Piratpartiets mötesplattform


Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006
Standard Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-11-23, 13:00

Jag tänkte testa en ny organisationsform som privatperson i Ung Pirat under decembermånad för å se hur följande fungerar i praktiken

Kom jättegärna med frågor, funderingar och förslag! Synpunkter, +1 osv osv.

Basics:
Ny struktur på hur små föreningar faktiskt fungerar i praktiken.

- Enklare klubbregler, men är fortfarande stadgar juridiskt sett - Medlemsmöte med direktdemokrati, klubbledare kan utses om man vill, styrelse kan utses om man vill - Man kan enkelt omvandla klubben till förening - Har samma rättigheter, dvs rösträtt i Ung Pirat, kan söka projektbidrag etc. - Fast klubbidrag, förslagsvis 3000 kr per år.

Målet med att införa en klubbstruktur i Ung Pirats organisation är att göra det lättare för våra små grupperingar inom piratrörelsen att göra verksamhet. Idén med klubbar i Ung Pirat handlar om att anpassa en ny sorts föreningsstruktur till hur små föreningar eller grupperingar faktiskt fungerar i de flesta fall.

Ung Pirat
Idag har vi bara en formell struktur för lokalavdelningar inom Ung Pirat. Dock kan den ena föreningen skilja sig mycket från den andra. Dels handlar det ibland om olika formella stadgar men oftast skiljer sig föreningarna mest åt vad gäller verksamhet och storlek. Vi har många lokalavdelningar som är ganska små och en del gigantiska lokalavdelningar. Exempelvis har UP Uppsala ca 1000 medlemmar och UP Stockholm har ca 3500. Men verksamheten speglar sällan antalet medlemmar. Utan i de flesta fall är de mindre lokalavdelningarna aktivare än de större. Nya och gamla Geografiska lokalavdelningar med aoutomatiska geografiskaska upptagningsområden ska fortfarande ha den formella struktur som de har idag. Klubben är tänkt som ett enklare sätt att organisera mindre grupper, kanske under tio personer.

Idag har vi samma struktur och krav för stora som små lokalavdelningar och oavsett vad lokalavdelningen sysslar med. Vi vet också att det kan skilja sig mycket på hur noga en förenings medlemmar är med det formella. I små föreningar där alla känner alla och ofta umgås tillsammans inom sitt geografiskaområde är det inte så noga med vem som är ordförande, hur ekonomin ser ut eller om man ens skriver protokoll när man har möten.

Det är inte ens säkert att man har formella styrelsemöten utan då alla ändå träffas kan man bestämma saker lätt gemensamt, ofta i konsensus. Alla är med och påverkar och alla bestämmer tillsammans. Det är heller inte lika viktigt med årsmöte eftersom man i princip kan ha årsmöte varje helg då alla träffas. Detta gäller generellt alla typer av föreningar som är små, oavsett vad de håller på med för verksamhet.

I de större lokalavdelningarna finns det större krav från medlemmarnas sida. Det är viktigt med god koll på ekonomin eftersom man omsätter mer pengar och därmed behöver ha bättre ordning, kanske till och med föra bokföring. Man behöver också någon gång per år sammanställa hur det gått tidigare och hur man ska göra i framtiden, dvs man bör ha ett årsmöte där man väljer föreningens företrädare fram till nästa årsmöte, planerar verksamheten och ekonomin.

Varför ska vi ha klubbar i Ung Pirat
Klubben är tänkt som ett enklare sätt att organisera mindre grupper, kanske under tio personer. Rent juridiskt i lagens mening är klubbarna ideella allmännyttiga föreningar, precis som våra andra lokalavdelningar, men för att särskilja dem något mot våra större och mer formella föreningar så kan man kalla dem för inom Ung Pirat för klubbar. Klubbar och lokalavdelningar har samma rättigheter och rösträtt inom förbund och distrikt.
Fördelen med att det finns en enklare form att organisera sig kring handlar om att skala bort alla onödiga delar som mest är betungande i små grupper och föreningar. Rent formellt finns t ex inga bokföringskrav för någon förening som inte omsätter 3 miljoner eller har tillgångar till ett värde av 1,5 miljoner. Ingen av våra lokalavdelningar har alltså krav på att föra bokföring. Många lokalavdelningar har ändå bokförening eftersom deras medlemmar kräver det, men i dessa små klubbar finns nog ingen vits med det. Ungdomsstyrelsen kräver inte att det finns någon bokföring heller, eller att en förening måste ha en styrelse, årsmöte eller protokoll.

