Piratpartiets mötesplattform


Stängt ämne
 
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet Visningsalternativ

Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Motion U09: Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Ung Pirat 2014
Så här vinner vi valen!

I år är det supervalår. Det betyder att fokus för förbundet kommer att vara på kampanjande.
Syftet är att få så många unga människor som möjligt att rösta på Piratpartiet i EU-valet och riksdagsvalet.


För att förbättra möjligheterna för Ung Pirat att kampanja kommer årets verksamhet att vara väldigt inriktad på extern verksamhet.

Ett fåtal i förbundet kan omöjligt täcka in hela vårt avlånga land. En mycket viktig prioritering för förbundet är att tillhandahålla material som gör att vi kan skala upp valkampanjerna. Det handlar om att möjliggöra och uppmuntra lokalavdelningar och enskilda pirater att ta egna kampanjinitiativ.
Förbundet har det övergripande ansvaret för Ung Pirats valrörelser under året och kommer att gör ett antal taktiska prioriteringar. Verksamhetsplanen är indelad i tre stycken block: EU-valet, Riksdagsvalet och efter valen.


EU-valet
Förbundet ska arrangera utbildningar med fokus på att kampanja.
Förbundet ska tillhandahålla profilmaterial för EU-valet.
Förbundet ska arrangera en valupptakt för EU-valet.
Förbundets hemsida ska under valåret ha ett fokus på kampanj och val.
Förbundet ska driva en EU-valkampanj.
Förbundet ska tillhandahålla piratrelaterad information för elever som gör skolarbete.
Förbundet ska lyfta upp unga kandidater till EU- och riksdagsvalet. Till exempel ta fram affischer med unga kandidater.
Förbundet ska ta fram en kampanjfilm för att få röster till EU-valet.
Förbundet ska prioritera kampanjresurser till EU-skolvalet.

Riksdagsvalet

Förbundet ska ha en riksdagsvalsstrategi.
Förbundet ska genomföra ett awesome PR-stunt på Almedalen.
Förbundet ska arrangera ett valläger under sommaren med fokus på kampanj.
Förbundet ska arrangera en valupptakt inför riksdagsvalet.
Förbundet ska tillhandahålla profilmaterial med kampanjtema för riksdagsvalet.
Förbundet ska driva en riksdagskampanj.

Efter valen

Förbundet ska tillsätta en Valkommission för att utvärdera de två valrörelserna.
Frågeställningen är: vad gjordes bra och vad kunde gjorts bättre?
Förbundet ska utreda en uppstart av en Folkhögskola.
Förbundet ska förbereda sig inför ett verksamhetsår som ska präglas av organisationsoptimering, bildandet av en organisationsidentitet och långsiktig strategi för framtidens Ung Pirat.
Ta fram en ekonomisk förvaltningsstrategi för hur förbundet ska samla på sig kapital till valrörelsen 2018.Motionerat av:
Användarnamn på mötet:Johan mlg Karlsson

Så funkar det!

Här finns lite information om hur det fungerar och vid sidan av och nedanför presenteras motionen och alla ursprungliga yrkanden, tilläggsyrkanden och motyrkanden som lagts på den.

Ursprungligt yrkande

Detta är de yrkanden som skickats in tillsammans med motionen. Exempel: Yrkande A -- Alla mötesdeltagare ska bjudas på något att äta..

Tilläggsyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs som tillägg till motionen, utöver dess ursprungliga yrkande. Denna typ av yrkanden kan, om de bifalls, genomföras samtidigt som andra bifallna yrkanden. Exempel: Yrkande B -- Att alla mötesdeltagare ska även bjudas på något att dricka. Exempel Yrkande C -- Att alla mötesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola.

Motyrkande

Detta är yrkanden som under mötets gång läggs för att ändra på ett ursprungligt yrkande eller tilläggsyrkande. Det går också att lägga motyrkande på ett annat motyrkande. Denna typ av yrkanden, kan om de bifalls, ersätta det yrkade de lagts emot. En antingen/eller situation. Man röstar om motyrkanden separat och yrkandet och motyrkandet ställs mot varandra, och "vinnaren" går vidare. Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att mötespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift för det som äts och dricks av alla mötesdeltagare under möten som motsvarar den verkliga kostnaden.

Motivering till yrkanden

Den som lägger ett yrkande kan välja att motivera detta. För att se motiveringen för ett yrkande klickar du på den blå informationsknappen under yrkandet. Endast yrkanden som har motiverats kommer att ha en sådan knapp.

Dra tillbaka yrkande

Du kan dra tillbaka ett yrkande som du själv har lagt klicka på den lilla knappen 'Dra tillbaka yrkande', som syns under ditt yrkande. När du dragit tillbaka ditt yrkande kommer det att fällas ihop, och tydligt visa att det är tillbakadraget.

