Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006
Standard Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat - 2009-12-15, 13:41

Detta är ett första utkast på Ung Pirats verksamhetsplan för 2010 som har arbetats fram av förbundsstyrelsen. Se den här tråden som en remissrunda, vi vill ha in synpunkter, kommentarer och förbättringar tills förbundsstyrelsemötet i slutet av januari. Tanken är att öppenheten och transparensen hos våra medlemmar kommer göra så att förbundsstyrelsen kan lägga ett bra förslag till förbundskongressen 2010.

Så diskutera på!


Vision: En välfungerande och långsiktig organisation

Ung Pirat ska ha en långsiktig och stabil ekonomi som i minskad utsträckning är beroende av statsbidraget.
Ung Pirat ska vara det största ungdomsförbundet i Sverige mätt i antal lokalavdelningar, tillgänglighet, inflytande och antal medlemmar.
Ung Pirat ska ha starka distrikt med närhet till lokalavdelningar och medlemmar.
Ung Pirat ska effektivisera förbundets verksamhet genom att minimera administration för lokalavdelningar och distrikt.
Ung Pirat ska genom bidrag fördela minst hälften av statsbidraget till lokalavdelningar och distrikt.

Mål 2010:
att driva en Piratakut för att stöda lokalavdelningarna tillsammans med lokalavdelningen Piratnätet,
att månadsvis skicka ut nyhetsbrev via mail till medlemmarna,
att ta fram lösningar i samarbete med banker för att förenkla skapandet av bankkonton till lokalavdelningar och distrikt,
att fortsätta utveckla förbundets kansli med goda öppettider och tillgänglighet för medlemmar,
att stödja nya lokalavdelningar som startas upp i år genom ett uppstartsbidrag efter de har haft uppstartsmöte,
att under enkla och tydliga former fördela oriktade bidrag till distrikten och lokalavdelningarna,
att förbättra rutinerna runt förbundets bidrag,
att effektivisera förbundets centrala administration vid protokollshantering, dokumentation samt utbetalning av bidrag,
att utreda kapitalförvaltningsalternativ.


Vision: Ett mångsidigt och gränslöst samarbete

Ung Pirat ska internt påverka piratpartiets politik genom ett fortsatt nära samarbete, samtidigt som förbundet externt driver partiets frågor.
Ung Pirat ska utveckla nätverk och samarbete med nationella och internationella ungdomsorganisationer.
Ung Pirat ska i övrigt stödja och uppmuntra skapandet av fler ungdomsförbund till piratpartier i Europa och världen.
Förbundet har sedan det startades arbetat med att knyta kontakter och inleda samarbeten med andra organisationer i Sverige, bland annat då genom medlemsskap i LSU och Forum Syd. Fokus för 2010 är att fortsätta utveckla förbundets engagemang i Sverige samtidigt som vi blabla

Mål för 2010:
att arrangera en europeisk konferens för att förbereda uppstarten av ett europeiskt samarbetsorgan mellan Ung Pirat i Europa, samt söka finansiering från EU-programmet Youth in Action.
att ha en representant vid varje årlig kongress hos de övriga Europeiska ung pirat-förbund,
att översätta både hemsida och pressmeddelanden till engelska,
att utbyta kunskap och kontakter med externa samarbetsorganisationer.
att delta vid minst ett forum med fokus på internationella immaterialrättsfrågor,


Vision: Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund!

Ung Pirat ska med ett särskilt ungdomsperspektiv vara bland de främsta opinionsbildarna kring piratrörelsens frågor nationellt och internationellt.
Ung Pirat ska fortsätta utveckla arbetet för föreningsdemokrati, öppenhet och transparens inom förbundet.
Ung Pirat ska vara ett förbund baserat på jämlikhet med respekt för alla medlemmars förutsättningar och människors lika värde.
Ung Pirat ska arbeta för att dess medlemmar är informerade och kunniga inom pirat- och demokratifrågor.