Tanken med klubbarna är alltså att det ska vara enklare att driva en klubb än en förening i små grupper. Man kan också tänka sig att en klubb är en bra början för en grupp, som sedan alltefter den växer i medlemsantal och verksamhet ombildar sig till förening då klubbformen inte längre är så lämplig.

Klubbens organisationsform
Organisationsformens stadgar, i form av klubbregler, är öppna för att man kan ha en styrelse men man måste inte ha en. Man kan ha årsmöte men man måste inte ha ett. Man kan utse en klubbledare om man behöver en och man tar beslut genom medlemsomröstningar. Klubbreglerna kan aldrig ändras och ska man bli en godkänd klubb i Ung Pirat så måste man använda sig av Ung Pirats exempelklubbregler.
Tanken är att klubben rent praktiskt fungerar på det sätt som många små grupper fungerar ? man träffas och tar beslut tillsammans när man ändå träffas. Det finns inga krav på bokföring, styrelse, årsmöte, redovisningar eller protokollförande av beslut eftersom klubben ändå omfattar en lite grupp där det är lätt att alla vet allt.

Klubbens demokrati
Beslut kan tas på tre sätt i en klubb. Dels kan alla medlemmar kallas till ett klubbmöte. På klubbmötet kan de som är närvarande ta beslut med enkla majoritetsomröstningar och dessa beslut väger tyngst i klubben. Dessa möten motsvara mer traditionella årsmöte, men kan förekomma när som helst, bara alla medlemmar har kallats. Ett klubbmöte kan t ex utse en klubbledare, avveckla klubben eller besluta om uppgradering av klubben till förening.

Det vanligaste sättet att ta beslut i klubben är att ha medlemsmöte. Ett sådant kan man ha när som helst om minst hälften av medlemmarna är samlade och då tar man beslut i konsensus dvs om alla närvarande är överens så har man bestämt något. Man kan dock inte ta beslut som går mot klubbmötesbeslut.
Klubben kan också utse en klubbledare som då agerar klubbens ansikte utåt och kan själv ta beslut för klubbens bästa. Klubbledaren kan dock inte ta beslut som går mot klubbmötesbeslut eller medlemsmötesbeslut.
Hackordningen är alltså att klubbmöten bestämmer över medlemsmöten som bestämmer över klubbledaren.
En klubb kan uppgradera sig till en vanlig lokalavdelning genom att man kallar alla medlemmar till klubbmöte och där bestämmer sig för att anta lokalavdelningsstadgar. Därefter utlyser man årsmöte och startar sin nya förenings verksamhet enligt lokalavelningens nya stadgar.
Alla klubbar har samma klubbregler inom Ung Pirat. Om klubben själv vill ändra i sina regler går det bra genom att man uppgraderar sig till lokalavdelning.


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#2) Gammal
Stefan Flod Inte uppkopplad
Förbundsordförande UP
 
Stefan Flods avatar
 
Inlägg: 2 340
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #182768
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-11-23, 13:30

Exempelklubb-stadgar:

Klubbregler för [namn].

§1 Namn och föreningsform

klubbens namn är [namn]. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat och därigenom kopplad till Piratpartiet. Klubben har sitt säte i [kommun].

§3 Syfte
Klubbens syfte är att genom organiserad ungdomsverksamhet främja de principer som är fastslagna i Piratpartiets principprogram.

§ 4 Elektronisk kommunikation
En stor del av klubbens kommunikation sker elektroniskt. För klubbens och dessa stadgars syften, så ska elektronisk kommunikation vara att jämställa med skriftlig på papper.

§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar
Vem som helst ska kunna gå med i klubben. Som medlem antas intresserad privatperson som godkänner dessa klubbstadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen göra en skriftlig anmälan till lokalavdelningen.

En medlem som allvarligt skadar klubben, ungdomsförbundet eller partiet kan avstängas av klubben. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa medlemsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Beslut om avstängning av medlem skall rapporteras till förbundsstyrelsen.

§7 Medlemsmöte
Om minst hälften av medlemmarna är närvarande kan man ha medlemsmöte. Medlemsmöten kan ta beslut om alla närvarande medlemmar tycker så. Beslut på medlemsmöte gäller över klubbledarens beslut.

§8 Klubbmöte
Om minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska det kallas till klubbmöte. För att vara giltigt måste alla föreningens medlemmar meddelas minst en vecka i förväg. På klubbmöte kan man välja klubbledare och bestämma årets medlemsavgift. Beslut på klubbmöte gäller över beslut på medlemsmöten.

§9 Klubbledare
Klubbledaren tillträder direkt efter val och sitter tills en ny klubbledare väljs. Alla medlemmar är valbara till klubbledare. Klubbledaren ska på utlysta medlemsmöten redovisa vad som gjort och vilka beslut som tagits sedan senaste utlysta klubbmöte.

