationella lösningarna. Jag kan tänka mig att det här är ett av de områden där vissa medlemmar i unionen "går före", enligt den modell för "multi-speed Europe" som Juncker lade fram tidigare i vår.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:22 #5
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y01:
att Piratpartiet är ett parti som tror på transparens, demokrati, mänskliga rättigheter och informationsfrihet. Europeiskt samarbete är fantastiskt och otroligt viktigt, men den Europeiska Unionen (EU) är inte utan sina fel. Piratpartiet vill att EU ska bli mer transparent och demokratiskt. EU behöver möjliggöra mer deltagande från allmänheten och en tydlighet i vad som är EU:s syfte.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:22 #6
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y02:
att Frihandelsavtal med andra länder som TTIP, CETA och TiSA saknar demokratisk förankring. Resultaten av dessa avtal tenderar allt mer att handla om att hjälpa stora företag att behålla sin dominans på bekostnad av en fri marknad, miljön och mänskliga rättigheter. Piratpartiet kräver transparens i frihandelsavtalens förhandlingar och ett stopp för avtal som inte förhandlats enligt demokratins alla principer. Avtalens fundamentala mål borde vara: frihandel för alla, informationsfrihet, skyddet av människan och de mänskliga rättigheterna och miljön.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:22 #7
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y03:
att Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen. För att potentialen för fred, frihandel, demokratiskt inflytande och samarbete ska infrias måste högre krav ställas på EU:s institutioner såväl som medborgare. Piratpartiet vill göra påverkansarbete gentemot EU tydligare och lättare för medborgare och civilsamhället, och mer transparent och ansvarsutkrävande gentemot industri, branscher och andra länders intressen.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:23 #8
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y04:
att Frågan om demokratiskt inflytande på lokal, nationell och EU-nivå måste göras till alla medborgares fråga. De beslut som påverkar medborgaren på en daglig basis ska tas så nära medborgaren som möjligt. På EU-nivå kan andra principiella frågor som rör fler än bara de inom ett och samma land. Piratpartiet vill se ett EU med en tydlig maktdelning och transparenta beslutsstrukturer där det blir tydligt för alla var beslut börjar, slutar och vem som hade inflytande när och hur.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:23 #9
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y05:
att Med Europakonventionen och sin domstol för mänskliga rättigheter kan EU agera skydd för alla européers mänskliga rättigheter när hemländerna sviker eller begår brott mot medborgare. På samma sätt kan EU besluta om principiella frågor när medlemslandets regeringar förlamas av intern opinion eller antidemokratiska krafter. Piratpartiet vill se ett EU där värderingar om alla människors lika värde, rättigheter och frihet består och försvaras oavsett hur vindarna vänder i enskilda länder.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:23 #10
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y06:
att Piratpartiet vill se ett gemensamt EU-ansvar vad gäller flyktingpolitiken, och att medlemsländerna använder sitt existerande samarbete till att komma överens om ett ansvarsfullt och generöst flyktingmottagande. Utan ett stadigt och välfungerande mottagande av människor kommer EU falla samman under vikten av sin egen åldrande befolkning. Det ligger i alla människors intressen att skapa ett fungerande flytkingmottagande, som minimerar lidandet i omvärlden och samtidigt stärker EU för framtiden.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
Magnus Anderssons avatar
2017-04-17, 23:24 #11
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y07:
att Utvecklingen efter finanskrisen 2008 har tydligt visat att Euron är ett misslyckat projekt som håller länder som Grekland i fattigdom och skapar splittring mellan EU:s länder. Därför måste Euron avskaffas och alla EU-länder återinföra nationella valutor. Dessa valutor bör ha flytande växelkurs gentemot varandra och ERM avskaffas. Sverige ska behålla kronan som valuta och inte införa Euro, samt behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM.
Formuleringen på yrkandet är inte korrekt, så jag ser fram emot att det inkommer ett nytt yrkande i den form som anges i Motionsskolan på vår wiki.
2017-04-18, 21:54 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B45-Y08:
att mötet antar ställningstagandet: "Utvecklingen efter finanskrisen 2008 har tydligt visat att Euron är ett misslyckat projekt som håller länder som Grekland i fattigdom och skapar splittring mellan EU:s länder. Därför måste Euron avskaffas och alla EU-länder återinföra nationella valutor. Dessa valutor bör ha flytande växelkurs gentemot varandra och ERM avskaffas. Sverige ska behålla kronan som valuta och inte införa Euro, samt behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM."
2017-04-18, 21:54 #13
Inte uppkopplad
Jag Jämkar bort mitt yrkande B45-Y07 till fördel för B45-Y08.