Lyfta yrkande

Ett tillbakadraget yrkande tas inte upp i omröstningarna, därför finns möjligheten att lyfta ett tillbakadraget yrkande för den som skulle vilja rösta om ett yrkande som dragits tillbaka. För att lyfta ett yrkande måste du först klicka på det, så det fälls ut och du kan läsa själva yrkandetexten. Under den texten finns en knapp för att lyfta yrkandet. Genom att klicka på den knappen lyfter du yrkandet, samtidigt som du tar över ägandet av yrkandet. Dvs yrkandet kommer hädanefter att presenteras som lagt av dig, och du kommer också vara den som kan dra tillbaka eller jämka yrkandet.

Jämka dig

Om du tycker att någon annan lagt ett bättre yrkande än ditt eget och du vill stödja det yrkandet istället kan du jämka dig med det. Du kan jämka dig med yrkanden som ligger inom samma gruppering som ditt yrkande, och en knapp som säger 'Jämka dig med' kommer att synas vid varje sådant yrkande. När du klickar på den knappen kommer ditt eget yrkande att dras tillbaka och en notering visas om att det jämkats, samt vilket yrkande det jämkats med. Har du lagt flera yrkanden inom samma gruppering kommer du att tillfrågas vilket av dem du vill jämka bort.

Huvudinlägg

I denna ruta har du möjlighet att visa ditt huvudinlägg. Detta är det debattinlägg som du vill lyfta upp extra mycket i denna motions/propositions diskusison. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.

Gilla/ogilla yrkanden

Du kan gilla och ogilla yrkanden, det innebär att ditt användarnamn kommer att synas i en lista som visas när man vilar med pekaren ovanpå en ikon ovanför yrkandet. Du kan även sluta gilla och sluta ogilla ett yrkande. Vad du kan göra syns i form av olika ikoner och texter, du kan bara sluta gilla om du tidigare gillat ett yrkande tex. Du kan även när du gillar eller ogillar, motivera dig om du vill. Om du inte vill motivera dig, klicka på avbryt så registeras ditt gillande eller ogillande utan motivering.

Gilla inlägg i diskussionen

Du kan visa att du gillar ett diskussionsinlägg genom att klicka på knappen längst till höger i raden av knappar längst ner i inlägget. När du klickar på den får du upp en ruta som ber dig bekräfta att du vill gilla inlägget. Efter att du tryckt ok kommer ditt namn att dyka upp i en ruta längst ner i inlägget, tillsammans med namnet på alla andra som också gillar samma inlägg. Är du den första som gillar inlägget skapas rutan då. Observera att det bara går att gilla inlägg skrivna av andra än dig själv.

Hur vi röstar

Röstningen görs i flera omgångar för att vaska fram de alternativ som flest möjliga kan känna sig nöjda med och så att man kan sålla fram vilket av flera likartade förslag som har mest stöd. I tidsplanen är planerat 3-4 röstningsomgångar under mötets sista två veckor.
Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U09-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att Ändra "Valkommission" till "valkommission" och "Folkhögskola" till "folkhögskola"
Leo Rudberg
Av: Mikael Holm Yrkande U09-Y07 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att under en ny punkt i verksamhetsplanen "Organisationen" det läggs till en punkt

"* Förbundet ska verka för samarbete mellan organisationens nivåer, förbund, distrikt, lokalavdelning

Viktor A. [50], Johannes Ö. [13]
Av: Mikael Holm Yrkande U09-Y06 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att att under punkten Riksdagsvalet lägga till texten "Förbundet tillhandahåller mallar för kommunala och regionala kampanjer för att lyfta unga kandidater, samt informera om att dessa finns tillgängliga."
Angelica Algdal


YrkandenTilläggsyrkanden

Av: Johan mlg Karlsson Yrkande U09-Y02 (Tilläggsyrkande på motionen) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att Ändra "Valkommission" till "valkommission" och "Folkhögskola" till "folkhögskola"
Leo Rudberg

Se resultat från tidigare voteringarAv: Mikael Holm Yrkande U09-Y07 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att under en ny punkt i verksamhetsplanen "Organisationen" det läggs till en punkt

"* Förbundet ska verka för samarbete mellan organisationens nivåer, förbund, distrikt, lokalavdelning

Viktor A. [50], Johannes Ö. [13]

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande U09-Y03 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Johan mlg Karlsson


Av: Mikael Holm Yrkande U09-Y06 (Motyrkande) 0 personer gillar    0 personer ogillar

att att under punkten Riksdagsvalet lägga till texten "Förbundet tillhandahåller mallar för kommunala och regionala kampanjer för att lyfta unga kandidater, samt informera om att dessa finns tillgängliga."
Angelica Algdal

