Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006
Standard Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 05:17

Med anledning av en diskussion i https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=33328 som bedömdes som oft för tråden så branchar jag ut den diskussion som började där hit till denna tråd.

Frågan är vad för betydelse ett styrelse beslut har för ett medlemsmöte och vad det beslut som är taget ang. mötesteknik har för betydelse.

Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Formuleringen är ovidkommande.

Det är medlemsmötet som tar beslutet oavsett hur de ser ut. Att då inte ta med hur personvalen skall ske och därmed överlåta det till styrelsens förslag är i sig ett aktivt val.

Detta visar på att man behöver inte ställa ordningsfråga om hur personvalen skall ske utan att man kan i stället - om man inte gillar presidiets mötesordning - göra ett ändringsyrkande.
Citat:
Ursprungligen postat av AndersLindbäck Visa inlägg
Vi har redan en mötesordning - den som gällde på förra årsmötet - styrelsens beslut tvingar nu fram att någon snickrar fram ett nytt förslag till mötesordning.

Så det är styrelsens fel att någon måste jobba.
Citat:
Ursprungligen postat av Johan mlg Karlsson Visa inlägg
Nej, inga ändringsyrkanden på kommande mötet. Läs punkt 2 här: https://forum.piratpartiet.se/attach...8&d=1296594172

Men nu är vi OT.
Detta är vad styrelsen beslutade (editerat bort röstlängd och lagt till en del formaterings ändringar i stycken och radbrytningar för att tydliggöra besluten och besluts förklaringarna.)

Yrkanden och beslutsordningar angående mötesteknik
1.) Styrelsen var överens om att voteringar vid medlemsmöte ska listas på ett enhetligt sätt på ett och
samma ställe.

Denna fråga gällde :
 • Om man sedan som deltagare på mötet ska behöva klicka sig in till varje votering via länk (förslag A)
eller
 • Om det ska vara möjligt att rösta i samtliga voteringar från en och samma sida (förslag B).

Alternativ:
 • En sida per fråga (A)
vs
 • en sida per voteringstillfälle (B).

Beslut: en sida per voteringstillfälle (B).

2.) Gällande antalet voteringsomgångar under medlemsmöte,

Alternativ:
 • Max en voteringsomgång (A)
vs
 • Max två voteringsomgångar(B)
vs
 • [I]obegränsat antal voteringsomgångar (C) (C mot B, A mot vinnaren)

Beslut: Max två voteringsomgångar(B)

3. Medlemmar ska ha samma möjlighet som styrelsen att lägga voteringslistor och rekommendationer om så beslutas under punkt 4.

Beslut: Bifall.

4.Diskussion fördes om den tekniska lösningen ska stödja voteringslistor så att man inne i
röstsystemet ska kunna få fram hur någon annan rekommenderat att andra bör rösta.

Det diskuterades om det när man väljer en voteringslista:
 • ska fyllas i så att man bara behöver klicka på rösta om man inte vill ändra något,

eller
 • om man endast ska få fram informationen så att man aktivt
 • behöver fylla i att rösta på det viset.
 • Ett tredje alternativ är att inte använda sig av voteringslistor
 • alls.

Alternativ:
 • Förifyllda voteringslistor plus rekommendation bredvid (A)
vs
 • Endast synliga Rekommendationslistor bredvid (B)

vs
 • Inga voteringslistor



Beslut: Förifyllda voteringslistor plus rekommendation bredvid (A)

5. Diskussion fördes om hur röstlistor ska döpas.
Att anonymisera listor samtidigt som medlemmar
får döpa dem fritt föll bort då detta skulle öppna för medlemmar att döpa sina listor efter andra medlemmar, vilket skulle skapa förvirring.