Mitt bortjämkade B45-Y07:
Utvecklingen efter finanskrisen 2008 har tydligt visat att Euron är ett misslyckat projekt som håller länder som Grekland i fattigdom och skapar splittring mellan EU:s länder. Därför måste Euron avskaffas och alla EU-länder återinföra nationella valutor. Dessa valutor bör ha flytande växelkurs gentemot varandra och ERM avskaffas. Sverige ska behålla kronan som valuta och inte införa Euro, samt behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM.

B45-Y08, som jag tycker bättre om:
mötet antar ställningstagandet: "Utvecklingen efter finanskrisen 2008 har tydligt visat att Euron är ett misslyckat projekt som håller länder som Grekland i fattigdom och skapar splittring mellan EU:s länder. Därför måste Euron avskaffas och alla EU-länder återinföra nationella valutor. Dessa valutor bör ha flytande växelkurs gentemot varandra och ERM avskaffas. Sverige ska behålla kronan som valuta och inte införa Euro, samt behålla kronans flytande växelkurs och inte ansluta sig till ERM."
anderserks avatar
2017-04-22, 00:30 #14
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande B45-Y09:
att Piratpartiet som vision för europasamarbetet antar följande:

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen

För att demokratiskt inflytande och verkligt samarbete ska infrias måste EU på sikt reformeras i grunden. EU-systemet bör styras om till att vara ett redskap för samverkan mellan nationella parlament. På EU-nivån bör det folkvalda EU-parlamentet vara ensamt beslutande, samtidigt som dess beslut inte blir obligatoriska att anta nationellt. Däremot bör alla nationella parlament åläggas att behandla deras förslag, och släppa in representanter för dessa i de nationella debatterna. Förslag i EU-parlamentet kan komma även från nationella parlament och från ministerrådet. På sätt kan till exempel ett förslag från en minoritet i Sveriges riksdag nå alla andra nationella parlament för behandling där, med deltagare från de svenska förslagsställarna. Systemet kan kallas ett understött interparlamentariskt samarbete.
Jag har propagerat för detta i många år, och fått positiva kommentarer från många håll, till exempel från EU-kommissiones förre ordförande i Sverige. Han menade dock förstås att det var orealistiskt. Men system har kollapsat förr, och EU i dag är i knipa på många sätt. Att bara föra fram ett möjligt alternativ, som inte syns i den etablerade debatten kan så ett frö. Vi har också tidigare sagt saker åt detta håll, som att vi vill ge EU-parlamentet mer makt på EU-nivå, men ge de nationella parlamenten mer makt i förhållande till EU-nivån.

En mer köttig förklaring till yrkandets sammanfattning hittar ni till exempel här:

https://tidningensyre.se/2016/nummer-111/europeiskt-samarbete-utan-centralisering/
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:08 #15
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y01:
att Piratpartiet är ett parti som tror på transparens, demokrati, mänskliga rättigheter och informationsfrihet. Europeiskt samarbete är fantastiskt och otroligt viktigt, men den Europeiska Unionen (EU) är inte utan sina fel. Piratpartiet vill att EU ska bli mer transparent och demokratiskt. EU behöver möjliggöra mer deltagande från allmänheten och en tydlighet i vad som är EU:s syfte.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:08 #16
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y02:
att Frihandelsavtal med andra länder som TTIP, CETA och TiSA saknar demokratisk förankring. Resultaten av dessa avtal tenderar allt mer att handla om att hjälpa stora företag att behålla sin dominans på bekostnad av en fri marknad, miljön och mänskliga rättigheter. Piratpartiet kräver transparens i frihandelsavtalens förhandlingar och ett stopp för avtal som inte förhandlats enligt demokratins alla principer. Avtalens fundamentala mål borde vara: frihandel för alla, informationsfrihet, skyddet av människan och de mänskliga rättigheterna och miljön.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:09 #17
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y03:
att Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen. För att potentialen för fred, frihandel, demokratiskt inflytande och samarbete ska infrias måste högre krav ställas på EU:s institutioner såväl som medborgare. Piratpartiet vill göra påverkansarbete gentemot EU tydligare och lättare för medborgare och civilsamhället, och mer transparent och ansvarsutkrävande gentemot industri, branscher och andra länders intressen.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:10 #18
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y04:
att Frågan om demokratiskt inflytande på lokal, nationell och EU-nivå måste göras till alla medborgares fråga. De beslut som påverkar medborgaren på en daglig basis ska tas så nära medborgaren som möjligt. På EU-nivå kan andra principiella frågor som rör fler än bara de inom ett och samma land. Piratpartiet vill se ett EU med en tydlig maktdelning och transparenta beslutsstrukturer där det blir tydligt för alla var beslut börjar, slutar och vem som hade inflytande när och hur.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:17 #19
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y05:
att Med Europakonventionen och sin domstol för mänskliga rättigheter kan EU agera skydd för alla européers mänskliga rättigheter när hemländerna sviker eller begår brott mot medborgare. På samma sätt kan EU besluta om principiella frågor när medlemslandets regeringar förlamas av intern opinion eller antidemokratiska krafter. Piratpartiet vill se ett EU där värderingar om alla människors lika värde, rättigheter och frihet består och försvaras oavsett hur vindarna vänder i enskilda länder.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
Andreas Bjärnemalms avatar
2017-05-08, 03:17 #20
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y06:
att Piratpartiet vill se ett gemensamt EU-ansvar vad gäller flyktingpolitiken, och att medlemsländerna använder sitt existerande samarbete till att komma överens om ett ansvarsfullt och generöst flyktingmottagande. Utan ett stadigt och välfungerande mottagande av människor kommer EU falla samman under vikten av sin egen åldrande befolkning. Det ligger i alla människors intressen att skapa ett fungerande flytkingmottagande, som minimerar lidandet i omvärlden och samtidigt stärker EU för framtiden.
Jag uppskattade väldigt mycket när vi på vårmötet förra året beslutade att riva upp alla sakpolitiska ställningstaganden. Detta då de till mesta delen bestod av lösryckta rader som spretade åt alla håll.
Detta yrkande är också ett sånt yrkande, och jag anser att vi bör rösta ner såna här lösa yrkanden. Det jag vill se är hela sammanhängande texter som tar ett helhetsgrepp och beskriver vad vi tycker inom väl sammanhållna områden.
Därför kommer jag rösta avslag på detta yrkandet.
anderserks avatar
2017-05-14, 20:43 #21
Inte uppkopplad
Jag gillar yrkande B45-Y09:
att Piratpartiet som vision för europasamarbetet antar följande:

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen

För att demokratiskt inflytande och verkligt samarbete ska infrias måste EU på sikt reformeras i grunden. EU-systemet bör styras om till att vara ett redskap för samverkan mellan nationella parlament. På EU-nivån bör det folkvalda EU-parlamentet vara ensamt beslutande, samtidigt som dess beslut inte blir obligatoriska att anta nationellt. Däremot bör alla nationella parlament åläggas att behandla deras förslag, och släppa in representanter för dessa i de nationella debatterna. Förslag i EU-parlamentet kan komma även från nationella parlament och från ministerrådet. På sätt kan till exempel ett förslag från en minoritet i Sveriges riksdag nå alla andra nationella parlament för behandling där, med deltagare från de svenska förslagsställarna. Systemet kan kallas ett understött interparlamentariskt samarbete.
Internationell kommunikation på lika villkor på samma nivå utan centralmakt är vad som ger Internet dess styrka. Översatt till demokratiska församlingar är ett konkret samarbete mellan nationella parlament en form för framtiden, missad av den vanligare debatten hittills. Alla jag presenterat idén för har tyckt den är vettig, inklusive förre chefen för EU-kommissionen i Sverige (som förstås dock ansåg den orealistisk). Kolla en mer fyllig beskrivning av hur det kunde gå till här.
Jan-Eriks avatar
2017-05-14, 22:20 #22
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y09:
att Piratpartiet som vision för europasamarbetet antar följande:

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen

För att demokratiskt inflytande och verkligt samarbete ska infrias måste EU på sikt reformeras i grunden. EU-systemet bör styras om till att vara ett redskap för samverkan mellan nationella parlament. På EU-nivån bör det folkvalda EU-parlamentet vara ensamt beslutande, samtidigt som dess beslut inte blir obligatoriska att anta nationellt. Däremot bör alla nationella parlament åläggas att behandla deras förslag, och släppa in representanter för dessa i de nationella debatterna. Förslag i EU-parlamentet kan komma även från nationella parlament och från ministerrådet. På sätt kan till exempel ett förslag från en minoritet i Sveriges riksdag nå alla andra nationella parlament för behandling där, med deltagare från de svenska förslagsställarna. Systemet kan kallas ett understött interparlamentariskt samarbete.
Om EU-parlamentets beslut inte blir obligatoriska att anta nationellt kan Parlamentet förbli maktlösa. Idag ignoreras parlamentets beslut genom att förslag (t.ex. Acta) återkommer som liknande förslag tills de går igenom, och att parlamentet inte har möjlighet att lägga egna förslag.
Mabs avatar
Gammal Mab
2017-05-16, 09:18 #23
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y09:
att Piratpartiet som vision för europasamarbetet antar följande:

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen

För att demokratiskt inflytande och verkligt samarbete ska infrias måste EU på sikt reformeras i grunden. EU-systemet bör styras om till att vara ett redskap för samverkan mellan nationella parlament. På EU-nivån bör det folkvalda EU-parlamentet vara ensamt beslutande, samtidigt som dess beslut inte blir obligatoriska att anta nationellt. Däremot bör alla nationella parlament åläggas att behandla deras förslag, och släppa in representanter för dessa i de nationella debatterna. Förslag i EU-parlamentet kan komma även från nationella parlament och från ministerrådet. På sätt kan till exempel ett förslag från en minoritet i Sveriges riksdag nå alla andra nationella parlament för behandling där, med deltagare från de svenska förslagsställarna. Systemet kan kallas ett understött interparlamentariskt samarbete.
Det här förslaget handlar inte om att ge mer demokrati i EU, utan om att minska harmoniseringen och i princip lamslå EU och göra det tandlöst. Att tro att det arbete som kommissionen och parlamentet gör med att harmonisera lagstiftning och underlätta den fria rörligheten och den europeiska integrationen skulle fortsätta om det sedan inte blev lag i medlemsländerna utan enbart starten för nationell lagstiftning (som därmed med all sannolikhet skulle bli väldigt olika i olika länder) är minst sagt naivt.

Det här är ingen grund för en progressiv EU-politik, det här är ett illa dolt försök till åternationalisering av den gemenskap som byggts upp inom EU.
2017-05-16, 16:11 #24
Inte uppkopplad
Jag ogillar yrkande B45-Y09:
att Piratpartiet som vision för europasamarbetet antar följande:

Piratpartiet tror på EU:s möjligheter att möjliggöra utbyte av idéer, erfarenheter och kunskap mellan européer och med världen

För att demokratiskt inflytande och verkligt samarbete ska infrias måste EU på sikt reformeras i grunden. EU-systemet bör styras om till att vara ett redskap för samverkan mellan nationella parlament. På EU-nivån bör det folkvalda EU-parlamentet vara ensamt beslutande, samtidigt som dess beslut inte blir obligatoriska att anta nationellt. Däremot bör alla nationella parlament åläggas att behandla deras förslag, och släppa in representanter för dessa i de nationella debatterna. Förslag i EU-parlamentet kan komma även från nationella parlament och från ministerrådet. På sätt kan till exempel ett förslag från en minoritet i Sveriges riksdag nå alla andra nationella parlament för behandling där, med deltagare från de svenska förslagsställarna. Systemet kan kallas ett understött interparlamentariskt samarbete.
Även om det kan låta som en fin tanke tror jag tyvärr bara det skulle göra EU irrellevant, inte mer demokratiskt.
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com