Mål för 2010:
att anordna mediaträning för förbundsstyrelsen och distriktsordföranden
att erbjuda utbildning för arbetsgrupper på förbundsnivå inom deras respektive ansvarsområden,
att ha föreläsare på minst 3 nationella konferenser med valfokus
att ansvara för ett arrangemang under Almedalsveckan,
att skapa ett nationellt samarbetsavtal med ett av studieförbunden,
att kontinuerligt skriva och skicka ut egna pressmeddelanden,
att regelbundet skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna för att informera om förbundets verksamhet,
att utveckla hemsidan genom att förbättra innehåll och design, öka antalet återkommande besökare samt höja vår plats i googlesökningar.
att delta i ungdomsstyrelsens rikskonferens


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Mikael Nilsson Inte uppkopplad
 
Mikael Nilssons avatar
 
Inlägg: 897
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #186914
Standard RE: Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat - 2009-12-15, 14:36

Hej!

Nu är jag inte medlem i Ung Pirat, men vore det inte på sin plats att ha en plan för UPs bidrag till kampanjen inför riksdagsvalet 2010? Det förvånar mig lite att inte ens se valet omnämnt i utkastet... :-)
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Tobias Björkgren Inte uppkopplad
 
Inlägg: 0
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #186926
Standard RE: Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat - 2009-12-15, 15:37

Mycket bra observerat micke, Vi har under året också diskuterat 2 fokusområden, som Stefan glömde klippa in. dessa fokusområden är Distrikten och Val 2010
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #186934
Standard RE: Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat - 2009-12-15, 16:23

Jag tycker det blir rörigt att blanda ihop visionerna och själva verksamhetsplanen. Jag anser att det ska se ut enligt följande:

Visioner för förbundet på en längre sikt än ett år framöverEn välfungerande och långsiktig organisation
Ung Pirat ska ha en långsiktig och stabil ekonomi som i minskad utsträckning är beroende av statsbidraget.
Ung Pirat ska vara det största ungdomsförbundet i Sverige mätt i antal lokalavdelningar, tillgänglighet, inflytande och antal medlemmar.
Ung Pirat ska ha starka distrikt med närhet till lokalavdelningar och medlemmar.
Ung Pirat ska effektivisera förbundets verksamhet genom att minimera administration för lokalavdelningar och distrikt.
Ung Pirat ska genom bidrag fördela minst hälften av statsbidraget till lokalavdelningar och distrikt.

Ett mångsidigt och gränslöst samarbete
Ung Pirat ska internt påverka piratpartiets politik genom ett fortsatt nära samarbete, samtidigt som förbundet externt driver partiets frågor.
Ung Pirat ska utveckla nätverk och samarbete med nationella och internationella ungdomsorganisationer.
Ung Pirat ska i övrigt stödja och uppmuntra skapandet av fler ungdomsförbund till piratpartier i Europa och världen.

Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund
Ung Pirat ska med ett särskilt ungdomsperspektiv vara bland de främsta opinionsbildarna kring piratrörelsens frågor nationellt och internationellt.
Ung Pirat ska fortsätta utveckla arbetet för föreningsdemokrati, öppenhet och transparens inom förbundet.
Ung Pirat ska vara ett förbund baserat på jämlikhet med respekt för alla medlemmars förutsättningar och människors lika värde.
Ung Pirat ska arbeta för att dess medlemmar är informerade och kunniga inom pirat- och demokratifrågor.


Verksamhetsplan för Ung pirat år 2010En välfungerande och långsiktig organisation
att driva en Piratakut för att stöda lokalavdelningarna tillsammans med lokalavdelningen Piratnätet,
att månadsvis skicka ut nyhetsbrev via mail till medlemmarna,
att ta fram lösningar i samarbete med banker för att förenkla skapandet av bankkonton till lokalavdelningar och distrikt,
att fortsätta utveckla förbundets kansli med goda öppettider och tillgänglighet för medlemmar,
att stödja nya lokalavdelningar som startas upp i år genom ett uppstartsbidrag efter de har haft uppstartsmöte,
att under enkla och tydliga former fördela oriktade bidrag till distrikten och lokalavdelningarna,
att förbättra rutinerna runt förbundets bidrag,
att effektivisera förbundets centrala administration vid protokollshantering, dokumentation samt utbetalning av bidrag,
att utreda kapitalförvaltningsalternativ.