§10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av klubbledaren. Om ett utlyst medlemsmöte vill, kan en annan person utses till firmatecknare.

§11 Uppgradering
Ett utlyst medlemsmöte kan bestämma att byta form från Ung Pirat klubb till Ung Pirat lokalavdelning och då antas Ung Pirats exempellokalavdelningsstadgar. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. lokalavdelningsstadgarna börjar då gälla omedelbart.

§12 Upplösning
Förslag om klubbens upplösning får endast framläggas på klubbmöte. Att klubben ska upplösas måste framgå av kallelsen till alla medlemmar. Klubben kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska lokalavdelningens skulder betalas. Därefter kvarvarande tillgångar tillfaller ungdomsförbundet.



Frågeställningar:
• Är ”klubbledare” rätt val av titel? Finns bättre förslag?
• Förstår man att klubbledaren bestämmer, men att ett medlemsmöte kan bestämma över klubbledaren och att ett klubbmöte bestämmer över medlemsmöte?


________________________

tel:0760-18 89 18
http://stefanflod.com/
  Skicka ett meddelande via Skype™ till Stefan Flod  
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #182783
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-11-23, 16:11

Finns det något som helst syfte med det här? Förutom att kopiera Sveroks koncept rakt av?

Jag tror att det finns ett enormt värde i att lära sig den mötesformalia som följer med en förening. Den är ett verktyg som man har nytta av genomgående i livet, framför allt om man ska arbeta politiskt. Jag ser inte heller att det har varit formalian som hindrat nya lokalavdelningar från att starta upp.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mab Inte uppkopplad
 
Mabs avatar
 
Inlägg: 2 811
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #182786
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-11-23, 16:21

Citat:
Stefan Flod (2009-Nov-23)Jag tänkte testa en ny organisationsform som privatperson i Ung Pirat under decembermånad för å se hur följande fungerar i praktiken.
Hur tänkte du, som privatperson, testa något som inte har förankrats i förbundets styrelse? Och om förbundets styrelse har diskuterat det här, hur kommer det sig att det inte har förankrats bland medlemmarna genom att lyftas till förbundskongressen?

Hur ser du förresten på § 10 i förbundets stadga?

Citat:
[b[10§ Lokalavdelning[/b]
Förening som av förbundsstyrelsen antagits som medlem benämns i denna stadga som lokalavdelning.
Utifrån mitt perspektiv torde idén om att kalla vissa antagna föreningar för "klubbar" utgöra ett solklart brott mot den stadgepunkten.


______________________________
Mattias Bjärnemalm
Piratpartist, EU-byråkrat, spelnörd, narcissist, statsvetare och i total avsaknad av självdistans.

www.mab.nu
  Skicka ett meddelande via ICQ till Mab Skicka ett meddelande via MSN till Mab  
Svara med citat
  (#5) Gammal
Djingis Inte uppkopplad
 
Djingiss avatar
 
Inlägg: 163
Reg.datum: Mar 2009

Länk: #182818
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-11-23, 18:41

Citat:
Mab (2009-Nov-23)Finns det något som helst syfte med det här? Förutom att kopiera Sveroks koncept rakt av?
Jag tror att det finns ett enormt värde i att lära sig den mötesformalia som följer med en förening. Den är ett verktyg som man har nytta av genomgående i livet, framför allt om man ska arbeta politiskt. Jag ser inte heller att det har varit formalian som hindrat nya lokalavdelningar från att starta upp.
Det finns säkert en mängd syften med det men att ett av de skulle vara att kopiera Sveroks koncept har jag svårt att tro, på vilket sätt skulle det vara syftet?

Påstår du att det är omöjligt att lära sig mötesformalia ett steg i taget?

Jag är övertygad om att visa föreningar skulle vara glada att slippa formalian och att när de inte är mycket större än själva styrelsen lika gärna skulle kunna följa den modellen som Stefan föreslår. Enkelt är bra, speciellt när det inte är på bekostnaden av demokratin på något sätt. Alla kommer komma i kontakt med mötesformalia förr eller senare när de invigs i andra nivåer i förbundet eller om de blir så många att det är mer praktiskt att organisera det i striktare former.