Se resultat från tidigare voteringar

Tillbakadraget yrkande U09-Y04 (Yrkandet ligger inte inom motionens område och tas därför inte upp till votering)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande U09-Y05 (Tillbakadraget)
Av: Johan mlg Karlsson


Tillbakadraget yrkande U09-Y08 (Bortröstad)
Av: Mikael Holm


Tillbakadraget yrkande U09-Y09 (Tillbakadraget)
Av: Mikael Holm
Tillbakadraget yrkande U09-Y10 (Bortröstad)
Av: Mikael Holm


Tillbakadraget yrkande U09-Y11 (Bortröstad)
Av: Mikael Holm


Mötet har bifallit motionen med de yrkanden som syns nedan.

Huvudinlägg

Nedan visas de huvudlinlägg som är gjorda på motionen. Varje mötesdeltagare får göra ett (1) huvudinlägg per motion/proposition. De sorteras efter hur många gånger varje inlägg har blivit gillat av andra mötesdeltagare. Du kan själv byta och skriva ett nytt huvudinlägg, men glöm inte att dina nuvarande gillande i så fall försvinner.
Skapa huvudinlägg
Det finns inga huvudinlägg på den här motionen än

Övriga kommentarer och motionshistorik

Nedan visas alla inlägg som inte är huvudinlägg tillsammans med historik för motionen/propositionen.


Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-15, 12:22 #2
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y02:
att styrelsen tillåts göra redaktionella ändringar i verksamhetsplanen
Leo Rudberg yrkar:
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-15, 12:23 #3
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y03:
att förbundet ska verka för samarbete mellan organisationens olika nivåer. Förbund, Distrikt, Lokalavdelningar.
Viktor Alarkörkkö och Johannes Öhlin
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-15, 12:24 #4
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y04:
att Förbundet tillhandahåller mallar för kommunala och regionala kampanjer för att lyfta unga kandidater, samt informera om att dessa finns tillgängliga.
Angelica Algdal
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-15, 12:24 #5
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y05:
att att förbundet i samarbete med distrikten ska lyfta unga kandidater med lokal förankring i riksdags-, och EU-val.
att förbundet i samarbete med distrikten ska lyfta unga kandidater även i kommun-, och landstingsval.
Viktor Alarkörkkö
2014-03-15, 12:29 #6
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y06:
att att under punkten Riksdagsvalet lägga till texten "Förbundet tillhandahåller mallar för kommunala och regionala kampanjer för att lyfta unga kandidater, samt informera om att dessa finns tillgängliga."
Angelica Algdal
2014-03-15, 12:42 #7
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y07:
att under en ny punkt i verksamhetsplanen "Organisationen" det läggs till en punkt

"* Förbundet ska verka för samarbete mellan organisationens nivåer, förbund, distrikt, lokalavdelning

Viktor A. [50], Johannes Ö. [13]
2014-03-15, 12:48 #8
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y08:
att under rubriken EU-val tillägga punkten "* Förbundet ska i samarbete med distrikten lyfta unga kandidater med lokal förankring i EU-valet"

Viktor Alakörkkö, [50]
2014-03-15, 12:49 #9
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y09:
att under rubriken Riksdagsval tillägga punkten "* Förbundet ska i samarbete med distrikten lyfta unga kandidater med lokal förankring i riksdagsvalet" läggs till.
2014-03-15, 12:50 #10
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y10:
att under rubriken Riksdagsval tillägga punkten "* Förbundet ska i samarbete med distrikten lyfta unga kandidater med lokal förankring i riksdagsvalet" läggs till.

Viktor Alakörkkö, [50]
2014-03-15, 12:50 #11
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande U09-Y09:
under rubriken Riksdagsval tillägga punkten "* Förbundet ska i samarbete med distrikten lyfta unga kandidater med lokal förankring i riksdagsvalet" läggs till.
2014-03-15, 12:51 #12
Inte uppkopplad
Jag har lagt yrkande U09-Y11:
att Under den nya rubriken "Lokalt" tillägga punkten "Förbundet ska i samarbete med distrikten lyfta unga kandidater även i kommun-, och landstingsval."

Viktor Alakörkkö, [50]
Johan mlg Karlssons avatar
2014-03-15, 12:51 #13
Inte uppkopplad
Jag har dragit tillbaka yrkande U09-Y05:
att förbundet i samarbete med distrikten ska lyfta unga kandidater med lokal förankring i riksdags-, och EU-val.
att förbundet i samarbete med distrikten ska lyfta unga kandidater även i kommun-, och landstingsval.
Viktor Alarkörkkö
Stängt ämne
Ämnesverktyg Sök i det här ämnet
Sök i det här ämnet:

Avancerad sökning
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
vBulletin Skin developed by: vBStyles.com