Piratpartiets mötesplattform


 
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ
  (#1) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005
Standard PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-12, 23:12

Alla,

efter mycket slit harett par personer som läst, diskuterat, och lyssnat i forumenfått ihop det här principprogrammet.

Nu måste du som läser här ta ställning till om du kan ställa dig bakom det. Detta är en avvägning av allt som skrivits i forumen: en del saker som fanns i det första utkastet höll inte för granskning, andra höllvattentätt för prövning efter prövning. Vihade kunnatargumentera detaljer länge, menvi har dels kommit till en punkt där det egentligen inte framkom någon ny sakfråga på forumen som förändrar läget i stort, och dels måste vi komma vidare och ta vara på det momentum vi fortfarande åtnjuter. Så detviktigaste just nu är att vi känner att vi står samlade bakom de här generella principerna.

Denna omröstning stänger på lördag kl 2400.

Vänligen respektera att endast medlemmar får rösta i denna fråga.
Bifogade filer
Filtyp: pdf Piratpartiet - principdeklaration.pdf (25.2 KB, 104 visningar)


   
  (#2) Gammal
Rick Falkvinge Inte uppkopplad
 
Rick Falkvinges avatar
 
Inlägg: 4 227
Reg.datum: Dec 2005

Länk: #4997
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-12, 23:29

För dem som föredrar att läsa HTML (som jag förstår att några gör), så ligger samma text på http://www.piratpartiet.se/Foobar.aspx (den ligger inte länkad någonstans ifrån, mer än denna postning).

PDFen är bara en utskrift av den sidan.


   
  (#3) Gammal
adler Inte uppkopplad
 
Inlägg: 213
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #4998
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-12, 23:32

Det ser bra ut tycker jag!


________________________<br>
..
   
  (#4) Gammal
sandos Inte uppkopplad
 
sandoss avatar
 
Inlägg: 275
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #5001
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-12, 23:42

Denna mening lät konstig i mina öron
Citat:
Vi hävdar att demokratin förutsätter ett minimum av personlig integritet


Det låter som att integriteten ska minskas, hade det istället stått "...förutsätter ett visst minimum av..." så hade det varit tydligare, nej?Sen är konverteringen till .pdf inte 100%ig. Verkar saknas en bit av en vid en sidbrytning.


---<br>
sandos / John Bäckstrand
  Skicka ett meddelande via ICQ till sandos Skicka ett meddelande via MSN till sandos  
  (#5) Gammal
Fahrenheit451 Inte uppkopplad
 
Fahrenheit451s avatar
 
Inlägg: 3 647
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #5002
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-12, 23:45

Nästan precis som jag ville ha det. Allt det som jag efterlyste var med.


---------------


"Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art"; Aristoteles

Jonathan Müller

Ny mycket bättre blogg
http://liebenow.wordpress.com/
   
  (#6) Gammal
Fahrenheit451 Inte uppkopplad
 
Fahrenheit451s avatar
 
Inlägg: 3 647
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #5003
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-12, 23:47

sandos/

Jag hakade mig där också. Vad står det egentligen?


---------------


"Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art"; Aristoteles

Jonathan Müller

Ny mycket bättre blogg
http://liebenow.wordpress.com/
   
  (#7) Gammal
HYBRiS Inte uppkopplad
 
Inlägg: 34
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #5008
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-12, 23:59

Men om ni följt forumen, så har det väl så gott som entydigt framgått att vi inte vill avskaffa patenten, utan bara motverka införandet av mjukvarupatent och liknande.

"Vi vill successivt avskaffa patentsystemet" känns ruskigt verklighetsfrämmande.Varför ska bara kultur vara fritt för nedladdning?

Ni har även missat de viktiga poänger som framkommit i forumen flera gånger om att det inte ska vara tillåtet att ta betalt för vare sig kopieringen eller försäljningen av kopior utan upphovsmannens tillstånd. Allt annat är ju att verkligen ställa sig och hoppa på författares, konstnärers och musikers ansikten och möjlighet att tjäna pengar på det de tillverkat.

Piratkopieringen har väl ändå aldrig handlat om att konkurera med upphovsmännens egen försäljning, utan snarare poängen om att informationsspridning bör vara fri?Och varifrån kom "Vi vill bekämpa monopolen" in som huvudpunkt? Många monopol är och har alltid varit positiva för samhället, att staten förvaltar.Partiet har gått från riktigt starka vänsterinfluense, så som fri nedladdning och hela piratideologin, till att istället enbart stompa på artister, konstnärer och författare, att folk till och med ska kunna sälja piratkopior och att monopolbekämpning fått fokus.Inte konstigt, när förslaget kommer från en extrem-kapitalist, men ni kunde gärna sparat mig intresset tidigare genom att presenterat detta på förstasidan direkt.

Påstå bara inte att detta förslaget skulle vara något form av sammanställning av vad som sagts på forumen.
   
