Piratpartiets mötesplattform


Visa resultat för omröstning: Vill du bifalla eller avslå den av presidiet föreslagna voteringsordningen?
Bifall 25 100.00%
Avslag 0 0%
2 mötesdeltagare (7.41 procent) valde att markera sin närvaro utan att ta ställning i frågan genom att välja alternativet Avstår.
Antal röster: 27. Du får inte rösta i den här omröstningen

Svara
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010
Standard 06. Godkännande av voteringsordningen [avklarad] - 2016-04-11, 19:19

06. Godkännande av voteringsordningen

Stänger 2016-04-29 13:00

Mötet har nu kommit till punkt 6 i dagordningen, godkännande av voteringsordningen. Det finns ett förslag att ta ställning till. Du kan välja antingen bifall eller avslag, eller så kan du välja "avstår".

"Avstår" är dock inte ett riktigt röstningsalternativ, utan är endast ett sätt att få fram närvaro. Det är helt enkelt ett sätt för dig som tagit del av voteringen, men inte tagit ställning för något av alternativen, att visa att du varit närvarande men inte röstat. "Avstår" kan aldrig på något sätt påverka utfallet av voteringen.Voteringsordningen är det sätt mötet röstar om olika yrkanden, och det sätt olika yrkanden ställs mot varandra. Anledningen till att ha ett sådant system istället för att rösta på varje yrkande ett och ett är att undvika att mötet fattar flera olika beslut som inte är förenliga med varandra.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40682


Förklaringar
Alla namn på motioner, propositioner och dagordningspunkter länkar till ärendet.
Y står för Yrkande. A01-Y01 betyder Yrkande 01 i motion A01. Om du klickar på ett yrkandenummer kan du se texten på yrkandet.
Vp står för voteringspass.

Voteringarna (omröstningarna) kommer att äga rum i olika tidsperioder under mötet. Dessa kommer att vara följande:
Voteringspass 1: fredag 29 april kl 23.59 - måndag 2 maj kl 20.00
Voteringspass 2: måndag 2 maj kl 23.59 - torsdag 5 maj kl 20.00
Voteringspass 3: torsdag 5 maj kl 23.59 - söndag 8 maj kl 20.00
Voteringspass 4: söndag 8 maj 23.59 - onsdag 11 maj kl 20.00
Voteringspass 5: onsdag 11 maj 23.59 - fredag 13 maj kl 18.00
(voteringspass 5 är ett reservpass att ta till ifall de andra fyra voteringspasset inte skulle vara tillräckligt för att få ett beslut i alla sakfrågorna)

De separata omröstningarna i en fråga under ett voteringspass identifieras av en bokstav efter siffran, dvs Vp1a och Vp1b betyder att det handlar om två separata omröstningar som hålls parallellt under voteringspass 1.

Framvaskat innebär samtliga yrkanden som bifallits i tidigare omgångar i det ärendet.

Observera att denna lista är gjord i förhand och kan komma att förändras ifall det blir lika röstetal i någon votering. Lika röstetal innebär att voteringen behöver göras om och det kan även betyda att andra voteringar behöver "knuffas" till senare voteringspass om de beror på resultatet av denna. Är du intresserad av en viss motion/yrkande, behöver du alltså delta även i de senare voteringspassen.

Förslag till voteringsordning


7. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse

Vp 1
Vp1a: Yrkandet 'att verksamhetsberättelsen för 2015 läggs till handlingarna' mot avslag


8. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse

Vp 1
Vp1a: Yrkandet 'att den ekonomiska berättelsen för 2015 läggs till handlingarna' mot avslag


9. Revisionsberättelse för det föregående året

Vp 1
Vp1a: Yrkandet 'att vårmötet bordlägger frågan till höstmötet 2016, samt uppdrar åt partistyrelsen att tillse att en revisionsberättelse för 2015 levereras från revisorerna i god tid innan höstmötet 2016 så att frågan kan behandlas då.' mot avslag


10. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse

Vp 2
Vp2a: Yrkandet 'att vårmötet bordlägger frågan till höstmötet 2016, samt uppdrar åt partistyrelsen att tillse att en revisionsberättelse för 2015 levereras från revisorerna i god tid innan höstmötet 2016 så att frågan kan behandlas då.' mot avslag

Vp 3
Vp3a: Yrkandet 'att styrelsen för 2015 inte beviljas ansvarsfrihet' mot avslag (Om Vp2a bifalls sker ingen votering i Vp3a, då ärendet då bordlagts.)