Ett mångsidigt och gränslöst samarbete
att arrangera en europeisk konferens för att förbereda uppstarten av ett europeiskt samarbetsorgan mellan Ung Pirat i Europa, samt söka finansiering från EU-programmet Youth in Action.
att ha en representant vid varje årlig kongress hos de övriga Europeiska ung pirat-förbund,
att översätta både hemsida och pressmeddelanden till engelska,
att utbyta kunskap och kontakter med externa samarbetsorganisationer.
att delta vid minst ett forum med fokus på internationella immaterialrättsfrågor,

Ett synligt, erkänt och legitimt politiskt ungdomsförbund!
att anordna mediaträning för förbundsstyrelsen och distriktsordföranden
att erbjuda utbildning för arbetsgrupper på förbundsnivå inom deras respektive ansvarsområden,
att ha föreläsare på minst 3 nationella konferenser med valfokus
att ansvara för ett arrangemang under Almedalsveckan,
att skapa ett nationellt samarbetsavtal med ett av studieförbunden,
att kontinuerligt skriva och skicka ut egna pressmeddelanden,
att regelbundet skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna för att informera om förbundets verksamhet,
att utveckla hemsidan genom att förbättra innehåll och design, öka antalet återkommande besökare samt höja vår plats i googlesökningar.
att delta i ungdomsstyrelsens rikskonferens

Fokusområden för 2010


Fungerande distrikt
Val 2010


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#5) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #186935
Standard RE: Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat - 2009-12-15, 16:30

Om jag har tolkat diskussionerna rätt inom förbundsstyrelsen kommer inte förbundet centralt arbeta med valkampanjer. Vi vill trycka ner pengar till våra medlemmar i så stor utsträckning som möjligt. 50 % av inkomsterna från ungdomsstyrelsen ska gå till medlemmarna, är vår vision.

Om någon vill kampanja för "Ung Pirats pengar" så är det inte på central nivå man ska engagera sig, utan på lokal nivå. UP Stockholm kan i år (om de söker bidrag innan årsskiftet) få nästa 90 000 kronor av förbundet.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #189918
Standard RE: Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat - 2010-01-11, 12:46

Jag vill ha med två punkter till under En välfungerande och långsiktig organisation:

Förbundet skall utreda för- respektive nackdelar genom att byta verksamhetsåret från att brytas vid årsskiftet till istället juni/juli.

Förbundet skall utreda om det är praktiskt genomförbart att vid nästa kongress använda fler tekniska hjälpmedel när det gäller exempelvis röstlängd, talarlista, yrkande och omröstningar.


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
Mårten Fjällström Inte uppkopplad
 
Mårten Fjällströms avatar
 
Inlägg: 2 622
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #190055
Standard RE: Utkast Verksamhetsplan 2010, Ung Pirat - 2010-01-12, 21:12

Ska org-visionsdokumentet rentav vara ett eget dokument och inte en del av vp:n?

Det kan ju uppdateras varje år hur som helst och pricka av det som uppnåtts.


"Med bevis finns inga hinder att döma så kallade muslimer i svenska domstolar, det sker dagligen. Terroristlagstiftningen gäller bara så kallade muslimer som är oskyldiga i lagens mening." - Jan Guillou
_________________
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
Verksamhetsplan 2010 Tommten Ung Pirat Sundsvall 6 2010-03-20 00:12
Verksamhetsplan 2010 Mårten Fjällström Partistyrelsen - Färdigbehandlade remisser 4 2010-02-27 16:23
§ 08. Verksamhetsplan 2010 Stefan Flod Förbundstyrelsemöte 2010-02-20 till 2010-02-21 14 2010-02-22 00:53
Votering § 8. Verksamhetsplan 2010 Stefan Flod Voteringar 8 2010-02-21 16:06
§ 14. Verksamhetsplan och budget för 2010 Stefan Flod Styrelsemöte 04-12-2009 till 06-12-2009 i Uppsala 0 2009-11-29 19:11Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com