För att förtydliga de syften som jag ser:
-Enklare organiseringsformer för de som inte vill krångla med mycket formalia
-Ett namn som är mer tilltalande, många startar säkert hellre en klubb än en lokalavdelning, det låter inte lika tungdraget
-Prova något nytt, något problem har vi uppenbarligen eftersom det finns en herrans massa lokalavdelningar med låg aktivitet. Mab kan ha helt rätt och troligtvis är det fler anledningar än bara namnet eller formalian men det skadar inte att prova för att se om det nya hjälper oss en bit på vägen om fler aktiva lokalavdelningar

Det finns säkert fler syften som jag inte ser spontant men jag har inget större intresse av att gräva djupt i det för tillfället, jag är säker på att Stefan kan lyfta fram fler syften ändå! ^.^

Däremot är jag med Mab när det kommer till att förankra det i förbundsstyrelsen eller på kongressen. Huruvida vi inte kan kringå stadgarna för att genomföra det på ett eller annat sätt blir irrelevent eftersom de kan döpa sig till lokalavdelningar formellt men använda sig av namnet klubb i praktiken om de skulle vilja tills en ändring skulle ske i stadgan, men först borde vi försöka få stöd för det hela!


-----
Edward Lundkvist

Före detta aktivist inom up, främst inom Östra Distriktet

-http://romana.blogg.se/
   
Svara med citat
  (#6) Gammal
agnesson Inte uppkopplad
Ansvarig forumgruppen
 
agnessons avatar
 
Inlägg: 2 856
Reg.datum: Apr 2006

Länk: #182825
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-11-23, 18:52

FS ska enligt verksamhetsplanen kategorisera olika typer av lokalavdelningar i år. Just nu tas ett definitionsdokument fram, som underlag för att kunna kategorisera alla lokalavdelningar. Så visst, klubb-lokalavdelningar skulle kunna vara en ny kategori inom Ung Pirat...


Sitter i partiledningen med ansvar för lokala föreningar

Arbetar som lokal assistent åt Amelia Andersdotter i Sverige
   
Svara med citat
  (#7) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #182837
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-11-23, 20:01

Annars om man vill ha lite mer special klubbar kan man ju låta dem vara en underorganisation till en lokalavdelning inom ungpirat? dvs ett sätt för en lokalavdelning att använda en intressant modell för att dela upp sig själv för temporära projekt. Lite som utskott för uppdrag som man då kan kalla klubb med.. men där klubb reglerna ägs av lokalföreningen men som kan delegera driften till en klubb ledning.

Och den behöver då inte vara öppen för medlemmar utan kan vara invite only.

Sen kan man då ju alltid låta omvandla den till en riktig ungpirat klubb eller till en egen lokalavdelning.

Nu har jag inte när jag skriver detta grenskat förbundstadgarna i sömnen men kan inte komma på något som skulle hindra en från att ha den typen av klubbar med.

då kan man ju kall dem för utskots klubbar och ägs av lokalavdelningarna men är per sig inte medlem i förbundet sen har vi piratklubbarna som är självständiga.

Och då sätter lokalföreningen en budgetpost som heter utskots-klubben som då blir självständig till del men fortfarande så länge som moder föreningen godkänner det.


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
  (#8) Gammal
Tobias Björkgren Inte uppkopplad
 
Inlägg: 0
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #185016
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-12-03, 14:21

Citat:
of_darkness (2009-Nov-23)Annars om man vill ha lite mer special klubbar kan man ju låta dem vara en underorganisation till en lokalavdelning inom ungpirat? dvs ett sätt för en lokalavdelning att använda en intressant modell för att dela upp sig själv för temporära projekt. Lite som utskott för uppdrag som man då kan kalla klubb med.. men där klubb reglerna ägs av lokalföreningen men som kan delegera driften till en klubb ledning.
Och den behöver då inte vara öppen för medlemmar utan kan vara invite only.
Sen kan man då ju alltid låta omvandla den till en riktig ungpirat klubb eller till en egen lokalavdelning.
Nu har jag inte när jag skriver detta grenskat förbundstadgarna i sömnen men kan inte komma på något som skulle hindra en från att ha den typen av klubbar med.
då kan man ju kall dem för utskots klubbar och ägs av lokalavdelningarna men är per sig inte medlem i förbundet sen har vi piratklubbarna som är självständiga.
Och då sätter lokalföreningen en budgetpost som heter utskots-klubben som då blir självständig till del men fortfarande så länge som moder föreningen godkänner det.
lokalavdelningarna har fullt mandat att själva bestämma över sin organisation, och om de vill ha underföreningar såsom utskott eller klubbar, eller projektgrupper är helt och hållet upp till dessa.
   