Alternativ:
 • Voteringslista är döpt efter medlem (A)
vs
 • voteringslistor är döpta av medlemmar men skaparens namn står där. (B)
 • [B]Beslut: voteringslistor är döpta av medlemmar men skaparens namn står där. (B)

6. Diskussion fördes om val till styrelse och andra grupper ska ske individbaserat eller i grupp.
Vid Individbaserade val tar valberedningen fram kandidater medan vid val i grupp tar valberedningen fram en grupp som förväntas arbeta väl tillsammans och komplettera varandra.

Beslut: Individbaserade personval (A)


Citat:
Gällande stadgar
Kapitel 4: Medlemsmöten

§ 4.1 Allmänt

4.1.1 Medlemsmöte är partiets högsta beslutande organ.
4.1.2 Partistyrelsen ansvarar för att kalla till medlemsmöte, dels via partiets hemsida samt via e-post till de medlemmar som har gett partiet sin adress.
4.1.3 Kallelse med möteshandlingar ska postas senast två (2) veckor innan mötet inleds för att mötet ska vara behörigt.
4.1.4 Skulle medlemsmöte finnas obehörigt ska mötespresidiet inom en (1) vecka kalla till ett extra medlemsmöte. På detta extra medlemsmöte tas endast de punkter upp som skulle behandlats på det obehöriga mötet.

§ 4.2 Form

4.2.1 Medlemsmöte hålls över internet.
4.2.2 Partistyrelsen bestämmer tekniska lösningar för mötet. Vid val av tekniska lösningar ska särskild hänsyn tas till att möjliggöra för samtliga medlemmar att delta.
4.2.3 Ordinarie medlemsmöten sträcker sig över sex (6) veckor, med samtliga voteringar i sakfrågor förlagda till de sista två (2) veckorna.
Citat:
Gällande stadgar
§ 4.9 Dagordning

4.9.1 På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
Citat:
Gällande stadgar
§ 3.2 Votering

3.2.1 Vid medlemsmöte tas alla beslut med enkel majoritet, med undantag av de frågor där stadgan kräver annorlunda.
Nu så är stadgan tyvärr lite motsägande (egentligen inte men man får lätt den uppfattningen), men eftersom stadgan eftertryckligen säger att medlemsmötet står över styrelsen så kan mötet ta ett beslut som går emot styrelsen beslut och faktiskt i praktiken ersätter det.

Dock så säger 4.2.2 att styrelsen ska ta ett beslut för den tekniska formen för mötet. -Den ålägger dock inte mötet att följa detta beslut då 4.1.1 säger att "Medlemsmöte är partiets högsta beslutande organ." och för att undantaga något så måste det göras uttryckligen genom åläggande för mötet, här åläggs styrelsen att göra något men ålägger inte mötet att göra något, och någon skyldighet för mötet att följa styrelsebeslut står inte att finna då stadgan uttryckligen säger att den är den högsta beslutande organet i föreningen Piratpartiet.

Men om nu mötet väljer att följa detta styrelse beslut så finns det fortfarande inget hinder för ändringsyrkanden så länge som omröstningsförfarandet av ändringsyrkandet och det ursprungliga yrkandet inte tar upp mer än 2 voteringsomgångar.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
  (#2) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #256684
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 05:51

Styrelsen verkar inte vara kapabel att göra skillnad på innebörden i ordet mötesteknik och den i stadgan förekommande formuleringen "tekniska lösningar för mötet".


Styrelsen ska fatta beslut om att mötet ska hållas på vårt forum eller vilken annan, för ändamålet lämplig, teknisk plattform som helst. Enda kriteriet i stadgan är att kommunikationen ska ske över internet.

Styrelsen kan inte besluta om antal voteringsomgångar för ett kommande möte. Däremot kan styrelsen lämna förslag till mötet.
   
  (#3) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #256686
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 05:56

Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Svensson Visa inlägg
Styrelsen verkar inte vara kapabel att göra skillnad på innebörden i ordet mötesteknik och den i stadgan förekommande formuleringen "tekniska lösningar för mötet".


Styrelsen ska fatta beslut om att mötet ska hållas på vårt forum eller vilken annan, för ändamålet lämplig, teknisk plattform som helst. Enda kriteriet i stadgan är att kommunikationen ska ske över internet.