11a Bordlagt ärende: Ekonomisk berättelse för 2014

Vp 1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera den ekonomiska berättelsen för 2014 så den kan behandlas på nästa medlemsmöte.' mot avslag


11b Bordlagt ärende: Revisionsberättelse för 2014

Vp 1
Vp1a: Yrkandet 'att mötet bordlägger frågan till nästa medlemsmöte och ålägger styrelsen att snarast leverera bokslut och räkenskaper för 2014 till revisorerna för 2014 samt 2015, så att någon utav dessa kan göra revision för det året och inkomma med en revisionsberättelse som kan behandlas på nästa medlemsmöte.' mot avslag


11c Bordlagt ärende: Ansvarsfrihet för 2014 års partistyrelse

Vp 2
Vp2a: Yrkandet 'att vårmötet bordlägger frågan till höstmötet 2016, samt uppdrar åt partistyrelsen att senast 2016-08-01 ha slutfört den dokumentation som behövs för att höstmötet ska kunna fatta beslut om ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.' mot avslag

Vp 3
Vp3a: Yrkandet 'att styrelsen för 2014 inte beviljas ansvarsfrihet' mot avslag (Om Vp2a bifalls sker ingen votering i Vp3a, då ärendet då bordlagts.)


12. PROPOSITIONER

Inga propositioner finns.


13. MOTIONER

B01: Om att riva upp partiets nuvarande asylpolitiska ställningstaganden

Vp 1
Vp1a: B01-Y14 mot avslag


B02: Om rätt att använda kontanter, valörer på dessa samt bärandet av kostnader för kortbetalningar

Vp 1
Vp1a: B02-Y01 mot avslag
Vp1b: B02-Y02 mot avslag
Vp1c: B02-Y03 mot avslag
Vp1d: B02-Y04 mot avslag


C01: Om att göra det möjligt för ens egna kontaktuppgifter att vara tillgängliga för andra medlemmar

Vp 1
Vp1a: C01-Y01 mot avslag


C02: Om upphävande av samtliga sakpolitiska ställningstaganden, samt frihet för partiets företrädare att göra politiska uttalanden utifrån principprogrammet

Vp 1
Vp1a: C02-Y07 mot C02-Y09
Vp1b: C02-Y05 mot C02-Y08

Vp 2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot C02-Y01
Vp2b: Vinnande Vp1b mot C02-Y02

Vp 3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot avslag

Vp 4
Vp4a: Framvaskat mot avslag


14a-c Val av partiledare, vice partiledare och partisekreterare

Vp 1
Vp1a: 1 st partiledare

Vp 2
Vp2a: 1 st vice partiledare (eventuellt flervalsvotering)

Vp 3
Vp3b: 1 st partisekreterare

Det finns en kandidat som ställer upp i både val av partiledare och vice partiledare. Skulle den kandidaten inte väljas till partiledare i Vp 1 kommer Vp2a att vara en flervalsvotering, då det då finns tre kandidater till den posten. Skulle kandidaten väljas till partiledare kommer Vp2a att vara en vanlig votering.

14d Fyllnadsval av revisorssuppleant

Vp 1
Vp1a: 1 st revisorsersättare åt Johan Gaunitz


15. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod

Vp 1
Vp1a: 1 st mötesordförande

Vp 2
Vp2b: 6 st vice mötesordförande (flervalsvotering)

De vice mötesordförande är rangordnade. Rangordningen sker genom att av de kandidater som fått över 50% av rösterna i flervalsvoteringen väljs den med flest röster till 1:e vice mötesordförande, den med näst flest röster till 2:e vice mötesordförande, osv. Kan inte tillräckligt många väljas i första voteringspasset används fler voteringspass.