Svara med citat
  (#9) Gammal
Tobias Björkgren Inte uppkopplad
 
Inlägg: 0
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #185019
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-12-03, 14:28

Citat:
Djingis (2009-Nov-23)
Citat:
Mab (2009-Nov-23)Finns det något som helst syfte med det här? Förutom att kopiera Sveroks koncept rakt av?
Jag tror att det finns ett enormt värde i att lära sig den mötesformalia som följer med en förening. Den är ett verktyg som man har nytta av genomgående i livet, framför allt om man ska arbeta politiskt. Jag ser inte heller att det har varit formalian som hindrat nya lokalavdelningar från att starta upp.
Det finns säkert en mängd syften med det men att ett av de skulle vara att kopiera Sveroks koncept har jag svårt att tro, på vilket sätt skulle det vara syftet?
Påstår du att det är omöjligt att lära sig mötesformalia ett steg i taget?
Jag är övertygad om att visa föreningar skulle vara glada att slippa formalian och att när de inte är mycket större än själva styrelsen lika gärna skulle kunna följa den modellen som Stefan föreslår. Enkelt är bra, speciellt när det inte är på bekostnaden av demokratin på något sätt. Alla kommer komma i kontakt med mötesformalia förr eller senare när de invigs i andra nivåer i förbundet eller om de blir så många att det är mer praktiskt att organisera det i striktare former.
För att förtydliga de syften som jag ser:
-Enklare organiseringsformer för de som inte vill krångla med mycket formalia
-Ett namn som är mer tilltalande, många startar säkert hellre en klubb än en lokalavdelning, det låter inte lika tungdraget
-Prova något nytt, något problem har vi uppenbarligen eftersom det finns en herrans massa lokalavdelningar med låg aktivitet.
På ungdomsstyrelsens rikskonferens så pratades det lite grann om detta i samband med Ungdomsråd i kommunen och varför man skall ha dem som egna föreningar. Folk invände att det är krånglig formalia osv.

Men faktum är att starta en förening är bland det enklaste som finns. Du behöver vara en grupp människor minst 3 personer, ni behöver komma överens om vilka som bestämmer och ni behöver ha gemensamma regler (dessa behöver inte ens vara nedskrivna). De stadgar som är framtagna som exempelstadgar är gjorda så efter omtanke, som förutser alla olika typer av dispyter som kan uppstå och som behöver regleras, men de är inget som vi tvingar lokalavdelningarna att använda, utan är ju bara rekommendationer.
   
Svara med citat
  (#10) Gammal
of_darkness Inte uppkopplad
 
Inlägg: 1 120
Reg.datum: Jun 2006

Länk: #185020
Standard RE: Klubbar i Ung Pirat- Nya sätt att engagera unga människor - 2009-12-03, 14:30

Citat:
Tobias Björkgren (2009-Dec-03)
Citat:
of_darkness (2009-Nov-23)Annars om man vill ha lite mer special klubbar kan man ju låta dem vara en underorganisation till en lokalavdelning inom ungpirat? dvs ett sätt för en lokalavdelning att använda en intressant modell för att dela upp sig själv för temporära projekt. Lite som utskott för uppdrag som man då kan kalla klubb med.. men där klubb reglerna ägs av lokalföreningen men som kan delegera driften till en klubb ledning.
Och den behöver då inte vara öppen för medlemmar utan kan vara invite only.
Sen kan man då ju alltid låta omvandla den till en riktig ungpirat klubb eller till en egen lokalavdelning.
Nu har jag inte när jag skriver detta grenskat förbundstadgarna i sömnen men kan inte komma på något som skulle hindra en från att ha den typen av klubbar med.
då kan man ju kall dem för utskots klubbar och ägs av lokalavdelningarna men är per sig inte medlem i förbundet sen har vi piratklubbarna som är självständiga.
Och då sätter lokalföreningen en budgetpost som heter utskots-klubben som då blir självständig till del men fortfarande så länge som moder föreningen godkänner det.
lokalavdelningarna har fullt mandat att själva bestämma över sin organisation, och om de vill ha underföreningar såsom utskott eller klubbar, eller projektgrupper är helt och hållet upp till dessa.
Javisst, detta var men en tanke som svar på tanken med klubbar och organisatorisk verksamhet i övrigt


Kontakt (e-post föredras):robert.nyberg@piratpartiet.se
Tel och sms:0763082850

______________________________________________
-Svart Och Vita Tillsammans Mot dom rika-
   
Svara med citat
Svara

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
I dag klubbar riksdagen den nya FRA-lagen Martin Ekdahl PP i media 3 2009-10-15 08:59
Hur ska man engagera sig? Zedy 16. Göteborgs kommun 2 2009-09-07 18:53
Att engagera Sig ! Addy Europaparlamentsval 2009 1 2009-06-13 05:33



Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com