  (#8) Gammal
Mika Sjöman Inte uppkopplad
 
Inlägg: 196
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #5009
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-13, 00:08

Oj, är alla vi som varit med och skrivit principprogrammet extremkapitalister. Det lät som en ruskigt verklighetsfrämmande bild av mig och alla dem som jobbat med dennär det gäller monopolen så finns det möjlighet att försvara dem, vi kan vara beredda att försvara sådana, men då på speciella grunder.Den ekonomiska upphovsrätten vill vi tänja ut till en allemannsrätt för kultur och kunskap. Det är nog de flesta eniga om här, annars skulle de nog inte visa sitt intresse här


------------------------------------------------<br>
"De inskränkningar av "... medborgarnas rättigheter till privatliv... " som förslaget innebär är proportionella och nödvändiga om det gemensamt erkända målet att förebygga och bekämpa brottslighet och terrorism skall kunna uppnås." - [Datalagringsdirektivet] Sjukt!
   
  (#9) Gammal
C. M. Inte uppkopplad
 
C. M.s avatar
 
Inlägg: 170
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #5010
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-13, 00:14

Citat:
Påstå bara inte att detta förslaget skulle vara något form av sammanställning av vad som sagts på forumen.


Alltså, det är väl därför de har pollen för att se att folk ställer sig bakom den ?

Själv tycker jag det verkar jättebra.


   
  (#10) Gammal
John Nilsson Inte uppkopplad
 
John Nilssons avatar
 
Inlägg: 3 749
Reg.datum: Jan 2006

Länk: #5012
Standard RE: PRINCIPPROGRAM - OMRÖSTNING - 2006-01-13, 00:28

Citat:
Brevhemligheten skall upphöjas till en generell kommunikationshemlighet. Det bör alltså bli förbjudet att avlyssna andras telefonsamtal, läsa annans e-post eller SMS på samma sätt som det idag är förbjudet att läsa någon annans brev.


Citat:
8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.

9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).

9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Med upptagning avses härvid även uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat liknande hjälpmedel för att användas för automatisk databehandling. Lag (1998:206).


Säkra på att det inte redan är så?Hittade ett Examensarbete som tar upp frågan. Han nämner dock att trådlösa nätvärk hamnar i ett undantag.Citat:
Vi vill stärka varumärkesskyddet.


Varför? Vad saknas i dagens lagstiftning? Är varumärken bara bra?Det framgår inte riktigt vad vi anser om mönsterskydd. I forumen har det uttrykts att mönsterskydd missbrukas som konkurrenshämmande medel för reservdelar, på såvis kan man pressa upp priserna på reservdelar och tvinga fram nyköp istället. Att i principdeklarationen förkasta både kultur- och kunskapsmonopol kan framstå som lite hyklande (varpå argumenten blir innehållslösa) om man ställer sig bakom och vill stärka mönsterskydd, som måste anses vara bå kulturellt och kunskapsbetingat.

Citat:
Vi vill stärka den del av upphovsrätten som behandlar en skapares rätt att anses som upphovsman till ett verk. Den rätten skall inte kunna avtalas bort, ärvas eller säljas. Dessutom vill vi stärka kravet att ange källa om man kopierar, citerar eller ändrar i ett verk.


Vad är det som behövs stärkas, varför? Vad innebär ett "stärkt krav att ange källa" för källkod med tusentals upphovsmän?

Citat:
Däremot vill vi helt avskaffa den del av upphovsrätten som behandlar en skapares exklusiva möjlighet att framställa kopior av ett verk.


Denna frågan har inte behnadlats tillräckligt. Vill vi att samma lagar skall gälla för kultur som för kunskap? Varför vill vi inte ha en självklar rätt att bygga vidare på publicerad källkod (jag tänker då främst på all javascript som kommer dyka upp i denna AJAX hysteri industrin är påväg in i)? Är det bara exemplarframställningsrätten och överföringsrätten som vi vill ändra? Vad tycker vi om framföranderätten, visningsrätten och spridningsrätten? Skall man även i framtiden kunn avtala bort rättigheter, så som rätten att använda ett program till vad man vill?Citat:
Vi vill skapa en folkligt förankrad immaterialrätt som skall berika enskilda människors liv, möjliggöra ett sunt företagarklimat, skapa en allemansrätt för kunskap och kultur, och därmed gynna hela samhällets utveckling.


Nåja, summeringe köper jag. Men jag är inte helt övertygad av det ovanstående...


John Nilsson Svensk mästare i sär skrivning

Mail: john.nilsson@piratpartiet.se

  Skicka ett meddelande via MSN till John Nilsson  
 

Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är


Liknande ämnen
Ämne Startat av Forum Svar Senaste inlägg
B29. Motion om Principprogram 4.0 Mab Motioner rörande principprogrammet och extern politik 15 2010-04-11 19:49
Principprogram 3.1 Christian Engström Principprogram 3.1 (STÄNGD) 18 2007-07-24 16:00
Principprogram asdax Piratstudenterna i Uppsala 0 2006-11-01 18:07
Principprogram 3.0 Christian Engström Förslag till partiet (STÄNGD) 121 2006-02-11 23:37
Principprogram 2.6 Christian Engström Förslag till partiet (STÄNGD) 10 2006-01-31 15:05Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com