Styrelsen kan inte besluta om antal voteringsomgångar för ett kommande möte. Däremot kan styrelsen lämna förslag till mötet.
Precis och det är pga. att medlemsmötet är det högsta beslutande organet och det _enda_(förutom svensk lag etc) som står över det är det som står uttryckligt stipulerat för mötet att göra eller inte göra.

(sen så kan vi ju diskutera sannolikheterna i huruvida styrelsens förslag och önskemål får bifall i mötesordningen eller inte och vad ett sådant bifall av styrelsens beslut innebär, vilket jag har försökt genom att tydliggöra exakt vad styrelsen har beslutat)


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
  (#4) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #256690
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 08:45

Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Svensson Visa inlägg
Styrelsen verkar inte vara kapabel att göra skillnad på innebörden i ordet mötesteknik och den i stadgan förekommande formuleringen "tekniska lösningar för mötet".


Styrelsen ska fatta beslut om att mötet ska hållas på vårt forum eller vilken annan, för ändamålet lämplig, teknisk plattform som helst. Enda kriteriet i stadgan är att kommunikationen ska ske över internet.

Styrelsen kan inte besluta om antal voteringsomgångar för ett kommande möte. Däremot kan styrelsen lämna förslag till mötet.
Kan jag föreslå att du läser protokollsanteckningar och reservationer till beslutet innan du behandlar styrelsen som en homogen grupp ?
/christoffer


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
  (#5) Gammal
dansve Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 201
Reg.datum: Feb 2009

Länk: #256730
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 14:25

Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Kan jag föreslå att du läser protokollsanteckningar och reservationer till beslutet innan du behandlar styrelsen som en homogen grupp ?
/christoffer
Jag har läst och förstått, men det innebär inte att jag skriver undantag för att dina tår inte ska bli ömma. Ibland är det dina tår och ibland någon annans. Ibland är det någon som inte kan ta del av beröm för att de röstat emot något som i mina ögon är ett bra beslut. Styrelsen beskrivs som just styrelsen för att det handlar om ett beslut fattat i den gruppen.
   
  (#6) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #256734
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 14:31

Citat:
Ursprungligen postat av willenfort Visa inlägg
Kan jag föreslå att du läser protokollsanteckningar och reservationer till beslutet innan du behandlar styrelsen som en homogen grupp ?
/christoffer
Tyvärr så är ni i denna mening en homogen grupp för ni talar med 1 tunga i det här perspektivet, oavsett vad för anteckningar och reservationer som enskilda ledamöter gjort, beslutet står ju fortfarande fast och det är fattat av styrelsen som grupp och organ, i detta avseende är styrelse= styrelse som organ i partiet som fattar kollektiva beslut och uttalar sig med 1 tunga.

(sen är du fri att beklaga de beslut som ni fattade med hänvisning till protokoll reservationer och anteckningar så klart)


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
  (#7) Gammal
willenfort Inte uppkopplad
 
willenforts avatar
 
Inlägg: 1 175
Reg.datum: Nov 2008

Länk: #256738
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 14:37

Citat:
Ursprungligen postat av Daniel Svensson Visa inlägg
Jag har läst och förstått, men det innebär inte att jag skriver undantag för att dina tår inte ska bli ömma. Ibland är det dina tår och ibland någon annans. Ibland är det någon som inte kan ta del av beröm för att de röstat emot något som i mina ögon är ett bra beslut. Styrelsen beskrivs som just styrelsen för att det handlar om ett beslut fattat i den gruppen.
det är inte mina ömma tår jag tänker på. Jag reserverade mig inte och är därmed med och delar ansvar för resultatet.
Men folk som reserverade sig SKALL inte anses ansvariga för resultatet.
Att då komma med angrepp på alla känns dåligt eftersom du hoppar på de som håller med dig.

Men det är ditt val.