Det finns endast fyra kandidater till vice mötesordförande vilket innebär att styrelsen kommer att få utse minst två vice möteordförande i enlighet med stadgans paragraf 4.8.6:
Citat:
Partistyrelsen ansvarar för att fyllnadsvälja eventuella avhopp och vakanser, dessa rangordnas efter sist rangordnade mötesfunktionär och ska godkännas av det kommande medlemsmötet.
---
Äldre text:

Presidiets färdiga förslag skiljer sig inte från det utkast vi redan publicerat.

Vill du lägga ett alternativt förslag ska det ske senast onsdag 27 april kl 18.00, och det förslaget ska vara komplett, inte bara tala om vad som borde göras annorlunda än i presidiets förslag. Lyfta tillbakadragna förslag kan göras till kl 21.00 samma dag.
Omröstning om voteringsordning sker därefter onsdag 27 april kl 23.59 till fredag 29 april kl 13.00.

---
Presidiet har nu gjort ett första preliminärt förslag till voteringsordning. Har du synpunkter tar vi gärna emot dem nu, innan vi på måndag 25 april lägger ett slutligt förslag till voteringsordning. Vill du lägga ett alternativt förslag ska det ske senast onsdag 27 april kl 18.00, och det förslaget ska vara komplett, inte bara tala om vad som borde göras annorlunda än i presidiets förslag. Omröstning om voteringsordning sker därefter onsdag 27 april kl 23.59 till fredag 29 april kl 13.00.

---
Voteringsordningen är det sätt mötet röstar om olika yrkanden, och det sätt olika yrkanden ställs mot varandra. Anledningen till att ha ett sådant system istället för att rösta på varje yrkande ett och ett är att undvika att mötet fattar flera olika beslut som inte är förenliga med varandra.

Se även mötesordlistan för ordförklaringar:
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=40682

Ett första utkast till voteringsordning kommer presenteras här av presidiet lördag 23 april och ett färdigt förslag senast måndag 25 april.

Vill du lägga ett eget komplett förslag har du på dig till onsdag 27 april kl 18.00 att göra det. Lyfta tillbakadragna förslag kan göras till kl 21.00 samma dag.
Omröstning om voteringsordning sker därefter onsdag 27 april kl 23.59 till fredag 29 april kl 13.00.

Senast redigerad av Mötespresidiet den 2016-04-27 klockan 22:32. Anledning: skapar omröstning, och informerar om den
   
Svara med citat
  (#2) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #296240
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2016-04-21, 21:17

Presidiet har nu publicerat ett utkast till sitt förslag till voteringsordning. Du hittar det i första inlägget.
   
Svara med citat
  (#3) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #296252
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2016-04-25, 23:17

Presidiets färdiga förslag skiljer sig inte från det utkast vi redan publicerat.

Vill du lägga ett alternativt förslag ska det ske senast onsdag 27 april kl 18.00, och det förslaget ska vara komplett, inte bara tala om vad som borde göras annorlunda än i presidiets förslag. Lyfta tillbakadragna förslag kan göras till kl 21.00 samma dag.
Omröstning om voteringsordning sker därefter onsdag 27 april kl 23.59 till fredag 29 april kl 13.00.
   
Svara med citat
  (#4) Gammal
Mötespresidiet Inte uppkopplad
 
Mötespresidiets avatar
 
Inlägg: 4 471
Reg.datum: Nov 2010

Länk: #296264
Standard Sv: 06. Godkännande av voteringsordningen - 2016-04-27, 22:24

Omröstningen om voteringsordningen har nu startat. Du hittar den längst upp, ovanför första inlägget.

Omröstningen stänger fredag 29 april klockan 13.00.
   
Svara med citat
Svara
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com