--------------------------------
Christoffer Willenfort
Orggruppen
Energigruppen
0708-100 282
   
  (#8) Gammal
AndersLindbäck Inte uppkopplad
 
AndersLindbäcks avatar
 
Inlägg: 2 789
Reg.datum: Jun 2009

Länk: #256750
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-02-09, 15:06

Styrelsen kan beslut vadhelst den vill - men medlemsmötet och stadgarna övertrumfar vad styrelsen beslutar.

Så när styrelsen fattar beslut i frågor den inte skall ta beslut i eller som strider mot stadgarna så är det bara och påpeka det för styrelsen och sedan tänka sig för ordentligt om man inte skall rösta ut de som kommer upp för omval så man slipper fler dumma beslut i framtiden.


Ordförande PP Västmanland. Blogg: http://kunskapssamhallet.se/
Mitt vita rena mjöl och andras smutsiga fingrar gör degen oätlig.
Upphovsrättsmonopol är ingen äganderätt utan en statlig garanterad nyttjanderätt med extremt lång tidsbegränsad rätt att bestämma över verket.
   
  (#9) Gammal
Paulsrud Inte uppkopplad
 
Paulsruds avatar
 
Inlägg: 362
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #258832
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-03-01, 11:32

Jag tänker citera mig från en annan tråd då det verkar passa bättre här.

Citat:
I frågor som rör medlemsmötet är dock medlemsmötet överordnat i stadgarna. Detta enligt:

Citat:
§ 8.1 Stadgetolkning
8.1.1 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med medlemsmöte, gäller mötets tolkning tills klargörande ändring införs.
I all rimlighet kommer då mötet att avgöra om oklarheter gällande stadgans innebörd.

Hur gör man då för att påverka ordningen på mötet.
Jo man begär en ordningsfråga.

I stadgan kan man t.ex. läsa detta:

Citat:
"4.8.8 Mötespresidiet beslutar i ordningsfrågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst i ordningsfråga."
Enligt detta har mötespresidiet möjlighet att sinsemellan ta ett informerat beslut om hur ordningen på mötet ska vara.

I all rimlighet är det också mötet som beslutar hur de själva vill rösta, vilket stadgan så klokt också säger. De skulle t.ex. kunna uppdra åt de som har uppdrag att ordna med tekniska lösningar till mötet (Partistyrelsen) att ändra i upplägget.


Emil Paulsrud

   
  (#10) Gammal
Paulsrud Inte uppkopplad
 
Paulsruds avatar
 
Inlägg: 362
Reg.datum: Feb 2006

Länk: #258840
Standard Sv: Diskurs ang medlememsmötens beslutsmässigheter - 2011-03-01, 14:05

Jag tänkte också jämföra lite grann mot andra organisationer jag sitter i styrelsen i.

I såväl Uppsala studentkår, som Sveriges förenade studentkårer (SFS) står vi inför att hålla årsmöte och administrera val och röstningsförfarande därtill.

Utifrån stadgan administerar Uppsala studentkår ett valsystem genom sin styrelse. Detta rör endast det tekniska i form av ett digitalt röstningssystem. Formerna för systemet har fastställts av vårt högsta beslutande organ.

I SFS har det högsta beslutande organet beslutat om förändringar i årsmötets rutiner. Nu är det upp till styrelse att i samarbete ordna tekniska lösningar för att administrera de nya förutsättningarna. Dock inskränker sig systemet bara till att anpassa sig efter beslutade förändringar - styrelsen går inte in och förändrar förutsättningarna.

Min uppfattning är att det inte finns något stöd i våra egna stadgar för att ge styrelsen det mandatet. Att styrelsen har tolkningsföreträde gällande stadgan mellan mötena ska inte ses som att styrelsen ska ta sig friheter att förändra förutsättningarna för vårt högsta beslutande organ. Om inte förutsättningarna står klart i stadgan ska inte styrelsen tolka in saker som inte explicit står i stadgan.


Emil Paulsrud

   
 

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com